Členská struktura

Zemědělský svaz ČR má celkem 957 členů.

Členové svazu obhospodařují celkem cca 1.147 tis. ha zemědělské půdy.

 

Zemědělský svaz ČR v roce 2015 sdružoval celkem 957 podnikatelských subjektů – převážně zemědělských podniků, z toho:

  • 360 zemědělských družstev,
  • 291 akciových společností,
  • 156 společností s ručením omezeným,
  • 150 ostatní členové (odbytová družstva, fyzické osoby, aj.)Partneři Zemědělského svazu ČR: