Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Program rozvoje venkova ČR

Seznam projektů PRV (2018-2019)

 

Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce

Cílem opatření je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Za tímto účelem budou financovány aktivity v oblasti odborného vzdělávání, získávání dovedností a informačních akcí. Vzdělávací projekty v tomto opatření budou moci realizovat pouze subjekty akreditované Ministerstvem zemědělství.

Účastníkem akce může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec a jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. V případě zemědělského podnikatele - fyzické osoby - může být účastníkem i spolupracující osoba, která se na hospodaření zemědělského podnikatele podílí.

 

Opatření Předávání znalostí a informační akce je rozděleno na dvě operace:

Hlavní partneři

Schaumann Česká spořitelna OK GROUP

Generální partner

Generali Česká pojišťovna

Partneři

VP Agro Havel & Partners AGRO-partner s.r.o Francotcheque Agricole, spol.s r.o. MANETECH a.s. Brunnthaller - CS s. r. o.
staňte se partnerem výhody partnerství   video Partnerství s OK Group
  všechny reference
CZ EN