9.F.e. Regionální přenos informací

Předmět dotačního projektu 9.F.e.:

Podpora pro oblast zemědělství zaměření na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami.  Přenos informací mikro, malým a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh formou:

  • Vstupních konzultací
  • Webových stránek
  • Odborných/výukových materiálů
  • Seminářů a workshopů

 

Kontaktní informace na sídla informačních center, personální zajištění a technické vybavení naleznete zde.

 

 

Články týkající se poradenství 9.F.e.

Cenová dynamika v agrobyznysu

18.10.2018

Cenové nůžky mezi cenami placenými zemědělcům a vstupy do zemědělství se rozevírají: oproti r. 1989 vstupy vzrostly 4,5 krát. Ještě více se nůžky rozevírají v případě srovnání cen zemědělců s inflací: Zemědělci navzdory dlouhodobě nízké cenové úhradě ze svého přispívali a přispívají na sociální smír: v lednu až září 2018 oproti r. 1989 se ceny zemědělců zvýšily 1,7 krát, ale inflace vzrostla více jak trojnásobně rychleji než jejich ceny (tj. ...

Toman v Bruselu odmítl dotační stropy pro zemědělce

11.9.2018

Pokud se zemědělcům v EU ukládají nové povinnosti týkající se například ekologie a lepšího přístupu ke krajině, není jim zároveň možné snižovat peníze z unijního rozpočtu, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman k povinnému zastropování. Článek Hospodářských novin v plném znění je zde: https://byznys.ihned.cz/c1-66240330-toman-v-bruselu-odmitl-dotacni-stropy-pro-zemedelce  

Analýza: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství, náhrada škody a náhrada nemajetkové újmy podle zákoníku práce.

10.9.2018

Analýza, zejména s ohledem na specifika zemědělství byla zpracována v rámci OPZ projektu Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu - "AGRODIALOG II", registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939.

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem: Požaduji silný rozpočet a zohlednění národních specifik

10.9.2018

Tisková zpráva – Udržení plánovaného rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 na úrovni současného programového období, výrazné zjednodušení administrativy pro zemědělce a zohlednění odlišnosti jednotlivých členských států. To jsou témata, o kterých dnes ministr zemědělství Miroslav Toman v Bruselu diskutoval s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem. „Cíle Společné zemědělské politiky po roce 2020 jsou ...

Odhady sklizní ČSÚ k 15.8.2018

10.9.2018

Dnes ČSÚ zveřejnil aktualizované údaje k výši sklizně v ČR (včetně kukuřice na zrno i na zeleno, olejnin a brambor). Sklizeň základních  obilovin letos dosáhne 6 622 tis. tun, což oproti skutečnosti roku 2017 znamená pokles o 3,5%. Sklizeň kukuřice na zrno letos dosáhne 528 tis. tun, což je oproti skutečnosti r. 2017 pokles o 10,1%. Produkce řepky letos bude vyšší oproti loňsku o 22,8% a s nejvyšší pravděpodobností dosáhne 1 407 tisíc tun. ...

V „chytrých kravínech” sledují dojnice on-line

30.8.2018

V českém zemědělství se stále víc prosazuje digitalizace a takzvané chytré zemědělství jako robotické kravíny nebo drony. Poukázala na to i nedávná výstava Země živitelka, která se konala na Výstavišti v Českých Budějovicích. Zpráva z Novinek.cz v plném znění je zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/481562-v-chytrych-kravinech-sleduji-dojnice-on-line.html  

Ministr Toman: Je třeba obhajovat zájmy českých zemědělců na evropském a světovém trhu

30.8.2018

Haló noviny, 29. 8. 2018 Rozhovor s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem Převzal jste ministerstvo zemědělství zhruba v polovině roku 2018. Jaké úkoly vás, jako ministra zemědělství, čekají v jeho druhé polovině, zejména v souvislosti s diskusí kolem návrhu státního rozpočtu pro rok 2019? Prioritou je sucho a zadržování vody v krajině pomocí správného obhospodařování zemědělské půdy, obnovou mokřadů, revitalizací vodních toků a ...

Většinu zemědělské produkce zajišťují velké podniky

29.8.2018

V roce 2016 bylo v Evropské unii (EU) využíváno pro zemědělskou produkci více než 171 milionů hektarů půdy, což je asi 40 % celkové výměry půdy EU. Na nich hospodařilo asi 10,3 milionu hospodářství. Většina zemědělských podniků EU patřila mezi malé, dvě třetiny měly výměru menší než 5 hektarů. Naproti tomu 3 % zemědělských podniků EU o velikosti 100 ha nebo více hospodařila na více než polovině zemědělské plochy EU. Pouze 11 % zemědělců v EU ...

Novinky v právní úpravě přímých plateb

29.3.2018

Dne 23. března 2018 vyšlo ve Sbírce zákonů ČR Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., které v části druhé, v § 15, zavádí některé dílčí úpravy v oblasti přímých plateb. Potřeba novely přímých plateb vychází především z důvodu zavedení některých změn na úrovni EU. Celé znění novelizujícího předpisu, který nabývá účinnosti 1. dubna 2018 a řeší rovněž podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními ...
Partneři Zemědělského svazu ČR: