Úvodní stránka > O NÁS > Aktivity svazu > 9.F.e. Regionální přenos informací

9.F.e. Regionální přenos informací

Předmět dotačního projektu 9.F.e.:

Podpora pro oblast zemědělství zaměření na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami.  Přenos informací mikro, malým a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh formou:

  • Vstupních konzultací
  • Webových stránek
  • Odborných/výukových materiálů
  • Seminářů a workshopů

 

Kontaktní informace na sídla informačních center, personální zajištění a technické vybavení naleznete zde.

 

 

Články týkající se poradenství 9.F.e.

Došlo k podepsání Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024

15.7.2024

Na základě dlouhých jednání mezi Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů na jedné a Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy na druhé straně došlo k podepsání Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024 s platností od 1. července.

K dění v EU po volbách do Evropského parlamentu

11.7.2024

António Costa se stal novým předsedou Evropské rady, což je jedna z nejvyšších funkcí v EU. Je to vystudovaný právník a dlouholetý premiér Portugalska. Je to bývalý člen socialistické frakce v Evropském parlamentu, který údajně vyjde s každým. Více zde: https://tvorimevropu.cz/2024/07/10/byvaly-pravnik-a-portugalsky-premier-kdo-je-novy-sef-evropske-rady-antonio-costa/ Europarlamentní frakce dosáhly 8.7.2024 předběžné dohody o ...

Pokračujeme v realizaci projektu ChemSkills

9.7.2024

Projekt ChemSkills je financován Evropskou unií (Erasmus +) a zaměřuje se na řešení digitální a zelené transformace v chemickém průmyslu. Jeho hlavní cíle zahrnují identifikaci a rozvoj zelených a digitálních dovedností, zlepšení kvality vzdělávacích osnov a školících programů a podporu udržitelné spolupráce mezi různými sektory v rámci chemického průmyslu. Jedná se o velký projekt s 35 partnery z i vně EU. Tento projekt se zabývá ...

Precizní dny na farmě v zemědělském družstvu Dolní Újezd

9.7.2024

Nástroje precizního zemědělství, technika a technologie mají kapacitu naplnit podstatné potřeby, které jsou kladeny na současnou rostlinnou produkci ve smyslu zabezpečení dostatečné kvantity i kvality, bezpečnosti potravin, ochrany půdy, vody i biodiverzity, rozvoje informační společnosti a socioekonomické prosperity venkova. O tom, zda, jak a v jaké míře bude precizní zemědělství využíváno, rozhodne míra odborné vzdělanosti v této oblasti, ...

Stanovisko ZS ČR ke změnám pachtovného u pozemků vlastněných státem

30.6.2024

V pátek byly oznámeny změny pachtovného u pozemků vlastněných státem.  Vyjádření Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR: „Původní rozhodnutí ohledně plošného navýšení pachtu ze strany SPÚ o 5,8 % bylo vnímáno zemědělskou veřejností značně kontroverzně. Tento postoj nevyplýval pouze z plošného navýšení pachtu, ale i z metodiky výpočtu. V únoru tohoto roku jsme nad otázkou úprav pachtovného ze strany SPÚ měli poměrně věcnou a ...

SZP po roce 2027 (poznámky, video a prezentace z konference)

27.6.2024

Zemědělský svaz každoročně pořádá 3 konference. Po konferenci o zaměstnávání cizinců v březnu 2024 jsme si v červnu vybrali téma Společná zemědělská politika po roce 2027 a její vliv na budoucnost práce v zemědělství. Těšit se můžete ještě na poslední konferenci, která proběhne na podzim a bude se věnovat zemědělskému školství. Ale zpět k tématu SZP. Konferenci uvedl Martin Pýcha , předseda ZS ČR. Na úvod se zamyslel nad tím, jak SZP ...

Adaptačně-integrační kurzy pro cizince - info materiál

26.6.2024

Nezapomínejte na povinné Adaptačně-integrační kurzy pro cizince, kteří u vás pracují na zaměstnaneckou kartu. Jak na to naleznete v přiloženém dokumentu. Kurzy jsou zákonem povinné pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců, kteří v ČR získali dlouhodobý nebo trvalý pobyt (biometrickou kartu) po 1.1.2021. Adaptačně-integrační kurz je vzdělávací čtyřhodinový seminář, který cizincům pomůže co nejrychleji se zorientovat v České ...

Zemědělství sice stojí na rutině, ale zemědělci by v ní neměli nikdy ustrnout

24.6.2024

Ing. Ivo Žďánský (60 let) působí jako hlavní zootechnik Statků České zemědělské univerzity. Kromě jiných středisek, má na starost středisko živočišné výroby Požáry, kam chodí na praxi i studenti oboru Veterinářství ze Střední lesnické školy Písky. Zeptali jsme se ho, jakou má zkušenost s mladými lidmi a jak vidí budoucnost práce v zemědělství.

Známe vítěze Mistrovství ČR jízdy zručnosti traktorem!

24.6.2024

  V rámci akce ZETOR Show v Novém Městě na Moravě, kterou uspořádaly Kraj Vysočina a Moreau Agri se konalo Mistrovství republiky jízdy zručnosti traktoru s vlekem, na kterém se podílel Zemědělský svaz ČR.  ČZA Humpolec připravila finálovou trať pro jízdu zručnosti, kde soutěžilo 6 dívek a 24 chlapců.  Vítězkou mezi dívkami se stala Michaela Biemanová Zem. ak. a gym. Hořice s časem 05:57, mezi chlapci dominoval Tomáš ...

K novele mysliveckého zákona

19.6.2024

Myslivci nesouhlasí s vládní novelou mysliveckého zákona a někteří mluví o tom, že skončí. "Bez této novely a bez navazující novely lesního zákona nedosáhneme jednak moderního systému myslivosti v České republice, nedokážeme smysluplně a účinně obnovovat lesy po kůrovcové kalamitě a nedosáhneme pestré krajiny pro příští generace", uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál ministr zemědělství Marek Výborný. Zdroj: ...

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Jak to bude s novým systém odvodu pojistného u DPP a DPČ?

17.6.2024

Ve středu 12.6.2024 se konal webinář DPP a pojistné. Webinář se zaměřil na nový systém odvodů pojistného u dohod o provedení práce, hlášení dohodářů a jejich příjmů, a také na změny, které se posouvají až na rok 2025. Záznam z tohoto webináře NAJDETE ZDE . Případně přímo na Youtube: https://youtu.be/k2b6ElnlB1k K tomuto tématu jsme v rámci projektu Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny ...

Soutěž Mladý zemědělec zná své vítěze!

17.6.2024

„Budu zemědělec,” prohlásil vítěz soutěže Mladý zemědělec Michal Slavík. Finále této soutěže dnes proběhlo v prostorách Mendelovy univerzity v Brně, kde porota vybírala tři nejlepší finalisty na základě jejich videí, v nichž si žáci zkoušeli zemědělství v praxi. Soutěž Mladý zemědělec byla určena pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ a měla za cíl nejen ověřit znalosti studentů, ale také je prakticky i teoreticky seznámit s oborem zemědělství a přilákat ...

Hlášení o nástupu cizince s dočasnou ochranou

13.6.2024

Nezapomínejte nahlásit na ÚP, pokud k vám někdo s dočasnou ochranou nastoupí  https://www.mpsv.cz/web/cz/-/informace-o-nastupu-u-obcana-eu-ehp-a-svycarska-nebo-jeho-rodinneho-prislusnika-nebo-cizince-ktery-nepotrebuje-pracovni-opravneni-do-zamestnani-k-vysl   nebo u vás skončí ...

„Děti zajímají oba extrémy – mlýnek na obilí i nejmodernější sklízecí mlátička,“ říká Iva Horníková o svém naučném programu pro děti „Poznávej s...

10.6.2024

Územní organizace ZS ČR Hradec Králové realizuje z iniciativy Ivy Horníkové program pro děti na základních školách – besedy s workshopem a na ně navazující exkurze do zemědělských podniků. Zeptali jsme se Ivy Horníkové, proč považuje za důležité zasvěcovat děti do práce v zemědělství a jaký je o její program zájem ze strany dětí i učitelek.   Pavlína Havlová: Co stálo u zrodu vašeho edukačního programu „Poznávej s námi ...

Výzva: Jděte k volbám do Evropského parlamentu 2024

5.6.2024

Tento pátek a sobotu, tedy 7. a 8. června 2024, se konají volby do Evropského parlamentu. Tyto volby jsou u nás často podceňovány a pravidelně se jich účastní málo lidí. To je dáno tím, že Evropský parlament a jeho členové jsou příliš vzdáleni svým voličům. Výsledkem je faktická nemožnost voličů kontrolovat práci svých zástupců. Přesto je Evropský parlament institucí, která se nás týká, rozhoduje či spolurozhoduje o významných věcech a ...

Zemědělci stále čekají na slíbenou podporu: Ministr Výborný přislíbil urychlené zálohy a cílenou pomoc

4.6.2024

Dnes proběhlo další jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem zemědělství Markem Výborným o podpoře českých zemědělců. Na jednání jsme ocenili konstruktivní přístup k debatě, která má pomoci zemědělcům. Avšak s výsledky jsme nebyli zcela spokojeni. Stále trváme na pokroku v rámci pěti priorit, na nichž se shodly hlavní zemědělské nevládní organizace a které byly předloženy vládě. V některých oblastech jsme zaznamenali posun, ...

Výzva Výboru Zemědělského svazu ČR pro členy vlády

3.6.2024

Výzva Výboru Zemědělského svazu ČR pro členy vlády, poslance a senátory PSP ČR a další představitele státu. Tato výzva byla odsouhlasena 30. května 2024 na zasedání Výboru ve Větrném Jeníkově. Více informací v příloze a zde stručný výčet požadavků ZSČR: Výbor Zemědělského svazu ČR vládní představitele vyzývá k naplnění vládou dříve daných slibů tj. pokračování ve vyjednávání ohledně zavedení podpory zaměstnanosti na ...

Jednání s  vládou je pro nás prioritou, protesty však zůstávají na stole

30.5.2024

Představenstva Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR za účasti Společnosti mladých agrárníků, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků a Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje dnes rozhodly , že aktuálně chtějí vést intenzivní jednání s vládou ohledně kritických požadavků, které mají zásadní význam pro budoucnost českého zemědělství.   V rámci ...

Jednání mezi předsedy zemědělských svazů a ministry přineslo naději, ale i varování

22.5.2024

Dnes proběhlo jednání mezi předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou, prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem, ministrem zemědělství Markem Výborným a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou za přítomnosti Petra Bendla (poslance ODS a místopředsedy Zemědělského výboru PS PČR), Josefa Wolfa (tajemníka ministra zemědělství), Bohumila Belady (viceprezidenta AK) a Leoše Říhy (viceprezidenta AK). Schůzka měla za cíl řešit kritickou ...

Zemědělský happening na Letné dne 22.5.2024 ZRUŠEN

21.5.2024

S lítostí vám oznamujeme, že plánovaný zemědělský happening na Letné byl zrušen. Vedení svazu se rozhodlo k tomuto kroku vzhledem k současné rozjitřené atmosféře ve společnosti, která panuje po nedávném pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Chápeme, že toto rozhodnutí může být pro mnohé z vás zklamáním, ale věříme, že je to v této době nejlepší a nejzodpovědnější řešení. Bezpečnost a klid ve společnosti jsou pro nás ...

Další zemědělské protesty budou 22. května v Praze, mají být masivní

10.5.2024

Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Další zemědělské protesty budou 22. května v Praze. Po metropoli bude opět jezdit zemědělská technika a demonstrace se chystá i před sídlem vlády. Rozhodli o tom zástupci Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších nevládních zemědělských organizací ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by to měly být masivní protesty, nemusí být poslední. Vláda podle něj tíživou ...

Zemědělci chystají další masivní protesty. Chtějí ucpat Prahu ještě tento měsíc

10.5.2024

Zástupci Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších nevládních zemědělských organizací se dnes ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku dohodli na dalších zemědělských protestech, které se uskuteční 22. května v Praze. Více zde . 

Protesty zemědělců: 22. května 2024 se sejdeme u Úřadu vlády i na happeningu na Letné

10.5.2024

Praha, 10. května 2024 – „Zachraňme české potraviny na našem talíři“ nebo „Už toho máme dost“ budou hesla nadcházejících protestů zemědělců, na kterých se v pátek 10. května shodli zástupci Zemědělského svazu ČR, jako hlavního organizátora aktivit, Agrární komory ČR a dalších nevládních organizací sdružujících české zemědělce. Protesty proběhnou 22. května 2024 v Praze jízdou zemědělské techniky v dopoledních hodinách, demonstrací ...

Intenzivní školní praxi nám studenti z jiných škol až závidí

9.5.2024

Mgr. Eliška Libovická (36) vyučuje odborné předměty a odborný výcvik na Střední lesnické škole Křivoklát, Písky, kde v roce 2015 pomohla rozjet obor Veterinářství. Zeptali jsme se jí, jak se tomuto oboru daří po devíti letech od jeho založení a také na koncepci výuky, která klade důraz na propojení teorie s praxí.

Pracovní setkání projektu ChemSkills v dubnu 2024

6.5.2024

Dva dny na 2. setkání projektu ChemSkills (16.-17. dubna 2024)! Je fajn, že Zemědělský svaz může být součástí tak prestižního konsorcia, kde jsou závazek a excelence na prvním místě. Přestože jsou očekávání vysoká jak z hlediska času i odbornosti, nasazení je obrovské. Projekt s více než 40 specialisty, 35 partnery a s 10 pracovními balíčky a významným výčtem 6 pod-sektorů chemického průmyslu, kde má ZSČR významnou ...

Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení

3.5.2024

Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Čirok (Sorghum bicolor (L.) Moench) je druh tolerantní suchu, pocházející ze subsaharské Afriky, široce využívaný po celém světě, zejména v semiaridních a tropických oblastech. Je to všestranný druh s několika typy používanými pro různé účely, jako je krmení zvířat, lidskou výživu a výrobu biopaliv. Čirok má širokou adaptabilitu na ...

Roboti pracující v zemědělství nejsou automaticky zárukou bezpečnějšího pracoviště

3.5.2024

Do práce v zemědělství pronikají moderní technologie. O tom, jak se do budoucna promění bezpečnost práce v souvislosti s digitalizací a automatizací v zemědělství, jsme hovořili s expertními členy pracovní skupiny tohoto projektu, s bezpečnostními analytiky Kateřinou Jurčovou a Josefem Senčíkem z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.   Pavlína Havlová (PH): Budou se s digitalizací a automatizací práce v zemědělství ...

Další protestní akce se bude konat 22. května v Praze

2.5.2024

Dnes proběhlo jednání vedeni Zemědělské svazu ČR, Agrární komory ČR a dalších nevládních organizací zastupujících české zemědělce. Na jednání byly projednány plány na další protestní akce, které se budou konat 22. května 2024 v Praze . Důvodem je stále trvající a stupňující se nespokojenost zemědělců s agrární politikou ČR a EU. Oficiální schválení společného postupu proběhne na zasedání představenstev Agrární komory ČR, ...

Asociace soukromého zemědělství ČR se ostře ohradila proti našemu článku v týdeníku Zemědělec

19.4.2024

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se ostře ohradila ( zde ) proti nedávnému článku v týdeníku Zemědělec, ve kterém zpochybňujeme výrok Jaroslava Šebka, předsedy ASZ ČR, v pořadu Otázky Václava Moravce dne 17. března 2024. Šebek prohlásil, že ASZ ČR je největší zemědělskou organizací s 7,5 tisíci členy. Toto tvrzení není pravdivé, proto jsme se snažili uvést věci na pravou míru. Uvedené číslo 7,5 tisíce členů zahrnuje nejen přímé ...

Ověření platnosti dočasné ochrany pro zaměstnavatele

18.4.2024

Ministerstvo vnitra ČR zpracovalo leták, kde naleznete informace, jak si ověřit, že došlo k prodloužení dočasné ochrany u vašich zaměstnanců s ukrajinskou národností.

Zdravé stravování podpoří projekt „Půl talíře", iniciovaný členem Zemědělského svazu ČR Farmou Bezdínkem

18.4.2024

Včera byla oficiálně zahájena kampaň projektu „Půl talíře“, který má za cíl propagovat zdravější stravování mezi Čechy. Tato kampaň, podpořená Evropskou unií a Farmou Bezdínek ze společnosti Dobré družstvo, klade důraz na konzumaci čerstvé zeleniny a ovoce jako nezbytné součásti vyvážené stravy. Hlavní myšlenka projektu je jednoduchá, ale přitažlivá – každý talíř jídla by měl být z poloviny zaplněný zeleninou nebo ovocem. Projekt se ...

Propojení praxe s teorií je zásadní podmínka každého dobrého učedníka (resp. řemeslníka)

16.4.2024

    Se zástupkyní ředitele pro praktické vyučování SOŠ a SOU Sušice, Ing. Miroslavou Hosnedlovou, jsem se potkala na oblastním kole jízdy zručnosti traktoru s vlekem, kterou pořádala. Ve volné chvíli mi vyprávěla o tom, co všechno se snaží studentům rozmanitých oborů této školy zprostředkovat v rámci praxe. Zeptala jsem se jí proto, jak obecně o praxích přemýšlí u nich na škole:  

Záznam vystoupení Martina Pýchy, předsedy ZS ČR na sněmu Agrární komory

12.4.2024

Your browser does not support the audio element.

Zemědělský svaz ČR uspořádal debatu s kandidáty do Evropského parlamentu v rámci veletrhu TECHAGRO

11.4.2024

Zemědělský svaz České republiky uspořádal debatu s kandidáty do Evropského parlamentu, a to v rámci prestižního veletrhu TECHAGRO, který se konal v Brně. Toto setkání představovalo jedinečnou platformu pro zemědělskou veřejnost, aby se mohla přímo setkat a diskutovat s kandidáty, kteří aspirují na zastupování zájmů českého zemědělství na evropské úrovni. Hlavním cílem této akce bylo otevřít prostor pro živou diskusi o budoucích výzvách a ...

Ministerstvo zemědělství otevřelo příjem žádostí o dotace pro tento rok

10.4.2024

Ministerstvo zemědělství otevřelo příjem žádostí o dotace pro tento rok prostřednictvím Jednotné žádosti, která zahrnuje jak žádosti o přímé platby, tak i o podporu z neprojektových částí II. pilíře (Programu rozvoje venkova) nového programového období Společné zemědělské politiky EU pro léta 2023 až 2027. Je důležité si však uvědomit, že financování z předchozího roku ještě nebylo zcela vyrovnáno. Na konci března ...

Setkání jihomoravských zemědělců s ministrem zemědělství Markem Výborným ve podniku BONAGRO, a.s.

8.4.2024

Na setkání zemědělců z Jihomoravského kraje s ministrem zemědělství Markem Výborným v zemědělském podniku Bonagro byly otevřeny klíčové problémy, které trápí zemědělský sektor. Nejen předseda Bonagro, Ing. Roman Zěřina, hovořil o několika zásadních výzvách, se kterými se jejich podnik potýká: Zvyšování daní - Toto zatěžuje finanční zdraví zemědělských podniků, zvyšuje jejich náklady a snižuje konkurenceschopnost. Krizový stav ...

Zaregistrujte se na debatu s kandidáty do Evropského parlamentu dne 9.4.2024

3.4.2024

Rádi bychom Vás pozvali na ojedinělou debatu s kandidáty do Evropského parlamentu, která se zaměří na téma  "Budoucnost českého zemědělství" . Tyto volby proběhnou v ČR  7. a 8. června 2024  a rozhodnou o zastoupení České republiky v Evropském parlamentu na příštích pět let a ovlivní směřování politik a rozhodování na evropské úrovni, včetně legislativy, rozpočtu a mezinárodních vztahů.  Je důležité, aby si všichni voliči uvědomili ...

Problematika zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a dalších zemí v zemědělství (poznámky, záznam a prezentace z konference)

2.4.2024

Na konci března uspořádal Zemědělský svaz v Obecním domě konferenci na téma Zaměstnávání cizinců v zemědělství . Na úvod konference předseda ZS ČR Martin Pýcha na základě ekonomické analýzy dat představil, co se děje v zemědělství od vstupu do EU (resp. od roku 1989). Ukázal data hrubé zemědělské produkce ve stálých cenách roku 2000, z nichž byl patrný propad zemědělství po roce 1989, poté vzestup na úroveň roku 1989 až k současnosti, ...

Čeští zemědělci znovu protestovali. Vyjeli s více než 1600 kusy těžké techniky do měst i k hraničním přechodům

20.3.2024

Tisková zpráva 20. 3. 2024 – Téměř dva tisíce zemědělců opět vyjely do ulic, aby upozornily na dlouho neřešené problémy a zhoršující se situaci v sektoru na národní i evropské úrovni. Farmáři zamířili s traktory a další těžkou technikou do měst či k hraničním přechodům, někteří uspořádali veřejná shromáždění či debaty s politiky. K zapojení do mezinárodního protestu je vyzvaly nevládní zemědělské organizace Agrární komora České republiky, ...

Průzkum ZSČR prozradil, co si veřejnost myslí o zemědělských protestech

19.3.2024

Praha, 19. března 2024 – Více než tři čtvrtiny české veřejnosti si myslí, že by vláda ČR měla vyjít vstříc požadavkům zemědělců. Vyplývá to z exkluzivního bleskového průzkumu, který pro Zemědělský svaz ČR realizovala agentura NMS Market Research. Dosavadní protesty, včetně vysypání hnoje před Úřadem vlády považuje mírná většina veřejnosti za radikální, ještě více – přes 60 % – si myslí, že by další protesty měly být stejné, nebo ještě ...

20. března opět plánujeme demonstraci formou jízdy techniky a setkání na hranicích

19.3.2024

Vzhledem k tomu, že 21. března se bude na Evropské radě jednat mimo jiné i o otázkách dovozu komodit ze třetích zemí a také o spuštění krizového balíčku, rozhodli jsme se na žádost polských kolegů připojit k jejich protestům dopoledne 20. března od 10 do 12 hod, které budou na území ČR porbíhat v regionech. Podle informací od Poláků se do této akce zapojí i další země. Cílem je vyvinout tlak na naše zástupce, v tomto případě premiéra, aby ...

Výzva všem zemědělcům k protestu 7. března 2024

4.3.2024

Zemědělci z Agrární komory ČR, Zemědělského svazů ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Společnosti mladých agrárníků České republiky a řada soukromých zemědělců a členů Asociace soukromých zemědělců se na dnešním jednání shodli, že nabídka vlády směrem k zemědělcům není dostatečná. Shodli se proto na celoplošných protestech 7. března 2024. Demonstrace bude první v řadě protestů, které mají poukázat na žalostný stav českého ...

Další protest zemědělců v ČR bude ve čtvrtek 7. března

4.3.2024

Zemědělci budou ve čtvrtek 7.3. v Praze protestovat. Do médií to oznámil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Podle něj přijedou do Prahy stovky kusů zemědělské techniky. Nebude se jednat o blokádu, ale o pomalý průjezd. Zdroje (idnes.cz má stručné video s vystoupeními J. Doležala a M. Pýchy): https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/zemedelstvi-demonstrace-praha.A240304_153318_ekonomika_drh ...

Zemědělci jsou připraveni ve čtvrtek 7. března demonstrovat

1.3.2024

Zástupci zemědělců (AK, ZS, SMA, ČMSZP) ve čtvrtek 29.2.2024 označili jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným o podpoře zemědělství za zklamání. Od ministra zemědělství čekali připravené konkrétní návrhy, které ale nepřinesl. Zemědělci tudíž zahájili přípravu na zemědělský protest ve čtvrtek 7. března v Praze, pokud se vláda nedohodne a ministr nepředloží konkrétní návrhy v tom nejposlednějším termínu: Ministr Výborný oznámil, že ...

Vyjádření Zemědělského svazu ČR po jednání s ministrem Markem Výborným dne 29. 2. 2024

29.2.2024

Dnešní jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným na společném zasedání představenstva ZS ČR a AK nedopadlo podle našich představ!! Vládní koalice na podpoře zemědělců nenašla doposud pro nás přijatelnou shodu,  a proto dne 7. 3. 2024 pořádáme masivní zemědělský PROTEST v PRAZE. Celá TZ v příloze.   

Ministr zemědělství nechal zpracovat analýzu dopadů nastavení Strategického plánu

28.2.2024

V průběhu diskuse okolo změny strategického plánu pro SZP zástupci Asociace soukromého zemědělství opět vystupují nepravdivě k otázce redistributivní platby. Vyjádření, že se ukázalo, že redistributivní platba je nastavená správně, zkrátka nejsou pravdivé. Naopak se potvrzuje, že pravdu jsme měli my, když jsme před takto vysokou redistribucí varovali. Ministr zemědělství nechal zpracovat Ústavem zemědělské ekonomiky a informací analýzu ...

Nejen v SRN výkyvy počasí omezují polní práce a poškozují rostliny

22.2.2024

Přišly vydatné deště a v SRN na severu a na západě jsou znovu někde z atopené pole . 22. a 23. února i v nadcházejícím týdnu se očekávají další srážky. V dohledu téměř není zlepšení. Na mnoha místech voda leží na polích a půda je přesycená vodou - píše se o nejmokřejší zimě od začátku záznamů počasí. Z emědělci n emohou sít, hnojit ani aplikovat hnůj. Na mnoha polích hnije ozimé obilí v podmáčení. I jiné ...

UŽ TOHO MÁME DOST - evropská protestní akce dne 22.2.2024

20.2.2024

Už toho máme dost! Tak zní heslo pro čtvrteční evropské protesty, ke kterým vyzýváme všechny naše zemědělce! Nastal čas spojit naše síly a vyjádřit nesouhlas se současným směřováním zemědělské politiky. Evropská komise nechce slyšet obavy zemědělců a je naší povinností vyjádřit nesouhlas. Minulý týden jsme se dohodli s kolegy z ostatních zemí V4 + Litvy, Lotyšska, Rumunska, Bulharska, Slovinska a Chorvatska, že dne 22. ...

Jednání s premiérem Fialou a ministrem zemědělství Výborným dne 16. 2. 2024

15.2.2024

Dnes jsme jednali spolu s dalšími nevládními organizacemi zastupujícími zemědělce s premiérem Fialou a ministrem zemědělství Výborným o požadavcích zemědělců na změnu zemědělské politiky. Jednání potvrdilo doposud deklarovanou podporu ze strany Ministerstva zemědělství, i když ne v takovém rozsahu, jak zemědělci očekávali. Po dnešním jednání s premiérem Fialou a dnešním ranním setkání K10 se zdá, že nedojde k úpravě redistributivní ...

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k demonstracím zemědělců na Českolipsku dne 6.2.2024

6.2.2024

Plně chápeme a sdílíme frustraci a nespokojenost našich zemědělců z Českolipska. Vnímáme jejich potřebu vyjádřit se k aktuálním problémům. Zároveň jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli je důležité zachovat klid a vyčkat na rozhodnutí o změnách strategického plánu Společné zemědělské politiky, které nám ministr zemědělství Marek Výborný slíbil do konce února. Pokud nedojde k naplnění těchto slibů, jsme připraveni podniknout další kroky. ...

Evropská komise zatahuje za záchranou brzdu, ale zatím jen mírně

3.2.2024

Evropská komise minulý týden navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do EU o další rok, aby tak pomáhala dál Ukrajině. K tomu sice navrhla také posílit ochranu pro některé citlivé zemědělské produkty EU, konkrétně pro drůbež, vejce a cukr. Co si pod tím představit? Komise chce zavést určitou záchrannou brzdu, která by hlídala dovoz na průměrných objemech dovozu v letech 2022 a 2023. To znamená, že pokud by ...

Lavina protestů zemědělců se valí celou Evropou. Proč demonstrují?

1.2.2024

Prohlášení belgických zemědělců, kteří dnes demonstrují v Bruselu před sídlem evropských orgánů, Evropským parlamentem, Radou atd. „Současný hněv, vychází z roků hromaděných a nevyslyšených požadavků zemědělců". ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA POSTRÁDÁ LOGIKU Zemědělská politika by měla pomáhat řešit problémy zemědělců. Ve skutečnost je ale pouze přidává! Neustále přidává další a další byrokracii, likviduje ...

Veřejné slyšení v Senátu k ochraně kolektivní formy podnikání dne 29.1.2024

30.1.2024

Včera proběhlo velké veřejné slyšení v Senátu k ochraně kolektivní formy podnikání, které navázalo na jednání Petičního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 6. prosince 2023.  Petenti upozorňují na problematiku diskriminace drobných zemědělců, kteří jsou sdruženi v družstvech. Petice, podepsaná 13 971 vlastníky půdy, vznikla v reakci na změny ve Státní zemědělské politice, jež od roku 2023 výrazně znevýhodňují drobné zemědělce z družstev ...

Výstupy projektu v roce 2023

29.1.2024

Výstupy projektu "Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2023".

Ministr zemědělství Marek Výborný slibuje změny

28.1.2024

V pátek jsme byli přítomní důležitého jednání představenstva Agrární komory ČR, kde ministr zemědělství Marek Výborný přislíbil, že nejpozději do 1.3. předloží změnu strategického plánu vedení pětikoalice. Obě představenstva - ZS ČR a AK ČR - se dohodla na odložení protestních jízd. Místo toho se zaměříme na konstruktivní spolupráci a jednání, aby naše požadavky byly ve změně strategického plánu zohledněny. Nicméně, na základě zkušeností s ...

HLEDÁ SE TAJEMNÍK/TAJEMNICE PRO ÚZEMNÍ ORGANIZACI V TŘEBÍČI

24.1.2024

Zemědělský svaz,územní organizace v Třebíči, vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice tajemnice-tajemník Požadujeme znalost zemědělské problematiky,práce s PC,podvojné účetnictví /podnikatelské a nevýdělečné/ a dobré organizační schopnosti. Přihlášky,vč.struktur. životopisu zasílejte na e mail: zemsvaz.trebic@volny.cz do 30.ledna 2024. 

Poskytli jsme záštitu soutěže Mladý zemědělec

23.1.2024

Poskytli jsme záštitu soutěže Mladý zemědělec, která je určena žákyním a žákům 7. a 8. tříd základních škol a jejím cílem je zvýšit povědomí žáků o zemědělství. České zemědělství prožívá v současné době rušné časy. Na rozdíl od dřívějších dob se začíná jednat o dynamicky se rozvíjející obor, kde se stále více prosazují nové technologie a robotizace. S tím se pojí potřeba vysoce erudované pracovní síly. Pro mladou generaci tak tento obor ...

Prodloužení dočasné ochrany a víza strpění pro občany Ukrajiny

18.1.2024

Prodlužování dočasné ochrany pro občany Ukrajiny probíhá stejně jako minulý rok.  Internetová registrace poběží až do poloviny března na odkazu:  https://frs.gov.cz/docasna-ochrana/ Víza strpění budou prodloužena opět automaticky ze zákona. Není třeba se nikde registrovat, držitelé si můžou dojít nechat vylepit nový štítek na pracoviště OAMP, ale nemusí.

Změny ve vládních programech ekonomické migrace od 1.1.2024

18.1.2024

Vážení členové, koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci schválil dne 16. listopadu 2023 řadu změn ve vládních programech ekonomické migrace, jež nabyly účinnosti k 1. lednu 2024. Cílem většiny změn je realizace opatření na další posílení pracovní migrace do ČR, které předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Některé další úpravy reflektují změny, které s sebou přinesla novela zákona o pobytu cizinců. Do ...

Terezie Daňková: ,, Aktivně se snažím řešit problémy s technologickým problémem v zemědělství."

16.1.2024

Terezie Daňková, hrdá farmářka z Pošumaví v Jižních Čechách, má za sebou bohatou životní cestu. Jako matka dvou velkých dětí a pečovatelka stád hovězího dobytka, ovcí a koní, Terezie každodenně prožívá a naplňuje své životní motto: "Venkov, místo pro život." Pro ni neexistuje nic příjemnějšího než spojení práce na farmě s hlubokou láskou ke krajině, která ji obklopuje. Terezie Daňková, s jejím hlubokým pochopením výzev, kterým čelí ...

Novoroční setkání s novináři - představení předběžného hospodářského výsledku za rok 2023

16.1.2024

Zisk zemědělců se v roce 2023 propadl o 60% proti roku 2022. Na novoročním setkání s novináři v Obecním domě jsme představili předběžný hospodářský výsledek za rok 2023, který vychází z interního výzkumu zemědělského svazu. Výsledky ukazují neveselý výhled: očekává se pokles zisku, přičemž 30 % dotázaných zemědělců očekává, že se ocitnou ve ztrátě. Tato situace vyvolává mezi zemědělci velkou nervozitu. Mnozí zemědělci volají po ...

Konference Budoucnost českého zemědělství v Senátu Parlamentu ČR dne 11.1.2024

12.1.2024

Konference o budoucnosti českého zemědělství, která proběhla v Senátu Parlamentu ČR, byla důležitou událostí pro zemědělský sektor. Účast přes 100 zemědělců ukazuje významný zájem o budoucí směřování a strategie v této oblasti. Spolu s odborníky a politiky, včetně mezinárodní účasti jako Doroty Grabarczyk z polské Federace chovatelů dobytka a producentů mléka, tato konference nabídla platformu pro diskusi a výměnu názorů o klíčových ...

Předsednictví Rady EU se od 1.1.2024 ujala Belgie

2.1.2024

Belgie 1. ledna 2024 po Španělsku na půl roku převzala předsednictví v Radě Evropské unie. Mezi priority Belgičané uvedli obranu právního státu, demokracie a jednoty a také usilování o ekologickou transformaci. Ministerské schůzky i vyjednávání o legislativě budou řídit v klíčových měsících před volbami do Evropského parlamentu, které se letos uskuteční v červnu. Zdroje: ...

Informační portál pro cizince

1.1.2024

V příloze naleznete leták Ministerstva vnitra ČR k  Informačnímu portálu pro cizince . Leták je v českém a v anglickém jazyce a je určený pro zaměstnavatele.

Systém BOZP v zemědělství v Belgii (newsletter BOZP v zemědělství – prosinec 2023)

20.12.2023

Vážení členové Zemědělského svazu ČR, dostává se Vám do ruky 3. díl newsletteru, který se týká prevence pracovních úrazů a budování povědomí o pracovních rizicích v sektoru zemědělství. Tentokrát vám přinášíme zajímavé postřehy a inspiraci z Belgie. Newsletter naleznete v příloze nebo na odkazu:  https://www.zscr.cz/download/files/Newsletter_BOZP_v_zemedelstvi_prosinec_2023.pdf   S přáním příjemného prožití vánočních svátků a ...

Na Slovensku je v poslední době jedna z nejnižších cen syrového mléka v EU. Šéf Svazu prvovýrobců mléka: "Každý rok skončí 20 chovov, o 15 rokov...

18.12.2023

Podle předsedy Slovenského svazu prvovýrobců mléka Alexandra Pastorka sa chov dojnic na Slovensku nevyplatí. Každý rok tam skončí 20 chovů, takže za cca 15 let chovy vymizí. Mj. v rozhovoru pro slovenskou verzi Euractivu uvedl: "Za ostatných 30 rokov si nepamätám ani jeden rok, čo by rastlinná výroba bola stratová, kdežto v živočíšnej boli takmer všetky". Zdroj: ...

„Nestačí jen smysluplně naplánovat a napsat kurikulum,“ říká garantka zemědělských oborů středních škol

18.12.2023

Se Zdeňkou Szebestovou z Národního pedagogického institutu ČR a expertním členem pracovní skupiny tohoto projektu jsme hovořily o návrzích a vizích inovace oborové soustavy v zemědělství pro střední školy. Jednou z vizí je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím rozvoje spolupráce škol a firem. Například, že by zemědělci na sebe vzali část zodpovědnosti za vzdělávání třeba prostřednictvím poskytování většího rozsahu kvalitních ...

K ochraně kolektivní formy podnikání v ČR. Petiční výbor v Poslanecké sněmovně uspořádal Veřejné slyšení z petičního podnětu zemědělců

6.12.2023

Mnohým zemědělcům, kteří se sdružili do kolektivní formy podnikání, se nelíbí podmínky pro rozdělování dotací v rámci SZP 2023+. Podle nich zvýhodňují menší zemědělce. Z podnětu produkčních zemědělců petiční výbor PSP k diskriminaci v zemědělství uspořádal veřejné slyšení. Iniciátoři petice dál apelují na politiky, příští týden se o Petici bude jednat v Senátu. Připravenou mají i ústavní stížnost. ČT24 o tom 6.12. informovala zde: ...

Aktivity v projektu ChemSkills pokračují

6.12.2023

Další krok vpřed v projektu ChemSkills! Na konci listopadu jsme se sešli v Belgii s užším týmem, abychom pokračovali v práci na tomto projektu. Osobní setkání je vždy mnohem interaktivnější. Naším hlavním úkolem bylo zmapování stávajících stakeholderů v oblasti využívání a výroby chemických hnojiv v regionu East, a nadále rozpracováváme další členské státy EU. Současně se věnujeme přípravě aktualizace stávajících dovedností spojených ...

Rozhovor s vítězem 3. ročníku soutěže Odpovědně ke krajině Luďkem Homoláčem, předsedou představenstva ZAS MŽANY

29.11.2023

Zemědělský svaz ČR vyhlásil vítěze 3. ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve které chce podpořit produkční zemědělce, kteří hospodaří udržitelným způsobem a v souladu s přírodními principy. Letošním vítězem se stala Zemědělská akciová společnost Mžany z Královehradeckého kraje, která dokázala nejlépe skloubit zemědělské parametry, péče o krajinu, podporu okolní komunity a ekonomické ukazatele. ZAS Mžany je zejména vyhlášená chovem ...

Zemědělský svaz inicioval setkání s premiérem a ministrem zemědělství, společně navštívili i soukromou zemědělskou školu

28.11.2023

Praha, 28. listopadu 2023 – Na popud Zemědělského svazu ČR navštívil v pondělí 27. listopadu premiér Fiala a ministr zemědělství Výborný soukromou zemědělskou střední školu na Vysočině a zemědělský podnik v jihomoravském kraji. Během jednání, která nesouvisela se stávkou a která byla plánována několik měsíců předem probírali problémy zemědělců s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a s tím související podporu středního zemědělského ...

Zemědělský svaz ČR ocenil vítěze soutěže Odpovědně ke krajině 2023

28.11.2023

Praha, 28. listopadu 2023 - Zemědělský svaz ČR vyhlásil vítěze 3. ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve které chce podpořit produkční zemědělce, kteří hospodaří udržitelným způsobem a v souladu s přírodními principy. Letošním vítězem se stala Zemědělská akciová společnost Mžany z Královehradeckého kraje, která dokázala nejlépe skloubit zemědělské parametry, péče o krajinu, podporu okolní komunity a ekonomické ukazatele. ZAS Mžany je ...

Část zemědělců zvažuje podporu pondělních protestů

24.11.2023

Vysoké náklady na produkci, zejména na energie, nízké realizační ceny komodit, nejistota odbytu, škrty v dotačních podporách a nerovnost podmínek v rámci Evropské unie. To jsou nejpalčivější problémy, které prohlubují obavy zemědělců o budoucnost jejich živobytí i celého agrárního sektoru. Proto chovatelé a pěstitelé v mnoha regionech podle informací Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky zvažují podporu ...

Rozdíl mezi cenami zemědělců a cenami v obchodech se stále zvyšuje

21.11.2023

Ceny, za které zemědělci realizovali svoji produkci se sice mezi zářím a říjnem zvýšily o 4,2% ale stále jsou o téměř 10 % nižší než loni. Díky tomu pořád významně brzdí inflaci. Ta se meziročně zvýšila v říjnu o 8,5 %, což bylo o 1,6 % více než v září. Vypadá to, že ceny některých zemědělských výrobců už narazily na dno a začínají pomalinku růst. Vzrostly především ceny jablek o 13,5 %, mléka o 0,7 % a vajec o 0,5 %. Naproti tomu stále ...

Konference Welfare zvířat - aktuality z pohledu evropských dotací a legislativy v ČR; novinky v oblasti inovací; zkušenosti z praxe

20.11.2023

Dne 7.11.2023 proběhla v prostorách Ministerstva zemědělství významná konference k tématu WELFARE. Organizovala ji Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Tematickou pracovní skupinou WELFARE/pohoda zvířat. Cílem bylo informovat zemědělskou veřejnost o inovacích a dotacích v oblasti welfare, které přispívají k udržení ekonomické prosperity podniku. Na konferenci vystoupila řada odborníků a jejich prezentace naleznete zde .

Postřehy z konference ,, Aktuální situace v zemědělství a potravinářství" v Poslanecké sněmovně ČR dne 2.11.2023

9.11.2023

Minulý týden proběhla v Poslanecké sněmovně významná konference, která přinesla hluboký vhled do současné situace v českém zemědělství a potravinářství. Konference byla moderována poslankyní Parlamentu ČR, Margitou Balaštíkovou, a přinesla zamyšlení nad klíčovými otázkami, kterým čelí tato odvětví. Vystupujícími byli předsedové nevládních zemědělských a potravinářských organizací, zástupci vlády.  Jako první vystoupil Jan Doležal, ...

Dutinoví pěvci osídlili budky nainstalované v otevřené zemědělské krajině velmi rychle

6.11.2023

Projektu Stanislava Šimka na obnovu populací dutinových pěvců v zemědělské krajině není ani rok a už přinesl výsledky, které jsou nad očekávání. Nově vyvěšené budky v krajině, která je využívána pro produkční formu hospodaření, ptáci okamžitě obsadili, zahnízdili v nich a vyvedli novou generaci. Do lokalit, pro které byl typický nedostatek přirozených dutin, se tak začínají vracet zástupci dutinových pěvců a s nimi i ptačí zpěv. O další ...

Zemědělec roku 2023

5.11.2023

1.11. se konal již 22. ročník soutěže Zemědělec roku, kterou pořádala společnost Profi Press. Letošní vyhlášení se uskutečnilo v prostorách Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi. Slavnostního předání cen se zúčastnili kromě ministra zemědělství Marka Výborného, který převzal nad akcí záštitu, také představitelé významných institucí a nevládních organizací.Velice nás těší, že z celkového počtu 8 členských podniků Zemědělského Svazu ČR. ...

Členové Zemědělského svazu ČR podpořili soutěž ve sportovní orbě

30.10.2023

Je skvělé vidět, jak členové Zemědělského svazu České republiky pomáhají mladé generaci zemědělců.  V průběhu září proběhla celostátní soutěž ve sportovní orbě, které se účastnili vybraní žáci středních zemědělských škol po celé ČR. V krajském kole naši členové podpořili Střední školu řemeslnou v Jaroměři. Společnost Nahořanská a.s. bezúplatně zapůjčili traktor ZETOR 7745 TURBO včetně paliva a ZD Ostaš poskytlo speciální soutěžní ...

Sociální zemědělství – poznámky z konference

26.10.2023

Pojem sociální zemědělství rozebírali řečníci ze všech možných úhlů pohledu. Jak sociální může zemědělství být, aby ještě stále bylo zemědělstvím? Bude sociální podnik víc sociální, nebo víc zemědělský? Sociální bylo zemědělství přece odedávna?! Zákon o sociálním podniku nabude účinnosti v lednu 2025. Otázek vyvstalo v průběhu konference mnoho, a ne na všechny měl hned každý jasnou odpověď. Shrnujeme to nejdůležitější, co na ...

Konference Welfare zvířat - aktuality z pohledu evropských dotací a legislativy v ČR 7.11.2023 v Praze

26.10.2023

Srdečně Vás zveme na  konferenci k tématu welfare zvířat , která je připravena v rámci aktivit Tematické pracovní skupiny WELFARE/pohoda zvířat.  Termín konání akce : 7.11.2023 Místo konání akce: Ministerstvo zemědělství, Praha Cílem konference je informovat zemědělskou veřejnost o inovacích v oblasti welfar e, které přispívají k udržení ekonomické prosperity podniku.   Chceme také představit zemědělské podniky, které se ...

Konference Sociální zemědělství 25.10.2023 na ČZU v Praze

25.10.2023

Zemědělské podniky by se podle Zemědělského svazu ČR měly více zapojit do sociálně prospěšných programů, jako je zaměstnávání osob s těžším uplatněním na trhu práce, terapeutických aktivit anebo vzdělávání dětí či celých rodin. Doposud se osvědčilo zapojení zemědělců do investic do okolních komunit a spolků. Do budoucna by se principy sociálního zemědělství mohly uplatnit obdobně, jako je to v zahraničí, kde je tento model spolupráce ...

Zemědělci letos nedostanou miliardové zálohy na dotace

24.10.2023

České zemědělce čekají v současné době náročné výzvy, které mohou mít značný dopad na jejich živobytí a budoucnost odvětví. Snižování dotací, zvyšování nákladů a rostoucí ceny plynu a energie jsou některé z hlavních faktorů, které stojí před českými farmáři. Letošní přechod na nové dotační systémy znamená pro mnohé zemědělce rozčarování, kromě problémů se spouštění monitoringu polí prostřednictví satelitů si nyní zemědělci stěžují také na ...

„Pokud by za zemědělce měly rozhodovat čistě jenom systémy postavené na umělé inteligenci, přišel by o smysl své práce,“ říká Karel Charvát, expert...

24.10.2023

Karel Charvát vede pracovní skupinu pro zemědělství ve standardizační organizaci OGC (Open Geospatial Consortium), jejímž cílem je zvýšit dostupnost, přístup a využití zemědělských dat. Je také členem programového výboru v mezivládní organizaci GEO (Global Earth Observation). Zeptali jsme se ho, jak vidí budoucnost práce v zemědělství z pohledu nejnovějšího vývoje a výzkumu. Jak moc nebezpečná nebo jak spolehlivá je umělá ...

Roboti ve službách zemědělců: první robotický traktor v Česku nepotřebuje řidiče a zvládne toho mnohem víc

20.10.2023

Praha, 20. října 2023 - První robotický traktor v České republice nepotřebuje řidiče a je plně autonomní. Představili ho zástupci České technologické platformy pro zemědělství ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze. Zemědělci si od vyšší míry automatizace slibují zvýšení efektivity procesů, snížení nákladů v dlouhodobém horizontu a lepší možnost přizpůsobit se potřebám přírody a krajiny. Využití robotických traktorů může do budoucna ...

Konference Sociální zemědělství na ČZU - 25.10.2023

19.10.2023

Vážení členové, partneři, příznivci zemědělství, rádi bychom Vás pozvali na konferenci ZDARMA s názvem  Sociální zemědělství , kterou pořádáme za týden  25.10.2023 od 9 hod. v kruhové hale ČZU. Sociální zemědělství je koncept, který v posledních letech nabývá na popularitě v mnoha zemích světa, včetně České republiky. Spojuje tradiční zemědělskou činnost s poskytováním sociálních služeb, čímž nabízí inovativní přístup k ...

Pracovní úrazy v zemědělství a nové povinnosti pro zaměstnavatele vyplývající z novely zákoníku práce (newsletter BOZP v zemědělství – říjen 2023)

19.10.2023

Vážení členové Zemědělského svazu ČR, dostává se Vám do ruky 2. díl newsletteru, který se týká prevence pracovních úrazů a budování povědomí o pracovních rizicích v sektoru zemědělství. Tuto zprávu sestavili experti na BOZP z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kteří s námi na projektu prevence v oblasti BOZP spolupracují. Newsletter naleznete v příloze nebo na odkazu: ...

Fotoreportáž z Dožínek na Letné

12.10.2023

Náš slogan Není burger jako burger přitáhl k našemu stánku na Dožínkách na Letné spoustu návštěvníků. Prohlédněte si ve fotoreportáži, jak Letenská pláň na jeden den ožila zemědělstvím. Stánek Zemědělství žije! připravil pro návštěvníky Letenské pláně naučnou stezku a poznávací soutěže o zemědělství. Mnoho návštěvníků zaujal i náš nový banner Není burger jako burger . Pozitivních reakcí na něj jsme zaznamenali víc než těch ...

V Kladrubech u Rokycan mají díky KLADRUBSKÉ a.s. odpadní teplo z BPS k vytápění obce

12.10.2023

Společnost KLADRUBSKÁ a.s. sídlí ve Vojenicích u Kladrub (okres Rokycany) v nadmořské výšce 417 m. n. m. Dostatek trvalých travních porostů v této lokalitě tvoří ideální podmínky pro chov skotu, jenž je hlavní činností této společnosti. Do tanků s přímým chlazením denně putuje přes 31 tisíc litrů mléka a přilehlá obec Kladruby má díky modernímu způsobu hospodaření KLADRUBSKÉ a.s. teplo. O podrobnostech modernizace tohoto podniku jsme ...

Reakce na nedávnou událost na Pardubicku: Proč telata v boudách netrpí a jak dbáme o jejich welfare

10.10.2023

V posledních dnech se stala středem zájmu událost na Pardubicku, kde skupina aktivistů nelegálně vnikla na pozemek Agrosružstva KLAS , což vedlo k porušení veterinárních opatření a potencionálnímu ohrožení zdraví mladých telat. V reakci na tento incident bychom rádi objasnili některé aspekty odchovu telat , aby veřejnost měla jasný obrázek o práci chovatelů. Může se zdát, že chov telat v boudách je omezený nebo nevhodný, ale ve ...

AACR as a part of a ChemSkills Project

6.10.2023

The chemical industry is at a transformative juncture, with digital and green revolutions reshaping its landscape. One of the pioneers in these paradigm shifts is the ChemSkills project, anchored in the Chemicals Strategy for Sustainability (CSS). It aims to equip professionals in the chemical sector with the necessary skills and knowledge to adapt to these changes effectively. Here’s an overview of what the ChemSkills project entails. ...

Projekt ChemSkills

2.10.2023

Chemický průmysl se nachází na transformačním rozcestí, kde digitální a zelené revoluce přetvářejí jeho vnitřní prostředí. Jedním z pokusů o usnadnění těchto paradigmatických změn je projekt ChemSkills, zakotvený ve Strategii udržitelnosti chemických látek (CSS). Jeho cílem je vybavit odborníky v chemickém sektoru nezbytnými dovednostmi a znalostmi, aby se mohli těmto změnám účinně přizpůsobit. Zde je přehled toho, co projekt ChemSkills ...

Jak žádat o náhradu škod způsobených hrabošem? Pružnější úřednický přístup by udělal dobře oběma stranám.

2.10.2023

V otázce náhrady škod způsobených hrabošem v oblasti výskytu chráněného druhu hledá Ministerstvo životního prostředí ČR cesty, jak mohou zemědělci žádat o náhradu škody. Na druhé straně je postup toho, jak o náhradu škody žádat, natolik komplikovaný, že zemědělce často odrazuje od možnosti tento postup využít. Použiji tři pohledy na složitost toho, jak mají zemědělci postupovat.   Povolovací systém Z hlediska zákona o ochraně ...

Konference Sociální zemědělství 25.10.2023 ZDARMA

2.10.2023

Zveme všechny příznivce zemědělství na konferenci s názvem  Sociální zemědělství , kterou pořádáme  25.10.2023 od 9 hod . na kruhové hale ČZU. Chtěli bychom veřejnosti, studentům a zemědělcům poskytnout fundovaný pohled na sociální zemědělství, které má potenciál ovlivnit mnoho aspektů lidského života a působit pozitivně na celou společnost. POZVÁNI BYLI: MARIÁN JUREČKA (MINISTR PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ) RADEK HOLOMČÍK (NÁMĚSTEK ...

Zemědělství se dostává kvůli direktivnímu konsolidačnímu balíčku pod tlak

27.9.2023

... zaznělo na jednání představenstva na 3. společné zasedání výboru a kontrolní komise ZS ČR (27. 9. 2023). Zemědělství spadá ze 70 až 80 % do společné politiky EU, a proto je pro Zemědělský svaz ČR zásadní prioritou obhajovat zájmy členů svazu na nadnárodní úrovni. Dříve se uvádělo, že společné zemědělské politice nutně musí být nadřazena finanční politika EU, a teď se uvádí, že nadřazená (a to všemu) musí být ekologie a řešení ...

Na celý kraj najednou padla šedá clona a za necelých 20 minut bylo v ZOD Rataje „sklizeno“

25.9.2023

Po řádění supercely v ZOD Rataje v červenci tohoto roku zapsal pojišťovací agent do protokolu 99% škodu. Něco takového už dlouho neviděl. S předsedou družstva Ing. Josefem Sedláčkem jsme mluvili o tom, že se museli s touto ztrátou vyrovnat nejenom po stránce ekonomické, ale i po té psychologické. Vždyť z minuty na minutu přijdete o smysl své práce. „Ten den (24. 7. 2023, pozn. red.) jsme zrovna začali sklízet řepku. Začali jsme od ...

Zemřel Ing. Miroslav Jirovský, bývalý předseda a čestný předseda Zemědělského svazu ČR

14.9.2023

Dostali jsme smutnou zprávu, o tom, že zemřel Ing. Miroslav Jirovský, bývalý předseda a čestný předseda Zemědělského svazu ČR. Jeho zásluhy v oblasti zemědělství a jeho vliv na vývoj tohoto sektoru v České republice si zaslouží náš hluboký respekt a uznání. Ing. Jirovský vždy hájil zájmy zemědělců a snažil se modernizovat a zefektivnit zemědělský sektor. Byl také známý svým integrovaným přístupem, který propojoval odbornou praxi ...

Zvýšení daně z nemovitostí je další nesmyslný krok vlády

14.9.2023

 Již mnoho měsíců jsou u nás diskutovány vysoké ceny potravin. Vláda a její premiér především, hledají viníka, na kterého by mohli ukázat, že za zvýšení cen potravin může, namísto toho, aby hledali skutečnou příčinu vysokých cen potravin.  A tak vláda na jedné straně křičí „chceme levné potraviny“, a na straně druhé dělá kroky, které produkci potravin u nás prodražují. Nebudu tady vyjmenovávat všechny kroky vlády vedoucí ke zvýšení cen, ale ...

Na stánku Zemědělského svazu ČR to na výstavě Země živitelka letos žilo

12.9.2023

Prohlédněte si naši fotoreportáž. Setkání Klubu zemědělských manažerek se účastnil Ing. Pavel Sekáč, Ph. D. (Sekce pro fondy EU, zahraniční záležitosti a obchodní spolupráci, MZe) Ochutnávka vín z Vinných sklepů Kutná Hora. Velký zájem byl i o ochutnávku Bezva řepy. Ochutnávka uzenin z řeznictví ZD Sloupnice. Své výrobky návštěvníkům nabízela i Dačická pekárna (Rhea Holding).        

Často kladené dotazy - Program kvalifikovaný zaměstnanec

5.9.2023

V čem přesně spočívá zefektivnění celého procesu vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu? V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je konkrétnímu uchazeči o pracovní pozici garantováno přidělení konkrétního termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na příslušném zastupitelském úřadu ČR, případně ve vízovém centru (Lvov). Díky tomu jsou nastaveny objektivní a nestranné podmínky pro podání žádosti o ...

XXVIII. SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY, 18.10.2023, Praha

24.8.2023

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborné sekce si Vás dovolují pozvat na XXVIII. SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY konaný pod záštitou ministra zemědělství dne 18. 10. 2023 v TOP HOTELU Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov. Registrace účastníků probíhá výhradně na webové stránce www.spkk.cz  prostřednictvím registračního formuláře (umístěn nahoře vpravo).

XXVIII. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, 17.10.2023, Praha

24.8.2023

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce krmiv si Vás dovolují pozvat na XXVIII. KONFERENCI O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT konanou pod záštitou ministra zemědělství dne 17. 10. 2023, v TOP HOTELU Praha & Congress Centre, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov. Registrace účastníků probíhá výhradně na webové stránce www.spkk.cz  prostřednictvím registračního formuláře (umístěn nahoře vpravo).

Úspěch sklizně vyžaduje tvrdou práci a plánování

14.8.2023

V krásné krajině Pardubicka, která každoročně očekává úrodu kvalitních zemědělských plodin, jsem se setkala s panem předsedou Ing. Ladislavem Štěpánkem z  AGRODRUŽSTVA KLAS . Debatovali jsme nad problémy letošní sklizně, které musejí zemědělci řešit nejen u nich v podniku. „Letošní sklizeň byla výzvou pro snad pro všechny zemědělce. Mokré jaro následované suchým obdobím ovlivnilo množství a kvalitu sklizně,“ prozradil nám pan předseda ...

Rozhovor s předsedou zemědělské společnosti Slapy Ing. Miroslavem Blažkem

31.7.2023

Minulý týden vyšel rozhovor s předsedou zemědělské společnosti Slapy Ing. Miroslavem Blažkem o celkové situaci zemědělců a trhu potravin. 

Příští týden bude vláda projednávat návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který počítá se zavedením fotovoltaiky

20.7.2023

Příští týden bude vláda projednávat návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který počítá se zavedení fotovoltaiky. V předkládací zprávě se píše, že cílem je „zavést do právního řádu pojem agrovoltaické výrobny elektřiny a vymezit její právní režim, a to v souladu se současným trendem podpory alternativních zdrojů energie v reakci jak na klimatickou změnu, tak na energetickou krizi. Co je agrovoltaika? V době, kdy ...

Prezident Petr Pavel jmenoval Marka Výborného ministrem zemědělství

29.6.2023

Prezident Petr Pavel 29. června 2023 jmenoval novým ministrem zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). M. Výborný, který je v politice od roku 2005, se vzdal pozice předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL, ve kterém ho nahradil poslanec Aleš Dufek. Zdroj: https://cnn.iprima.cz/novym-ministrem-zemedelstvi-byl-jmenovan-marek-vyborny-na-postu-nahradil-nekulu-366773 ČT uvedla, že někdejší předseda KDU-ČSL je bez zkušeností se zemědělstvím a ...

Absence zemědělské ekologické praxe v zemědělství

26.6.2023

Farmářem se člověk nestává pouhým absolutoriem VŠ studia zemědělského směru, myslí si Jiří Prachař, ředitel Farmářské školy. Absence zemědělské ekologické praxe na našich zemědělských středních i vysokých školách ho přivedla k nápadu založit školu, kde se studenti právě praxí naučí ekologickému zemědělství. Na jeho vyšší odborné škole, o níž mluví jako o škole „bez budovy“, se i teorie vyučuje převážně v terénu a studenti tak mají spoustu ...

EU chce být lídrem v ochraně životního prostředí. Ovšem s nereálnými cíli, míní zemědělští odborníci z Česka i Německa

23.6.2023

Často nesmyslné požadavky a leckdy i protichůdné záměry. I taková hodnocení zazněla na adresu požadavků EU v rámci Zelené dohody a řady strategií, které ovlivní fungování nejen českých zemědělských podniků. Na konferenci ke strategii EU „Fit For 55“, která řeší omezení uhlíkové stopy o 55 % se zemědělci spolu s odborníky z ministerstev a politiky radili, jak se úspěšně vypořádat s požadavky této strategie a co je možné změnit. Jedním ...

Dny českého zemědělství nabídly osvětu i pobavení

23.6.2023

Návštěva nové robotické stáje, prohlídka nejmodernějších digitálních technologií pro precizní zemědělství, nebo nová automatizovaná dojírna krav. To vše zažili návštěvníci Dnů českého zemědělství, které letos proběhly 16. a 17. června v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! Ten si klade za cíl edukovat širší veřejnost, která dnes již většinově žije ve městech a o zemědělství má minimální povědomí. Jak dokládá průzkum Zemědělského ...

Videozáznam a poznámky z konference „Fit for 55“ (20. 6. 2023)

23.6.2023

Před třemi lety představila Evropská komise novou strategii, jak do roku 2030 snížit v EU emise skleníkových plynů o 55 procent. Cílem tohoto plánu je zabránit oteplování Země. Jde o velmi ambiciózní souhrn legislativních opatření, emisní neutralita by v zemích EU měla nastat v roce 2050. Jsou stanovené cíle dosažitelné? Co náš čeká a jak se na novou legislativu připravit? Jaké dopady bude mít strategie Fit for 55 na sektor ...

V zemědělství je stále prostor ke zlepšení pracovní úrazovosti (newsletter BOZP v zemědělství – červen 2023)

21.6.2023

Vážení členové Zemědělského svazu ČR, dostává se Vám do ruky 1. díl newsletteru, který se týká prevence pracovních úrazů a budování povědomí o pracovních rizicích v sektoru zemědělství. Tuto zprávu sestavili experti na BOZP ze Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kteří s námi na projektu prevence v oblasti BOZP spolupracují. Ve zprávě se experti zaměřili na následující problémy: Z výsledků kontrol inspektorátu v roce 2022 ...

Na cestě k zemědělství 4.0

21.6.2023

Novou stáj pro 384 dojnic plemene holštýn postavili v Měcholupské zemědělské, a.s. za půl roku. Firma AGRO-partner přišla s nápadem postavit novou stáj na místě té staré, aby se materiál ze zbourané mohl použít do základů nové. Jde o supermoderní stavbu na evropské úrovni. Základem bylo vyřídit veškerá povolení a vytvořit projekci na míru. Veškeré technologie (roboty Lely, dále svinovací rolety, osvětlení, vyhrnování hnoje, dojení, ...

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k odchodu ministra zemědělství Zdeňka Nekuly

14.6.2023

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR: Odchod současného ministra zemědělství Zdeňka Nekuly byl jen otázkou času. Za dobu svého působení stihl rozdělit zemědělce mezi sebou. Z pohledu Zemědělského svazu ČR negativně hodnotíme nesystémovou změnu pravidel společné zemědělské politiky. To vše bylo umocněno špatnou komunikací se zemědělskou veřejností. Naopak jako pozitivum hodnotíme otevření otázky neúměrně vysokých přirážek ...

Zdeněk Nekula končí ve funkci ministra zemědělství. Nahradí ho Marek Výborný

14.6.2023

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula rezignuje na svůj post. Uvedl to na mimořádné tiskové konferenci, kterou svolal předseda strany a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. "Chci panu ministrovi poděkovat, jeho práce nebyla jednoduchá," uvedl Jurečka. Nekulu by měl ve funkci nahradit poslanec Marek Výborný. Zdroj: https://cnn.iprima.cz/nekula-rezignuje-nemel-to-jednoduche-prohlasil-jurecka-a-potvrdil-nominaci-vyborneho-353933 ...

Konference ZS ČR "Fit for 55" v Obecním domě 20.6.2023

13.6.2023

Srdečně Vás zveme na konferenci ,, FIT FOR 55 " , kter á proběhne 20.června 2023 od 9:00   v reprezentativních prostorách  Obecního  domu  v Praze. Konference je určena zemědělské veřejnosti a bude zaměřena na problematiku strategie FIT FOR 55 a na její možné dopady v oblasti zemědělství. Tato strategie je součástí širší strategie Evropské unie k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 známé jako ...

Seminář WELFARE/pohoda zvířat Klášter Teplá

8.6.2023

Minulý týden úspěšně proběhl seminář s názvem WELFARE/pohoda zvířat v Klášteře Teplá, kterou organizovala Tematická pracovní skupina, jejímž zřizovatelem je Celostátní síť pro venkov. Zemědělský svaz ČR je součástí této skupiny a také spoluorganizátor tohoto semináře Děkujeme za velkou účast a vystupujícím za příliv informací k zemědělské veřejnosti. Prezentace vystupujících naleznete Seminář "Welfare zvířat - ...

K chaosu na obilním trhu

6.6.2023

5. června EK oznámila, že prodloužila platnost dohody s pěti zeměmi EU (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko) do 15. září. Na jejím základě mohou tyto země zakazovat prodej vybraných ukrajinských komodit na svém území z důvodu vyšší ochrany pro své zemědělce. Prodloužení se nelíbí Ukrajině, která požádala bruselskou Komisi, aby omezení pro ukrajinské komodity zrušila všechny. Zdroje: ...

Pátý ročník Mistrovství ČR v jízdě zručnosti na traktoru s vlekem zná své vítěze. Odstartovaly tak letošní Dny českého zemědělství

1.6.2023

Tři desítky finalistů z regionálních kol soutěže v jízdě zručnosti na traktoru s vlekem se utkalo v deseti disciplínách v průmyslovém areálu v Hlubanech u Podbořan. Akci, která má za cíl propagaci práce v zemědělství organizoval Zemědělský svaz ČR společně s Gymnáziem a SOŠ Podbořany. Soutěž v jízdě zručnosti odstartovala letošní Dny českého zemědělství, jejichž vrcholem budou dny otevřených dveří a akce pro veřejnost, které se budou konat ...

V Mrákově hospodaří přirozeně

24.5.2023

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov hospodaří v Plzeňském kraji u Domažlic. Půda je v této krajině ohrožena erozí, a proto tady způsob hospodaření přizpůsobují mnoha půdoochranným opatřením. O odpovědném hospodaření, které zohledňuje nejenom krajinu, ale také vztahy s lidmi, kteří v ní žijí, jsme hovořili s Ing. Jiřím Schambergerem, předsedou představenstva. ZOD Mrákov provozuje jak rostlinou, tak živočišnou výrobu. Právě v ...

Vyjádření Zemědělského svazu ČR ke zprávě ÚOHS o šetření u cen pěti základních potravin

23.5.2023

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé délce dodavatelského řetězce, tedy od zemědělské výroby přes zpracovatele až po maloobchodní prodej. V rámci zkráceného sektorového šetření se ÚOHS zaměřil na možná porušení zákona, tedy na možné zneužití dominantního postavení či uzavření zakázaných dohod a současně jeho cílem ...

Růst cen zemědělských výrobků zpomaluje. U rostlinných produktů dochází již k poklesu

23.5.2023

Růst cen placených zemědělským výrobcům se v meziročním srovnání zpomaluje. Hovoří tak data Českého statistického úřadu, podle kterých je vývoj cen výraznější u rostlinných komodit, kde v dubnu již došlo k poklesu o 12 % ve srovnání s dubnem předchozího roku. U živočišné výroby pak dochází ke zpomalení růstu cen, v dubnu byly ceny v meziročním srovnání o 20,4 % vyšší, zatímco v březnu to bylo téměř 30 %. Zemědělský svaz očekává, že s ...

Čeští zemědělci se připojili k mezinárodnímu protestu proti nekontrolovaným dovozům ukrajinské produkce

23.5.2023

Stovky zemědělců z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a dalších zemí východní Evropy dnes protestovali před budovou Evropské komise proti nefunkčním kontrolám dovozů zemědělských komodit, které končí na evropském trhu. Následkem toho je Evropa zaplavena obilovinami a olejninami, které měly původně směřovat k zákazníkům do třetích zemí. Zásoby obilovin a olejnin tak činí 150 procent oproti evropskému průměru předešlých let a v ...

Dny českého zemědělství se konají 16. až 17. června 2023

18.5.2023

Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností. Letos se budou  Dny českého zemědělství  konat v pátek  16. června 2023 a v sobotu  17. června 2023 . Pro více informací nahlédněte do  přehledu podniků , které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny. Na všechny Dny otevřených dveří jste srdečně zváni! V Plzeňském kraji ve společnosti ...

Seminář "Welfare zvířat - aktuality v oblasti dotací EU a inovací"

15.5.2023

Celostátní sítě pro venkov (CSV) ve spolupráci s Tematickou pracovní skupinou WELFARE/pohoda zvířat Vás srdečně zvou na seminář k tématu Welfare zvířat aktuality v oblasti dotací EU a inovací. Zájemci se mohou registrovat do termínu 22. 5. 2023 na odkazu zde . Odkaz na program níže.  Seminář "Welfare zvířat - aktuality v oblasti dotací EU a inovací" (Venkov, eAGRI)

Plánované krácení dotací povede k závažným problémům českého zemědělství, úspory je třeba hledat jinde, uvádí Zemědělský svaz ČR

11.5.2023

Vláda ČR plánuje dosáhnout úspor ve státním rozpočtu na letošní rok také snižováním národních zemědělských dotací. V tzv. Konsolidačním balíčku, který představila na dnešní tiskové konferenci chce snížit dotační výdaje Ministerstva zemědělství o 10,2 miliard korun, přičemž není jasné, nakolik se to dotkne zemědělství, u kterého národní dotace byly již sníženy vloni z 5 miliard na 2,7 miliard. Zemědělský svaz ČR vnímá krácení ...

Spolupráce sociálních partnerů podpoří pracovníky v zemědělství i jejich zaměstnavatele

10.5.2023

V lednu 2023 vznikla v rámci projektu s názvem  Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny  tzv. bipartitní platforma s označením Zemědělství. Bipartitní platformu tvoří sociální partneři odvětví – Zemědělský svaz ČR (ZS ČR) a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy (OS PZV – ASO). Bipartitní platforma je prostor, ve kterém budou pracovní skupiny složené ze zástupců sociálních partnerů, ...

Spolupráce sociálních partnerů podpoří pracovníky v zemědělství i jejich zaměstnavatele

9.5.2023

Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvěství na změny CZ.03.01.03/00/22_001/0000890   Úvodní tisková zpráva Spolupráce sociálních partnerů podpoří pracovníky v zemědělství i jejich zaměstnavatele 09.05.2023 Od ledna 2023 vznikla v rámci projektu s názvem Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny tzv. bipartitní platforma s označením Zemědělství. ...

Ukrajinská pšenice zaplnila sklady sousedních zemí, českým zemědělcům se komplikuje její odbyt

3.5.2023

Necelé čtyři miliony tun ukrajinského obilí, které původně mířily do severní Afriky, zahltily střední a východní Evropu. Kvůli plným skladům v Polsku, Slovensku, Německu a dalších zemích nemají tuzemští zemědělci možnost odbytu. Obilí je pro české zemědělce hlavní agrární exportní komodita. Česká republika, která je například v produkci pšenice soběstačná a přibližně 4 0 % vyváží do zahraničí, ztrácí možnost uplatnit svou úrodu v těchto ...

