Valná hromada - 12.07.2018

 POZVÁNKA

 

Zemědělské družstvo Brandýs na Labem  Vás zve na členskou schůzi družstva, která se koná ve čtvrtek 12.7.2018 od 15.00 hod.,  v zasedací místnosti družstva.

Program jednání členské schůze

1) Zahájení a ustanovení pracovních orgánů členské schůze

2) Volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, členú představenstva a kontrolní komise.

3) Diskuse.

4) Schválení usnesení .

5) Závěr členské schůze

 

 

 

Prezentace členů družstva bude probíhat od 14.30 hodin v místě konání členské schůze. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně  (při prezentaci se prokáže platným dokladem totožnosti ) nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení  na jedné nebo na více členských schůzích.Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou  plnou moc.

 

Přílohy :  1) Plná moc k zastupování

              2) Stanovy družstva (Notářský zápis )

 

 

Za ZD Brandýs nad Labem

ing. Jozef Mažgút                                                       ing. Josef Choděra

Předseda družstva                                                      místopředseda družstva

Dne 27.6..2018

Přílohy
stanovy-2018-notar.docx
plna-moc-2018.odt

    Člen Zemědělského svazu ČR

    Zemědělsky svaz ČR