Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Program rozvoje venkova ČR

Seznam projektů PRV (2018-2019)

 

Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce

Cílem opatření je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Za tímto účelem budou financovány aktivity v oblasti odborného vzdělávání, získávání dovedností a informačních akcí. Vzdělávací projekty v tomto opatření budou moci realizovat pouze subjekty akreditované Ministerstvem zemědělství.

Účastníkem akce může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec a jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. V případě zemědělského podnikatele - fyzické osoby - může být účastníkem i spolupracující osoba, která se na hospodaření zemědělského podnikatele podílí.

 

Opatření Předávání znalostí a informační akce je rozděleno na dvě operace:

CZ EN