Parte - Josef Netopil

3.5.2023

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr, tchán a strýc pan Josef Netopil.

Letos je v ČR 21 ohnisek ptačí chřipky v chovech (v SRN je letos rovněž 21 ohnisek v chovech drůbeže)

2.5.2023

V 18. týdnu bylo oznámeno další ohnisko ptačí chřipky a to ve velkochovu krůt v Rychvaldu na Karvinsku v Moravskoslezském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn cca 250 krůt z 15 192 kusů. Výsledek vyšetření potvrdil vysoce patogenní chřipku subtypu H5N1. Zbývající drůbež v chovu bude 3. května utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření. Od začátku roku se v ČR ...

NOVÁ oznamovací povinnost zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby s dočasnou ochranou na ČSSZ

27.4.2023

Do účinnosti novely Lex Ukrajina V zaměstnavatelé na ČSSZ přihlašovali pouze zaměstnance, kterým vznikla účast na nemocenském pojištění. Od 1. dubna 2023 je zavedena povinnost zaměstnavatelů přihlašovat všechny zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech (DPČ a DPP). Oznámení o nástupu do zaměstnání se podává bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Přihlašovat se musí také sami ...

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. hledá kolegu/kolegyni na pozici Produktový specialista pro listová a speciální hnojiva – stimulátory – podpůrné a...

27.4.2023

Přidejte se k nám a získejte dlouhodobé uplatnění ve společnosti s více jak 30letou historií Společnost AgroKonzulta se již více než 30 let zabývá prodejem přípravků na ochranu rostlin, osiv, hnojiv, strojů, komodit a dalších potřeb pro zemědělce. Poskytujeme software pro výživu zvířat a působíme také v oblasti vzdělávání dospělých. Více o nás naleznete na webových stránkách www.agrokonzulta.cz . Jako produktový specialista se ...

„Každý kousek hluboce zmrazené zeleniny u nás dostane svůj »rodný list«“, říká Vratislav Hruška

21.4.2023

AGRO Jesenice u Prahy a.s. je největším výrobcem hluboce zmrazené zeleniny v České republice. Z obalu jejich produktů se však zákazník nedozví jednu velmi pozoruhodnou věc: Mrazírna ve Vestci je energeticky zcela soběstačný závod. Provoz mrazírny tady pokrývají vlastní výrobou elektřiny v AGRU Jesenici a.s. a přebytek elektřiny ještě dodávají do sítě. O logisticky náročném výrobním procesu na zpracování zeleniny jsme hovořili s Ing. ...

Vyhlášení soutěže Odpovědně ke krajině

19.4.2023

Cíl: ukázat, že produkční zemědělství hospodaří v souladu s přírodními principy a udržitelným způsobem.   Záměr: Podporována bude prezentace synergického účinku krajinných prvků spoluvytvářejících agroekologickou kostru krajiny a technologických opatření při práci s půdou. Krajinné prvky – např. přerušovací pásy, biopásy, zatravněné a ozeleněné údolnice, protierozní meze, mokřady, tůně, extenzivní sady, pásy křovin a krajinné dřeviny ...

Průzkum Zemědělského svazu ČR: Ukrajinská pšenice předznamenává další krizi na trhu s potravinami

18.4.2023

Od podzimu minulého roku se v Česku prakticky zastavily obchody s pšenicí. Příčinou je desetinásobné zvýšení exportu ukrajinské pšenice na evropský trh, která měla původně skončit v třetích zemích prostřednictvím tzv. humanitárních koridorů. Místo toho naplnila sila a sklady v Polsku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a dalších zemích. Důsledkem je chybějící obilí v Africe a v zemích Blízkého východu a v České republice hrozící ...

Navýšení kvót v PKZ pro Mongolsko a Filipíny od 2024

17.4.2023

Na MV ČR se uskutečnilo další zasedání Koordinačního orgánu pro ochranu hranic, na kterém jsme byli informováni o  plánu navýšení kapacit Programu kvalifikovaný zaměstnanec o tyto objemy: Mongolsko z 1 000 na 3 000, Filipíny z 2 300 na 5 000. Termín navýšení jednotlivých kvót se odhaduje od 1.1.2024, případně dříve dle navýšení technických a personálních kapacit na příslušných ZÚ.

České zemědělství přitahuje investory.

13.4.2023

V zemědělském podniku 1. zemědělská a.s. Chorušice na Mělnicku hospodaří odpovědně ke krajině. Ředitele podniku, MVDr. Miroslava Hrdličky, jsme se zeptali, jak pečují o zvířata a zaměstnance a jaký efekt to má na jejich okolí. Vaše zvířata sklízí na chovatelských výstavách velké úspěchy. Jste za to rád?   Jsem rád. Ale na výstavy nejezdíme pro medaile. Jezdíme na ně proto, že chov zvířat je víc o chovatelství než o čisté produkci. ...

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k návrhu ministra financí o snížení dotací v zemědělství

13.4.2023

„Je pochopitelné, že ministerstvo financí hledá úspory ve státním rozpočtu. V případě krácení dotací zemědělcům se ale jedná o šetření na špatném místě. Snížení podpor v zemědělství by se dotklo konkurenceschopnosti našich producentů a znamenalo by to další zavřené stáje, zlikvidované chovy a vykácené sady. Věříme, že pan ministr Stanjura se zeptá ministra zemědělství na to, kdo a co u nás stojí za zvyšováním cen potravin. Smysl podpor ...

Zemědělci tratí kvůli hrabošům přes miliardu korun

12.4.2023

Přemnožený hraboš polní již způsobil českým zemědělcům škody za miliardu korun. Nejvíce jsou poškozeny porosty pšenice ozimé, řepky olejky a víceletých pícnin – vojtěšky a jetele. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu ČR mezi zemědělci, kteří nahlásili více než 76 tisíc hektarů nevratně poškozených porostů. Nejvíce postiženými oblastmi jsou střední a jižní Morava, konkrétně okresy Kroměříž a Uherské Hradiště. Několikanásobně překročený ...

Lze zaměstnat držitele dočasné ochrany udělené v jiném státě (např. v Polsku)?

30.3.2023

Víme jak na to! Dočasná ochrana umožňuje pohybovat se v rámci Schengenu na dobu 90 dnů a lze i pracovat, pokud bylo cizinci vydáno  povolení k zaměstnání od příslušného ÚP (dle paragrafu 92 maximálně na dobu 90 dnů) . Při dodržení pravidla 90 dnů na našem území, 90 dnů zpět v zemi, kde má osoba udělenu dočasnou ochranu (např. Ukrajinci s dočasnou ochranou v Polsku). V podstatě se jedná o stejný režim, který platí pro Schengenská víza pro ...

„Zemědělství bylo sociální vždycky,“ říká majitelka ranče v Hoslovicích

30.3.2023

  „Hlavně ten článek napište tak, aby z něj pak bylo jasné, že od nikoho nic nechci, hlavně peníze ne,“ kladla mi na srdce po skončení našeho rozhovoru majitelka ranče v Hoslovicích Terezie Daňková. Na ranči pořádá mistrovství republiky v rodeu a sní například o tom, že jednou bude existovat studijní obor Kovboj. Náš rozhovor je ale na jiné téma. Paní Terezie je velkou zastánkyní sociálního zemědělství. Je otevřená ke spolupráci s ...

Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, 23. 3. 2023

27.3.2023

Zemědělský svaz ČR uspořádal 23. 3. 2023 v Obecním domě konferenci na téma Zaměstnávání cizinců v zemědělství . Konferenci uvedl předseda ZS ČR Martin Pýcha . Na úvod řekl, že práce v zemědělství se bez zahraničních pracovníků neobejde. O jakou práci se jedná? Jde o pro Čechy neatraktivní manuální práci bez nutnosti kvalifikace. Poptávka po pracovnících v zemědělství stále roste. Až 30 procent podniků chce nabírat nové lidi, není však, ...

Zemědělcům chybí tisíce pracovníků, ze zahraničí si je mohou dovézt jen stěží

24.3.2023

Podle údajů zemědělského svazu ČR v zemědělství se každoročně uplatní asi 20 000 pracovníků z ciziny. V současnosti jich však chybí čtvrtina. Na 5000 chybějících zahraničních pracovníků se do Česka nedostane hlavně kvůli nedostatečným kvótám spojeným se zaměstnávání cizinců a přebujelé administrativě s tím spojené. „Když stát vypíše, že poskytne, například, pracovní povolení 50 pracovníkům ze zahraničí, kvóta je naplněná hned několik ...

Zemědělci měli nadprůměrný rok, letos bude následovat propad

22.3.2023

Podle interního šetření Zemědělského svazu ČR dosáhly oslovené zemědělské podniky v loňském roce průměrného čistého zisku 6 242 Kč na hektar. Pokud výsledek přepočteme na výměru užívané zemědělské půdy v ČR, pak lze za celé odvětví zemědělství za rok 2022 očekávat zisk až ve výši 22 mld. Kč. To je výrazně více než v roce předchozím, kdy byl čistý zisk odvětví na úrovni 9,1 mld. Kč. Za mimořádným výsledkem stojí příznivý souběh dvou ...

Ukrajina – novinky ve vyřizování ukrajinských pasů a řidičských průkazů

22.3.2023

Ukrajina zřizuje v Praze mobilní kancelář, kde lze vyřídit/prodloužit ukrajinské pasy, mezinárodní pasy a řidičské průkazy. Mobilní kancelář mohou využívat nejen uprchlíci, ale také občané Ukrajiny dlouhodobě žijící v ČR. Kancelář je otevřená od pondělí do soboty (vždy 9:00-18:00 hod.). Registrace nutná přes: https://prague.pasport.org.ua/

Zemědělský svaz ČR založil Klub zemědělských manažerek, chce podpořit jejich rozvoj a sdílení zkušeností

16.3.2023

Praha, 15. března 2023 – Již více než 30 žen se přihlásilo do Klubu zemědělských manažerek, který v polovině ledna založil Zemědělský svaz ČR. První předsedkyní Klubu se 14. března 2023 stala Monika Nebeská, která přes 20 let vede Zemědělské družstvo Všestary. Klub zemědělských manažerek chce podpořit sdílení zkušeností, vzdělávání, profesní a osobnostní rozvoj, posílit komunikaci se zemědělskými školami, a kromě jiného i reprezentovat ...

Zajímavý podcast IRECEPTÁŘE do ucha o tom, proč nakupovat české potraviny

13.3.2023

Vyšel nový podcast i Receptář e do ucha , který se zabýval otázkou ,, Proč kupovat české potraviny?“ Na tyto i další otázky odpovídal Vladimír Pícha , tiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR.  

Vyjádření Zemědělského svazu ČR ke vzniku meziresortní pracovní skupiny, která se bude věnovat vysokým cenám potravin a jejich řešením

10.3.2023

Praha, 10. března 2023 - Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit, zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady, nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci. Pracovní skupina bude kontrolovat dostatečné využívání dostupných nástrojů a navrhovat další podněty ...

Redistribuční platby a kontraproduktivní napětí mezi malými a velkými

7.2.2023

Naše kolegyně z Klubu zemědělských manažerek Terezie Daňková publikovala článek, který popisuje problémy, které způsobuje nastavení redistributivní platby v Národním strategickém plána. A vysvětluje, proč je to problém a co to vlastně způsobuje.   Článek si můžete přečíst v příloze nebo v odkazu.  https://www.arc2020.eu/czech-cap-strategic-plan-redistributive-payments-and-the-counter-productive-tension-between-small-and-big/ ...

Společnost DZS Struhařov a.s. (okres Benešov) přijme kolegu/kolegyni na pozici AGRONOM

2.2.2023

Společnost DZS Struhařov a.s. (okres Benešov) přijme kolegu/kolegyni na pozici AGRONOM. Máte praxi v rostlinné výrobě a rozumíte si s PC? Pak hledáme právě Vás! Co vás čeká: organizace prací v rostlinné výrobě Požadované znalosti a dovednosti: minimálně středoškolské vzdělání zaměřené na rostlinou výrobou, VŠ výhodou praxe na obdobné pozici dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění sk. B ...

Výstupy projektu v roce 2022

31.1.2023

Výstupy projektu "Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2022".

Quo vadis, české produkční zemědělství?

31.1.2023

Zdroj:  Týdeník Kroměřížska Autor článku: Ing. Josef Sedláček, ZOD Rataje

Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, 23. 3. 2023

30.1.2023

Zaměříme se na aktuální problematiku zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a z ostatních zemí. Termín konání : 23. března 2023, 9:00 - 15:00 Místo konání : Obecní dům Praha Registrace na konferenci: ZDE . Co se dozvíte: Fundovaný vhled do aktuální situace na trhu práce Dočasná ochrana a vízum strpění pro občany Ukrajiny (podmínky získání a prodloužení) Z jakých dalších zemí je možné zaměstnance získat a jak na to ...

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY pro občany Ukrajiny

30.1.2023

Online registrace k prodlužování dočasné ochrany (uprchlické vízum - kód víza D/DO/667 nebo 668 nebo 669) byla spuštěna 30. 1. 2023 a bude otevřena do 31. 3. 2023 . Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany je možné pouze online na odkazu:  https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/     Sledujte nové stránky Informačního portálu na adrese  https://prod.frs.gov.cz/ , které se stále aktualizují a jsou na ně průběžně doplňovány ...

VÍZA STRPĚNÍ pro občany Ukrajiny, kteří nemohli získat dočasnou ochranu

25.1.2023

Víza za účelem strpění pobytu udělená s platností do 31. 3. 2023 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině (např. po skončení pobytu na mimořádné pracovní vízum, které nešlo prodloužit nad 1 rok, když se jeho držitel nemohl kvůli válce vrátit zpět na Ukrajinu) jsou novelou Lex Ukrajina, která 23.1.2023 nabyla účinnost,  přímo ze zákona automaticky prodloužena až do 31. 3. 2024 . Na rozdíl od dočasné ochrany  není nutná žádná ...

Klub zemědělských manažerek

19.1.2023

V úterý 17. ledna 2023 proběhlo úvodní jednání Klubu zemědělských manažerek. Přestože se často může zdát, že zemědělství je doménou mužů, při zkoumavějším pohledu zjistíme, že to rozhodně není pravda. Ženy pracují jako ekonomky, zootechničky, agronomky (v oboru agronom studují převážně dívky) a nechybí mezi nimi ani předsedkyně představenstva, které firmy řídí. Mnoho žen se pohybuje napříč celou vertikálou managementu zemědělství. A ...

Tripartita jedná o zemědělství

16.1.2023

Dnešní jednání „tripartity“ se zaměří na dopady energetické situace a ekologické legislativy EU na české zemědělství. Zemědělský svaz ČR, který zastupuje zaměstnavatele v zemědělství a jednání tripartity se účastní, chce upozornit na množství požadavků a úkolů ze strany státu a Evropské unie, které jdou však v mnoha případech navzájem proti sobě. Poukazuje také na skutečnost, že zcela chybí analýza dopadů na české zemědělství a produkci ...

PĚSTEBNÍ TECHNOLOGIE A PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČESKÝCH VYŠLECHTĚNÝCH ODRŮD BÉRU ITALSKÉHO

16.1.2023

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně 2023.

Jaký byl rok 2022 a co nás čeká v letošním roce

11.1.2023

  „Podle našich zjištění došlo ke zvýšení nákladů o přibližně 25 %. Jedná se o vyšší nárůst nežli růst příjmů u zemědělských podniků. Podle těchto zjištění se zároveň zvýšila hodnota zásob krmiv a hnojiv o čtvrtinu. Při současném zvýšení tržeb, nákladů a zásob očekáváme stagnaci podnikatelského důchodu. Zvláště problematická je vysoká hodnota zásob, které lze jako nákladovou položku uplatnit až v době jejich spotřeby, tedy ve výsledcích ...

Růst nákladů převýšil navýšení tržeb zemědělství

20.12.2022

Zemědělský svaz ČR očekává, že v letošním roce se zvýší hodnota produkce českého zemědělství. Toto zvýšení je dosaženo růstem cen některých zemědělských komodit především ve druhém čtvrtletí tohoto roku a růstem hodnoty zásob, především krmiv a hnojiv. Naopak dochází k výraznému růstu nákladů. Praha, 19. prosince 2022 – „Podle našich zjištění došlo ke zvýšení nákladů o přibližně 25 %, což je vyšší navýšení oproti růstu příjmů ...

Záznam z webináře POVINNOST DATOVÝCH SCRHÁNEK V ROCE 2023, 13.12.2022

13.12.2022

Záznam z webináře na téma POVINNOST DATOVÝCH SCRHÁNEK V ROCE 2023.  

WEBINÁŘ ZDARMA - POVINNOST DATOVÝCH SCRHÁNEK V ROCE 2023

12.12.2022

ONLINE WEBINÁŘ ZDARMA ❗️ Od roku 2023 čeká nejen právnické osoby , ale i mnohé nepodnikající fyzické osoby povinnost mít datové schránky. V úterý 13.12.2022 od 9:00 se uskuteční krátký webinář na téma Povinné datovky v roce 2023, kterým bude provázet Mgr. Kateřina Tylšarová (právnička Zemědělského svazu ČR). - Komu bude datovka automaticky založena? - Jak probíhá její založení? - Jak ji používat? Buďte v obraze a připojte se ZDARMA ...

Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. (okres Kroměříž) hledá kolegu/kolegyni na pozici Hlavní agronom – vedoucí rostlinné výroby

30.11.2022

Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. hledá  k olegu/kolegyni na pozici Hlavní agronom – vedoucí rostlinné výroby Máte kladný vztah k zemědělství a rostlinné výrobě? Vyznáte se v zákonech a komunikace s podřízenými Vám nečiní potíže? Pak se můžete přidat do našeho týmu! Co vás čeká: práce vedoucího rostlinné výroby ve společnosti s 3200 ha zemědělské půdy Požadované znalosti a dovednosti: odborné znalosti ...

Zpravodaj Zemědělského svazu ČR č. 3, 2022

21.11.2022

Máme pro Vás další číslo Zemědělského zpravodaje (č. 3, 2022). Náš zpravodaj obsahovaje novinky ze zemědělského sektoru a především aktuality ze Zemědělského svazu ČR a zajímavé reportáže od našich členů a partnerů. Můžete se těšit na rozhovory s osobnostmi z oboru. Cílem zpravodaje je ukazovat moderní trendy v zemědělství, upozorňovat na vývoj techniky, která jde dopředu i u nejstarší formy hospodářské činnosti člověka – v ...

Zemědělský svaz ČR ocenil zemědělce, kteří hospodaří udržitelně. Vyhlásil vítěze soutěže Odpovědně ke krajině

4.11.2022

Zemědělský svaz ČR vyhlásil vítěze dalšího ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve které oceňuje zemědělce, kteří udržují zemědělskou krajinu schopnou nadále poskytovat kvalitní a bezpečné zemědělské produkty. Kromě hlavního poslání zemědělců vyrobit dostatek potravin pro obživu obyvatel, chce Zemědělský svaz podpořit udržitelnost zemědělské produkce i do budoucna, zejména v péčí o zemědělskou krajinu. Do letošní soutěže Odpovědně ke ...

Programy ekonomické migrace nakonec schváleny!

3.11.2022

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci s účinností od 1.11.2022 procedurou per rollam schválil předložené návrhy změn Programu kvalifikovaný zaměstnanec (zaměstnanecké karty) a Programu mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Díky dopisu, ve kterém jsme se společně s dalšími zaměstnavatelskými svazy a organizacemi vyjádřili k nutnosti zachování ...

Zemědělský svaz ČR zvolil vedení na další čtyři roky

27.10.2022

V pražském hotelu TOP Hotelu Praha si členové Zemědělského svazu ČR zvolili nové vedení. Funkci předsedy obhájil Martin Pýcha, který svaz vede od roku 2011. V představenstvu této zemědělské stavovské organizace se obměnila třetina členů. Nové vedení se ujalo funkcí na čtyři následující roky. Konference stanovila i základní strategické cíle pro vedení svazu. „V uplynulých letech jsme čelili mnoha výzvám, které jsme s větším či menším ...

Reakce Zemědělského svazu na kritiku Studie zpracované Mezinárodní poradenskou společností KPMG na nastavení strategického plánu SZP

13.10.2022

Před několika dny zazněla z několika stran kritika studie zpracované Mezinárodní poradenskou společností KPMG na žádost Zemědělského svazu a Agrární komory ČR. V rámci této kritiky zaznívají hlasy o tom, že studie stojí na vodě či dokonce, že záměrně neposkytuje ucelený pohled na danou problematiku, v rámci výpočtu rentability nezahrnuje poskytované dotace atd. Tuto kritiku musíme jednoznačně odmítnout. Cílem této studie nebylo poskytnou ...

Konference k zemědělskému školství na ČZU

30.9.2022

Minulý týden jsme organizovali na České zemědělské univerzitě konferenci na téma „Zemědělské školství“. Cílem konference bylo ukázat, že je třeba nutně řešit nastavení a fungování našeho školství.  Účastníci konference byli především zástupci škol, univerzit ale i někteří politici. Pozvali jsme také zástupkyni Dánské zemědělské a potravinářské komory, aby ukázala, že součástí výuky u nich, je mnohem větší podíl praxe. V porovnání s námi, ...

Vízum strpění - možnost práce po skončení Mimořádného pracovního víza pro občany Ukrajiny

29.9.2022

MV ČR potvrdilo, že držitelé Mimořádného pracovního víza, kteří chtějí i po vypršení jeho platnosti nadále pokračovat v práci, mají možnost podat žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k čemuž jim postačí na pracovišti OAMP  předložit cestovní doklad , vyplněný ...

Jak postupovat při prodloužení zaměstnanecké karty - MANUÁL pro členy ZS ČR

19.9.2022

Vzhledem k množícím se dotazům na postup při prodloužení platnosti zaměstnanecké karty jsme připravili krátký manuál, který je k dispozici v příloze. O d 1. 8. 2019 hradí částka 2500 Kč již při podání žádosti o prodloužení zaměstnanecké karty (viz příloha Kolky).

Zemědělci nesouhlasí s Evropskou zelenou dohodou, vyjeli na protest do ulic

15.9.2022

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR s podporou organizací sdružujících zemědělce napříč střední a východní Evropou využily dnešního setkání ministrů zemědělství členských zemí Evropské unie v pražském Kongresovém centru, aby vyjádřili své znepokojení nad vysokými environmentálními požadavky zemědělské politiky Evropské unie. Před Kongresovým centrem tyto organizace uspořádaly happening a tiskovou konferenci. Současně vyjely konvoje ...

Konference ,,Zemědělské školství", 27. 9. 2022

7.9.2022

Srdečně  Vás zveme na konferenci  ,,Zemědělské školství " ,  která proběhne dne  27. 9. 2022 od 9:00 do 15: 00  v kruhové hale na  České zemědělské univerzitě v Praze . Konference je určena primárně  pro studenty středních  a vysokých škol   se zemědělským zaměřením, pro odborné pedagogy, zemědělské odborníky a pro zemědělskou veřejnost. Konference bude zaměřena na aktuální problematiku zemědělského školství. Rádi ...

Změna dotací se negativně dotkne asi 2000 podniků

6.9.2022

Podle studie, kterou si nechal zpracovat Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Agrární komorou ČR u poradenské společnosti KPMG, budou mít plánované změny vládní dotační politiky negativní dopad na přibližně 2000 zemědělských podniků. V krátkém až střednědobém časovém horizontu u nich může v důsledku výrazného snížení podpor a dalších ekonomických vlivů nastat nedostatek finančních prostředků, což bude mít nepříznivý dopad na jejich ...

Zpráva o českém zemědělství

26.8.2022

Před výstavou Země živitelka jsme ve spolupráci s Agrární komorou ČR vydali Zprávu o českém zemědělství. Kromě jiných údajů, Česká republika je spolu se Slovenskem jedinou zemí nejen v EU, která zmenšuje průměrnou velikost zemědělských podniků.

ZD Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou) přijme pracovníka/nici na pozici AGRONOM

23.8.2022

Zemědělské družstvo Dobruška hospodařících cca na 2000 hektarech hledá schopného agronoma s praxí Požadujeme: • SŠ nebo VŠ se zaměřením na zemědělskou výrobu (rostlinná produkce, výživa a ochrana rostlin apod.) • znalosti v agronomické oblasti jsou nutné, dáváme však šanci i absolventům s praktickými zkušenostmi při studiu • zájem o moderní technologie (počítače, mobilní sítě, systém GPS, …) a nové agrotechnické postupy (přesné ...

Ryba, která chutná

23.8.2022

Provoz rybí farmy v Lážovicích je promyšlen a řešen do posledního detailu tak, aby se obešel bez chemie a aby byl šetrný k přírodě co do minimální spotřeby vody. Přesto se Rybí zahrada nepyšní známkou BIO. Je tomu tak proto, že rostliny, které vodu z kádí s rybami čistí, nesplňují základní „bio“ podmínku: nerostou ze substrátu nebo z hlíny, ale „jen“ z vody. Jak by mohla ryba nechutnat jako ryba, říkáte si? Nejíte ryby, protože vám ...

Zemědělský svaz ČR na prestižní zemědělské akci Země živitelka 2022

22.8.2022

Jsme rádi, že můžeme být opět součástí této prestižní zemědělské akce. Jako každým rokem chystáme zajímavou expozici a tentokrát v nemalém rozsahu. Najdete nás v pavilonu T1, kde na vás s otevřenou náručí budou čekat zaměstnanci zemědělského svazu. Těšíme se na Vás!   Stánek Zemědělského svazu ČR bude rozdělen na několik částí. Také by se to dalo nazvat jako expozice 4 v 1. Na své si přijdou jak malí, tak velcí příznivci zemědělství i ...

KONFERENCE K ZEMĚDĚLSKÉMU ŠKOLSTVÍ

22.8.2022

  Zajímá vás aktuální situace zemědělských oborů na trhu práce??Zemědělský svaz ČR pořádá 27.9.2022 konferenci k zemědělskému školství na České zemědělské univerzitě v Praze . Cílem konference je poskytnout fundovaný vhled do aktuální situace uplatnění absolventů zemědělských oborů na trhu práce, informovat o současném stavu a budoucnosti digitalizace zemědělství. Naše pozvání přijala paní Benedicte Gjerding Dahlberg z DAFC ...

ZOD ŽICHLÍNEK (okres Ústí nad Orlicí) přijme pracovníka/nici na pozici AGRONOM – TECHNIK RV

10.8.2022

ZEMĚDĚLSKO – OBCHODNÍ DRUŽSTVO ŽICHLÍNEK HLEDÁ AGRONOMA – TECHNIKA RV Do našeho kolektivu přijmeme spolehlivého, komunikativního a nadšeného agronoma – technika RV. Co požadujeme? • minimálně středoškolské vzdělání v zemědělském oboru, vysokoškolskému se nebráníme • znalost provozu v rostlinné výrobě a v pěstování rostlin výhodou • zájem o dlouhodobý rozvoj v rostlinné produkci • uživatelská znalost PC a orientace v LPIS • vedení ...

Konference k zemědělskému školství 27. 9. 2022 na ČZU

8.8.2022

Srdečně Vás zveme na konferenci ,,Zemědělské školství", která proběhne dne 27. 9. 2022 od 9:00 do 15: 00 v kruhové hale na České zemědělské univerzitě v Praze . Cílem konference je poskytnout fundovaný vhled do aktuální situace uplatnění absolventů zemědělských oborů na trhu práce, informovat o současném stavu a budoucnosti digitalizace zemědělství. Naše pozvání přijala paní Benedicte Gjerding Dahlberg z DAFC (dánský zemědělský ...

Agro družstvo Sebranice (okres Svitavy) přijme pracovníka/pracovnici na pozici ŘEDITEL CHOVU PRASAT

8.8.2022

Agro družstvo Sebranice   nabízí pracovní pozici   ŘEDITEL CHOVU PRASAT   -uzavřený obrat stáda o velikosti 1 700 prasnic - vlastní inseminační stanice - chov je umístěný na 3 farmách v okolí Havlíčkova Brodu a Třebíče Nabízíme: -motivační odměňování podle výsledků - auto k osobnímu užívání - účast na dokončení investice a rozjezd výroby v modernizované farmě. Kontakt:  Jan Kopecký ...

Zástupce nadnárodních řetězců lže? Potraviny zlevnit nemohou

8.8.2022

V posledních týdnech se opakovaně zástupce nadnárodních obchodních řetězců, přesněji prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, snaží vytvořit dojem, že za vysokými cenami pečiva stojí „nenažraní“ zemědělci. Realita je jiná. Je pro mě nepochopitelné, že člověk v této pozici, se uchyluje ke lžím, manipulaci, ale i k urážkám zemědělců. Nevím, jestli je to proto, aby se zavděčil svým chlebodárcům, tj. nadnárodním obchodním řetězcům, ...

Zemědělské podniky významně investují do komunit ve svém okolí, kvůli změnám v dotacích mohou podpory klesnout

3.8.2022

V  souvislosti s novou dotační politikou vlády, proti které od ledna protestují zemědělci sdružení v Agrární komoře ČR a Zemědělském svazu ČR a která bude znamenat znatelný pokles dotačních příjmů pro střední zemědělce za současného výrazného navýšení nákladů, dojde k ekonomické nestabilitě řady zemědělských podniků. Farmáři budou muset přehodnotit výdaje, včetně investic do okolních komunit a spolků. Jak ukázal průzkum Zemědělského svazu ...

Byli bychom sami proti sobě, kdybychom se o půdu dobře nestarali

1.8.2022

Ekologické zemědělství má dnes zelenou a zemědělský podnik, který je „moc velký“ a není „eko“, podle médií za moc nestojí. Přitom podnik s i bez ekologické certifikace musí hospodařit tak, aby svou půdu i své okolí udržel v kvalitním stavu. S ředitelem podniku Statek Dlouhé Dvory s.r.o. Ing. Jiřím Černým jsme hovořili o tom, jak se vyrovnávají s pravidly Společné zemědělské politiky a jak přemýšlejí o rostlinné výrobě a jejím budoucím ...

Reforma společné zemědělské politiky

22.7.2022

Reforma společné zemědělské politiky se má sice spustit příští rok, ale řada postupů musí být ze strany zemědělců dodržena již letos, aby se nedostali do konfliktu v roce následujícím. Bohužel, neexistují žádná závazná pravidla, podle kterých by se mohli řídit. Zemědělec stojí před sklizeným polem a neví co na něm může/nemůže udělat – mám ho vyčlenit pro neprodukční (environmentální) účely?; jakým porostem/prvkem tento účel naplním?; ...

V Litomyšli vládu vítají protestní transparenty

1.7.2022

Zemědělci protestující již od ledna proti diskriminační agrární politice umístili na všech příjezdech do Litomyšle transparenty požadující férové podmínky podnikání. Členové dvou největších agrárních uskupení v zemi – Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR – využili toho, že se do města sjíždějí čelní představitelé Evropské unie, aby zde spolu s českou vládou zahájili předsednictví. Chtějí tak upozornit na fakt, že je Česko jedinou zemí ...

První zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků z Ukrajiny aneb na co si dát pozor při zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

30.6.2022

ZÁKON ze dne 17. března 2022 o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Pro danou skupinu platí stejná pravidla z hlediska zaměstnávání ...

Záznam a prezentace z konference Zaměstnávání cizinců v zemědělství, 22.6.2022

29.6.2022

Záznam a prezentace z konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, která se konala 22. června 2022 v Praze.  

Zemědělská výstava v areálu NAVOS a.s.

27.6.2022

V sobotu 11.6.2022 proběhl v areálu Navos a.s. již třináctý ročník Zemědělské výstavy. V plné kráse se představily dojné krávy několika plemen a masný skot. Velký zájem byl o prasata. Nad očekávání pro chovatele prasat byly děti s rodiči, kteří se zapojili do přehlídky a představili celou prasečí rodinku. Program zpestřily ukázky koní, jízdy v kočárech, přehlídka policie na koních, westernová show a ukázky psích dovedností. ...

Ohlédnutí za Dny českého zemědělství 2022

22.6.2022

Dny českého zemědělství se konaly v pátek 17. června 2022 a v sobotu 18. června 2022. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství, práci v něm a fungování zemědělských podniků, a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého a moderního oboru. Tyto Dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích, školních statcích a na farmách jsou jedinečnou příležitostí ukázat veřejnosti, že zemědělství je velmi ...

Sazby přímých plateb a zastropování v zemích EU

21.6.2022

Před časem Asociace soukromého zemědělství zveřejnila tabulku s některými sazbami a uplatněním zastropování členských zemí. Zřejmě se autorům při jejím zpracování pomíchalo několik tabulek dohromady a do údajů zapracovali i svá přání. V připojeném souboru najdete současné návrhy rozdělení přímých plateb v jednotlivých zemích EU a zastropování nebo degresivitu přímých plateb. Zajímavý je údaj u platby na první hektary, kde jsme stále ...

Bio pro nás znamená „hospodařit jinak“

21.6.2022

Na Farmě Otročín mají ambici „dělat biomléko nejlépe ze všech“. Pořizují proto nové technologie, nebojí se investovat, a přitom chtějí dosahovat srovnatelných výnosů jako ti, kteří hospodaří konvenčně. Na podzim tady otevřou novou robotickou stáj pro 700 dojnic. Ing. Richard Tintěra, ředitel Farmy Otročín (Karlovarský kraj), s námi hovořil o tom, co produkce biomléka obnáší, a proč by si přál, aby zákazníci nevnímali bio jako ...

Omyly ministra zemědělství

17.6.2022

Minulý týden vyšel v týdeníku Reflex rozhovor s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou. Tento rozhovor se zcela vymyká standardům odpovědného politika a je daleko od prohlášení státníka. Ukazuje, že ministr si vlastně vůbec neváží práce zemědělců, tedy těch, které má zastupovat a vytvářet jim podmínky pro to, aby byli schopni naplňovat své poslání, tj. živit náš národ. Některá prohlášení jsou nepochopitelná. Rozhodli jsme se reagovat na ...

Ženy v zemědělství (dotazník rozeslaný členům ZS ČR)

17.6.2022

Požádali jsme ženy pracující v zemědělství, aby vyplnily dotazník, který připravila Česká zemědělská univerzita (PEF). Níže Vám přinášíme anonymní výběr z odpovědí, které nám došly.   Jak vidí ženy svou situaci v zemědělství? České zemědělství patří mezi nejvíce konzervativní sektory z hlediska uplatnění žen, což vyplývá z původního charakteru práce v sektoru, kde stále ještě převažuje fyzická a ruční práce. Historicky jsou ...

Mistři se sjeli do Poděbrad

10.6.2022

Osm oblastních kol, 160 soutěžících, 30 postupujících. To jsou strohá čísla, která předcházela čtvrtému ročníku Mistrovství republiky v jízdě traktoru s vlekem, který ve spolupráci se středními zemědělskými školami pořádá Zemědělský svaz v rámci projektu Zemědělství žije!. Po dvouleté přestávce se sjeli studenti s pedagogickým dozorem do lázeňského města Poděbrady, kde Střední zemědělská škola a střední odborná škola uspořádala další ročník ...

