Sdružení mladých manažerů ZS ČR

Od roku 2005 existuje v rámci struktury Zemědělského svazu ČR Sdružení mladých manažerů (SMM). Smyslem a záměrem tohoto sdružení je vyhledávat mladé lidí a organizovat jejich setkávání za účelem výměny zkušeností z řídící a odborné činnosti. Cílem je také poskytování nových informací potřebných pro jejich manažerskou práci v zemědělství.

Pro mladé manažery jsou organizována různá setkání a exkurze, dále jsou realizovány vzdělávací a další akce podporující získávání a zprostředkování manažerských znalostí a kontaktů v rámci zemědělství a navazujících oborů. Exkurze nejčastěji probíhají v zemědělských a potravinářských podnicích, výzkumných ústavech a jiných místech, která mladým manažerům mohou přinést inspiraci.

Členové sdružení s aktivní znalostí cizích jazyků se mohou účastnit jednání pracovních skupin COPA/COGECA a Evropské komise buď jako zástupci nevládních organizací za Českou republiku, nebo jako přísedící.

SMM spolupracuje s organizací Young MBSA, která sdružuje mladé lidí ze všech odvětví, jako je podnikání, management, věda, sport, umění a další. Díky tomu se mohou mladí manažeři Zemědělského svazu účastnit i společenských akcí této organizace, kde se setkávají s lidmi nejen ze zemědělských oborů.

 

Chci se stát členem SMM ZS ČR

Pokud se chcete stát členem Sdružení mladých manažerů ZS ČR, vyplňte přihlášku (ke stažení zde) a zašlete ji na email: .
Partneři Zemědělského svazu ČR: