ZS Přestavlky a.s.

Základní informace

ZS Přestavlky a.s.

Přestavlky 50, 25791 Sedlec-Prčice, IČO: 25608631          DIČ: CZ25608631

zapsaná v obchodním rejstříku, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4949

 tel. 317 834278      e-mail: zs.prestavlky@tiscali.cz

 

Oznámení: Dividenda za rok 2016 bude vyplacena na účty akcionářů v týdnu od 18.9 do 22.9.2017. Akcionářům, kteří nemají účet bude dividenda vyplácena v hotovosti v témže termínu v kanceláři ZS Přestavlky a.s. od: 8.00 - 15.00 po předložení dokladu totožnosti ( občanský průkaz ).

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 23.6.2017, žádáme všechny akcionáře ke sdělení čísla účtu z důvodu vyplacení dividendy ve výši 1%. Výplata proběhne do 3 měsíců od konání valné hromady.

Na základě rozhodnutí valné hromady z 24.6.2014 firma odkupuje své vlastní akcie za  50% nominální hodnoty.

Bližší info kancelář ZS Přestavlky a.s.: 317 834278, nebo ing. Sládek 724 050738, e-mail: zs.prestavlky@tiscali.cz

Oznámení: V rámci provedené digitalizace většiny katastrálních území si Vás dovolujeme informovat o aktualizaci pachtovních smluv. Nové pachtovní smlouvy budeme zasílat od června 2017.

Rádi bychom Vás upozornili na spekulativní dopisy ohledně odkupu zemědělských pozemků a vyjednávání nájmu za Vás ( samozřejmě za provizi ), pokud budete chtít reagovat, prosíme o kontaktování nejdříve nás.  Děkujeme!

Katastrální území po digitalazaci 2016: Přestavlky u Sedlce, Dvorce u Sedlce, Jetřichovice a Vrchotice.

V katastrech po digitalizaci si musí platit daň z nemovitosti vlastník, proto si Vás dovolujeme na tuto změnu upozornit. Přiznání k dani z nemovitosti je potřeba podat do konce 1/2017. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 Odkupujeme zemědělskou půdu

ZS Přestavlky a.s takto reaguje na pochybné nabídky od spekulantů, kteří nakupují zemědělskou půdu pod cenou, která neodpovídá ani odhadu současné ceny zemědělské půdy.

Pro náš podnik je důležité o tuto půdu nepřicházet mimo jiné i z důvodu rozšiřování živočišné a rostlinné výroby.

Máme zájem o pozemky především v katastrech následujících obcí: Borotín, Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Miličín, Sedlec-Prčice, Smilkov, Střezimíř a Votice.