Záznam z protestního setkání zemědělců, 8.6.2022

9.6.2022

Ve středu 8. června 2022 proběhlo protestní setkání zemědělců.  Záznam setkání z Lucerny: Pochod Prahou a protest před Úřadem vlády

Ve Středočeském kraji bylo vyhlášeno krajské kolo soutěže Odpovědně ke krajině

30.5.2022

V sobotu 28. 5. 2022, na Farmářském dnu v AGRO Jesenice, obdržel MVDr. Miroslav Hrdlička, předseda představenstva společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice, čestné uznání v krajském kole soutěže ODPOVĚDNĚ KE KRAJINĚ. Čestné uznání předal MVDr. Hrdličkovi místopředseda Krajské rady Zemědělského svazu Středočeského kraje Ing. Zdeněk Straka. Vyhlášení soutěže moderoval tiskový mluvčí ZS ČR Ing. Vladimír Pícha. Společnost 1. zemědělská a.s. ...

Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, 22.6.2022, Praha

26.5.2022

Zveme Vás na konferenci „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, která proběhne  22. červen 2022 v hotelu Olšanka   (Praha 3) od 9:00 do 15:00 . Konference bude zaměřena na aktuální problematiku zaměstnávání pracovníků z  Ukrajiny – podmínky pobytu a přístup na trh práce, povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců . Rádi bychom zemědělcům poskytli fundovaný vhled do aktuální situace na trhu práce.  Zároveň bychom byli rádi, aby ...

Nejedno „Vodňanské kuře“ pochází opravdu z Vodňan

20.5.2022

Agro Vodňany a.s. je jedním ze zemědělských podniků, kde byli nuceni vzhledem k současným výkupním cenám začít omezovat část živočišné výroby. Konkrétně tu museli ukončit chov prasat. O nejistých vyhlídkách v zemědělství jsme mluvili s ředitelem Agro Vodňany a.s. Ing. Jiřím Faktorem. „ Já zastávám názor, že co žilo na dvoře statku, to má být také součástí správně hospodařícího zemědělského podniku. Stáli jsme proto od začátku o ...

Tak se vám to povedlo!

20.5.2022

Reálné dopady současné "podpory" středních zemědělských podniků. Jeden z dopisů určených předsedům koaličních stran od předsedy zemědělského družstva, kam vložilo svůj majetek několik desítek drobných vlastníků. Vážený pane premiére, vážení ministři, vážená paní předsedkyně poslanecké sněmovny, vážená K5 Tak se Vám to povedlo!!! Naše firma letos slaví třicet let existence a třicet let jsme drželi živočišnou výrobu na úkor rostlinné ...

Petice proti redistributivní platbě 23 %

20.5.2022

Ve středu 18.5., pět minut po dvanácté předali na úřadu vlády předseda ZSČR Martin Pýcha a prezident AKČR Jan Doležal podpisové archy Petice proti redistributivní platbě s finanční obálkou 23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP 2022+. Petici podepsalo 18900 petentů - zaměstnaců a spolumajitelů zemědělských podniků. Prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zajistila férové podmínky mezi českými ...

ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. (okres Olomouc) přijme pracovníka/pracovnici na pozici AGRONOM

19.5.2022

ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. přijme pracovníka/pracovnici na pozici AGRONOM Požadujeme: Organizační schopnosti - rozdělování práce v týmu Schopnost organizovat jak svůj čas, tak čas vedených pracovníků Samostatnost, spolehlivost a rozhodnost Komunikativnost, ochota pracovat v sezóně přesčas Řidičský průkaz sk. B Aktivní práce s PC SŠ nebo VŠ agrotechnického zaměření Praxe je vítána ...

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce zdravotního pojištění a jeho placení u zaměstnanců z Ukrajiny, kteří obdrželi povolávací rozkaz

18.5.2022

Občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, je v ČR z titulu zaměstnání zdravotně pojištěn. Pokud mu zaměstnavatel poskytne  pracovní volno na základě povolávacího rozkazu,  pak se dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí jedná o jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce. V takovém případě po dobu trvání tohoto pracovního volna zaměstnanci není stanovena povinnost platit pojistné z ...

AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o. (okres Pelhřimov) hledá kolegu/kolegyni na pozici ZOOTECHNIK/HLAVNÍ ZOOTECHNIK

10.5.2022

AGROSPOL ÚTĚCHOVICE  spol. s r.o.                                     hledá pracovníka/pracovnici na pozici zootechnik/hlavní zootechnik Požadujeme: zkušenost v oboru (dobrý vztah ke zvířatům) samostatnost, pracovitost schopnost řízení menšího kolektivu časovou flexibilitu Nabízíme: nástupní plat 35.000/40.000 Kč roční odměny dle hosp. výsledku flexibilní pracovní dobu příspěvek na ...

Evropská komise zhodnotila Strategický plán Společné zemědělské politiky ČR

5.5.2022

Přes třicet zásadních a 330 technických připomínek zaslala Evropská komise českému ministerstvu zemědělství k návrhu Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP). Komise vytýká především nedostatečné ambice v ochraně životního prostředí, ale také nerespektování základní funkce zemědělských dotací – podporu příjmů zemědělců. Uvádí, že navržené částky nejsou postačující pro zajištění dostatečného příjmu všech zemědělců. ...

Tisková konference AK ČR a ZS ČR k odpovědi Bruselu na rozdělení zemědělských dotací v ČR 3.5.2022

3.5.2022

Dne 3.5.2022 proběhla tisková konference Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR v sídle Zemědělského svazu ČR na adrese Hybernská 1613/38, Praha 1. Evropská komise zaslala tento týden českému Ministerstvu zemědělství oficiální hodnocení vládního návrhu na rozdělení zemědělských dotací v letech 2023–2027. Tématem tiskové konference byla tato odpověď Bruselu na Národní strategický plán Společné zemědělské politiky . Na tiskové ...

ROSTĚNICE, a.s. (okres Vyškov) hledá kolegu nebo kolegyni na pozici TRAKTORISTA - OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

12.4.2022

Máte zkušenosti s opravou a obsluhou zemědělských strojů, jste zodpovědný/á a samostatný/á? Pak hledáme právě vás! Společnost ROSTĚNICE, a.s. působící v oblasti zemědělské prvovýroby, hledá šikovného kolegu / kolegyni na pozici TRAKTORISTA / OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY Co bude vaše náplň práce? - Obsluha, údržba a opravy moderní zemědělské techniky. - Řízení pásových a kolových traktorů CASE a John Deer. - Provádění ...

ROSTĚNICE, a.s. (okres Vyškov) hledá kolegu nebo kolegyni na pozici AGRONOM

12.4.2022

Máte dobré organizační schopnosti a umíte zorganizovat práce v rostlinné výrobě? Jsou vám jasné priority v zemědělské prvovýrobě? Pokud ano, tak možná hledáme právě vás! Společnost ROSTĚNICE, a.s. působící v oblasti zemědělské prvovýroby, hledá šikovného kolegu / kolegyni na pozici AGRONOM Co bude vaše náplň práce? Zajištění rostlinné výroby, sestavování osevních plánů, plánování polních prací. Stanovení ...

Kážou vodu, pijí víno

12.4.2022

V poslední době se vyrojilo množství prohlášení, kde si Asociace soukromého zemědělství stěžuje, že nebyla někam pozvána, že nedostala prostor k vyjádření, případně že někdo nerespektuje její práva. Pasuje se tak do role otloukánka, kterému všichni škodí a ona to přitom myslí a dělá tak správně. Vezměme si výlevy v poslední době. „Nebyli jsme pozváni na konferenci“, „Nebyli jsme pozváni do televizního pořadu“, Nebyli jsme přizváni do ...

Výzkum veřejného mínění

11.4.2022

  Součástí správného cílení na společnost je nezbytné prozkoumat stávající situaci. Proto jsme chtěli zjistit, jak se oproti roku 2020 změnilo mínění veřejnosti o zemědělství jako takovém, jak vidí zemědělce, jejich péči o krajinu a hospodářská zvířata, jaká témata vnímají jako kritická a jak by chtěli respondenti situaci změnit. A jaké byly výsledky z tohoto průzkumu realizovaného v období 7. – 13.12.2021? K otázkám zemědělství se ...

Zastavme vládní agrohazard, volají čeští zemědělci

6.4.2022

Praha, 5. dubna 2022 - Ekonomické důsledky války na Ukrajině se valí na celou Evropu. Vlády, firmy i občané hledají krizová řešení. Paradoxně stranou zájmu stojí strategické opatření, které rozhodne o tom, jestli v následujících letech bude v Česku dostatek potravin a za jaké ceny je budeme nakupovat. V Bruselu leží od konce ledna návrh změny dotačních pravidel, který může zásadně změnit podobu českého zemědělství na léta dopředu.  Malé ...

Tisková konference „Zastavme vládní agrohazard!“, 5.4.2022

4.4.2022

V útery 5. dubna od 11 hodin proběhne společná tisková konference Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR k dopadům změny strategického plánu Společné zemědělské politiky.

Dny českého zemědělství se konají 17. až 18. června 2022

31.3.2022

Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností. Letos se budou Dny českého zemědělství konat v pátek 17. června 2022 a v sobotu 18. června 2022 . Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků , které už Dny českého zemědělství mají pevně stanoveny. A kde můžete potkat náš stánek Zemědělství žije! s poznávacími soutěžemi? V březnu ...

Žichlická zemědělská a.s. (Plzeň-sever) hledá kolegu nebo kolegyni na pozici OBSLUHA SUŠIČKY A ČISTIČKY OBILÍ

30.3.2022

Žichlická zemědělská a.s. se sídlem Hromnice – Žichlice 85, okres Plzeň-sever hledá kolegu nebo kolegyni na pozici OBSLUHA SUŠIČKY A ČISTIČKY OBILÍ . Hledáme vhodného kandidáta nebo kandidátku na čističku obilí s modernizovanou sušičkou. Co vás čeká: v sezóně se jedná o napouštění obilovin, olejnin do sil a kontrola správného uskladnění v případě vyšší vlhkosti dosušování obilí a olejnin ze sklizně s následným ...

Welfare – pohoda zvířat

29.3.2022

Tentokrát jsme v rámci natáčení projektu Programu rozvoje venkova: Welfare – pohoda zvířat navštívili rodinnou farmu Hole (Velké Přílepy). Historie této farmy sahá až do ½ 17. století. V 50. letech minulého století však byla rodinně Poláčkových odejmuta a začleněna do družstevního majetku. V roce 1989 byl statek rodinně navrácen a od té doby farma prošla velkými změnami. V roce 2012 se Oldřich Poláček rozhodl do chovu ...

Český rozhlas dvojka - růst cen obilí

29.3.2022

Na komoditních burzách roste cena obilí. Jak je na tom ČR s dovozem a vývozem obilovin? O tom povídal Vladimír Pícha, tiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR v pořadu Českého rozhlasu dvojka - Káva o čtvrté. https://dvojka.rozhlas.cz/obilovinova-sobestacnost-8708130

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k organizaci Konference „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“

24.3.2022

Velice si Vážíme možnosti uspořádat konferenci věnující se současné situaci v českém zemědělství v kontextu vrcholící přípravy nové zemědělské politiky EU a na pozadí války na Ukrajině. Cílem byla diskuse o nastavení podmínek zemědělské politiky u nás v porovnání se sousedními zeměmi, včetně dopadů na zemědělce. Organizátorem konference byl Zemědělský svaz ČR spolu s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR a Konfederací ...

Stručný výtah z informací pro UA zaměstnance a jejich zaměstnavatele

22.3.2022

S účinnosti "lex Ukrajina" získali cizicni se statusem dočasné ohrany volný vstup na trh práce. Není potřeba žádat o povolení k zaměstnání. Zaměstnavatel musí pouze zaměstnání cizince nahlásit.   Pokud má Ukrajinec zaměsntaneckou kartu, pokuračuje v tomto režimu. Pokud mu vyprší, může si pořádat o vízum dočasné ochrany.  Na základě četných žádostí jsem pro Vás připravila výtah z hlavních informací, které se mohou hodit Vám ...

Záznam a prezentace z konference „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“

22.3.2022

Záznam a prezentace z konference „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“, která se konala v pondělí 21. března 2022 od 9.00 – 15.00 hod., v Jednacím sále Valdštejnského paláce.

Konference v Senátu ČR: „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“

21.3.2022

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ Č R  DNES POŘÁDÁ, SPOLEČNĚ S VÝBOREM PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PČR, konferenci na téma: „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“ . Připojit se můžete i Vy dnes od 9 hod. na odkazu   www.senat.cz/prenos Pozvání přijali: MARTIN PÝCHA – předseda Zemědělského svazu ČR senátor PETR ŠILAR – předseda Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, ...

Začaly kontroly marží čerpacích stanic. Ceny PHM v ČR o něco klesly. Světové ceny ropy klesají pod 100 USD/barel

15.3.2022

15. března ceny ropy na světových trzích klesly nejníže za poslední takřka tři týdny. I ceny severomořské ropy Brent jsou pod 100 USD za barel. Zdroje: https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/ropa-dal-zlevnuje-uz-se-prodava-pod-100-dolaru-za-barel-40390456 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-byznys-komodity-dluhopisy-ceny-ropy-klesly-pod-hranici-100-dolaru-za-barel-vliv-maji-mirova-jednani-193720 14. ...

Hospodářské výsledky zemědělců se neustále zhoršují

11.3.2022

Z každoročního šetření Zemědělského svazu ČR vyplývá, že zisk zemědělství v roce 2021 poklesl na 9,1 miliardy korun. To je při meziročním porovnání o 800 milionů méně a průměrně zemědělci vydělali 2600 Kč z hektaru. „ Na hospodářském výsledku se podepsal především téměř raketový růst nákladů a stagnace cen živočišné produkce. Tyto negativní vlivy nedokázal vyrovnat příznivý vývoj cen některých rostlinných komodit,“ říká předseda ZSČR ...

Vláda je směrem k zemědělcům a potravinářům nesmyslně pasivní, což poškozuje všechny spotřebitele

10.3.2022

Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz ČR a Potravinářská komora cítí znepokojení se současnou kritickou situací v zemědělské prvovýrobě a liknavou až kontraproduktivní reakcí vlády České republiky, což může mít dopady nejen na přežití zemědělců a zpracovatelů, ale také na faktickou a cenovou dostupnost potravin pro obyvatele. Současnou situaci prezident AK ČR Jan Doležal shrnuje následovně: „Zemědělská prvovýroba čelí ...

Klesl zisk zemědělství

10.3.2022

Z každoročního svazového šetření výsledku hospodaření v zemědělství vyšlo meziroční (2021/2020) snížení zisku v zemědělství o necelou jednu miliardu korun (o téměř 10 %), a to na cca 9,1 mld. Kč (cca 2 600 Kč/ha). Průměr našeho šetření zisku z let 2004 až 2017 vyšel podobně (jako vloni), a to 2 590 Kč/ha. Další a větší pokles lze čekat letos (2022/2021), kdy se ještě více projeví geopolitické napětí, soustavně se zvyšující inflace, ...

Prohlášení Krizového štábu AK ČR a ZS ČR zde dne 4. 3. 2022

9.3.2022

Vážení představitelé vlády, vážení zákonodárci,  bezpečnostní situace v Evropě, ale i v celém světě se za posledních několik dní zásadně změnila. Kromě obranyschopnosti Evropské unie a jednotlivých členských zemích je třeba zaměřit se také na potravinovou a energetickou bezpečnost.  Válečný konflikt na Ukrajině se již nyní projevil a bude dále projevovat extrémním růstem cen některých zemědělských ...

Konference „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“, 21.3.2022, Praha

7.3.2022

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“ , která se koná v pondělí 21. března 2022 od 9.00 – 15.00 hod.,  v Jednacím sále Valdštejnského paláce (vchod přes recepci A z Valdštejnské ulice). Jaké bude nastavení Společné zemědělské politiky a co přinese zemědělcům v praxi? Jaké budou možnosti dalšího rozvoje produkce českých potravin? Budou čeští zemědělci konkurenceschopní? ...

Plné moci k tomu, aby si Ukrajinci žijící v Česku mohli přivézt děti

26.2.2022

Plné moci k tomu, aby si Ukrajinci žijící v Česku mohli přivézt děti,  bude Notářská komora  ověřovat celý víkend mimo úřední hodiny.  „Úřední hodiny pro apostilaci listin na Ukrajinu jsou mimořádně prodlouženy.  V případě, že budete během tohoto víkendu 26. a 27. února 2022 potřebovat v Praze ověřit notářem podpis pro použití v Ukrajině, volejte telefonní číslo 776 318 715 ,“ vzkázala zájemcům komora.

Situace na Ukrajině - stanovisko MPSV a důležité informace pro zaměstnavatele

26.2.2022

V návaznosti na situaci na Ukrajině sdílíme stanovisko připravené MPSV z pohledu pracovně-právního k případným odchodům pracovníků na základě povolávacího rozkazu a také pdf s Informacemi pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině , který najdete i na stránkách MPSV Zahraniční zaměstnanost (mpsv.cz) < https://www.mpsv.cz/web/cz/zahranicni-zamestnanost > . Jak jsme vás již informovali, pokud někomu v ...

Zemědělský svaz ČR podporuje vládu

25.2.2022

Zemědělský svaz ČR vyjádřil plnou podporu vládě České republiky v postoji k válečné agresi vůči Ukrajině. "Napadení suverénní země považujeme za naprosto bezprecedentní a jménem našich členů nabízíme humanitární pomoc," prohlásil předseda ZSČR Martin Pýcha. Konkrétní pomoc se bude odvíjet od možností jednotlivých členů, konkrétně jde o nabídku ubytování, zajištění dodávek potravin a slučování rodin pracovníků, kteří jsou již pracovně v naší ...

Chcete nabídnout ubytování pro Ukrajince?

25.2.2022

Konkrétní nabídky pomoci můžete vkládat na stránkách  https://www.pomahejukrajine.cz/ .  Děkujeme za spontánní projevy solidarity českých občanů, měst, obcí, institucí i soukromých společností, velmi si toho vážíme.

Pomoc Ukrajině

25.2.2022

 Pokud chcete Ukrajině pomocí finančními prostředky, zde jdou ověřené zdroje: odkaz potvrzený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR (podpora ukrajinské armády)  https://ukraine.ua/news/support-the-armed-forces-of-ukraine/ odkaz na sbírku od Ukrajinské iniciativy v ČR-nejstarší ukrajinská organizace v ČR (prostředky se budou využívat dle aktuálních potřeb) ...

Situace na Ukrajině - programy, víza, pobyty

24.2.2022

Jsme šokováni vývojem situace na Ukrajině a vyjadřujeme svou podporu ukrajinskému národu v této těžké situaci! Zcela pochopitelně došlo k zastavení všech programů ekonomické migrace na Ukrajině. Nejdůležitější aktuální informace pro občany Ukrajiny v ČR (infoletáky v příloze): Pobytovou situaci na území České republiky v souvislosti s konfliktem není nutné řešit okamžitě . Pokud vám končí pobytové oprávnění, které nelze dále ...

Výrobně-obchodní družstvo Nová Cerekev vypisuje výběrové řízení na pozici PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA.

22.2.2022

Výrobně-obchodní družstvo Nová Cerekev , Nová Cerekev 148, 394 15, IČ. 60066067 vypisuje výběrové řízení na pozici: PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA . Požadujeme : vysokoškolské vzdělání zemědělského, nebo ekonomického zaměření, popřípadě úplné středoškolské vzdělání v oboru s minimální praxí 7 let, řidičské oprávnění skupiny B, T, ochotou pracovat nad rámec pracovní doby, bezúhonnost, komunikativnost a velkou dávkou odpovědnosti. ...

Rozhovor s ministrem zemědělství Z. Nekulou

18.2.2022

Jeden z položených dotazů zní: "Je ještě vůle nebo šance na úpravu Strategického plánu?" A odpověď: "Strategický plán jsme odeslali Evropské komisi. Po oficiálním předložení Plánu má Komise tři měsíce na vyjádření připomínek, poté se předpokládá reakce a vypořádání ze strany členského státu. Uvidíme tedy, jaké připomínky bude Komise mít. Neočekávám ale úpravy v základních parametrech." Rozhovor pana ministra pro Forum 24, kde se mj. ...

Environmentální aktivisté získali silný hlas ve vládě, americká šéfka Greenpeace povede ekologickou diplomacii Německa

18.2.2022

Německo nově na Spolkovém Ministerstvu zahraničních věcí zřídilo post speciální zmocněnkyně pro otázky klimatu. Na pozici jmenovalo Američanku Jennifer Morganovou, dosavadní dlouholetou ředitelku Greenpeace International. J. Morganová je na jedné straně stála u řady podstatných globálních dohod. Zároveň jde o aktivistku z terénu, která např. vloni na svém kajaku blokovala nizozemskou rafinerii společnosti Shell. Zdroj: ...

ČEPS varuje před rychlým koncem uhelné energetiky v ČR i před energetickou chudobou

18.2.2022

ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) u nás zajišťuje provoz elektroenergetické přenosové soustavy. Příliš rychlý odklon od uhelných zdrojů může podle studie ČEPS udělat více škody než užitku. Pokud se nepostaví dostatek náhradních zdrojů, nejspíše plynových elektráren, bude Česká republika od roku 2025 muset dovážet elektřinu. Zdroj: ...

Vítr a slunce nemusejí stačit. Ambiciózní plány v Zeleném údělu narážejí na fyzikální zákony

18.2.2022

Někteří experti z oborů fyziky a techniky tvrdí, že některé plány Green Dealu nejsou v reálu uskutečnitelné kvůli tomu, že nemají oporu ve fyzice. Jejich naplnění by odporovalo fyzikálním zákonům. Více zde: https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/green-deal-a-fyzikalni-zakony   Příklady problémů s využíváním obnovitelných energetických zdrojů: SRN - nebylo větrné počasí V 1. pololetí 2021 Německo vyrábělo nadále nejvíce ...

Koronavirus způsobil v Německu ekonomické ztráty ve výši 10% HDP

18.2.2022

Náklady na koronavirovou krizi v letech 2020 a 2021 v Německu dosáhly 330 mld. EUR (osm bilionů korun). To odpovídá ztrátě deseti procent z hrubého domácího produktu z posledního roku před pandemií (r.2019). Více zde: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/koronavirus-nemecko-ekonomika-hdp_2202170941_pj  

Slovenští dopravci přerušili protesty na přechodech

18.2.2022

Slovenští dopravci ohlásili dočasné přerušení protestů, při kterých v tomto týdnu částečně blokovali dopravu i na dálničním hraničním přechodu s Českou republikou Brodské/Břeclav. Chtějí jednat s ministry financí a dopravy. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3443966-slovensti-dopravci-prerusuji-protest-ktery-zkomplikoval-provoz-i-na-hranicich-s  

Protestující zemědělci uvolnili na východě Slovenska horský přechod Dargov

17.2.2022

Tento přechod byl 15. a 16. února na určitou dobu zablokován traktory. Informace z dnešního odpoledne jsou k tomu zde: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/145040-protestujuci-farmari-sprejazdnili-horsky-priechod-dargov https://www.teraz.sk/spravy/horsky-priechod-dargov-je-prejazdny-be/612778-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSpr%25C3%25A1vy ...

Zemědělci protestovali i v Řecku-na protest proti vysokým cenám energií na silnici vylili mléko

17.2.2022

Zprávu prezentovalo i několik amerických televizních stanic. V neděli 13. února zemědělci protestovali ve středu Řecka ve městě Larisa proti vysokým cenám energií, na silnici vylili mléko a požadují jednání s předsedou řecké vlády. Článek na uvedeném slovenském webu se v tomto týdnu stal prvním nejčtenějším. Zdroj: ...

Prioritní oblasti ČR v působnosti MZe během českého předsednictví ve 2. pololetí 2022

17.2.2022

Podrobnější informace Potravinářské komory České republiky jsou k těmto prioritním oblastem zde: https://www.foodnet.cz/index.php/cs/aktuality/3240-mze-cr-k-prioritam-cr-pro-predsednictvi-v-rade-eu https://www.foodnet.cz/images/Oekvan_prioritn_oblasti_R_v_psobnosti_Ministerstva_zemdlstv_bhem_eskho_pedsednictv_v_Rad_EU.pdf Další informace k přípravě předsednictví ČR jsou zde: ...

Poslanci zamítli program schůze k zásadnímu problému, jakým jsou eskalující ceny energií

17.2.2022

Sněmovna odmítla hlasy vládní koalice program schůze, na níž chtělo hnutí ANO také jednat o zvyšujících se cenách energií. „Nebudu se ani fotit s pávy, nebudu ani chodit do každého televizního pořadu a ke všemu se vyjadřovat,“ mj. ve sněmovně uvedl ministr průmyslu. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3443484-o-sporne-pandemicke-novele-bude-snemovna-hlasovat-v-patek-odpoledne   Zdražování elektřiny a plynu o ...

Slovenští autodopravci rozšíří protest na hranicích

16.2.2022

Protest slovenských autodopravců omezí provoz na D2 na hranici se Slovenskem podle informací Ředitelství silnic a dálnic zřejmě až do soboty 19. února. Unie autodopravců Slovenska oznámila, že blokádu rozšíří na čtyři další hraniční přechody s Maďarskem a Polskem. Uvedla, že osobní přepravě a přejezdu vozidel záchranných složek bránit nechce. Také oznámila přerušení protestu na přechodu Brodské/Břeclav přibližně do půlnoci ze středy na ...

Na východě SR zemědělci pokračují v protestech

16.2.2022

Protesty části zemědělců s traktory, kteří se na Slovensku přidali k protestům autodopravců na přechodu Dargov, mají pokračovat do odvolání. Zdroj: ...

Bez práce Ukrajinců se tuzemská ekonomika neobejde

16.2.2022

Z Ukrajiny pochází každý dvacátý zaměstnanec pracující v České republice. Bez jejich práce by firmy nesplnily až třetinu zakázek. O ukrajinské pracovníky se opírá např. zdravotnictví i sociální služby. Zaměstnavatelé jsou v nejistotě, jestli z Ukrajiny přijedou sezonní pracovníci. Více zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3442914-ukrajinci-pomahaji-roztacet-ceska-kola-bez-jejich-prace-se-tuzemska-ekonomika  

Izolace od 19. února 2022

16.2.2022

máme pro Vás výtah z metodického pokynu hlavní hygieničky ke karanténě a izolaci. Izolace: Pozitivní PCR Příznaky a pozitivní antigen provedený zdravotníkem (RAT) Izolace trvá minimálně 7 dní. Den provedení testu je dnem nula. Výjimka z izolace: Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzený covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo víc než 30 dnů. Ukončení izolace: Negativní ...

Slovenská vláda zmrazila ceny elektřiny pro domácnosti na 3 roky

16.2.2022

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík a ministr financí Igor Matovič ve středu 16. února oznámili, že ceny energií pro tamní domácnosti budou po tři roky stejné jako nyní, kdy regulovaná cena elektřiny za jednu megawatthodinu činí 61,21 EUR (cca 1 490 Kč/MWh). Informují o tom slovenské zpravodajské weby. Zdroj: ...

Na západě Slovenska protestují autodopravci a na východě zemědělci a lesníci

16.2.2022

Zemědělci ukončení protestů, které probíhají od pondělka (14.2. v Bratislavě) podmiňují odstoupením ministra zemědělství Samuela Vičana. Více zde: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/144947-jeden-protest-za-druhym-k-autodopravcom-sa-na-vychode-pridali-nespokojni-farmari-a-lesnici Od noci z 15. na 16.2. se na dálnici D2 v Jihomoravském kraji vytvořily kolony kamionů kvůli protestům na Slovensku v blízkosti hraničního přechodu. Je možná ...

K dění v agrární politice na Slovensku

16.2.2022

Předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory Emil Macho mimo jiné poukázal na zvýšenou podporu malých a středních podniků v zemědělství. Tito v novém období na Slovensku dostanou více peněz než "štandardní poľnohospodári". Zdroj: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/macho-o-novych-agrodotaciach-mali-farmari-maju-teraz-sancu-ukazat-sa/      

Zemědělci protestovali na východě Slovenska

16.2.2022

Iniciativa zemědělců na Slovensku protestuje proti nepříznivým podnikatelským podmínkám v zemědělství, žádá okamžité odvolání ministra zemědělství Samuela Vičana a následně chce vyjednávat s premiérem Slovenské republiky E. Hegerem. Zemědělci 15. února protestovali s traktory na horském přechodu Dargov na východě SR a protestovali i 14. února v ulicích Bratislavy. Zdroje: ...

Chci navrhnout snížení DPH u biopotravin na nulu, uvedl v Rozstřelu na iDNES.cz ministr Nekula

15.2.2022

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula plánuje podpořit české producenty potravin snížením daně z přidané hodnoty u jídla na deset procent ze současných 15 procent. U biopotravin by pak chtěl jít v DPH na nulu, uvedl v úterním Rozstřelu. Plánuje to navrhnout na poradě ekonomických ministrů vlády premiéra Petra Fialy. Zdroj: ...

Jak si země EU naplánovaly konec využívání uhlí

15.2.2022

V roce 2050 má EU dosáhnout klimatické neutrality, proto se členské státy odkloňují od uhlí směrem k využívání obnovitelných energetických zdrojů. V ČR má být konec uhlí v r. 2033. Jak je to v jednotlivých členských zemích je zde: https://euractiv.cz/section/energetika/infographic/infografika-konec-uhli-v-evrope/   Česká energetika stojí na křižovatce. Vláda řeší, jak se postavit k obnovitelným zdrojům, plynu, uhlí i jádru. Hraje ...

V SRN připravují novou výživovou strategii

15.2.2022

Spolková vláda chce, aby se jedlo méně masa. O nové výživové strategii bude rozhodnuto do konce r. 2023. Hlavní změna výživové strategie spočívá v doporučení na větší zastoupení potravin rostlinného původu. Zdroj: https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/bundesregierung-will-weniger-fleisch-in-der-ernaehrung-12848837.html    

Také cvrčci se v EU dostali na seznam povolených potravin. V ČR vznikla odborná Platforma pro alternativní potraviny a nápoje

15.2.2022

Brusel podporuje trendy směrem k alternativním zdrojům bílkovin (mj. cvrčci i mouční červi). Evropská komise v pátek 11. února oznámila, že povolila konzumaci cvrčků domácich (Acheta domesticus) jako nových potravin na jednotném trhu EU. Zdroje: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/miesto-masa-cvrcky-eurokomisia-rozsiruje-zoznam-novych-potravin/ ...

Barel ropy atakuje hranici 100 USD

14.2.2022

Cena ropy na světových trzích stoupá. Blíží se hranici 100 dolarů za barel a situace kolem ní je podle Mezinárodní agentury pro energii velmi napjatá. Její růst  přiživuje obecné inflační tlaky, s nimiž bojuje většina zemí celého světa. Stoupající cena produktu zároveň může přibrzdit i  ekonomický růst. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/ropa-cena-inflace-hospodarsky-rust-rusko-ukrajina-barel.A220214_104559_eko-zahranicni_jla

V Maďarsku budou stropovat ceny benzínu další tři měsíce

14.2.2022

Maďarská vláda prodloužila o další tři měsíce platnost zastropování maximální ceny litru 95oktanového benzínu a nafty na 480 forintů (cca 33 Kč/l). Provozovatelé čerpacích stanic varují, že to nezvládnou, protože to půjde na jejich úkor. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/v-madarsku-budou-stropovat-ceny-benzinu-dalsi-tri-mesice-40387124   Maďarská vláda vzhledem k okolnostem přechodně již vloni přistoupila na ...

Dovozní ceny elektřiny, plynu i ropy výrazně zdražují

14.2.2022

V prosinci loňského roku stouply vývozní ceny meziročně o 11,4 procenta a dovozní o 13,9 procenta. Rozhodující vliv mělo zdražení exportních cen elektřiny, ropných výrobků, uhlí a plynu o 129,4 procenta. Dovozní ceny minerálních paliv vzrostly o 120,8 procenta, uvedl Český statistický úřad. Za celý loňský rok se vývozní ceny v průměru zvýšily o 5,8 procenta a dovozní o 6,1 procenta ve srovnání s rokem 2020. Zdroj: ...

Inflace v lednu v ČR vzrostla na 9,9%. Je nejvyšší za téměř 24 let. A je vyšší než např. v USA, SRN i v celé eurozóně

14.2.2022

Lednová meziroční inflace vystoupala dle ČSÚ na 9,9 procenta, když se do ní plnou měrou promítly vysoké ceny energií, bržděné v závěru loňského dočasně odpuštěnou DPH. Inflace se u nás zvyšuje  nejvyšší tempem od července 1998. Lednová inflace v eurozóně (země EU, kde se platí eurem) byla 5,1%. Zdroje: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/inflace-leden-csu-ceny-rust-energie-dph.A220214_085420_ekonomika_ven ...

Rakousko zavede povinné označování původu živočišných potravin

11.2.2022

Rakouská ministryně zemědělství Elizabeth Köstingerová v tomto týdnu na jednání v evropských integračních strukturách apelovala na zavedení povinného označování původu potravin obsahujících mléko, maso, vejce. Odůvodnila to tím, že to tak je v souladu se strategií F2F, která se má stát v příštích letech základem. Rakousko povinné označování těchto potravin na národní úrovni zavede letos. Zdroj: ...

Rekordní inflace v USA. V lednu byla nejvyšší od února 1982, mají na to vliv hlavně ceny energií

11.2.2022

Inflace ve Spojených státech amerických v lednu 2022 vystoupila na 7,5 procenta. Dostala se tak nejvýše od února 1982. Prudce rostly opět zejména ceny energií. Ve své zprávě o tom dnes informovalo americké ministerstvo práce. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-rekordni-inflace-v-usa-v-lednu-stoupla-na-75-procenta-nejvyse-od-unora-1982-188000  

Teplo v ČR zdražuje až o 150 %. Problémy na trzích s energiemi nekončí, např. na Slovensku chtějí navýšit zdanění elektřiny vyrobené z jádra

11.2.2022

Komentář Lukáše Kovandy PhD. k dramaticky rostoucím cenám tepla na řadě míst ČR je vyvěšen zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Lukas-Kovanda-Teplo-v-Cesku-zdrazuje-az-o-150-Domacnosti-tak-zazivaji-dalsi-cenovy-sok-692467   K rozkymácení energetického trhu a k neočekávanému prudkému růstu cen energií došlo plošně. V některých zemích se píše o potenciální energetické chudobě. Tato chudoba může hrozit v ...

