Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

logo Evropský soicální fond

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Čeho chceme v projektu dosáhnout:

Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně získání zpětné vazby z praxe pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, vliv vícesměnných provozů na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, a také posilování nástroje kolektivního vyjednávání. Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.


Proč to děláme:

Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak:

 • snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic
 • umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu,
 • usnadnit adaptaci nových pracovníků (včetně zahraničních)

Rovněž chceme nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném sektoru.

Jaké činnosti/nástroje k tomu máme: 8 bipartitní týmů, Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní, Analýzy pro vybrané oblasti/témata, Tematická setkání pro zpracování doporučení, ověřování navržených doporučení, Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti, Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině, onference pro předání informací odborné i širší cílové skupině.

 

Zaměření bipartitní platformy pro zemědělství:

Popis aktivity KA 02:    

Aktivita navazuje na významná zjištění a dílčí výsledky II. etapy projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. U vybraných sledovaných pozic objevují jako problematické oblasti při adaptaci komunikace, řešení problémů apod.

Tyto problémy se objevují v různém kontextu:

 • v mezigeneračních problémech (komunikace mezi „mladšími“ a „staršími“),
 • pracovní seniority (novými pracovníky a pracovníky s dlouholetou zkušeností),
 • hierarchie (mezi nadřízenými a podřízenými, mimo jiné i v souvisejících rozdílech v úrovni vzdělání),
 • pracovních skupin (směn)
 • odpovídající pracovní i sociální adaptace pracovníků z jiných kultur

 

Popis aktivity KA 04:

Aktivita navazuje na významná zjištění II. etapy projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému. Vzhledem k povaze sledovaných pozic (nepravidelné biorytmy, fyzická náročnost, péče o živé bytosti, práci nelze odložit, fyzikální stresory, zodpovědnost, nutnost spolupráce, sezónnost, zakázkovost apod.) je podpora zdravého životního stylu klíčová. Jedná se zejména o podporu režimu práce a odpočinku, výživy, odpovídajícího pracovního prostředí apod.

 

Popis aktivity KA 06:

Tato aktivita se zabývá aktuálními problematickými oblastmi v odvětví. V rámci této aktivity bude pozornost zaměřena zejména na tato témata:

 • vliv legislativy na odvětví a činnost sociálních partnerů
 • kolektivní vyjednávání a nástroje sociálního dialogu mimo kolektivní vyjednávání
 • pracovní právo v kolektivním vyjednávání a v odvětví
 • kolektivní vyjednávání, spolupráce na vytvoření kolektivní smlouvy vyššího stupně
 • sociální dialog (dále „SD“) jako nástroj pro zlepšení firemní kultury, vztahů a toků informací
 • komunikace/řešení konfliktů, využití SD jako nástroje pro efektivní nastavení komunikace atp.     
CZ EN