Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Průzkum Vašich aktuálních problémů (dotazník)

3.4.2020

Průzkum KZPS – zaslali krátký dotazník ke zjištění aktuálních problémů podnikatelů a zaměstnavatelů v období nouzového stavu a žádají o jeho vyplnění; dotazník je obsahově podobný dotazníku ze SP ČR, se kterým se dohodli, aby získali kompatibilní informace za podnikatelskou a zaměstnavatelskou sféru. Odpovědi budou použity pro jednání s předsedou vlády a jednotlivými ministry a jejich náměstky a dalšími představiteli.


Sháníme pracovníky do zemědělství

3.4.2020

Sháníme pracovníky do zemědělství Zemědělský svaz ČR spustil v souvislosti s opatřeními kolem onemocnění COVID-19 na svém webu službu nejen pro své členy, ale i pro všechny zemědělské podniky a rodinné farmy, které se potýkají s nedostatkem pracovníků. Již před touto situací se mnohé podniky potýkali s nedostatkem zaměstnanců, což se v souvislosti se současnou situací ještě výrazně prohloubilo. Velkým problémem se stala také nemožnost ...


Úvěry COVID II.

3.4.2020

COVID II., který původně skončil, ještě dnes žije ..   Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.   Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního ...


Manuál na program Antivirus

3.4.2020

Program  Antivirus  na podporu zaměstnavatelů je  spuštěn.  MPSV prostřednictvím ÚP 6. 4. 2020 od 12.00 přijímá žádosti zaměstnavatelů na náhradu mezd ve spojitosti s pandemií COVID-19.V příloze naleznete manuál. Více informací na  https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus . Přikládáme také odkaz na instruktážní video  https://www.youtube.com/watch?v=IreliZBINsg  


MF: Sdělení k prohlášení Výboru evropských orgánů pro dohled nad auditem v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 na povinný audit účetních závěrek

3.4.2020

Ministerstvo financí na svém webu vyvěsilo informace k auditům: "Pandemie COVID-19 v důsledcích ovlivní mnohé společnosti. Ovlivní jejich činnost, finanční situaci, ekonomickou schopnost i budoucí vývoj. V účetnictví, které v peněžním vyjádření zaznamenává informace o hospodářských jevech společnosti, se dopady pandemie COVID-19 u mnohých společností bezpochyby projevily nebo projeví. Vykazování finančních i nefinančních informací, které ...


MZe: Na ošetřovné mají nárok i živnostníci v zemědělství a lesnictví

3.4.2020

Tisková zpráva – Nárok na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru mají nově také zemědělci a lesníci v prvovýrobě. Rozšíření programu vyjednalo Ministerstvo zemědělství a včera jej schválila vláda. „Chci uklidnit všechny živnostníky v zemědělské a lesnické prvovýrobě, že nárok na ošetřovné mají i oni. Je nutné žádosti podávat Ministerstvu ...


Komisař Wojciechowski: Nemůžeme zanedbat environmentální cíle

3.4.2020

I v době, kdy se Evropou šíří nový typ koronaviru, zůstává Zelená dohoda pro Evropu klíčovou politikou Evropské komise. „Hospodářská obnova po pandemii COVID-19 musí být bezesporu zelená a udržitelná,“ říká polský komisař pro zemědělskou politiku Janusz Wojciechowski. Rohovor se zemědělským komisařem EU je v plném znění zde: ...


SVS: Veterinární dozor v období nouzového stavu

3.4.2020

SVS na svém webu vyvěsila následující informace: "Vzhledem k aktuální situaci ovlivněné pandemií infekce COVID-19 omezila Státní veterinární správa (SVS) tak, jako jiné dozorové organizace, dočasně svou dozorovou činnost. Ta zůstává plně zachována v těch nejzásadnějších oblastech, které z důvodu zajištění zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti potravin, nelze utlumit. Naopak dlouhodobě plánované kontroly, kontroly administrativního rázu a ...


Zmírnění dopadů epidemie koronaviru v soudní praxi

1.4.2020

Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, kde se řeší postavení statutárních orgánů právnických osob v situacích dobíhání nebo skončení mandátu, z tohoto pohledu je zajímavá zvláště Hlava IV - Zvláštní opatření ve vztahu ...


Nové možnosti pro krátkodobé skladování kalamitního dřeva na zemědělské půdě

1.4.2020

MZe ve spolupráci se SZIF nově definovalo podmínky, za kterých je možné dočasné skladování dřeva na zemědělské půdě z důvodu kůrovcové kalamity považovat za tzv. vyšší moc. V souvislosti s aktuální kůrovcovou kalamitou v lesích řeší vlastníci lesů akutní problémy s uskladněním obrovských objemů vytěženého kůrovcového dřeva, které mnohdy není možné z kapacitních důvodů uložit na skládkách v lese. Obava ze ztráty nároku na ...


CZ EN