Sedmé letošní ohnisko ptačí chřipky v chovech drůbeže v ČR bylo v malochovu na Kolínsku

11.2.2022

SVS 11. února oznámila, že sedmé letošní ohnisko ptačí chřipky v chovech drůbeže v ČR bylo v malochovu drůbeže v Masojedech na Kolínsku.  Jde o první letošní ohnisko ptačí chřipky ve Středočeském kraji. Více zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dalsi-ohnisko-ptaci-chripky-odhalili-na-kolinsku-40386878  

Informace o národních strategických plánech členských zemí EU pro zemědělství

10.2.2022

Evropská komise rozšířila informace o strategických plánech v členských zemích EU, na jejích webových stránkách jsou vyvěšovány linky na již předložené plány: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#publishednationalstrategicplans  

Vláda SR dnes národní strategický plán pro zemědělství (navzdory stížnostem některých ministrů) schválila

10.2.2022

Vláda Slovenské republiky na svém zasedání schválila Strategický plán SZP na r. 2023-2027. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství SR z 10. února pokračuje zde: https://www.mpsr.sk/vlada-schvalila-dokument-narodneho-vyznamu/52---17505/ O přerušení jednání o Strategickém plánu do zemědělství na roky 2023 až 2027 na Slovensku včera (9. února) požádali Richard Sulík (místopředseda Vlády Slovenské republiky a ministr hospodářství) a ...

V SRN se vládnoucí koalice na strategickém plánu pro zemědělství dosud nedohodla

10.2.2022

Ministr zemědělství SRN odmítl kritiku za pozdní předložení strategického plánu. Jde o to, že ve vládní koalici dosud nebylo dosaženo shody o několika klíčových věcech (např. jak bude financováno větší welfare hospodářských zvířat, jaké bude stanovisko k GMO...). Jasné je, že požadavky na welfare jsou značně finančně náročné, bude se muset nějak zapojit stát, protože to nemohou financovat jen zemědělci ze svého zisku. Zdroj: ...

Rozhovor ministra zemědělství Z. Nekuly pro Hospodářské noviny

10.2.2022

Rozhovor s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou na aktuální témata pro Hospodářské noviny ze dne 9. února je vyvěšen na webu Ministerstva zemědělství v plném znění zde: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/omezime-pestovani-repky-a-kukurice-pro.html  

Rozpočet na zemědělství bude letos 58,6 mld. Kč. Ministerstvo zemědělství uspoří 3,5 mld. Kč, škrty se nedotknou národních dotací

10.2.2022

Ministerstvo zemědělství bude mít letos k dispozici 58,6 miliardy korun na podporu zemědělského resortu. Uspoří 3,5 miliardy korun. Škrty ale neovlivní celkovou činnost rezortu MZe a nedotknou se zemědělských národní dotací. Ty letos budou v plné výši 5 miliard korun. Rozpočet dnes schválila vláda . Tisková zpráva MZe ze dne 9.2. je v plném znění zde: ...

Zemědělci se s premiérem nedohodli a zůstávají v protestní pohotovosti

10.2.2022

Zemědělci zůstávají i po středečním jednání s premiérem Petrem Fialou v protestní pohotovosti. Na brífinku po jednání to řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. O výsledku rozhovoru s premiérem a ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou bude informovat členskou základnu, teprve poté se rozhodne, jaký bude další postup. Zdroje: ...

Nová opatření od 10. února 2022

9.2.2022

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dnes dokument, kterým ruší opatření nařizující povinné testování zaměstnanců ( testuje se do 18. 2. včetně ). Od 19. února se budou testovat pouze zaměstnanci některých sociálních služeb. Své zaměstnance samozřejmě můžete testovat dál, ale na nepovinné testování nebude poskytovat pojišťovna žádné příspěvky. Ochranné opatření, které upravovalo stravovací služby, semináře, vzdělávání, akce a ubytování (a ...

V Polsku, Německu i ve Francii demonstrovali zemědělci. Jejich problémy jsou obdobné-přemíra byrokracie, expanze cen vstupů, nízké výkupní ceny...

9.2.2022

Na severu Polska v Pomořanském vojvodství 9.2. demonstrovali zemědělci s kolonou cca 30 traktorů. Dostávají se do existenčních potíží: v důsledku růstu cen vstupů v zemědělství narostly náklady, což ale dynamika cen výkupních cen zemědělských výrobků nenásledovala a zůstává nadále nízká. Jak vyplývá i z německých zdrojů, polští zemědělci, obdobně jako němečtí zemědělci, mají problémy zejména s nízkými výkupními cenami prasat. Více zde: ...

Končí certifikáty, od března zůstanou z opatření respirátory, uvedl premiér Fiala po jednání vlády

9.2.2022

Vláda schválila konec prokazování se certifikáty např. v restauracích a zvýšila povolený počet účastníků na hromadných akcích. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Petr Fiala s tím, že se v dalších týdnech budou rušit i další opatření proti šíření covidu-19 a v březnu by již měla platit pouze povinnost nosit respirátory. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3439892-od-19-unora-bude-smet-na-akce-vice-lidi-navrhuje-vlada  

Vláda ČR schválila rozpočet na rok 2022 se schodkem 280 miliard korun

9.2.2022

Vláda schválila jednomyslně návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 280 miliard korun, informoval o tom ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Celkové příjmy rozpočtu budou 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun. Nyní musí rozpočet schválit Poslanecká sněmovna, která by jej měla v prvním čtení projednat 18. února. Zdroj: ...

Stát všem, kdo umí s počítačem, zřídí datovou schránku

9.2.2022

Na občany i podnikatele se chystá od prvního kvartálu r. 2023 digitalizační smršť. Ministerstvo vnitra bude automaticky zřizovat datové schránky všem, kteří s úřady komunikují ověřenou formou po síti. Aby mohli podávat daně papírově, musí se změnit zákon. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-dane-v-on-line-pasti-kdo-komunikoval-s-uradem-po-siti-nebude-moci-jinak-187519  

SLOVÁCKÝ STATEK u Hodonína na Jižní Moravě hledá ZKUŠENÉHO TECHNIKA a TRAKTORISTU

9.2.2022

SLOVÁCKÝ STATEK u Hodonína na Jižní Moravě  hledá rodinu, kterou těší práce v zemědělství. 1. Hledáme zkušeného TECHNIKA schopného spoluorganizovat provoz statku. Rostlinná výroba, živočišná výroba – výkrm kuřat, bioplynová stanice, mechanizace, posklizňová linka. Máme práci i pro partnerku. K dispozici nový rodinný domek u statku. Očekáváme: - praxi v oboru - přiměřené vzdělání 2. Hledáme TRAKTORISTU – schopného ...

Představitelé ZS a AK se chystají na jednání s premiérem Fialou, po něm je na dnešní odpoledne plánovaná tisková konference

9.2.2022

Více než polovina zemědělských podniků plánuje kvůli chystaným změnám v dotační politice omezit produkci. Uvádí to průzkum Agrární komory ČR, ve kterém odpovídalo 237 podniků. Zemědělský svaz a Agrární komora ČR protestují proti změnám v národním strategickém plánu, který připravilo bývalé vedení ministerstvo pod Miroslavem Tomanem a dnes se uskuteční jednání s premiérem Fialou. Zdroj: ...

Ministr zemědělství Nekula: Naším cílem je udržitelnější a ekologičtější zemědělství

8.2.2022

Udržitelné uhlíkové cykly, tzv. uhlíkové zemědělství, byly hlavním tématem neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství ve Štrasburku. Jde o používání zemědělských postupů, které odstraňují oxid uhličitý z atmosféry. Ministerstvo zemědělství v této otázce úzce spolupracuje s Francií a Švédskem v rámci tříčlenné skupiny (tzv. předsednického tria). Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 8. února pokračuje zde: ...

Jak je to se strategickým plánem?

8.2.2022

Už je to více než měsíc, kdy jsme vyjádřili nespokojenost se způsobem projednávání změn národního strategického plánu SZP pro nové období. Možná stojí za to zopakovat si několik základních informací o vývoji. Vše začalo před čtyřmi lety projednáváním reformy SZP na úrovni Evropské unie. Komise představila návrh změn a začala jej projednávat se zainteresovanými stranami. Po letech vyjednávání se podařilo dojednat kompromis, který však byl ...

Krácení dotací nesmí být likvidační

8.2.2022

20. ledna vyjeli zemědělci mimo jiné ze Strakonicka se svými stroji na protestní jízdu proti nespravedlivému dělení a krácení dotací a byli připraveni jízdu zopakovat 2. února, svůj protest ale na poslední chvíli zrušili. Premiér vlády Petr Fiala jim vzkázal, že s nimi jednat chce, ale ne pod nátlakem. Schůzku stanovil na zítřek 9. února. Další informace z regionálního zpravodajství Deníku jsou o tom zde: Zdroj: ...

Ministr zemědělství Francie: Současná krize je jednou nejvážnějších, jakou zemědělství zažilo za mnoho let

7.2.2022

Také ve Francii se uskutečnily v lednu protesty zemědělců a to v Bretani kvůli krizi v odvětví chovu jatečných prasat. Ministr zemědělství Francie J. Denormandie potvrdil, že současná krize v tomto odvětví je jednou z nejvážnějších, jakou zemědělství zažilo za mnoho let. Zajímavé je, že část z balíčku pomoci se bude týkat i dočasného odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění v určitém finančním objemu. Chovatelé prasat pomoc od ...

Rozhovory s europoslancem Ivanem Davidem, členem AGRI výboru EP

7.2.2022

Proč je komplikována situace v českém zemědělství a v národní potravinové soběstačnosti? Odpovědi na otázky typu: "Jak se jako člen Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu díváte na..." Dva rozhovory s europoslancem z února tohoto roku jsou v plném znění zde: https://www.novarepublika.cz/2022/02/rozhovor-s-ivanem-davidem-o-spolecne-zemedelske-politice-eu-likvidaci-ceskeho-zemedelstvi-a-take-o-vyvoji-na-hranicich-ruska-a-ukrajiny ...

ČR při předsednictví povede jednání o Fit for 55

7.2.2022

ČR bude v EU předsedat během 2. pololetí r. 2022. Mj. povede jednání o FIT FOR 55. Emisní povolenky, nastavení emisních limitů... To jsou témata, o nichž se jedná v Radě pro životní prostředí (ENVI). Co konkrétně jednotlivé návrhy obsahují a jaké budou mít dopady na život v EU a v České republice? Více zde: https://www.euroskop.cz/38/38439/clanek/ceska-republika-bude-pri-predsednictvi-pod-drobnohledem-povede-jednani-o-fit-for-55/ ...

Už to začíná i u nás: Výroba umělého masa a mléka z rostlinných zdrojů, aby to bylo šetrnější vůči životnímu prostředí i lidskému zdraví

4.2.2022

"Díky mé současné práci si uvědomuju environmentální aspekt výroby masa. Vegan ani vegetarián ale nejsem". Rozhlasová stanice Wave pro mladé uvádí rozhovor s mladým vědcem Jiřím Janouškem, který se zabývá výrobou umělého masa v laboratoři. Více zde: https://wave.rozhlas.cz/pestovani-umeleho-masa-je-setrnejsi-vuci-zivotnimu-prostredi-i-lidskemu-zdravi-8673729   Rozhovor se zakladateli české firmy mj. vyrábějící alternativy mléka z ...

Nová pravidla pro karanténu a izolaci 31. ledna 2022

4.2.2022

Izolace: Pozitivní PCR Příznaky a pozitivní antigen provedený zdravotníkem (RAT) Nařizuje se konfirmační test a izolace. Dnem nula je první pozitivní test (PCR nebo RAT).   Ukončení izolace: Negativní konfirmační test Bez příznaků – 5 dní od prvního pozitivního testu (bez PCR) Příznaky – 2 dny po odeznění příznaků, ne dříve než za pět dní od prvního pozitivního testu Doporučuje se následujících ...

Slovensko je letos v počtu případů AMP na 4. místě v Evropě, veterináři tam nařídili intenzivní odlov divočáků

4.2.2022

Štátna veterinárna a potravinová správa na Slovensku nařídila všem uživatelům loveckých revírů intenzivní odlov divokých prasat s cílem snížení jejich stavů a to vzhledem k tomu, že se na Slovensku vyskytuje africký mor prasat v chovech prasat domácích i u prasat divokých. Další informace jsou zde: https://rno.sk/intenzivny-lov-diviacej-zveri/          

Představitele ZS a AK včera přijal prezident Zeman, s premiérem Fialou se sejdou příští týden

3.2.2022

Premiér Petr Fiala bude s představiteli Zemědělského svazu a Agrární komory jednat příští týden. Premiér o tom informoval na tiskové konferenci po jednání vlády. Zdroje: https://zemedelec.cz/zemedelce-nespokojene-s-dotacemi-prijal-zeman-s-fialou-se-sejdou-pristi-tyden/ https://zemedelskytydenik.cz/zemedelce-nespokojene-s-dotacemi-prijal-zeman-s-fialou-se-sejdou-pristi-tyden/  

ČNB zveřejnila novou predikci o makroekonomickém vývoji ČR

3.2.2022

Predikce je zveřejněná na webu ČNB a až na dílčí výjimky je založena na datech dostupných k 21. 1. 2022. Podrobnější popis prognózy ČNB lze nalézt ve Zprávě o měnové politice (bude zveřejněna 11. 2. 2022) a v prezentaci ze Setkání s analytiky (bude zveřejněna 4. 2. 2022). Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ Pokud se nová prognóza České národní banky bude naplňovat (mj. počítá s letošním růstem ekonomiky ve výši ...

Reakce Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR k vyjádření Ministerstva zemědělství

3.2.2022

Reakce Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR k vyjádření Ministerstva zemědělství Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR odmítají tendenční informace, které zaznívají od ministra zemědělství. Je pravda, že Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027 byl projednán s nevládními organizacemi. Na základě těchto jednání vznikl kompromisní návrh, který byl připraven k odeslání Evropské komisi na konci roku 2021. I zde jsme ...

VÚLHM: Jak účinně bránit šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR

3.2.2022

Početní stavy diokých prasat v posledních desetiletích významně narostly. Významně to ovlivňuje ekonomiku zemědělského hospodaření, na silnicích působí dopravní nehody, poškozuje pozemky v blízkosti lidských sídel a negativně ovlivňuje diverzitu rostlinných i živočišných společenstev. Aktuálně je největší hrozbou podíl na šíření afrického moru prasat, který při zavlečení do chovů prasat domácích způsobuje zásadní ekonomické ztráty. Článek ...

Po Argentině GMO pšenici schválila Brazílie

3.2.2022

Pšenice je klíčovou potravinou pro miliardy lidí na světě a je pěstována na 200 milionech hektarů zemědělské půdy. Byla po dlouhou dobu v porovnání s jinými plodinami opomíjena v oblasti biotechnologií. To přestává platit a to i kvůli brazilské GMO odrůdě pšenice HB4, která je odolná vůči suchu. Poprvé byla GMO pšenice k pěstování a ke konzumaci schválena v r. 2020 v Argentině (Argentina i Brazílie patří mezi velké světové agrární ...

V eurozóně byla v lednu nejvyšší inflace (5%) od r. 2002. V Turecku to bylo téměř 50%

3.2.2022

Inflace v zemích eurozóny (země EU platící eurem) v lednu 2022 vystoupila na 5,1 procenta, což je rekord od zavedení eura před dvaceti lety. Ve svém rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat, údaje za celou Evropskou unii zveřejní zhruba v polovině února. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3436684-eurozona-zaznamenala-v-lednu-rekordni-miru-inflace-prekvapila-i-analytiky   Co všechno je možné: Inflace v Turecku ...

Prezident republiky M. Zeman dnes přijal na Pražském hradě zástupce zemědělců - M. Pýchu, J. Doležala, G. Večeřu

2.2.2022

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 2. února 2022 na Pražském hradě na jejich žádost Jana Doležala, prezidenta Agrární komory ČR, Martina Pýchu, předsedu Zemědělského svazu ČR a Gabriela Večeřu, předsedu Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků. Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Hrad-Prezident-republiky-prijal-zastupce-zemedelstvi-691527  

Evropská komise dočasně zařadila jádro a plyn k zeleným investicím. Rakousko a Lucembursko kvůli tomu Komisi zažalují

2.2.2022

Evropská komise po dlouhém odkládání 2. února rozhodla o podmínkách, za jakých se jaderné a plynové zdroje mohou dočasně zařadit mezi ekologicky udržitelné investice. Zelená taxonomie bude vodítkem pro banky i kapitálový trh, který i v energetických zdrojích preferuje udržitelnost. Jinými slovy taxonomie v první řadě dává směrnice finanční sféře a není to nástroj energetické/průmyslové politiky. Není jasné, jestli to do budoucna vyloučí ...

Vláda ČR rozhodla o ukončení povinného testování ve školách i ve firmách k 18. únoru 2022

2.2.2022

Plošné povinné testování v Česku skončí vzhledem k vývoji koronavirové epidemie k 18. únoru. Po středečním jednání vlády informaci ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) potvrdil premiér Petr Fiala (ODS). Ministr školství Petr Gazdík (STAN) řekl, že pro školy to znamená poslední hromadné testování v pondělí 14. února. Konec s testováním k 18. únoru se týká i firem. Zdroje: ...

Tisková konference AK ČR a ZS ČR - Změny agrární politiky připraví zemědělce o miliardy

2.2.2022

Ministerstvo zemědělství dostalo od Bruselu termín 31. 1. 2022 na odevzdání Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027, který zásadním způsobem mění dlouhodobou koncepci české agrární politiky a který dnes odeslalo Evropské komisi. Nová vláda provedla v tomto klíčovém dokumentu na poslední chvíli velké změny, aniž by k rozhodování přizvala zástupce odborné zemědělské veřejnosti. Připraví tím produkční ...

Zemědělci přerušují protesty

2.2.2022

Krizový štáb Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky rozhodl o odložení protestních jízd zemědělské techniky, které byly ohlášené na dnešní den. Série protestů má upozornit na nespokojenost produkčních zemědělců s rozhodováním politiků o budoucí podobě Národního strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 bez projednání se zástupci všech zemědělců. „Ozvali se nám z kanceláře premiéra Petra Fialy ...

Petice proti redistributivní platbě s finanční obálkou 23 % z celkového rozpočtu I. pilíře SZP 2022+

2.2.2022

V reakci na stanovení 23% redistributivní platby jsme připavili petici:   My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zajistila férové podmínky mezi českými zemědělci, a to samé učinila i vůči ostatním zemědělským subjektům v Evropské Unii v kontextu implementace Společné zemědělské politiky po roce 2022. Férové podmínky mezi zemědělci nemohou být nastoleny, pokud se v ...

‚Komise jde nad rámec platných předpisů.‘ ČR zažalovala Brusel kvůli miliardové pokutě

2.2.2022

ČR podala na Evropskou komisi žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Nesouhlasí s pokutou ve výši 1,15 miliardy korun, kterou ČR Brusel udělil za chyby v zemědělských dotacích. Podání pokuty serveru iROZHLAS.cz potvrdila dvě ministerstva i mluvčí unijního tribunálu. Sankce je výsledkem čtyři roky starého auditu, jehož závěry české úřady dlouhodobě rozporují. Zdroj: ...

Zemědělci odvolali středeční protest. Mají přislíbené jednání s premiérem

2.2.2022

Zemědělci v úterý večer odvolali protesty, které se měly uskutečnit dnes ve středu. Radiožurnálu to potvrdil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Ozval se premiér Petr Fiala (ODS) a nabídl jednání pod podmínkou, že zemědělci nebudou demonstrovat. Termín schůzky si mají domluvit v průběhu středečního rána. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zemedelci-protest-dotace-vlada-petr-fiala-zdenek-nekula_2202012141_aur ...

Ministr Nekula: Pokud zemědělci chtějí více dotací, ať přejdou do režimu ekologického zemědělství

1.2.2022

Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Co z dnešního rozhovoru ministra zemědělství vyplývá, je v tištěné i audio formě na webu Radiožurnálu zde:   https://radiozurnal.rozhlas.cz/ministr-nekula-pokud-zemedelci-chteji-vice-dotaci-prejdou-do-rezimu-ekologickeho-8672595  

Varování před ústupem od potravinové soběstačnosti

1.2.2022

Poslanec Evropského parlamentu za SPD Ivan David hovořil o tom, proč unijní dotační preference přispívají k omezování českého zemědělství i národní potravinové soběstačnosti. "Záležet bude na tom, jaký vyvinou zemědělci tlak na vládu, která dělá celou řadu chybných kroků," mj. konstatoval europoslanec David. Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pozor-Dalsi-past-co-Brusel-chysta-na-zemedelce-varuje-Ivan-David-691326 ...

Zemědělci budou protestovat v ČR kromě Prahy formou tzv. spanilých jízd. Demonstrace ve středu 2.2. budou silnější

1.2.2022

Kritizovaný Strategický plán Společné zemědělské politiky na následujících pět let je v Bruselu. Mnozí zemědělci varují, že může přinést řadu negativních dopadů nejen pro ně, ale zejména pro české spotřebitele. "Nezbývá nic jiného, než se opět vydat do ulic,..." uvedl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/agrarni-komora-dotace-evropska-unie-zemedelci.A220131_084614_ekonomika_vebe ...

Řetězce v roce 2021 v České republice posílily

1.2.2022

Z analýzy společnosti mj. GfK vyplývá, že v ČR došlo k výraznému nárůstu počtu prodejen nadnárodních potravinářských řetězců. Nejvíce rostly prodejny Lidl, Albert supermarket, Billa a Penny Market. Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/632240-potravinarske-retezce-v-roce-2021-v-ceske-republice-vyrazne-posilovaly/    

Ministerstvo zemědělství má nové politické náměstky

1.2.2022

Tisková zpráva – Do funkce náměstků člena vlády dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) jmenoval Radka Holomčíka (Piráti) a Radka Lanče (TOP 09). Věnovat se budou průřezově všem zemědělským agendám. Ke jmenování došlo po dohodě vládních stran, podle které budou na každém resortu jmenováni političtí náměstci za obě volební koalice. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 1.2. je v plném znění zde: ...

Už i environmentální aktivisté demonstrují za potravinovou bezpečnost

1.2.2022

Aktivisté pod heslem "povstání poslední generace" včera 31.1. blokovali dálnice, dálniční sjezdy apod. v Berlíně, Hamburku a ve Stuttgartu. Mj. apelovali na to, že klima je příliš znečištěné a že i zemědělství se musí podílet na tom, aby se "zabránilo absolutnímu klimatickému kolapsu". Chtěli veřejnost upozornit na to, že se příliš plýtvá potravinami a také na to, že nové vlády nestačí na zajištění potravinové bezpečnosti pro celou světovou ...

Také ceny zemědělské půdy se zvyšují: v r. 2021 byl nejrychlejší růst za uplynulých 5 let

1.2.2022

Ceny půdy v České republice vloni vzrostly nejrychleji za posledních pět let, vyskočily v průměru o 16 procent na 294 326 korun za hektar. Nejvyšší ceny jsou v okolí Prahy. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/puda-cena-pozemky-zemedelstvi-inflace.A220201_105410_ekonomika_drh

Priorita předsednické země EU pro zemědělství: živit nás a také agroekologická transformace vč. uhlíkového zemědělství

1.2.2022

V tomto týdnu francouzský ministr zemědělství Julien Denormandie vystoupil před členy AGRI výboru Evropského parlamentu. Prohlásil, že "prvotním posláním zemědělství je živit nás". Pak se zabýval agroekologickou transformací. Francie klade důraz mj. na nízkouhlíkové zemědělství, snižování emisí a na snižování spotřeby pesticidů v zemědělství. Zdroj: ...

Produkční zemědělci přijdou o miliardy

31.1.2022

Vláda změnila v rychlosti Strategický plán Společné zemědělské politiky, čímž připraví v letech 2023 až 2027 zemědělce vyrábějící většinu českých potravin o miliardy korun. Přesto k rozhodování o zásazích do tohoto dokumentu, který ovlivní české zemědělství a ceny potravin pro spotřebitele, nepřizvala Agrární komoru ČR a Zemědělský svaz ČR a odeslala jej do Bruselu schválit. „Vláda nebere ohledy na dopady těchto změn, kterými jsou hrozící ...

Tisková konference 31.1.2022 - Produkční zemědělci přijdou o miliardy

31.1.2022

Vláda změnila v rychlosti Strategický plán Společné zemědělské politiky, čímž připraví v letech 2023 až 2027 zemědělce vyrábějící většinu českých potravin o miliardy korun. Přesto k rozhodování o zásazích do tohoto dokumentu, který ovlivní české zemědělství a ceny potravin pro spotřebitele, nepřizvala Agrární komoru ČR a Zemědělský svaz ČR a odeslala jej do Bruselu schválit.

Zemědělský svaz a Agrární komora vyhlásily 27. ledna protestní pohotovost

31.1.2022

Agrární komora a Zemědělský svaz ČR vyhlásily po čtvrtečním jednání s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou protestní pohotovost a založily krizový štáb obou stavovských organizací zemědělců. Důvodem jsou změny v návrhu pravidel vyplácení zemědělských dotací v ČR pro roky 2023 až 2027. Ty počítají mimo jiné s posílením dotací pro menší podniky na úkor větších. Více o tom na webu ČT24 zde: ...

Založen krizový štáb

31.1.2022

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR vyhlásily protestní pohotovost a založily společný krizový štáb obou organizací.   “Ministerstvo zemědělství začalo jednat se zástupci hlavních zemědělských organizací o zásadních změnách Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 koncem ledna, tedy těsně před odesláním tohoto dokumentu ke schválení Evropské komisi. Úřad vzhledem k časovému tlaku pouze představil ...

Zemědělci přijdou o miliardy

31.1.2022

Vláda změnila v rychlosti Strategický plán Společné zemědělské politiky, čímž připraví v letech 2023 až 2027 zemědělce vyrábějící většinu českých potravin o miliardy korun. Přesto k rozhodování o zásazích do tohoto dokumentu, který ovlivní české zemědělství a ceny potravin pro spotřebitele, nepřizvala Agrární komoru ČR a Zemědělský svaz ČR a odeslala jej do Bruselu schválit. Zpráva z 31.1. pokračuje na webu Zemědělského týdeníku zde: ...

Zemědělci ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko organizují petici a demonstrovali mj. v koloně traktorů ve Schwerinu. Situace u chovatelů...

31.1.2022

28. ledna mj. ve Schwerinu demonstrovali zemědělci ze spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Podpořili je zemědělci i z jiných spolkových zemí, např. ze Šlesvicka Holštýnska a z Dolního Saska. Okolo 500 zemědělců v traktorech projíždělo v osm kilometrů dlouhé koloně. Dle policie to vyvolalo uzavírky a zdržení dopravy. Jak již bylo uvedeno, jednou z hlavních příčin je, že zemědělci jsou už unaveni z toho, že jsou znovu a znovu ...

Návrh Strategického plánu ČR pro zemědělství odeslaný k připomínkám EK

28.1.2022

Ministerstvo zemědělství plán v rozsahu stovek stran vyvěsilo na svém webu a k tomu uvedlo, že: Dne 28. 1. 2022 předalo Ministerstvo zemědělství Evropské komisi návrh Strategického plánu SZP. Dokument vygenerovaný z informačního systému EK je zde: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/navrh-strategickeho-planu-szp-odeslany-k.html  

Ministerstvo zemědělství poslalo Bruselu návrh pravidel. Většina zemědělců s nimi nesouhlasí

28.1.2022

Ministerstvo zemědělství v pátek poslalo Evropské komisi návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky včetně nových pravidel pro vyplácení zemědělských dotací v Česku v letech 2023 až 2027. Ministerstvo to oznámilo v tiskové zprávě. Brusel má nyní tříměsíční lhůtu na připomínky. Zpráva ze zpravodajství Česhho rozhlasu je v plném znění zde: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ministerstvo-zemedelstvi-dotace-pravidla_2201281121_pj ...

Ministerstvo zemědělství dnes 28.1. odeslalo Evropské komisi návrh Strategického plánu SZP

28.1.2022

Po řadě intenzivních diskusí se zástupci nevládních organizací a měsících příprav dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) odeslalo Evropské komisi (EK) návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2023-2027. Komise má tři měsíce na připomínkování a stanovisko, podle kterého poté musí MZe dokument případně upravit. Na schválení má EK šest měsíců, které se ale prodlužují o dobu reakce ČR. Tisková zpráva Ministerstva ...

B. Dufek: Změny ve Strategickém plánu ČR pro zemědělství povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení

28.1.2022

27. ledna se uskutečnilo jednání Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou o změnách ve Strategickém plánu. Rozhovor s Bohumírem Dufkem a odpovědi na otázku: Co vám osobně, a současně i českým zemědělcům, tato schůzka přinesla? ...

Upravený návrh energetické taxonomie Evropská komise představí příští týden

27.1.2022

EK již dala najevo, že zařadí jádro a plyn mezi energetické zdroje, do kterých se za splnění určitých podmínek po určitou dobu vyplatí investovat (je známo, že podmínky pro využití jádra a plynu jsou tvrdé). J de o takzvanou taxonomii, která ale bude koncipovaná tak, aby byla slučitelná s Green Deal a aby napomohla k rychlejšímu přechodu Evropské unie na udržitelné energetické zdroje a k vyšší míře v ochraně klimatu. Další informace jsou k ...

Ekonomka Švihlíková: Zbytečně démonizujeme fosilní paliva. Zajistí, že nepůjdeme z blackoutu do blackoutu (či do energetické chudoby)

27.1.2022

Vysoká inflace trápí nejen Českou republiku. Na vině jsou hlavně rostoucí ceny energií. Mluví se o tom, že energií má být méně a budou tudíž za vyšší ceny. Vznikl nový termín - energetická chudoba, která může zapříčinit celou řadu dalších chudob a to včetně té potravinové. Ekonomka Švihlíková v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Plus mj. konstatovala: " Potřebujeme zdroj, kterým budeme pokrývat výkyvy obnovitelných zdrojů. To jsou jen uhlí, ...

Rozhovor se šéfem Energetického regulačního úřadu k vysokým cenám energií

27.1.2022

Tak výrazný růst cen energií, jako nastal vloni na podzim, se nedal očekávat. Energetický regulační úřad (ERÚ) chce dostat do zákona pravomoci, které mu dosud chyběly, aby mohl lépe kontrolovat fungování dodavatelů energií, uvedl pro Právo předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/sef-eru-chceme-mit-paku-na-nefer-dodavatele-40385002  

Pohonné hmoty v ČR zdražují, nahoru je tlačí stoupající světová cena ropy

27.1.2022

Pohonné hmoty v ČR jsou v současnosti nejdražší od Vánoc. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 36,20 koruny, před týdnem byl o 18 haléřů levnější. Nafta zdražila o 15 haléřů, litr teď stojí v průměru 35,13 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Zdroj: ...

Geopolitické napětí tlačí cenu ropy vzhůru

27.1.2022

Ceny ropy během středy 26. ledna vzrostly. Cena severomořské ropy Brent poprvé za sedm let stoupla nad 90 dolarů za barel. K růstu přispívá geopolitické napětí ve světě. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/cena-ropy-rust-geopoliticka-situace_2201261858_zuj   Skupina zemí vyvážejících ropu OPEC přistoupí k navýšení těžby ropy, další zasedání OPEC se uskuteční 2. února. Více zde: ...

Zemědělci si mohou ode dneška spočítat výši nově nastavených dotací na portálu Agronavigátor

26.1.2022

Ministerstvo zemědělství společně s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací připravilo podnikový model (tzv. Kalkulačku 3), který bude sloužit zemědělským podnikům jako nástroj pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+. Tento nástroj je zdarma dostupný všem na webovém portálu Agronavigátor. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 26.1. pokračuje zde: ...

Krok k energetické chudobě? Jádro i plyn v Bruselu narážejí na odpor odborných poradců

26.1.2022

Plán alespoň dočasně zařadit jadernou energii a plyn mezi zelené investice, který prosazuje Česká republika, Francie i další členské země EU, se nezamlouvá odborným poradcům Evropské komise. Takto nastavená pravidla by podle nich způsobila zmatek mezi investory. Oficiální stanovisko k tomu má Komise předložit do konce ledna. Další informace jsou k tomu zde: ...

Kolektivní smlouva na rok 2022 byla uzavřena

26.1.2022

V příloze naleznete znění uzavřené KSVS 2022 mezi odbory a ZS ČR.

Dnes AGRI výbor Evropského parlamentu projednává zelenou strategii F2F

25.1.2022

Dnes od odpoledních hodin AGRI výbor projednává zelenou strategii F2F (Z pole na vidličku). Je tam před přítomné europoslance pozváno několik expertů, kteří poukazují na nežádoucí dopady F2F (bylo zpracováno několik studií, nejdříve v USA a pak na několika evropských universitách). Zelení politikové to odmítají a vidí to jako pokusy agrárníků i USA hanobit evropský Zelený úděl. Např. europoslankyně za Zelené Sarah Wiener uvedla, že ...

EP přijal pozici k ochraně hospodářských zvířat během přepravy a požaduje zpřísnění pravidel. Ke zpřísnění nejen ve welfare dojde i v SRN

25.1.2022

Evropský parlament na plenárním zasedání dne 20. ledna většinou hlasů přijal vlastní pozici k ochraně hospodářských zvířat během přepravy a k vyššímu welfare. EP vyzval Komisi, aby posílila vazbu vyšších plateb zemědělcům na vyšší stupeň welfare zvířat. Podrobnější informace v češtině a také v angličtině k tomu jsou zde: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_CS.html ...

V SRN budou řetězce upředňostňovat suroviny ze zemědělských firem, které zajišťují vysoké standardy např. ve welfare zvířat

25.1.2022

Jak vyplývá z jiných zdrojů, němečtí ministři za Zelené chtějí Brusel v tempech environmentální tranformace předstihnout. Pozadu nezůstávají ani obchodní řetězce jako např. Aldi, Edeka, Rewe, Lidl. Tito uvedli, že v budoucnu přistoupí k upřednostnění např. výrobků z mléka pocházejícího ze zemědělských firem s vysokým stupněm zajištění welfare u chovaných zvířat. Zdroj: ...

Zelené hujerství EU může vést až k vyšším emisím, uvádí prezident Svazu chemického průmyslu

25.1.2022

Vysoké ceny energií se začínají hodně promítat do hospodaření firem. Energeticky náročné podniky by kombinaci drahých emisních povolenek a energií nemusely přežít. "Nemůžeme provozovat zelenou chemii bez dodávek zelené elektřiny, a ta není," uvádí prezident Svazu chemického průmyslu Petr Cingr. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/petr-cingr-chemicky-prumysl-emise-evropska-unie-ekologie-zelena-energie.A220124_151207_ekonomika_rts

Po energetické chudobě přijde i ta potravinová chudoba, uvedl v rozhovoru Ing. Teplý. Buď budou české potraviny vyrábět velcí výrobci nebo...

25.1.2022

"Bude větší frekvence názvu energetická chudoba a přijde s ní i potravinová chudoba," konstatoval v rozhovoru pro seznamzpravy.cz šéf Madety Milan Teplý. Toho, že se stala chyba, si podle něj lidé všimnou až v momentě, kdy budou v obchodech chybět české potraviny. Zdroj: ...

Intenzita dopravy v ČR opět vzrostla. Na silnicích je o pětinu více kamionů

25.1.2022

Na českých silnicích a dálnicích je hustší provoz. Intenzita opět vzrostla a potvrdila dlouhodobý trend. Vyplývá to z výsledků historicky pátého sčítání dopravy. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/dalnice-silnice-reditelstvi-silnic-a-dalnic-scitani-dopravy-2021.A220124_193857_domaci_ihav

V Berlíně v sobotu protestovali zemědělci

24.1.2022

V lednu 2022 (obdobně jako v lednu 2021) protestovali zemědělci (22.1). Kolona traktorů projela Berlínem. Na Spolkovém ministerstvu zemědělství předali  protestní nótu. Požadují, aby se jim zemědělství (a to včetně ekologicky šetrného hospodaření, ochrany klimatu apod.) opět vyplácelo. Někdo v komentáři napsal, že jinými slovy na nových opatřeních vadí to, že vedou k menší produkci potravin. Zdroj: ...

Lidovecký senátor Šilar podporuje protesty zemědělců

24.1.2022

Podle senátora za KDU-ČSL Petra Šilara navrhovaná míra přerozdělování zemědělských dotací ve prospěch menších farem v ČR nemá ve střední Evropě obdobu. Rozhovor s panem senátorem je v plném znění zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-rebel-ve-vladnich-radach-lidovecky-senator-podporuje-protesty-zemedelcu-186322  

Apel hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického na MZe. Hejtman Netolický: Neprodiskutované změny v zemědělské politice mohou ohrozit...

24.1.2022

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslavem Krčilem jednali s viceprezidentem Agrární komory ČR Leošem Říhou a předsedou Zemědělského družstva Sloupnice a místopředsedou Zemědělského svazu ČR Jaroslavem Vaňousem o strategickém plánu zemědělské politiky. Další informace jsou k tomu zde: ...

Nejsme agrobaroni

24.1.2022

O zemědělských protestech, které se v ČR na mnoha místech konaly 20. ledna, nejvíce informoval deník.cz a jeho regionální zpravodajství. Řada článků tam byla publikována po čtvrtečním poledni a také v průběhu pátku 21.1. Například z Náchodska: Symbolicky pět minut po dvanácté začala ve čtvrtek po poledni kroužit centrem Police nad Metují desítka traktorů ze dvou zdejších zemědělských družstev. Zástupci ZD Ostaš a Družstva vlastníků Agriteam ...

Strategický plán chce MZe poslat Evropské komisi do konce ledna

24.1.2022

Návrh pravidel vyplácení zemědělských dotací v Česku pro roky 2023 až 2027 chce ministerstvo zemědělství zaslat Evropské komisi do konce ledna.  Novinářům to řekli ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a jeho náměstek pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání Pavel Sekáč po jednání pracovní skupiny o takzvaném strategickém plánu společné zemědělské politiky. Nejpozději do středy 26. ledna bude k dispozici on-line kalkulačka, ve které si ...

Jen 10 hektarů pro jednu plodinu v oblastech ohrožených erozí, rozhodlo ministerstvo zemědělství

24.1.2022

Na třetinu by se měla zmenšit plocha pro osetí jednou plodinou v oblastech silně ohrožených erozí. Od příštího roku 2023 bude zřejmě moci činit jen deset hektarů. Uvedl to na Twitteru ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Zpřísňují se tak podmínky, které musí zemědělci dodržovat, aby měli nárok na dotace. Úpravu ještě musí schválit Evropská komise. Zdroj: ...

Další ohnisko ptačí chřipky bylo na Pardubicku ve velkochovu kachen

24.1.2022

Páté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR bylo v komerčním chovu kachen v obci Lipoltice u Přelouče v Pardubickém kraji. Chovatel – společnost Perena – nahlásil na krizovou linku SVS úhyn 380 kusů z 3 500 chovaných kachen. Vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zdroj: https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-aktualni-informace/ ...

Ministr zemědělství: Společným zájmem všech je nové dotační podmínky pro zemědělce nastavit co nejdříve

24.1.2022

Na pracovní skupině k budoucí podobě Společné zemědělské politiky představilo Ministerstvo zemědělství změny a úpravy ve Strategickém plánu SZP. Hlavní změnou oproti poslední verzi je navýšení prostředků na první hektary z 10 na 23 procent. Tato podpora bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělců. Do konce ledna Ministerstvo zašle dokument Evropské komisi, která má následně tříměsíční lhůtu na připomínky. Dnešního jednání se ...

Pravidla zemědělských dotací pošle Nekula do Bruselu se zpožděním. Zemědělcům připraví do příštího týdne dotační kalkulačku

21.1.2022

Maximální investiční dotace na jeden projekt v zemědělství se definitivně sníží ze 150 na 30 milionů korun. Po jednání pracovní skupiny k pravidlům čerpání dotací to dnes 21. ledna uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Nekula také uvedl, že je připraven po roce 2023 pravidla upravit. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3431212-zive-nekula-predstavuje-pravidla-zemedelskych-dotaci  

Zemědělci protestovali napříč celou ČR mimo jiné proti změnám v nastavení dotací

21.1.2022

Zemědělci ve čtvrtek 20. ledna nedaleko Jesenice u Prahy zapálili kupu slámy na protest proti změnám v nastavení dotací. Kolem místa happeningu projelo 30 troubících traktorů. Akce se účastnilo zhruba 50 lidí. Zástupci zemědělských organizací na ní vyjádřili nesouhlas s připravovanými změnami a vyzvali vládu k jednání. Zdroj: ...

ČR požaduje lepší podmínky zařazení jádra a plynu do taxonomie

21.1.2022

Jaderná energie má být podle českých úřadů pokládána Evropskou unií za nízkoemisní i po roce 2045 a plynové elektrárny by měly mít povoleny vyšší emisní limity. To jsou podle serveru HN.cz jedny z připomínek Česka k návrhu tzv. taxonomie, tedy návrhu nových pravidel pro ekologické investice. Garantem pro dokument s připomínkami české strany, který bude poslán do Bruselu, je podle serveru ministerstvo průmyslu a obchodu. Zdroj: ...

Řada firem v zemědělství i v potravinářském průmyslu v SRN se letos může dostat do finančních potíží

21.1.2022

Autor článku Dr. Olaf Zinke na Agrarheute odkazuje na názory odborníků v Německu, kteří letos predikují výrazně silnější vlnu bankrotů v zemědělství i v potravinářském průmyslu a důvodem je v první řadě exploze nákladů v důsledku ještě větší exploze cen výrobních vstupů. Toto začalo v r. 2021 a bude pokračovat i v letošním roce. Fakt je, že ceny placené zemědělcům i průmyslovým výrobcům potravin/zpracovatelům za jejich produkty se také ...

Co uvádí Milan Teplý ke zvyšování cen mléčných výrobků

21.1.2022

Podle šéfa Madety Milana Teplého ceny mléčných výrobků v dalších měsících roku 2022 opět porostou, firmě totiž aktuální zdražení rozhodně nepokrývá náklady. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-agenda-teply-z-madety-ceny-by-se-ted-mohly-menit-dvakrat-denne-a-dal-porostou-186266#utm_content=ribbonnews&utm_term=milan%20Tepl%C3%BD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz  

Nechceme souboj mezi malými a velkými zemědělci, tvrdí ministr Z. Nekula

21.1.2022

Krátce po svém opožděném vstupu do funkce musí ministr zemědělství Zdeněk Nekula řešit protesty proti změnám v dotacích. V Interview ČT24 prohlásil, že podle něj se zemědělci pomocí demonstrací vlamují do otevřených dveří a jejich forma komunikace je „nešťastná“. Podle něj ke změnám v dotační politice musí dojít kvůli tlaku Evropské unie. Zdroj: ...

Noví náměstci na Ministerstvu zemědělství

21.1.2022

Noví političtí náměstci na Ministerstvu zemědělství pravděpodobně od února r. 2022 budou: ekolog Radek Lanč z TOP 09 a již dříve byl oznámen Radek Holomčík (Piráti). Zdroje: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/politika-namestek-vlada-petr-fiala_2201210605_voj https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kozusnik-miller-srsen-holomcik_2201110955_pj  

Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky a čeká vyšší inflaci

21.1.2022

Ministerstvo financí v nové lednové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,1 procenta. Ministerstvo financí očekává proti minulému odhadu vyšší průměrnou inflaci za celý letošní rok (8,5 procenta), což je nejvíce od roku 1998, kdy přesáhla 10 procent. Jak dále vyplývá z prognózy, u kurzu by letos mělo nastat poměrně výrazné zpevnění: Průměrný kurz za rok 2021 dle ČNB byl 25,6 Kč/EUR a dle predikce MF by to letos mělo ...

Zemědělci protestovali v hlavním irském městě Dublin

20.1.2022

Zemědělci se včera shromáždili k protestům před hlavními obchodními řetězci v Dublinu, aby upozornili na své existenční problémy v důsledku masivního navýšení nákladů (to je jako jinde v důsledku růstu cen vstupů jako např. energií, hnojiv...). O přežití bojují hlavně chovatelé prasat, protože se již delší dobu potýkají s nízkými výkupními cenami jatečných prasat. Zemědělci mj. nesli transparent s nápisem: "Farmers being driven off their ...

Společné prohlášení hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, radního Pardubického kraje pro venkov, životní prostředí a zemědělství...

20.1.2022

Na základě našich jednání chceme tímto společným postojem apelovat na Vládu České republiky a konkrétně pak na Ministerstvo zemědělství České republiky, aby byl urychleně nastaven smysluplný dialog mezi všemi zemědělskými organizacemi a svazy ve věci projednání a přípravy strategického plánu zemědělské politiky na období let 2023 až 2027. Mezi většinou zemědělců panuje v tuto chvíli velká nejistota stran dalšího vývoje, jelikož oproti ...

Jaroslav Vaňous jednal s hejtmanem Pardubického kraje

20.1.2022

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslavem Krčilem jednali s předsedou Zemědělského družstva Sloupnice a místopředsedou Zemědělského svazu ČR Jaroslavem Vaňousem a s viceprezidentem Agrární komory ČR Leošem Říhou mj. o národním strategickém plánu zemědělské politiky na období let 2023 až 2027. Problémem je podle Zemědělského svazu a Agrární komory změna ...

Martin Pýcha hovořil v České televizi

20.1.2022

Část zemědělců bude ve čtvrtek s traktory demonstrovat na silnicích. Agrární komora a Zemědělský svaz ČR protestují proti změnám v rozdělování dotací. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha a šéf Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek o tom diskutovali v Událostech, komentářích. Martin Pýcha mimo jiné uvedl: "Vláda dělá velmi radikální změny, které jsou víceméně politické, nepodložené ekonomickými údaji a budou mít velmi vážné ...

Vláda s námi nejedná, upozornili zemědělci v ČR

20.1.2022

Na středeční tiskové konferenci zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu oznámili, že ve čtvrtek vyjedou zemědělci s technikou na proces proti vládnímu návrhu dotací. Potvrdili, že vyrazí mimo špičku, blokovat provoz nezamýšlejí. „Naším cílem není škodit. My jsme zoufalí,“ oznámili. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/zemedelsky-svaz-agrarni-komora-dotace-navrh-vlady-hektar.A220118_164601_ekoakcie_maz   Agrární ...

Ministr Z. Nekula: Demonstrace vnímám jako určitou formu komunikace a vyjednávání. Zemědělci ale u mě mají dveře otevřené

20.1.2022

Hostem Čestmíra Strakatého v Press klubu Frekvence 1 byl ministr zemědělství Zdeněk Nekula za KDU-ČSL. Ten mimo jiné řekl, že demonstrace chápe jako určitou formu komunikace a vyjednávání. Dodal, že dveře u něj mají zemědělci otevřené. Zdroj: https://www.kdu.cz/aktualne/z-medii/ministr-zdenek-nekula-demonstrace-vnimam-jako-urci  

A. Babiš má stínovou vládu

20.1.2022

Ve čtvrtek 20. ledna poprvé zasedla nově ustanovená stínová vláda Andreje Babiše (ANO). Neponese odpovědnost za chod státu, nýbrž plánuje komentovat kroky nynějšího kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS). Jednat chce každý týden. Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/babis-ma-zase-svoji-vladu-stinovou-40384528  

SVS: V ČR byla zjištěna u loveckých psů Aujeszkyho choroba

20.1.2022

V České republice byly v posledních několika týdnech potvrzeny dva případy úhynů loveckých psů nakažených Aujeszkyho chorobou, oba ve Zlínském kraji. Oba psi, z nichž jeden uhynul a druhý musel být veterinářem utracen, se velmi pravděpodobně nakazili od černé zvěře, se kterou se dostali do kontaktu. Státní veterinární správa připomíná riziko, které domácím zvířatům hrozí při kontaktu s prasaty divokými, vývrhy z ulovených prasat divokých či ...

Česká vláda dala zelenou žalobě proti Evropské komisi. Bude se soudit kvůli vracení zemědělských dotací EU

20.1.2022

Vláda ČR 19. ledna schválila návrh na podání žaloby na neplatnost rozhodnutí Evropské komise (EK) z listopadu 2021, podle nějž má ČR vrátit zhruba 44,1 milionu eur (v přepočtu asi 1,08 miliardy Kč) zemědělských dotací kvůli jejich nedostatečné kontrole. ČTK to potvrdil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Návrh předložil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Zdroje: ...

Německá policie vyšetřuje stranu Zelených kvůli možné zpronevěře

20.1.2022

Německá policie zahájila předběžné vyšetřování vedení vládních Zelených, které se týká i jejích předsedů a ministrů koaliční vlády Annaleny Baerbockové a Roberta Habecka. Informovala o tom ve středu agentura DPA, podle níž jde v případu o možnou zpronevěru při výplatě bonusů na konci roku 2020. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3430590-nemecka-policie-vysetruje-vladni-zelene-kvuli-mozne-zpronevere-jde-o-bonusy-ve-vysi-36  

K rizikům v energetice ČR v důsledku ukončení těžby uhlí

19.1.2022

Prezident Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a viceprezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v úterý 18. ledna vystoupil na první tripartitě s novou vládou. Svůj projev zakončil varováním: "Taxonomie se týká nových investic do energetiky. Mohu zde za celý náš průmysl prohlásit, že po lekcích, které jsme od Evropské komise a také od české vlády v minulých letech dostali, nebude nikdo do nových ...

Očkování proti covidu-19 nebude povinné, uvedl premiér Fiala po jednání vlády

19.1.2022

Očkování proti covidu-19 nebude povinné, rozhodla podle premiéra Petra Fialy vláda. Kabinet podle něj „nechce prohlubovat příkopy ve společnosti“. Vláda ČR pošle do parlamentu návrh na novelu zvětšující možnost ředitelů škol vyhlásit ředitelské volno či distanční výuku. Nad rámec stávajících pěti dnů přibude dalších deset. Zdroj: ...

Benzin i nafta v ČR začnou zase zdražovat

19.1.2022

Pohonné hmoty začnou cca po dvou měsících poklesu cen opět zdražovat. A to o hodně. Ceny ropy totiž vystoupaly nad 87 dolarů za barel, což je podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy nejvýše od roku 2014. Zdroje: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/benzin-i-nafta-zacnou-zase-zdrazovat-40384470 ...

Tisková konference 19.1. 2022 - Zbrklé změny agrární politiky zaplatí všichni

19.1.2022

Konec českého ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a méně českého masa a uzenin, za které si zákazníci patrně masivně připlatí. S útlumem zemědělské produkce hrozí soudní spory kvůli zmařeným investicím a ušlým ziskům českých chovatelů a pěstitelů, které stát bude muset zaplatit penězi daňových poplatníků. Česká krajina ztratí svou pestrost. K tomu povedou rychlé a nepromyšlené změny Strategického plánu SZP, které oznámila vláda . ...

Hongkong kvůli koronaviru utratí tisíce křečků. Bojí se přenosu na člověka

19.1.2022

I přes značnou nevoli milovníků zvířat Hongkong v úterý 18. ledna nařídil utratit tisíce křečků, protože u jedenácti z těchto hlodavců v tamních zverimexech se potvrdil koronavirus. Hongkongské úřady zároveň majitele domácích mazlíčků vyzvaly, aby při zacházení se zvířaty dodržovali hygienické návyky a například se s nimi nelíbali. Zdroj: ...

Dita Charanzová obhájila funkci místopředsedkyně EP

19.1.2022

Česká europoslankyně Dita Charanzová zvolená za ANO obhájila funkci místopředsedkyně Evropského parlamentu. Získala 406 hlasů z celkem 680 platných. Stala se tak první představitelkou České republiky, která bude zastávat tuto pozici po dobu celých pěti let volebního mandátu. Zdroj: https://www.euroskop.cz/8955/38356/clanek/dita-charanzova-obhajila-funkci-mistopredsedkyne-ep/  

Francie tlačí země EU k dohodě na zdanění nadnárodních společností

19.1.2022

Státy Evropské unie by se mohly na nových pravidlech pro zdanění nadnárodních podniků dohodnout do března 2022. Počítá s tím plán francouzského předsednictví, který na dnešním zasedání s kolegy z ostatních členských zemí prezentoval francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Některé státy chtějí, aby EU s přijetím směrnice počkala na přijetí globální dohody, dle které budou firmy platit daně tam, kde skutečně vydělávají. Zdroj: ...

Poprvé od nástupu Fialovy vlády zasedala tripartita, jednala mj. o Green Deal

19.1.2022

Tripartita se 18. ledna sešla poprvé po nástupu nové vlády. Zástupci kabinetu Petra Fialy, odborů a zaměstnavatelů jednali mimo jiné i o Zelené dohodě pro Evropu a klimatickém balíčku Fit for 55. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3429968-zive-poprve-od-nastupu-fialovy-vlady-zasedala-tripartita-jednala-o-epidemii-a-zelene   Jedinou možností, jak se vyhnout Zelené dohodě pro Evropu, je odejít z Evropské unie, uvedl ...

Daňová přiznání nelze dočasně podávat elektronicky. Finanční správa do poloviny února aktualizuje systém

18.1.2022

Kvůli aktualizaci databází nelze dočasně podávat elektronicky přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021. Uvedla to na svém webu Finanční správa ČR. Aktualizace potrvá podle správy do druhé poloviny února. Lhůta pro podání elektronických přiznání je do 2. května. Zdroje: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/databaze-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-financni-sprava_2201172226_dok ...

Ministr zemědělství Z. Nekula poprvé v Bruselu

17.1.2022

O změnách ve Strategickém plánu a o kritické situaci v sektoru prasat jednal dnes ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Pomoc chovatelům prasat byla i jedním z témat Rady pro zemědělství a rybářství, které se ministr účastnil poprvé od nástupu do funkce. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 17. ledna je v plném znění zde: ...

Jak je to s národním strategickým plánem na Slovensku

17.1.2022

Dnes byly na www.polnoinfo.sk vyvěšeny podrobnější informace ke zpracování tohoto plánu na Slovensku včetně konkrétních nesouhlasných stanovisek a citací. V plném znění to je zde: https://polnoinfo.sk/strategicky-plan-spolocne-kritizuju-mali-aj-velki-polnohospodari-aj-spracovatelia/   Článek o připomínkách slovenských potravinářů z 15.1. je zde: ...

K zasedání Rady pro zemědělství

17.1.2022

Dnes 17. ledna v Bruselu probíhá jednání Rady pro zemědělství, na kterém francouzský ministr zemědělství J. Denormandie představí priority předsednické země pro zemědělství. Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/agrifish/2022/01/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Rada+pro+zem%u011bd%u011blstv%u00ed+a%u00a0rybolov   Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 ...

Předseda Zemědělského svazu M. Pýcha hovořil na stanici ZET

17.1.2022

„V programovém prohlášení vlády jsou některé věci, které vítáme, některé věci bychom viděli raději jinak. Něco jiného je ale programové prohlášení a něco jiného jsou první kroky nové vlády,“ konstatoval Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky v Interview Martina Kováře. Článek s audio verzí v délce cca 22 min. je zde: ...

Inflace zrychlí až na 10%. Návrat k normálu čekáme v první polovině r. 2023, zní z ČNB

17.1.2022

Inflace se v ČR zvyšuje a nejpravděpodobnějším výhledem je v následujících týdnech podle ČNB další růst. "Lze očekávat, že inflace zrychlí na devět až deset procent. Pokud to přeteče desítku, tak jen malinko a mělo by to být na několik málo měsíců," uvedl ředitel měnové sekce ČNB Petr Král. Zpráva ze stanice Plus je v plném znění zde: ...

Green Dealu se dá vyhnout odchodem z EU. To by ale bylo špatné, uvedl velvyslanec pro energetickou bezpečnost

17.1.2022

Jedinou možností, jak se vyhnout Zelené dohodě pro Evropu, je odejít z Evropské unie, uvedl v pořadu Interview ČT24 zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Doplnil však, že odejít z EU by nebylo správné. Více zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3428228-green-dealu-se-da-vyhnout-jen-odchodem-z-eu-ale-bylo-spatne-rika-velvyslanec-pro  

Manuál pro zaměstnanecké testování

15.1.2022

(Článek je průběžně aktualizován na základě čerstvých informací a zpráv od Vás. Děkujeme.) Manuál ve wordu v příloze! Na přání našich členů jsme připravili stručný Manuál pro zaměstnanecké testování.  Pokud byste k němu měli nějaké připomínky z praxe, budeme za ně vděční. Autorka vychází z opatření a metodiky, praxe však přináší mnohé. Necháváme ho ve wordovém formátu, abyste si do něj mohli vepsat, co potřebujete. ...

Metodika pro karantény a izolace od 17. 1. 2022

15.1.2022

Izolace: Pozitivní PCR Příznaky a pozitivní antigen provedený zdravotníkem (RAT) Po pozitivním RAT se nařizuje konfirmační PCR test a izolace. Dnem nula je první pozitivní test (PCR nebo RAT).   Ukončení izolace: Negativní konfirmační test Bez příznaků – 5 dní od prvního pozitivního testu Příznaky – 2 dny po odeznění příznaků, ne dříve než za pět dní od prvního pozitivního testu Doporučuje se ...

Další ohnisko ptačí chřipky je na Strakonicku

14.1.2022

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR bylo v malochovu drůbeže v Klínovicích na Strakonicku. Chovatel nahlásil na krizovou linku SVS úhyn šesti z celkem 32 chovaných kusů drůbeže. Vyšetření potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Virus vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 byl potvrzen také u uhynulé labutě nalezené na levém břehu Vltavu v Davli v okrese Praha-západ. Letos se jedná o první případ této nákazy u volně žijících ptáků v ...

Rozhovor s ministrem zemědělství Z. Nekulou

14.1.2022

"Šlo pouze o to, otočit dotační kyvadlo do rovnovážné polohy", uvádí ministr Nekula. Rychle po vyvěšení článku se pod ním rozproudila diskuse. Rozhovor redaktorů ze seznamzpávy.cz s ministrem zemědělství zveřejněný dnes je v plném znění zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-agrofert-na-zmenach-v-dotacich-urcite-nevydela-rika-novy-ministr-nekula-185685  

Začíná to i u nás - údajně roste obliba mléčných alternativ

14.1.2022

Obliba rostlinných produktů u Čechů podle prodejců potravin roste. Lidé mají zájem zejména o alternativy mléka, údajně vysoká poptávka je také po rostlinných masech. Prodejci stále rozšiřují nabídku. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesi-prichazi-rostlinnym-produktum-na-chut-leti-hlavne-alternativy-mleka-40383910  

Fialova vláda získala důvěru sněmovny

14.1.2022

Na historicky nejdelším jednání o důvěře či nedůvěře poslanecká sněmovna vyslovila důvěru kabinetu Petra Fialy. Když vláda získala díky hlasům 106 koaličních poslanců důvěru, skončilo o tom nejdelší jednání, které v součtu dvou částí trvalo přes 23,5 hodiny. Pozn.: Jak vyplývá z programového prohlášení, je to vláda, která se nepřihlásila k podpoře potravinové soběstačnosti ČR. Zdroj: ...

Za rovné podmínky - dopis od studenta Petra Horníka

13.1.2022

Jestliže tyto změny projdou, povede to k zvýhodňování malých podniků, které neprodukují potraviny v takovém množství, aby se tyto potraviny daly někam dodávat. Takže, jestliže navrhované změny budou schváleny, důsledkem bude produkce menšího množství potravin, což povede ke zdražování. Tento nárůst cen přispěje k většímu nákupu potravin ze zahraničí a člověk nemusí být ekonomický génius, aby mu došlo, že to naší ekonomice moc nepomůže. ...

Potřebujeme jádro jako čistý zdroj, apeloval premiér Fiala na předsedu Evropské rady

13.1.2022

ČR potřebuje, aby Evropa považovala jádro za čistý zdroj energie, řekl premiér Petr Fiala předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Ten přijel do ČR, aby diskutoval o přípravě českého předsednictví v Radě Evropské unie, jehož se Praha ujme ve 2. pololetí 2022. Fiala také uvedl, že jeho kabinet je připraven přidat peníze do rozpočtu předsednictví, bude-li to potřeba. Zdroj: ...

Dokážeme vyhovět požadavkům EK pro jadernou energetiku? Jaderné úložiště může ČR prosadit jako veřejný zájem

13.1.2022

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš chce urychlit výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech i dalších bloků v Temelíně. Je zvýšené tempo jaderné výstavby zvládnutelné? Dokážeme vyhovět náročným požadavkům, které Evropská komise pro jadernou energetiku vyžaduje (jde i o hluboko položené úložiště vyhořelého jaderného odpadu). Na otázky Radiožurnálu odpovídala Dana Drábová, dlouholetá předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost. ...

Jaké mají být změny v dotacích

13.1.2022

Přímé platby zemědělcům nebudou mít omezení pro velké podniky, menší farmáři z nich dostanou větší podíl. "Navrženou změnu považujeme za výsměch všem zemědělcům. Takzvaně kompromisní návrh redistributivní platby a zastropování je kompromis z kompromisu, který znevýhodní všechny zemědělce nad 150 hektarů," uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Článek české verze Euractivu je v plném znění zde: ...

Vláda zatím důvěru sněmovny nemá

13.1.2022

Poslanci debatovali celou noc, jednali celkem 22 hodin. Vláda Petra Fialy z ODS přesto zatím důvěru sněmovny nemá. Schůze nakonec byla na žádost SPD přerušena. Jednání o důvěře vládě má pokračovat dnes znovu od 18. hodin. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vlada-cr-petr-fiala-duvera-snemovna_2201121025_ako   Sněmovna by podle předsedy SPD Tomia Okamury měla vyzvat premiéra Petra Fialu, aby navrhl odvolání Víta Rakušana ...

Škoda skončí se spalovacími motory v r. 2035

13.1.2022

Nový vůz značky Škoda se spalovacím motorem nebude možné sehnat po roce 2035, což je termín, po kterém by se podle návrhu Evropské komise – který ovšem mnoho českých politiků odmítá – již neměly v Unii spalovací motory vyrábět ani prodávat. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3427270-skoda-skonci-se-spalovacimi-motory-v-roce-2035-rekl-sef-odboru   Celosvětový odbyt německého automobilového koncernu Volkswagen se v loňském ...

Vláda ČR chce do r. 2033 prosadit odklon od uhlí. Podle opozice to není reálné

13.1.2022

V programovém prohlášení vlády se mezi konkrétními cíli objevuje mimo jiné i odklon od uhlí. Stihnout ho chce kabinet Petra Fialy (ODS) do roku 2033. Opozice si ale myslí, že takový plán nelze stihnout. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3427302-vlada-chce-do-roku-2033-prosadit-odklon-od-uhli-podle-opozice-neni-realne   Jak to má být ve Slovinsku: ...

Na historicky nejdelším jednání o důvěře či nedůvěře vládě Fialova vláda získala důvěru sněmovny

13.1.2022

Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru kabinetu Petra Fialy. Když vláda získala díky hlasům 106 koaličních poslanců důvěru, skončilo historicky nejdelší jednání. V součtu dvou částí trvalo přes 23,5 hodiny. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3427728-zive-poslanci-se-vratili-k-jednani-o-duvere-vlade-uz-nyni-je-rekordne-dlouhe  

Tisková zpráva 12.1.2022 - Vláda diktuje podmínky pro zemědělce a ignoruje je. Hrozí další protesty

12.1.2022

Vláda diktuje zásadní změny pravidel pro zemědělské hospodaření, které neprojednala s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR jakožto hlavními zástupci většiny českých zemědělských podniků všech velikostí a různého výrobního zaměření. Ignoruje tak téměř čtyři tisíce demonstrantů, kteří se sešli před sídlem Úřadu vlády České republiky ve Strakově akademii. Hrozí další protesty zemědělců napříč republikou, pokud vláda nezmění svůj ...

Jak rychle se černá zvěř vrátí zpět po intenzivním lovu v oblastech zasažených africkým morem prasat

12.1.2022

Africký mor prasat na sebe v posledních měsících opět strhává pozornost široké veřejnosti. Zraky myslivců, ale i chovatelů domácích prasat, se obracejí do oblasti německo-polského pohraničí, odkud hrozí opětovné zavlečení AMP na území České republiky. Z německých zdrojů vyplývá, že od počátku roku 2022 bylo zjištěno více případů AMP u divočáků v Sasku než v Braniborsku (do konce r. 2021 to bývalo obráceně). Článek je na webu Výzkumného ...

4 500 zemědělců před úřadem vlády demonstrovalo mj. proti změnám v dotacích

12.1.2022

Před úřadem vlády 11.1. demonstrovali zemědělci proti změnám dotačních plánů na vyplácení peněz mezi lety 2023 a 2027. Více na webu Českého rozhlasu zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-praha-demonstrace-zemedelci-zmeny-dotace_2201111912_btk   V úterý ve večerních hodinách o demonstraci vyvěsili článek s krátkým videem a s fotografiemi také na idnes.cz a lidovky.cz zde: ...

Platby zemědělcům v ČR budou bez omezení pro velké podniky

12.1.2022

Přímé platby zemědělcům nebudou mít omezení pro velké podniky, menší zemědělci z nich ale dostanou větší podíl. Klesne  maximální výše investiční dotace. V úterý večer se na tom shodla koaliční rada, informoval ve středu ráno mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Dosud resort v návrhu vyplácení dotací pro roky 2023 až 2027 počítal se zastropováním dotací velkým zemědělským podnikům, v úterý večer proti tomu před úřadem vlády ...

MZe: Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tis. Kč/ha

12.1.2022

Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu ekologického zemědělství, které bude výzvou příštího programového období, by se podpora zemědělců mohla pohybovat až na úrovni 20 tisíc korun na jeden hektar. Zastropování se bude týkat ...

Rozhovor s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou

12.1.2022

Jaké jsou vaše priority na tomto postu a jakým způsobem je chcete podpořit? Na tuto a a na další otázky pro Zemědělec dne 10. ledna 2022 odpovídal ministr zemědělství Nekula. Zdroj: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/rozhovor-tydne-se-zdenkem-nekulou.html   S ambicí, aby se stát choval ohleduplněji k životnímu prostředí, ke krajině, k půdě a vodě přichází do vlády jednapadesátiletý lidovec Zdeněk ...

Inflace v ČR roste a poroste a je vyšší než např. v SRN

12.1.2022

Prosincová inflace v ČR zrychlila meziročně na 6,6%. Takový růst ČR měla naposledy v září 2008 (rok světové finanční a hospodářské krize). Průměrná míra inflace v celém loňském roce byla 3,8 procenta, což bylo více než např. v Německu. Pokračoval i výrazný meziroční růst dovozních a vývozních cen paliv a energií. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Zdroj: ...

Evropský energetický trh zažívá turbulentní období

12.1.2022

Evropský energetický trh zažívá turbulentní období. EU se připravuje na velké ozelenění zdrojů energie, skokově rostou ceny a do trhu se propisují i tenze mezi Ruskem a Západem. Jak to celé dopadne a kde bude ve vývoji příštích dekád stát Česká republika? Na otázky odpovídá zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Zdroj: ...

Němečtí zemědělci vyjadřují nespokojenost se zemědělskou politikou

12.1.2022

Letošní akce zemědělců (pod heslem: Už toho máme dost) mají být menší než vloni z důvodu přísných opatření proti šíření koronaviru. Z těchto důvodů je zrušen i berlínský lednový agrosalón Zelený týden. Iniciátoři protestů chtějí změny v agrární politice SRN, např. jim vadí přílišný akcent na zajišťování čistoty klimatu v zemědělství. Chystají další akci přímo v Bundestagu, kde chtějí spolkovému ministru zemědělství (za politickou stranu ...

Vláda dnes požádá poslance o důvěru

12.1.2022

Vláda požádá poslance na středečním jednání o důvěru. Na své straně by měla mít 108 poslanců pěti koaličních stran. O důvěře hlasují poslanci jednotlivě, před samotným hlasováním se očekává dlouhá debata. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3426674-vlada-pozada-o-duveru-i-kdyz-ma-ve-snemovne-jasnou-vetsinu-debata-bude-nejspise   Z programového prohlášení mj. vyplývá, že vláda provede revize postojů vůči SZP EU. Např. se v ...

Francie podpořila plán Evropské komise na zařazení jádra mezi zelené investice

11.1.2022

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý 11.11. uvedl, že návrh Evropské komise na tzv. taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, je dobrý. Zopakoval, že jádro a zemní plyn podle něj patří mezi zelené investice. Francie se na začátku ledna ujala předsednictví Evropské unie. Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/macron-podporil-plan-evropske-komise-na-zarazeni-jadra-mezi-zelene-investice-40383641  

Nová pravidla pro karanténu a izolaci od 11. 1. 2022

11.1.2022

Izolace: Pozitivní PCR Příznaky a pozitivní antigen provedený zdravotníkem (RAT) Nařizuje se konfirmační test a izolace. Dnem nula je první pozitivní test (PCR nebo RAT).   Ukončení izolace: Negativní konfirmační test Bez příznaků – 5 dní od prvního pozitivního testu Příznaky – 2 dny po odeznění příznaků, ne dříve než za pět dní od prvního pozitivního testu Negativní konfirmační test ...

Evropská komise členským zemím EU prodloužila možnost vyjádřit se k návrhu taxonomie do 21.1.

11.1.2022

Země EU mají o více než týden prodlouženou lhůtu, do níž se mohou vyjadřovat k návrhům na dočasné zařazení energie vyráběné z jádra a zemního plynu mezi zelené investice. Evropská komise posunula konečný termín na 21. ledna 2022 k podání připomínek. Informoval o tom včera její mluvčí. Zdroj: https://www.euroskop.cz/8961/38307/clanek/evropska-komise-prodlouzila-moznost-vyjadrit-se-k-navrhu-taxonomie-do-21-ledna/   Jaké jsou záměry ...

Jak to je s národním strategickým plánem pro zemědělství na Slovensku a v dalších zemích unie

11.1.2022

Situace se komplikuje - 10. ledna nebyl plán předložen na program jednání Hospodářské a sociální rady Slovenska z důvodu nesouhlasu dvou sociálních partnerů. Další informace jsou ve slovenštině zde: https://polnoinfo.sk/postup-strategickeho-planu-do-finale-zablokovali-zamestnavatelia/   1/3 členských zemí unie nestihla dodržet termín pro předložení strategických plánů do Bruselu do konce roku 2021. Je to ČR, Slovensko, Německo, ...

Rozhovor s předsedou Zemědělského svazu M. Pýchou

11.1.2022

Nová vláda chce na poslední chvíli předělat Strategický plán Společné zemědělské politiky, který připravil minulý kabinet. Do Bruselu plán musí poslat v ­lednu. Zástupci Zemědělského svazu a Agrární komory s tím nesouhlasí a svolali na 11. ledna do Prahy demonstraci. Rozhovor s předsedou Zemědělského svazu Martinem Pýchou, např. o demonstraci, změnách národního strategického plánu, o dopadech např. pro živočišnou výrobu a citlivé komodity i ...

Programové prohlášení Vlády ČR a kapitola o zemědělství. 12.1. s ním požádá PSP o vyslovení důvěry

11.1.2022

Z programového prohlášení mj. vyplývá, že vláda provede revize postojů vůči SZP EU. Mimo jiné je zřejmé, že se vláda nepřihlásila k podpoře potravinové soběstačnosti ČR . Plné znění prohlášení včetně linku přímo na kapitolu o zemědělství je vládním webu zde: https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/#zemedelstvi https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/   Chytrý, moderní, efektivní a ...

Další ministři odtajnili jména svých náměstků

11.1.2022

Ministři nové vlády koalice Spolu, Pirátů a Starostů postupně obsazují posty politických náměstků. Uplatnění už našlo několik bývalých politiků. Např. ministr zemědělství Z. Nekula  potvrdil, že se jedním z jeho dvou náměstků stane bývalý poslanec Pirátů Radek Holomčík. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kozusnik-miller-srsen-holomcik_2201110955_pj  

Dopis předsedy představenstva Zemědělské společnosti Slapy a.s.

10.1.2022

Tento příklad ukazuje na to, jak dopadne hospodaření postavené na rodinných farmách a farmářských trzích. Dá se to nazvat jako utopie, jelikož náročnost živočišné výroby nebude atraktivní ani pro skupinu rodinných farem. Farmářské trhy také obyvatele neuživí, protože i v Rakousku, které je dáváno za vzor a ochota lidí potraviny takto nakupovat se pohybuje stejně jen v jednotkách procent.

Asociace plánuje poškodit vlastní členy

10.1.2022

Krátce před koncem roku zveřejnili zástupci ASZ dopis, ve kterém vypočítávají o kolik budou „okradeni“ zemědělci kvůli navrženému strategickému plánu společné zemědělské republiky. Hlavní autor, který svoji odbornost pro tyto výpočty odůvodnil svojí kvalifikací soudního znalce pro lehké strojírenství, by byl úsměvný. Kdyby ovšem tímto dopisem nemířil na lidi, kteří na rozdíl od něj, skutečná čísla neviděli, případně zveřejněné údaje byly ...

Dle komentátora Českého rozhlasu program nové vlády obsahuje jednu velkou záhadu

10.1.2022

Záhada programového prohlášení vlády Petra Fialy spočívá v tom, že se nikterak nezabývá obrovským rozdílem mezi potřebnými výdaji a nejistými příjmy. Nový kabinet chce hodně peněz investovat, finančně pomáhat, daně spíš snižovat a lidem a firmám ulevovat. K tomu musí řešit několik velkých krizí zároveň. Ale kde na to vezme? Zadlužovat se nemíní, naopak plánuje snižovat rozpočtové schodky. Více zde: ...

Proč demonstruje OAK ČL Česká lípa

10.1.2022

Jsme malí a středně velcí podnikatelé! Nejsme Babiš a už vůbec velkopodniky!100% našich členů jsou malé (do 50 zaměstnanců) a středně velké podniky (do 250 zaměstnanců). Na malých a středních podnikatelích každý stát buduje svoji prosperitu a také základnu potravinové bezpečnosti! Proč z nás chce vláda udělat mikropodniky bez jakékoli výrobní i ekonomické perspektivy?

Dopis předsedům koalice

9.1.2022

Vážená paní předsedkyně a Vážení pánové předsedové koaličních stran, Musím Vám napsat tento dopis, protože to, co se v posledních dnech odehrává na scéně ohledně úpravy Strategického plánu SZP je žalostné. Já sám jsem malý zemědělec, 11. generace farmářů v našem rodu. Mám 20 hektarů a 10 býků. Můj otec vlastní středně velkou farmu, zabývá se chovem prasat a skotu. Tuto farmu bych měl za pár let přebrat a pokračovat v hospodaření, jako ...

Jaroslav Vaňous hovoří v podcastu Radiožurnálu

7.1.2022

Proč chtějí zemědělci demonstrovat proti záměru Ministerstva zemědělství změnit v českém zemědělství systém rozdělování dotací - to bylo předmětem rozhovoru mj. s místopředsedou Zemědělského svazu Jaroslavem Vaňousem v Českém rozhlasu na Radiožurnálu 6. ledna v odpolední publistice. Zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz/odpoledni-publicistika-farmari-protestuji-proti-rozdelovani-dotaci-vyuka-na-8655072  

Martin Pýcha hovoří na stanici Českého rozhlasu Plus

7.1.2022

Dotační kyvadlo je na straně velkých podniků a je třeba jej vrátit zpět, tvrdí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Předseda Zemědělského svazu a viceprezident Agrární komory Martin Pýcha to odmítá. "Nová vláda nás teď chce potrestat, peníze dát malým zemědělcům za nic. Nebudou muset dělat tuto zvláštní produkci. Jen za to, že jsou malí, dostanou peníze navíc. To bude znamenat, že se budou likvidovat některé sektory, třeba produkce ...

Vychýlené kyvadlo. Ale opačným směrem

7.1.2022

Stále se dozvídáme, jak je kyvadlo rovnováhy v zemědělství vychýleno ve prospěch velkých zemědělských podniků. Tuto nepravdu šíří mnohdy ti, kteří by rádi za své nicnedělání dostávali ještě větší částky, tak mnozí politici, kteří ani netuší, jaká je skutečnost a na základě jednoho z mnoha čísel vyvozují závěry. Krásným příkladem jsou zveřejněné údaje z dat ÚZEI, že dotace na jeden hektar jsou pro menší hospodářství nižší, než pro střední ...

V ČR se po dvou letech objevil parazit svalovec

7.1.2022

V České republice byl po zhruba dvou a půl roce zjištěn výskyt nebezpečného parazita svalovce (Trichinella spiralis) u prasete divokého. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) v Praze v tomto týdnu potvrdilo přítomnost larev trichinel u dvou kusů prasat divokých dovezených do zvěřinového závodu v Karlovarském kraji z Polska. Naposledy byl výše zmíněný parazit v ČR zjištěn v červenci 2019 u divočáka uloveného na Uherskohradišťsku. ...

Ministerstvo zemědělství hledá systémové úspory, dvě instituce by mohly nově sídlit mimo Prahu

7.1.2022

Dlouhodobé provozní úspory by mohl přinést přesun sídla dvou významných institucí, spadajících do resortu Ministerstva zemědělství mimo Prahu. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula zadal vedení Státního zemědělského intervenčního fondu a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu zpracování analýzy možných provozních úspor při tzv. relokaci. Analýza má být hotová do konce února. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství je v plném ...

Inflace v eurozóně v prosinci vzrostla 5 procent a je nejvyšší od zavedení společné měny

7.1.2022

Míra inflace v eurozóně (členské země unie platící eurem) v prosinci 2021 vzrostla na 5 procent, což je nejvyšší hodnota od zavedení společné evropské měny euro před dvaceti lety v r. 2002. Ve svém rychlém odhadu to oznámil evropský statistický úřad Eurostat. V listopadu byla inflace na 4,9 procenta. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, zveřejněny budou později. Zdroj: ...

Pravdila pro pořádání školení a seminářů od 3. 1. 2022

7.1.2022

Vzdělávání, které není upraveno školským zákonem a zákonem o vysokých školách (školení a semináře) spadá do bodu 13. ochranného opatření: Max 1000 osob Bez příznaků Pokud jejich více jak 20, musí plnit podmínky dle bodu I/15 (kontrola čTečkou) Vzdálenost místa vystupujícího od posluchačů 2m, všichni diváci musí být usazeni Podmínky dle bodu I/15 splňuje: osoba s dokončeným očkováním, což prokáže certifikátem s QR ...

Ubytování na podnikových chatách

7.1.2022

Pro podnikové chaty je ideálním řešením pronajímat objekt na základě smlouvy o pronájmu prostor nebo budovy, nikoliv poskytovat ubytovací služby. V případě, že pronajmete budovu (či její část), je zcela na odpovědnosti nájemce, co v prostorech dělá, zda má očkování nebo ne. Pokud poskytujete ubytovací služby, musíte postupovat podle ochranného opatření (zjednodušený leták naleznete v příloze): Bod 6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. ...

Otevřený dopis vládě České republiky z 6.1.2021

6.1.2022

 Jsem nespokojeni, jak nové vedení Ministerstva zemědělství České republiky  smýšlí o zásadních změnách ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. Proto jsme společně s Agrární komorou ČR  napsali otevřený dopis, který vyzývá vládu České republiky ke společnému jednání o budoucnosti  českého zemědělství. Dopis podpořila také řada zemědělských profesních sdružení.

Vláda ČR schválila programové prohlášení

6.1.2022

Pětikoaliční vláda Petra Fialy na mimořádném zasedání schválila své programové prohlášení, se kterým předstoupí před poslance s žádostí o důvěru. Dokument se většinově shoduje s koaliční smlouvou, podle informací České televize do něj přibyla například revize slev na jízdné pro děti a důchodce aj. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3424222-vlada-schvali-svuj-program-chce-treba-revizi-slev-na-jizdne-a-danovy-pausal-do-dvou  

Aktualizováno! Povinné testování zaměstnanců od 17. ledna 2022 souhrn

6.1.2022

Od 17. ledna 2022 je účinné nové ochranné opatření (aktualizováno): Všem zaměstnavatelům se nařizuje zajistit testování všech svých zaměstnanců antigenním samotestem s frekvencí dvakrát za týden tak, že n Všem zaměstnavatelům se nařizuje zajistit testování všech svých zaměstnanců antigenním samotestem s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím ...

Státní dluh v r. 2021 stoupl na 2,5 bilionu Kč

6.1.2022

Hospodaření ČR v r. 2021 skončilo s rekordním schodkem ve výši 419,7 mld. Kč. V roce 2020 to bylo 367,4 miliardy korun. Informoval o tom ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Státní dluh loni stoupl na rekordních zhruba 2,466 bilionu korun, přičemž na konci roku 2020 to bylo 2,05 bilionu korun. Na každého Čecha tak připadl dluh zhruba 234 038 korun. Zdroj: ...

Varujeme před potravinovou chudobou, budeme demonstrovat, oznámili zemědělci

5.1.2022

Zemědělci v ČR upozornili na to, že nová vláda odstoupila od dojednaného kompromisu v rozdělování dotací a chystá změny, především zastropování plateb pro velké podniky. Zemědělský svaz a Agrární komora vyzývají vládu k jednání o změnách Strategického plánu Společné zemědělské politiky. V opačném případě jsou připraveni i demonstrovat. Zdroj: ...

9 zemí EU má v poslání národních strategických plánů do Bruselu zpoždění

5.1.2022

1/3 členských zemí unie nestihla dodržet termín pro předložení strategických plánů do Bruselu do konce roku 2021. Je to ČR, Slovensko, Německo, Belgie, Lucembursko, Bulharsko, Rumunsko, Litva a Lotyšsko. Další dnešní informace Euractivu jsou k tomu zde: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/nine-member-states-including-germany-missed-first-cap-deadline/   V Evropské unii byla 2. prosince 2021 přijata nová ...

Tisková konference 5.1. 2022 Nejednejte o nás bez nás, vyzývají vládu zemědělské organizace

5.1.2022

Nastupující vláda chce měnit pravidla pro zemědělské hospodaření během několika dní a postavila mimo hru zemědělskou veřejnost. To může ohrozit budoucí vývoj českého zemědělství a dodávky českých kvalitních potravin pro obyvatele za dostupné ceny. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, které zastupují podniky všech velikostí a různého výrobního zaměření, proto po společném mimořádném jednání představenstev obou organizací vyzývají vládu, ...

EK: Dotace půjdou i na teplo z biomasy, musí ale splnit zelená kritéria

5.1.2022

Organická hmota – ať už se jedná o hnůj, siláž, dřevo nebo třeba gastronomický odpad – najde své další využití i při výrobě elektřiny a tepla. S postupným odklonem od uhlí by mohla právě biomasa představovat jednu z alternativ, kterou se může česká energetika vydat. Zdroj: https://euractiv.cz/section/energetika/news/dotace-pujdou-i-na-teplo-z-biomasy-musi-ale-splnit-zelena-kriteria/  

Covidová karanténa se zkrátí na pět dní, rozhodla vláda

5.1.2022

O délce izolací a karantén nařizovaných kvůli covidu-19 jednala na středečním zasedání dne 5. ledna vláda Petra Fialy. Rozhodla o jejich zkrácení na pět dní, změna začne platit v úterý 11. ledna. Karanténa bude nově povinná i pro očkované, dostanou-li se do rizikového kontaktu s nakaženým. Půjdou do ní i bezpříznakoví lidé s pozitivním antigenním testem, pokud nepodstoupí konfirmační PCR test. Počínaje 17. lednem začne také povinné ...

Investice do jaderných zdrojů nesmí Komise označit za přechodné, žádá ministr Síkela

5.1.2022

EK navrhuje za určitých podmínek dočasně zařadit jadernou energetiku a zemní plyn mezi zelené investice. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) nesmí Evropská komise označit investice do jaderných zdrojů za přechodné. Nutné podle něj je, aby nebyly diskriminovány. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3423682-investice-do-jadernych-zdroju-nesmi-komise-oznacit-za-prechodne-zada-ministr-sikela   O ...

Další firma přestala v ČR dodávat plyn

5.1.2022

Společnost Czech Energy končí s dodávkami zemního plynu, vyplývá z informací na webu Operátora trhu s elektřinou. Podle jeho dat dodávala firma v listopadu plyn 112 zákazníkům, jejich počet se v průběhu loňského roku snižoval. Firma informaci potvrdila na svém webu. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dalsi-spolecnost-prestala-dodavat-plyn-v-rezimu-dpi-skonci-pres-100-zakazniku-40383031  

Těžko splnit požadavek EK: Hlubinné úložiště jaderného odpadu v ČR nebude dřív než za několik desítek let

5.1.2022

Zprovoznění hlubinného úložiště jaderného odpadu v České republice je z technického pohledu za určitých předpokladů možné v horizontu desítek let, uvedla mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Martina Bílá. Úložiště, v němž by měly být v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Zdroj: ...

ÚKZÚZ: Informace pro zemědělce ohledně hrabošů

5.1.2022

4.1. 2022 ÚKZÚZ aktualizoval informace k žádostem o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na webu ÚKZÚZ je mj. formulář pro Žádost o provedení odborného úkonu, na základě něhož je proveden odborný posudek o poškození porostů hrabošem polním, který je požadován SZIF (posudek není v těchto případech zpoplatněn). Ve specifikaci je třeba zaškrtnout položku prohlídka rostlin, ...

Druhý stupeň dnes ráno hlásilo Labe a Ohře, velká voda už ale opadá

5.1.2022

Povodňová situace na tuzemských tocích se ve středu ráno oproti úterý zklidnila. Několik prvních stupňů přetrvávalo zejména v podhůří Krkonoš a Orlických hor, těsně pod hranicí třetího stupně se pohybovala hladina Labe ve Stanovicích a Ohře u Chebu. Meteorologická výstraha před povodněmi v Česku lokálně platí do středečního podvečera. Zdroje: ...

Valné hromady a členské schůze v lednu 2022

4.1.2022

Ochranná opatření v současné chvíli již neobsahují speciální úpravu pro zasedání orgánů právnických osob. Účast na představenstvu, dozorčích radách a dalších orgánech, jejichž členové vykonávají svou funkci na základě smlouvy, spadá do režimu výkonu práce a zaměstnaneckého testování. Ovšem valná hromada a členská schůze nyní spadají do bodu I/14, což jsou „akce“. Platí tedy: omezení počtu účastníků na maximálně 100 osob v ...

První letošní zjištění výskytu ptačí chřipky jsou v malochovech slepic v Ústeckém a Jihomoravském kraji

4.1.2022

SVS oznámila, že dnes 4. 1. 2022 v ČR byla potvrzena první dvě ohniska ptačí chřipky a to v malochovech nosnic v obci Bojanovice v okrese Znojmo, kde chovatel nahlásil postupný úhyn všech devíti chovaných slepic (vyšetření Státního veterinárního ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5N1). Druhé ohnisko bylo v malochovu v obci Blažim na Lounsku. Chovateli uhynulo osm z 12 slepic, část přeživších slepic vykazovala změny chování; vyšetření potvrdilo ...

Povrchová vrstva půdy je na většině území ČR vodou nasycená

4.1.2022

Na jihozápadě Čech bude až do večera vydatně pršet. Kvůli intenzivním srážkám spolu s táním sněhu hrozí na Šumavě v povodí Vydry, Křemelné a horní Otavy vystoupání hladin na desetiletou až dvacetiletou povodeň. Kulminaci meteorologové předpokládají v noci na středu 5. ledna. Na třetí stupeň povodňové aktivity se dostala Otava v Rejštejně na Šumavě, na druhém stupni je Vydra v Modravě na Klatovsku. Článek na webu ČT24 rovněž upozorňuje na ...

Plyn v Evropě opět zdražuje - ze dne na den téměř o 10%

4.1.2022

Ceny plynu v Evropě znovu stoupají. Oproti pondělí 3.1 se dnešní úterní cena navýšila téměř o deset procent. Důvodem jsou značně snížené dodávky z Ukrajiny na Slovensko a také plynovod Jamal, kterým už patnáctým dnem proudí ruský plyn v obráceném směru, tedy z Německa do Polska. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/plyn-v-evrope-opet-zdrazuje-40382884  

V předkládání Strategických plánů dojde ke zpoždění

4.1.2022

V Bruselu očekávají v předkládání návrhů národních strategických plánů k SZP EU zpoždění. Jak bylo uvedeno, politická dohoda k pravidlům SZP byla uzavřena v červnu 2021. Členské země měly povinnost předložit návrhy národních strategických plánů SZP do začátku nového roku, ale vzhledem k nejrůznějšímu zpožďování včetně pozdního formálního přijetí pravidel Parlamentem i k chybějící sekundární legislativě dojde k tomu, že některé země své ...

Zelení politikové i environmentální aktivisté se bouří proti návrhu EK ve věci energetické taxonomie

4.1.2022

Environmentální aktivisté (včetně známé Grety Thunbergové) i členové politických stran Zelených (v SRN, Rakousku i jinde) se bouří proti návrhu Evropské komise zařadit do taxonomie fosilní zemní plyn a jadernou energetiku. Aktivisté kritizují mj. německého kancléře O. Scholze, francouzského prezidenta E. Macrona a šéfku Komise U. von der Leyenovou. Nelíbí se jim, že politikové ještě na listopadové světové klimatické konferenci COP26 ...

Prezident DBV napsal provolání k zemědělcům do nového roku

4.1.2022

Prezident Německého svazu zemědělců (DBV) Joachim Rukwied zemědělce vyzval, aby se pozitivně dívali dopředu. Čas nelze vrátit zpátky, zemědělství se nachází v transformačním procesu, přičemž proces změn se v něm nezpomalí a spíše se zrychlí. Velkou výzvou bude transformace v chovu hospodářských zvířat. Dle něho konfrontace nejsou řešením výzev budoucnosti. Uvedl, že tu je klimatická změna, něco se s tím dělat musí a poukázal na ...

Ministr Nekula uvedl, že chce podporovat malé a střední zemědělce, ale s přihlédnutím k českým specifikům

4.1.2022

Hlavním tématem pro nového ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) je nastavení podmínek čerpání evropských dotací. Další informace jsou k tomu zde: https://www.euroskop.cz/8961/38273/clanek/zemedelci-a-ekologove-hlavnim-tematem-pro-nekulu-jsou-nyni-dotace/  

Program Kvalifikovaný zaměstnanec - MANUÁL pro členy ZS ČR

4.1.2022

Program je realizován od 1. září 2019 na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku a vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny , Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Program je určen: na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované ...

V Radě EU probíhá francouzské předsednictví

4.1.2022

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto pololetí předsednictví Francie řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá zajistit kontinuitu činnosti EU. Radu de facto vede francouzský prezident E. Macron, kterého v tomto pololetí čeká i obhajoba prezidentského mandátu a kampaň za znovuzvolení francouzským prezidentem. E. Macron představil priority předsednictví již v prosinci: Patří mezi ně ...

Německá vládní koalice má první trhliny, týkají se mimo jiné energetiky

4.1.2022

Objevily se zprávy o prvních trhlinách ve vládní koalici (sociální demokraté, svobodní liberální demokraté a zelení) v SRN. Týkají se energetiky a zelené taxonomie EU, která má být předložena v lednu 2022 (EK v ní má akceptovat jadernou energetiku a zemní plyn). Německý kancléř O. Scholz návrh taxonomie podporuje a nechce, na rozdíl od Rakouska, přistoupit k soudní žalobě. Zatímco německý vicekancléř R. Habeck, který je představitelem ...

EK odmítá kritiku dočasného zařazení jádra a plynu k zeleným investicím. Rakousko je proti jaderné energii a chce ji v EU zastavit

4.1.2022

Jak je vidět, energetická politika je na pořadu každého dne. Rakousko hrozí, že pokud projde návrh Evropské komise zařadit jádro a zemní plyn mezi čisté zelené zdroje, připraví proti Bruselu žalobu. Rakousko řešení navržené Evropskou komisí nechce tolerovat ani přesto, že by mělo dle EK představovat pouze mezistupeň na cestě k plně ekologickým zdrojům. Zdroj: ...

Ministři poslali premiérovi své priority. Programové prohlášení vláda bude mít do příštího týdne

3.1.2022

Do pondělí museli všichni ministři odeslat premiérovi své priority. Programové prohlášení musí kabinet dokončit nejpozději do začátku příštího týdne. 12. ledna nová vláda plánuje požádat sněmovnu o důvěru. Koaliční smlouva mezi SPOLU a uskupením Pirátů se Starosty má celkem 43 stran a obsahuje dvanáct témat. Tento text je základem programového prohlášení. Více zde: ...

Několik továren v Německu kvůli vysokým cenám energií ohlásilo omezení provozu

3.1.2022

Vysoké ceny energií mohou postupně ochromit průmysl. Obává se toho také Německo, kde už kvůli krizi začaly první odstávky výroby. V ohrožení jsou tak nově i podniky, které pandemii koronaviru přečkávaly bez problémů. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/nemecko-ochromeni-prumyslu-drahe-energie_2201031740_kro    

Politici v ČR oceňují návrh EK zařadit jádro a plyn mezi zelené investice. Mj. Rakousko a SRN jsou zásadně proti. Jasno má být koncem ledna 2022

3.1.2022

Návrh Evropské komise zařadit jádro a zemní plyn mezi čisté zdroje energie je dobrý signál, je to jeden z klíčů k energetické soběstačnosti, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Reagoval na informaci, kterou v sobotu 1.1. uveřejnil list Financial Times. Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) možnost využít jádro a plyn po přechodné období jako náhradu uhlí umožní České republice postupně přejít na klimaticky čisté ...

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula se ujal úřadu, zaměřit se chce na moderní technologie, ekologii i podporu malých zemědělců

3.1.2022

Premiér Petr Fiala uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu. Prioritou nového ministra je precizní zemědělství, tedy využívání moderních technologií. Soustředit se chce také na ochranu a zadržování vody v krajině, ekologické zemědělství a efektivnější podporu malých a středních zemědělců. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 3.1. je v plném znění zde: ...

Jaký bude rok 2022? Byznysové špičky věří v obrat, bojí se vyšších cen

3.1.2022

Rok kontrastů, ale i heroických výkonů. Tak několik českých manažerů a podnikatelů (včetně šéfa ČEZ) hodnotí rok 2021 pro celou společnost. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-jaky-bude-rok-2022-byznysove-spicky-veri-v-obrat-boji-se-vyssich-cen-184018    

Vláda ČR je kompletní, prezident jmenoval Zdeňka Nekulu ministrem zemědělství. „Řídíte odvětví, které formovalo historii národa,“ apeloval na...

3.1.2022

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se stal ministrem zemědělství. Dva a půl týdne po zbytku vlády jej jmenoval prezident Miloš Zeman. V prosinci místo něj pověřil dočasným vedením resortu předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku, protože měl kandidát na ministra v první polovině měsíce pozitivní test na koronavirus a byl v karanténě. Nekula bude muset vyřešit situaci kolem Lesů ČR, které jsou nyní bez vedení, ve funkci chce prosazovat využívání moderních ...

Šéf ČEZu varoval před detaily evropského plánu na zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje

3.1.2022

Aktuální návrh Evropské komise zařadit za určitých podmínek jádro a zemní plyn mezi zelené zdroje za problematický považuje i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Domnívá se, že ve znění, s jakým Komise přišla, může záměr přinést zásadní komplikace z hlediska transformace české energetiky a zejména teplárenství. Česká republika by měla podle něj zaslat připomínky a návrhy úprav tak, aby se akt stal akceptovatelný a jeho podmínky byly vůbec ...

Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví - MANUÁL pro členy ZS ČR

3.1.2022

1. prosince 2019 začal fungovat nový nástroj pro získávání pracovníků do potravinářství, zemědělství a lesnictví z Ukrajiny. V souvislosti s ukončením platnosti Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem vnitra nový nástroj, který umožní pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek. V letech ...

Vláda zruší elektronickou evidenci tržeb

3.1.2022

Vláda zruší elektronickou evidenci tržeb, potvrdil premiér Petr Fiala. Povinná registrace se nevrátí. Teď je EET kvůli dopadům covidu pozastavená. Zástupci nové koalice tento systém kritizovali od začátku jeho fungování. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3421582-vlada-zrusi-elektronickou-evidenci-trzeb-potvrdil-premier  

Ceny energií zůstávají vysoko, promítne se to do zdražování dalšího zboží

3.1.2022

Desítky procent navíc lidé platí nebo brzy začnou platit za elektřinu, plyn, ale i teplo. Ceníky energií přepisují téměř všichni dodavatelé na trhu. Vysoké ceny surovin i např. zvyšování odměn zaměstnancům tlačí vzhůru i ceny ostatních služeb a zboží pro koncové zákazníky. Článek na webu ČT24 uvádí mj. přehled dodavatelů energií, kteří v ČR ukončili činnost a je v plném znění zde: ...

Brusel chce dát jádru a zemnímu plynu zelenou nálepku

2.1.2022

Evropská komise chce zařadit jádro a zemní plyn mezi zelené investice. O zařazení jaderné energie na seznam zelených investic dlouhodobě usiluje například Česko a Francie. Striktně proti tomu jsou Rakousko a Německo. Návrh EK u nás ocenili premiér Petr Fiala (ODS), ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL), bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), bývalý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO) i další čeští politici. Zdroj: ...

Německo zavírá jaderné elektrárny

2.1.2022

Německo ukončuje provoz jaderných elektráren Brokdorf ve Šlesvicku-Holštýnsku, Grohnde v Dolním Sasku a Gundremmingen C v Bavorsku. Tři další zbývající jaderné elektrárny země odstaví do konce roku 2022, čímž Německo definitivně zastaví výrobu energie z jádra. V nadcházejících letech chce přejít výhradně na obnovitelné a ekologické energetické zdroje. Zdroj: ...

Rakousko: Jaderná energie není řešením. Kvůli plánu zařadit jádro mezi čisté zdroje hrozí žalobou

2.1.2022

ČT24 2. ledna uvedla, že rakouská ministryně pro klima a energetiku Leonore Gewesslerová pohrozila právními kroky proti plánům Evropské komise zařadit za určitých podmínek energii vyrobenou z jádra a zemního plynu mezi investice šetrné ke klimatu. K žalobě vyzvala německou vládu také opoziční postkomunistická strana Levice, informovala agentura DPA. Zdroj: ...

Evropské unii předsedá Francie, ve 2. poletí 2022 Francii vystřídá ČR

2.1.2022

Předsednictví Evropské unii se od 1.1. 2022 na půl roku ujímá Francie (mj. zastánce jaderné energetiky). Od 1. července bude sedmadvacítce předsedat Česká republika. Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3422302-evropske-unii-predseda-francie-v-lete-ji-vystrida-cesko https://www.euroskop.cz/8952/38262/clanek/cesko-ceka-posledni-pulrok-priprav-na-predsednictvi-plan-koordinuje-s-francii/    

Další zjištění výskytu ptačí chřipky na území ČR

2.1.2022

SVS upozornila, že 27. prosince 2021 ve voliérovém chovu bažantů v Hovoranech na Hodonínsku v Jihomoravském kraji bylo potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky H5N1. Chovatel nahlásil hromadný úhyn zhruba 1 000 z přibližně 6 000 bažantů chovaných v tamní bažantnici. Zdroj: https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-aktualni-informace/  

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do r. 2027. Bude více zaměřený na ekologii

2.1.2022

Nové vedení Ministerstva zemědělství upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. V rámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací. Tisková zpráva MZe ze dne 29.12.2021 je v plném znění zde: ...

Ministra zemědělství jmenuje prezident 3.1. 2022. Zazněly další výhrady vůči Green Deal

2.1.2022

Prezident Miloš Zeman 3.1. jmenuje ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL). Po nedělním novoročním obědě v Lánech to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Mluvčí prezidenta pondělní jmenování potvrdil, uskuteční se ve 12.00 hod. Ještě před tím se Zeman s Nekulou v Lánech setká. Zdroje: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/petr-fiala-novorocni-obed-milos-zeman-jmenovani-ministr-zemedelstvi_2201021445_zuj ...

Výstupy projektu v roce 2021

31.12.2021

Výstupy projektu "Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2021".    

Prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (2021)

29.12.2021

Dle obecně dostupných statistik poskytovaných v rámci řešení pojistných situací a sumarizací úkonů hrazených zdravotními pojišťovnami je úrazovost v zemědělství 4,5 % (počet úrazů na 100 pojištěnců), tj. dvakrát větší než ve všech odvětvích ekonomické činnosti. Největší úrazovost v zemědělství vzniká jako důsledek: práce se zvířaty (především u chovu skotu, napadení zvířetem) používání zemědělské techniky (především při ...

Ceny zemního plynu v Evropě začaly klesat, ale oproti dřívějšku zůstávají vysoké

23.12.2021

Ceny zemního plynu v Evropě se ve čtvrtek 23. prosince začaly snižovat poté, co se během 51. týdne vyšplhaly na nová rekordní maxima. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu 2022 ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce před 16:00 SEČ měla pokles o 21 procent na 136 EUR/MWH (zhruba 3400 korun za megawatthodinu). 21. prosince poprvé v historii překročila 170 EUR/MWh. Zdroje: ...

Ve velkochovu nosnic v Libotenicích na Litoměřicku byla zjištěna ptačí chřipka

23.12.2021

SVS 23.12. oznámila, že ve velkochovu nosnic v Libotenicích na Litoměřicku v Ústeckém kraji byla potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1. Ve čtyřech halách se zde nacházelo celkem 188 000 kusů drůbeže. V uplynulých dnech zde došlo k hromadným úhynům několika tisícovek kusů. Drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena a bezpečně zlikvidována v asanačním podniku, zlikvidováno bude také několik stovek tisíc vajec. Státní veterinární ...

Německo odstavuje další jadernou elektrárnu

23.12.2021

Německo odstavuje další jadernou elektrárnu. S koncem roku 2021 ukončí provoz tři reaktory. V roce 2022 Německo přestane vyrábět elektřinu z jádra úplně. Rozhodla o tom vláda Angely Merkelové v roce 2011. A také v důsledku dlouhodobého tlaku environmentálních aktivistů. Jak uvádějí i jiné zdroje, společnost je v SRN rozdělena: část si přeje tento energetický zdroj zrušit, ale část ne. Stejně tak je rozdělena i EU - některé země chtějí v ...

V ČR skončil další dodavatel energií: Český Energetický Dodavatel, který měl přes sedm tisíc klientů

23.12.2021

Další tisíce lidí skončí v režimu dodavatele poslední instance. Činnost ukončila firma Český Energetický Dodavatel. Vyplývá to z informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Podle jeho dat firma dodávala elektřinu 4 283 zákazníkům a plyn 2 933. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3418400-cesky-energeticky-dodavatel-skoncil-firma-mela-pres-sedm-tisic-klientu  

Úrodnost zemědělských půd v ČR hodnotí ÚKZÚZ již 60 let

23.12.2021

Tisková zpráva – Dlouhodobému sledování úrodnosti půd v České republice se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský věnuje formou Agrochemického zkoušení půd již od roku 1961. Výsledky zkoušení poskytují vlastníkům půdy a hospodařícím subjektům informace nezbytné pro racionální hnojení. Tisková zpráva je v plném znění zde: ...

Polsko čelí dalšímu řízení kvůli porušení práva EU. Důvodem je kontroverzní rozsudek ústavního soudu

23.12.2021

Evropská komise zahájila řízení s Polskem kvůli říjnovému rozhodnutí polského ústavního soudu, které zpochybnilo nadřazenost práva EU. Polsko tak podle unijní exekutivy porušuje principy unijního práva a také závaznost verdiktů Soudního dvora EU pro všechny členské země. Polský premiér Mateusz Morawiecki kritiku z Bruselu odmítl. Varšava tvrdí, že polský soud pouze hájí svrchovanost ústavy země. Zdroj: ...

Ministr zemědělství odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka

22.12.2021

Tisková zpráva – Místopředseda vlády a ministr zemědělství Marian Jurečka k dnešnímu dni odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka. Důvodem k odvolání byla zejména manažerská pochybení generálního ředitele a neefektivní reorganizace státního podniku. Tisková zpráva je v plném znění zde: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministr-zemedelstvi-odvolal-generalniho.html  

Ceny zemního plynu pokračují na rekordy a potáhnou nahoru i ceny elektřiny

22.12.2021

Plynovod Jamal pracuje druhým dnem v obráceném režimu, plyn proudí z Německa do Polska. Vyplývá to z údajů, které ve středu 22.12. zveřejnil německý provozovatel plynovodní sítě Gascade. Cena plynu pro evropský trh s dodáním v lednu 2022 překonala téměř o 10% rekordní říjnovou cenu plynu a dne 21.12.2021 vzrostla na nově rekordních více než 170 EUR/MWh (4 290 Kč/MWh). Zdroj: ...

Šíření ptačí chřipky na jihu Čech pokračuje

22.12.2021

SVS včera 21.12. oznámila další ohnisko ptačí chřipky H5N1 na okraji Českých Budějovic, kde chovateli uhynula cca třetina z 60 slepic. Další informace SVS jsou zde: https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-aktualni-informace/  

Skončil další dodavatel energií

22.12.2021

S dodávkami energií v ČR skončil po skupině Bohemia Energy a několika jiných firmách další dodavatel: Svou činnost ukončila společnost Energie pro Tebe, jak vyplývá z informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Podle jeho dat dodává firma plyn 336 zákazníkům, kteří teď skončí v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Firma konec činnosti odůvodnila vysokými cenami plynu. Zdroje: ...

Část šlechtitelského chovu hus likvidovaného kvůli ptačí chřipce ušetří

21.12.2021

V Rybářství Nové Hrady na Českobudějovicku chtějí zachránit poslední šlechtitelský chov hus v ČR, který napadla ptačí chřipka. Už v listopadu tam museli nechat utratit 2 600 ptáků. Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachované. Původně měli v úterý a ve středu veterináři utratit 1900 ptáků. V úterý 21.12. to uvedl ředitel jihočeské veterinární správy František ...

Část zemí EU kritizuje zpoplatnění emisí ze silniční dopravy a vytápění budov

21.12.2021

Plán na zahrnutí silniční dopravy a vytápění budov do systému emisních povolenek rozděluje země Evropské unie. Ministři životního prostředí 20. prosince v Bruselu prezentovali postoje členských států k balíčku klimatických návrhů Evropské komise a právě záměr zpoplatnit emise ze zmíněných odvětví vyvolalo  největší pochybnosti. Podpořila jej část zemí západní a severní Evropy včetně Německa či Rakouska, výrazné výhrady dali najevo zástupci ...

Rozhodnutí EK ve věci jaderné energie a zemního plynu se odsouvá

21.12.2021

EK měla 22.12. zveřejnit, jestli zařadí jadernou energii a zemní plyn k investicím šetrným ke klimatu dle unijních pravidel pro zelené financování. Ale nedojde k tomu, proběhne k tomu diskuze a oficiální stanovisko k taxonomii bude zveřejněno na počátku r. 2022. Uvedl to 20.12. komisař EU pro životní prostředí V. Sinkevičius. Je známo, že v této věci mezi členskými zeměmi přetrvávají velké rozpory a neshodnou se na tom, jestili uvedené ...

Rozpočet pro české předsednictví Evropy roste

21.12.2021

Nová vláda Petra Fialy na jednu stranu uvádí, že zeštíhlí státní rozpočet pro příští rok, na druhou stranu už nyní ví, že bude muset poskytnout více peněz na předsednictví v Radě Evropské unie. Ukázalo se, že dosavadní schválená částka 1,44 miliardy Kč není dostačující. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/evropske-predsednictvi-navyseni-rozpoctu-mikulas-bek-petr-fiala-evropska-unie_2112210500_vtk   Kromě přípravy českého ...

V EU má dojít k energetickému přechodu

20.12.2021

Na jedné straně v EU sílí obavy z nezahrnutí atomové energie a zemního plynu do taxonomie udržitelných zelených zdrojů a na druhé straně sílí obavy z jejich zahrnutí. Obavy z jejich zahrnutí mají Zelení i řada europoslanců. Tito argumentují tím, že že jádro i zemní plyn přispívají k znečišťování životního prostředí a proto je nutné je nahradit jinými energetickými zdroji a provést evropský energetický přechod, který upřednostní zelené ...

Ministryně Hubáčková: Uhlí by mělo v ČR skončit do r. 2030

20.12.2021

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) by ráda ukončila těžbu uhlí v ČR dříve, než se dosud uvažovalo, konkrétně k roku 2030. Hubáčková to řekla při sobotním uvedení do úřadu premiérem Petrem Fialou (ODS). Zdroje: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hubackova-uhli-by-melo-skoncit-do-roku-2030-40381656 ...

Veterinární inspektoři zahájili kontroly prodejců vánočních kaprů

20.12.2021

Inspektoři Státní veterinární správy budou v nadcházejících dnech jako každoročně kontrolovat prodejce vánočních kaprů. Prodejci letos nahlásili v rámci celé ČR téměř 3 000 prodejních míst, což je více než v předchozích letech. Při kontrolách se inspektoři jako obvykle zaměří jak na zacházení s živými rybami, tak na dodržování pravidel legislativy při jejich usmrcováni. Kontrolovány budou také hygienické podmínky prodeje. Letos je nejvíce ...

SVS: Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na r. 2022

20.12.2021

SVS a MZe zveřejňují Metodiku kontroly zdraví zvířat nařízené vakcinace pro rok 2022 . Jeden z hlavních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor, důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat i myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace. Zdroj: ...

Jak se zvyšuje průměrná velikost zemědělského podniku ve Francii

20.12.2021

Ve Francii zveřejnili výsledky Agrocenzu a mj. z nich vyplývá, že ve Francii došlo ke zvětšení průměrné velikosti zemědělského podniku z 55 hektarů v r. 2010 na 69 v r. 2020. Hlavním důvodem je to, že sto tisíc firem ukončilo podnikání/vstoupilo do jiných zemědělských firem. Průměrná velikost se sice zvětšila, ale je to málo ve srovnání se zámořím, kde je např v USA průměrná výměra téměř 200 ha a v Kanadě převyšuje 330 ha. Více zde ...

Velká vánoční předpověď počasí

20.12.2021

Štědrý den začne velmi mrazivě, v průběhu Štědrého dne se bude postupně oteplovat. Po něm bude oteplování pokračovat, ale po vánočních svátcích by mělo přijít nové ochlazení, vyplývá z předpovědi počasí. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/pocasi/3416984-velka-vanocni-predpoved-pocasi      

Vedením Ministerstva zemědělství byl dočasně pověřen vicepremiér Marian Jurečka

20.12.2021

Tisková zpráva – Kandidát na ministra zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) měl před časem pozitivní test na nemoc Covid-19 a je stále ještě v izolaci, která mu neumožnila osobní účast na jmenování ministrů v Lánech, ani následné přebrání agendy. Vedením Ministerstva zemědělství byl proto dočasně pověřen Marian Jurečka, který se dnes ráno oficiálně poprvé dostavil do úřadu a rovnou začal řešit ty nejpalčivější úkoly. Jmenování Nekuly ...

Další ohniska ptačí chřipky v jižních Čechách

17.12.2021

Veterináři potvrdili 17. prosince další ohnisko ptačí chřipky u čtyř hejn firmy Rybářství Nové Hrady. Příští týden tam budou muset utratit asi 1 900 ptáků. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v ČR s padesátiletou tradicí, zbude z něj jediné hejno s 200 ptáky. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dalsi-ptaci-chripka-v-novych-hradech-slechtitelsky-chov-hus-tam-asi-skonci-40381542   Veterináři 17. prosince potvrdili další ...

Chovatelé prasat čelí krizi, lidé jim mohou pomoci nákupem tuzemského masa

17.12.2021

Tisková zpráva – Situace v sektoru vepřového masa je i nadále kritická a hrozí uzavírání některých podniků a nedostatek českého vepřového masa ke koupi. Ministerstvo zemědělství hledá způsoby, jak chovatelům co nejvíce pomoci. Opakovaně na Radách pro zemědělství v Bruselu požaduje po Evropské komisi zavedení mimořádných podpor pro tento sektor. MZe proplatí chovatelům v národních dotacích přes miliardu korun, i sami chovatelé se snaží ...

Poprvé 17.12. zasedla nová vláda, nouzový stav neprodlouží

17.12.2021

Nově jmenovaná vláda se na svém prvním zasedání shodla na tom, že nepožádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který bude trvat do 25. prosince 2021. Bez prodloužení přestanou platit některá opatření proti šíření nákazy koronaviru, např. omezení otevírací doby v restauracích a zákaz pořádání vánočních trhů. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3415764-zive-poprve-zasedla-nova-vlada-jednala-o-nouzovem-stavu  

ČR má novou vládu. Řešit musí mj. energetickou krizi

17.12.2021

Prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech 17. prosince jmenoval novou vládu premiéra Petra Fialy (ODS). Kabinet koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN střídá vládu vedenou premiérem Andrejem Babišem (ANO). Fialův kabinet se po ceremoniálu přesune do pražské Strakovy akademie, kde absolvuje první zasedání. Nový premiér v pátek odpoledne a v sobotu uvede ministry do jejich úřadů. Zdroje: ...

Ceny energií v EU v listopadu meziročně vzrostly o 27,5%. Inflace je v EU nejvyšší za 20 let

17.12.2021

Prohlubování inflace v Evropské unii způsobené zejména zdražováním energií v listopadu opět zrychlilo: Meziroční inflace v průměru 27 členských zemí vystoupila na 5,2 procenta, což je nejvýše za poslední dvě desetiletí. Ve své zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3415724-inflace-v-eu-vzrostla-na-52-procenta-je-nejvyssi-za-dvacet-let ...

Lídři EU se na summitu neshodli na podpoře jádra, podle Babiše ji ale šéfka EK slíbila

17.12.2021

Bez dohody skončilo v noci ze čtvrtka na pátek několikahodinové jednání o jaderné energii a emisních povolenkách, které vedli lídři zemí Evropské unie na bruselském summitu. Uvedl to český premiér v demisi Andrej Babiš. Skupina států včetně ČR navrhla prosadit do závěrů jednání, aby Evropská komise (EK) jádro zařadila na seznam zelených investic. Proti se postavilo Rakousko, Německo, Lucembursko (pozn.: proti elektřině z jádra je i ...

EK informovala o reformě plynárenství

17.12.2021

Evropská komise zveřejnila očekávaný návrh reformy plynárenského sektoru. Jejím cílem je přesměrovat EU od fosilního plynu k udržitelnějším alternativám. Další informace jsou zde: https://euractiv.sk/section/energetika/news/co-prinasa-reforma-plynarenstva-komisia-predstavila-detaily/  

Jak členské země EU řeší energetickou krizi

16.12.2021

Vysoké ceny energií jsou jedním z hlavních témat čtvrtečního jednání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Zatím nepanuje shoda na tom, jak v této bezprecedentní krizi společně postupovat a jednotlivé země řeší problém podle svého. Bruselský think-tank Bruegel vypracoval přehled toho, jaká krátkodobá opatření zatím vlády sedmadvacítky zavedly, aby ochránily spotřebitele před přímým dopadem prudkého nárůstu cen. Novinky ho přinášejí v ...

Šéfy států EU čeká další jednání o cenách energií

16.12.2021

Mimo jiné vysoké ceny energií budou tématy čtvrtečního jednání prezidentů a premiérů unijních zemí na summitu v Bruselu. Předseda Evropské rady Charles Michel se oficiálně rozloučí s českým premiérem Andrejem Babišem v demisi, který je na svém posledním summitu ve funkci. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3415096-sefy-statu-eu-ceka-debata-o-cenach-energii-ockovani-ci-napeti-ve-vychodni-evrope  

Chovatelé prasat z jihu Čech ruší své chovy

16.12.2021

Chovatelé na jihu Čech začali (obdobně jako tomu je např. v SRN) rušit chovy prasat z důvodu nízkých realizačních cen pro zemědělce, zatímco se mnohem rychleji zvyšují ceny vstupů a v důsledku toho vynaložené náklady. Vepřín se teď ruší i ve Volenicích na Strakonicku. Většinu prasat nákladní auta odvezla na porážku. Zpráva z ČT24 uvádějící i citaci předsedy Zemědělského svazu pokračuje zde: ...

Ceny energií letí na burze nahoru. Dodavatelé zveřejňují ceníky pro nový rok

15.12.2021

Ceny energií se jen tak nesníží. Elektřina i plyn na burze dále rostou, což ponesou koncoví zákazníci. Někteří dodavatelé už zveřejnili ceníky na rok 2022. Více zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-energie-leti-na-burze-nahoru-dodavatele-uz-zverejnuji-ceniky-pro-novy-rok-183415  

Nový kancléř SRN Scholz vystoupil s projevem k vládnímu prohlášení a nic tam nezaznělo o zemědělství

15.12.2021

Nový kancléř Olaf Scholz v Bundestagu 15. prosince vystoupil s 90 minutovým projevem k prohlášení nové vládnoucí trojkoalice (Sociální demokraté, Liberální svobodní demokraté a Zelení). V prohlášení např. zaznělo, že v Německu dojde k prorážení nových cest a to i tam, kde osvědčené staré cesty na první pohled stále ještě fungují. Kancléř se věnoval mj. klimatickým změnám, řešení a podal informace k miliardovým investicím např. do dobíjecích ...

Protesty environmentálních aktivistů začínají i nás

15.12.2021

Plánované spojení Monety s PPF a vyjadřování jejího akcionáře a uhlobarona Pavla Tykače se nelíbí environmentálním aktivistům. Proto v Praze plánují akci před pondělní valnou hromadou. Banka je žádá, aby setkání nenarušovali. Více zde:   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-osobni-aktiviste-opepri-valnou-hromadu-monety-vadi-jim-udajne-spojeni-s-uhlim-183446  

Francie, ČR a Švédsko mají v EU společný program předsednického tria

15.12.2021

Země Evropské unie 14.12. schválily obecný program Rady EU pro příští rok a půl, na němž se dohodli zástupci tří příštích předsednických zemí – Francie, ČR a Švédska. Přes některé odlišnosti v názorech se trio shodlo na společném směru, jímž by se evropská sedmadvacítka měla v příštích 18 měsících ubírat. Zaměřit se Paříž, Praha a Stockholm chtějí na klimaticky šetrné zotavení ekonomik. Více zde: ...

V EU se volá po vyvinutí nového udržitelného energetického systému

15.12.2021

Řešení dopadů rozkymácení energetických trhů se v EU dostalo na pořad dne. V dalším článku Euractivu na toto téma se uvádí, že otřesy trhů s elektřinou a plynem jsou mimořádné. Přitom stávající pravidla pro fungování energetického trhu EU jsou zastaralá a volá se po jeho nahrazení novým a udržitelným systémem a zároveň po tom, aby v energetických dodávkách převládly zelené obnovitelné zdroje. Vidíme, že celá unie je vystavena řadě ...

Potvrzení zaměstnavatele o pozitivním testu zaměstnance - formulář

15.12.2021

Vláda s účinností od 20. prosince 2021 přidala zaměstnavatelům povinnost vystavit zaměstnanci, který se samotestoval v rámci povinného testování zaměstnanců a jehož samotest vyšel pozitivní, „Potvrzení o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-SOV-2 provedeného laickou osobou (samotest)“ , a to na formuláři , který je přílohou nařízení a který si můžete stáhnout zde dole v příloze. ...

Skončil další dodavatel elektřiny a plynu. Microenergy měla stovky klientů (včetně ERÚ i VZP)

14.12.2021

Energetický regulační úřad také skončil u dodavatele poslední instance. Elektřinu odebíral od firmy Microenergy, která v úterý 14.12. oznámila konec na českém trhu. Úřad si teď musí hledat nového dodavatele. Ve stejné situaci jsou i Všeobecná zdravotní pojišťovna i antimonopolní úřad. Podle Operátora trhu s elektřinou (OTE) firma dodávala energie více než 760 zákazníkům. Zdroje: ...

Rozhovor s prezidentkou COPA

14.12.2021

Slovenská verze Euractivu uvádí rozhovor s prezidentkou COPA Christiane Lambertovou, která dříve jako první žena v historii řídila i Francouzský zemědělský svaz (FNSEA). Mj. hovoří o národních strategických plánech, růstu cen energií a cen průmyslových hnojiv, o francouzském předsednictví v EU atd. Zdroj: ...

Inflace se v řadě zemí zvyšuje

14.12.2021

V listopadu 2021 v ČR stoupla inflace meziročně na 6,0 procent z říjnových 5,8 procenta. Inflace v lednu 2022 překročí podle člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba 7 procent, jde podle něj o optimistický odhad. S 10 procenty se ale nepočítá. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/inflace-ceska-narodni-banka_2112121422_pj   I v dalších zemích jde inflace na mnohaleté rekordy: Např. v SRN je inflace nejvyšší od ...

Sektor vepřového čelí krizi, ČR v Bruselu požádala o zavedení mimořádné podpory pro chovatele prasat

14.12.2021

Tisková zpráva – Kritická situace v sektoru vepřového masa a příprava strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) jsou body, které Česká republika předložila na prosincovém jednání ministrů pro zemědělství v Bruselu. Ti se na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (AGRIFISH) dohodli na společné pozici 27 zemí EU k pohotovostnímu plánu pro zajištění dodávek potravin a potravinové bezpečnosti v případě krize. Diskutovali také o ...

Konvenčně hospodařící zemědělci se v SRN cítí být nedostatečně uznávaní veřejností

14.12.2021

Unie CDU/CSU měla v podzimních volbách neúspěch. Vyjádřila se k tomu i Marlene Mortler, předsedkyně pracovní skupiny pro potraviny, zemědělství a lesnictví za CSU. Dle ní je část zemědělců už nevolila proto, že se cítí být pod velkým tlakem. Tlak pramení mj. z byrokratických požadavků i z toho, že zejména konvenčně hospodařící zemědělci se snaží být nedostatečně uznávaní širokou veřejností. Proto CSU chce zlepšit svoji práci v regionech i s ...

EK navrhla společný nákup plynu

14.12.2021

Evropská komise navrhne členským zemím systém na společný nákup zemního plynu a na vytváření strategických zásob plynu jako jedno z řešení prudce se zvyšujících cen. Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/221064/europska-unia-reaguje-na-vysoke-ceny-energii-navrhne-spolocny-nakup-plynu    

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021

13.12.2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uvedl v tiskové zprávě, že provádí celoroční monitoring výskytu hraboše polního. Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů aktuálně odpovídá 0,9 násobku podzimního prahu škodlivosti. Z doporučených opatření, která je možné v tomto období využít, se nabízí instalace berliček pro dravce do porostů krmných plodin. Přilákaní dravci částečně napomáhají přezimující populace hrabošů regulovat. ...

Předsedkyně Evropské komise uvedla, že SRN je příklad pro ekologickou transformaci EU

13.12.2021

Nová německá vláda bude (mimo jiné) usilovat o silnou a suverénní Evropskou unii a její přechod ke klimaticky odpovědnému hospodářství. Po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou to v pátek 10.12. prohlásil německý kancléř Olaf Scholz, který potvrdil záměr své vlády docílit unijní podpory pro výrobu energie z plynu. Šéfka unijní exekutivy ocenila pokračování proevropského přístupu Berlína a označila Německo za ...

Cena elektřiny se v r. 2022 zvýší až o 50%, plynu až o 70%, uvedl Havlíček

13.12.2021

Cena elektřiny poroste v roce 2022 o 30 až 50 procent, cena plynu o 50 až 70 procent, uvedl v pondělí 13.12. ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO). Uvedl to s odkazem na jednání se zástupci ČEZ. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cena-elektriny-poroste-az-o-50-procent-plynu-jeste-vic-rekl-havlicek-40380989  

Počet farem ve Francii během 10 let klesl víc než o 20%

13.12.2021

Počet farem ve francouzském zemědělství během deseti let klesl více jak o 20%. Od roku 2010 do r. 2020 se počet farem snížil o 21%. Zdroj: https://www.rno.sk/pocet-fariem-vo-francuzsku-pocas-10-rokov-klesol-viac-nez-o-patinu/  

Země V4 budou řešit s francouzským prezidentem energetiku

13.12.2021

Francouzský prezident Emmanuel Macron navštíví v pondělí 13.12. Budapešť a v podvečer se setká s premiéry zemí Visegrádské skupiny (V4): ČR, Maďarska, Polska. Řešit budou mimo jiné energetickou politiku. Zdroj: Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/babis-macron-v4-francie-madarsko.A211213_090655_zahranicni_jhr

I prosazovaná elekromobilita má stinné stránky: v mrazech klesá dojezd elektromobilů až o 40 %

13.12.2021

V zdálenost, kterou může elektrické auto na jedno nabití zvládnout, může v mrazech klesnout až o 40 procent. Některé elektromobily můžou mít v mrazech problémy s nastartováním a to už při teplotách okolo minus šesti stupňů Celsia. Potvrzují to studie německé společnosti ADAC i Americké automobilové asociace. Většina automobilek o poklesu kapacity baterií v elektromobilech v zimním období neinformuje. Zdroj: ...

Inflace je v ČR nejvyšší od roku 2008, v listopadu to bylo 6%

10.12.2021

Inflace v listopadu 2021 zrychlila meziroční růst na šest procent. Šestiprocentní růst v ČR naposledy byl v říjnu 2008 (to bylo v době probíhající světové finanční a hospodářské krize, která začala v USA v červnu 2008). Obdobně jako v říjnu 2021, výrazně rostou i dovozní ceny paliv a energií. Více zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3412292-inflace-je-nejvyssi-od-roku-2008-v-listopadu-se-dostala-na-sest-procent Zhruba 75 ...

K rozkolísání energetických trhů

10.12.2021

Ceny plynu a elektřiny pokračují na rekordy. Energie budou v příštích měsících dražší, než se čekalo. Jak se v článku uvádí, z dlouhodobého hlediska bude energetické trhy determinovat zelená politika EU a také na nás bude mít vliv zrychlená zelená revoluce v SRN. Článek je v plném znění zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-masakr-na-trhu-s-energiemi-chystejte-si-penezenky-nadeje-na-obrat-neni-183049   K ...

Zdeněk Nekula bude zřejmě ministr zemědělství až po Novém roce. Zatím by ho mohl zastoupit Marian Jurečka

10.12.2021

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) se v pondělí 13.12. sejde s prezidentem Milošem Zemanem, aby se domluvili na termínu jmenování nové vlády. Českému rozhlasu-Radiožurnálu to v pátek ráno řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. S kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) se podle něj hlava státu setká ihned po Novém roce. Do schůzky Zemana s Nekulou by vedením resortu mohl být podle informací Hradu ...

EK představila část pravidel pro šetrné investice. O postavení jádra mezi energetickým zdroji rozhodne do konce roku 2021

9.12.2021

Evropská unie 9.12.2021 stanovila první část pravidel pro posuzování klimaticky šetrných investic, která mají od roku 2022 pomoci nasměrovat peníze do  zelených projektů v energetice, dopravě, stavebnictví aj. Je známo, že proti využití jaderné energie se staví několik států Evropské unie a to včetně Německa a Rakouska, které se chce, dle Euractivu, v případě unijní podpory jádra, obrátit na soud. Zdroj: ...

Razantní změna ve zdanění energií může vyvolat odpor veřejnosti, uvedl europoslanec Kovařík

9.12.2021

Schválení nových evropských pravidel pro zdanění energií bude oříškem a to i vzhledem k nárůstu cen energií, uvedl v rozhovoru pro EURACTIV.cz europoslanec Ondřej Kovařík (za ANO) a je to zde: https://euractiv.cz/section/energetika/interview/razantni-zmena-ve-zdaneni-energii-muze-vyvolat-odpor-verejnosti-rika-europoslanec-kovarik/    

Francouzský prezident představil priority francouzského předsednictví EU

9.12.2021

Francouzský prezident Emmanuel Macron podrobněji představil priority předsednictví v Radě Evropské unie, kterého se jeho země ujme 1. ledna 2022. Patří mezi ně i boj proti změnám klimatu. Po půl roce Francii v čele EU vystřídá Česká republika. Osou francouzského předsednictví bude heslo "obnova, síla a sounáležitost", uvedl už dříve E. Macron. Naposledy Francie předsedala Radě EU v roce 2008. V jiných zdrojích se též uvádí, že pro sektor ...

Slovo ministra Tomana - ptačí chřipka, AMP, SZP, zhodnocení

9.12.2021

Slovo ministra Tomana k ptačí chřipce, AMP a také ke Společné zemědělské politice EU je v plném znění zde: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/slovo-ministra-ptaci-chripka-amp-szp.html  

Teplo zdražuje. Např. v Děčíně více než o polovinu

9.12.2021

Má na to vliv údajně zvyšování cen emisních povolenek, PHM i rostoucí inflace...Tak většina společností, které u nás dodávají koncovým spotřebitelům dálkové teplo, zdůvodňuje, proč musely/musí svoje služby zdražit. Např. o více než padesát procent si připlatí domácnosti v Děčíně, o 25 procent v Praze. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/teplo-zdrazi-v-celem-cesku-v-decine-vic-nez-o-polovinu-40380463  

Bundestag zvolil Olafa Scholze kancléřem SRN. Zelení mají 5 ministrů a pozici vícekancléře

8.12.2021

Poslanci Spolkového sněmu zvolili předsedu sociálních demokratů Olafa Scholze kancléřem. Do funkce jej následně jmenoval německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Zelení v nové vládě mají 5 ministrů: Mají i vícekancléře (Robert Habeck, který je zároveň ministrem hospodářství a pro klima), Annalena Baerbocková (ministryně zahraničních věcí), Anne Spiegel (ministryně pro rodinu), Steffi Lemke, ministryně životního prostředí (dříve se ...

Také v SRN se ceny energií zvyšují

8.12.2021

Energiemi se zabývají i na na německém webu Agrarheute, protože tato věc je stále na pořadu dne. Informují tam o Monitorovací zprávě o vývoji německého trhu s elektřinou a plynem. Z této zprávy mj. vyplývá, že se očekává, že v průběhu energetické transformace ceny energií porostou a spotřebitelé musí hledat cesty k úsporám. Dlouhou část cesty k realizaci energetické transformace máme ještě ped sebou. Uvádí se tam, že v následujících letech ...

Jaké jsou priority českého předsednictví v EU a průběžné výsledky Konference o budoucnosti Evropy?

8.12.2021

6. prosince se uskutečnila konference "Jakým směrem chceme řídit Evropu", která měla za úkol průběžně zhodnotit právě probíhající Konferenci o budoucnosti Evropy. Ve třech panelech spolu diskutovali představitelé unijních, státních i nestátních institucí. Zpráva z Euroskopu dále uvádí, že výsledky konference budou využity i pro předsednictví ČR v EU (2. pololetí 2022). Státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková uvedla, že ...

Tlak na elektromobilitu je „za hranou“, varují výrobci

8.12.2021

Automobilky jsou pod tlakem, aby co nejrychleji a v co největší míře přešly na elektromobilitu. Většina výrobců to díky různými spolupracím v rámci koncernů technicky zvládne. Je však třeba dodat, že to bude zároveň znamenat ztrátu velkého počtu pracovních míst. Ředitel společnosti Stellantis Carlos Tavares podotkl, že je ohrožena i kvalita nových automobilů. Zdroj: ...

Poslanci ANO chtějí schůzi sněmovny k cenám energií. Podle nové vlády ale návrhy ceny nevyřeší

7.12.2021

Poslanci se příští týden sejdou kvůli zákonům končící vlády, které mají reagovat na vysoké ceny energií. O svolání mimořádné schůze požádalo hnutí ANO. Navrhuje např. osvobodit od DPH příští rok ceny elektřiny a plynu nebo poskytnout příspěvek až 1500 korun ročně. Budoucí vládní pětikoalice ale oponuje, že takové návrhy rostoucí ceny elektřiny dlouhodobě nevyřeší. Zdroj: ...

Budoucí ministr zemědělství SRN se chce zasazovat o sladění ekonomiky a ekologie a o ochranu klimatu i v zemědělství

6.12.2021

Ministrem zemědělství v SRN bude Cem Özdemir, který spolkové ministerstvo povede se třemi státními tajemníky. Je z politické strany Zelených a představitelé této strany vysoce hodnotí např. jeho komunikační dovednosti, což bude v tomto odvětví zvláště potřeba. Cem Özdemir se stane historicky prvním ministrem ve vládě SRN, který pochází z rodiny tureckého přistěhovalce. Jeho otec byl před odchodem do SRN v Turecku farmářem. Cem Özdemir ...

Jediná ochrana před drahou elektřinou padla. V Evropě se snížily teploty

6.12.2021

V Evropě udeřily mrazy a energetické burzy na to odpověděly dalším zvýšením cen elektřiny. Její velkoobchodní cena se dostala nad 200EUR/MWh a přiblížila se podzimnímu maximu. Podle expertů ceny elektrické energie jen tak neklesnou. U článku je i graf o vývoji cen elektřiny a v plném znění je zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-jedina-ochrana-pred-drahou-elektrinou-padla-v-evrope-prituhlo-182750  

Stanovisko bavorských zemědělců ke koaliční dohodě

6.12.2021

Prezident Svazu zemědělců Bavorska Walter Heidl ke koaliční dohodě budoucí vlády SRN uvedl, že k tomu bude potřebovat vysvětlení. Zdůraznil, že k tomu, aby zemědělci mohli plnit své úkoly v oblasti klimatu, přírody a ochrany hospodářských zvířat - potřebují mít takové podnikatelské podmínky, aby měli ekonomický úspěch a měli na to peníze. Další informace jsou zde: ...

Německá Sociální demokracie schválila koaliční smlouvu se Zelenými a Svobodnými demokraty

6.12.2021

Německá sociální demokracie (SPD) na mimořádném sjezdu dne 4.12. takřka jednomyslně schválila koaliční smlouvu se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP). Aby se sociální demokrat Olaf Scholz stal novým německým kancléřem, musí s koaliční smlouvou souhlasit i zbylé dvě strany. FDP o dohodě hlasovala na nedělním sjezdu, Zelení výsledek vnitrostranického hlasování oznámí v pondělí. Zdroj: ...

K Strategickému plánu Slovenska

6.12.2021

Slovenské ministerstvo zemědělství odeslalo Evropské komisi do Bruselu aktuální verzi dokumentu Strategický plán k SZP na r. 2023-2027 na konzultaci a očekává, že EK ministerstvu zašle do třech týdnů připomínky. Zdroj: https://www.mpsr.sk/neformalna-konzultacia-strategickeho-planu-spp-2023-2027-s-europskou-komisiou/52---17352/ https://www.rno.sk/neformalna-konzultacia-strategickeho-planu-spp-2023-2027-s-europskou-komisiou/ ...

Informace z Bruselu k přijaté SZP na r. 2023 až 2027

6.12.2021

Rada EU schválila SZP dne 2. prosince. Slovinský ministr zemědělství (Slovinsko předsedá v unii do konce 2. pololetí 2021) k této reformě uvedl, že nová SZP představuje milník v zemědělské politice EU. Tisková zpráva v češtině a další informace jsou k tomu zde: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027        

Inflace se v roce 2022 v ČR dostane nad 7%

6.12.2021

Inflace u nás dál poroste, v roce 2022 se zejména kvůli zdražování energií dostane nad sedm procent. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to uvedl šéf měnové sekce České národní banky Petr Král. Podle něj je jedním z cílů centrální banky i posílení koruny, což by mohlo pomoci při řešení vysoké inflace. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3410254-inflace-se-pristi-rok-dostane-nad-sedm-procent-rika-sef-menove-sekce-cnb  

EU hledá řešení vysokých cen energií. Na reformě trhu se ministři opět neshodli

3.12.2021

Země Evropské unie stále marně hledají společnou cestu, jak se vyrovnat s vysokými cenami energií, které řadu z nich přiměly sáhnout ke krokům zmírňujícím jejich dopad na obyvatele a firmy. Zdroj: https://euractiv.cz/section/energetika/news/eu-hleda-reseni-vysokych-cen-energii-na-reforme-trhu-se-dnes-ministri-neshodli/ https://www.euroskop.cz/8961/38120/clanek/staty-eu-se-stale-marne-dohaduji-jak-na-vysoke-ceny-energii/  

Energie zdraží i lidem s fixací

3.12.2021

Elektřina a plyn od roku 2022 zdraží všem domácnostem. Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil zvýšení cen regulované části koncové ceny. Od ledna 2022 si připlatí úplně všichni, tedy i lidé s fixovanou cenou, kterých se zatím netýkaly nové ceníky u standardních dodavatelů či dodavatelů poslední instance po pádu firmy Bohemia Energy a dalších.Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/energie-zdrazi-i-lidem-s-fixaci-40379922 ...

Politický vliv Zelených se v SRN zvyšuje a v nové vládě obsadí křeslo vícekancléře

2.12.2021

Jsou dostupné další informace o složení nové německé vlády: Zeleným připadnou ministerstva zemědělství a životního prostředí, pro hospodářství, energetiku i pro klima a také budou řídit ministerstvo zahraničních věcí. Na křeslo nejvyšší diplomatky zasedne první žena v německých dějinách a to absolventka 2 universit Annalena Baerbocková, která v prosinci nastoupila na Spolkové ministerstvo zahraničních věcí, aby převzala jeho vedení. Ve svém ...

Anna Hubáčková (budoucí ministryně životního prostředí) v Lánech podpořila jádro

2.12.2021

Anna Hubáčková, která by měla být ministryní životního prostředí v budoucí vládě Petra Fialy (ODS), hovořila o svých plánech na příští čtyři roky s prezidentem Milošem Zemanem. Věnovali se budoucnosti energetiky, v rozhovoru podpořila jádro. Prezident se podle ní nejvíce zajímal o to, jak přistupuje ke  Green Dealu a k energetice. Ujistila prezidenta, že počítá s dosažením uhlíkové neutrality do roku 2050 a že důraz klade na jadernou ...

Environmentální aktivisté i Zelení v SRN jsou nespokojeni - konference COP26 byla těžkopádná a tempo snižování emisí je pomalé

2.12.2021

Německý zemědělský web proplanta uvedl, že nejslavnější světová klimatická aktivistka Greta Thunbergová je nespokojena s výsledky světové klimatické konference OSN COP26 (a není sama). Dle ní to bylo slabé, jen takové "bla, bla, bla". Nespokojeni jsou i aktivisté a Zelení v SRN, dle nichž byla tato konference těžkopádná a vágní a dali to najevo i na další demonstraci v ulicích Berlína. Zelení budou součástí nové vlády a v koaliční smlouvě ...

Myslivci v okolí Ústí nad Labem letos odlovili na 500 divočáků. Přemnožená zvířata chytají i do klecí

2.12.2021

Divoká prasata jsou stálý problém i v Ústí nad Labem. Za potravou zacházejí i do obydlených částí, kde je jejich odlov z bezpečnostních důvodů komplikovaný. Myslivci proto pořádají naháňky a městská policie chytá divočáky do klecí. Každé ráno je strážníci kontrolují. Zpráva z regionálního zpravodajství Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

SVS: Oblast, kde se vyplácí zástřelné a nálezné za divočáky se kvůli šíření afrického moru prasat v Polsku od prosince výrazně rozšiřuje

2.12.2021

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství s ohledem na šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Polsku rozhodla o výrazném rozšíření takzvané oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem. Oblast, v níž je vypláceno zástřelné za ulovená divoká prasata a zvýšené nálezné za nalezené uhynulé kusy černé zvěře se proti stávajícímu stavu rozšíří zhruba pětinásobně. ...

Budou hodiny, kdy spotřebu kvůli ceně odložíme, uvedl šéf Komory obnovitelných zdrojů

2.12.2021

Německo chce do roku 2030 zvýšit podíl energií z obnovitelných zdrojů z plánovaných 40 procent na dvojnásobek. Je to prý nejrychlejší cesta od uhlí. „Cíl splnitelný je. Co dosud Němci plánovali, toho dosáhli, často i překročili. Společnost plánu rozumí a souhlasí s přechodem na malé, decentralizované zdroje, které s sebou přináší demokratizaci energetiky,“ míní předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Věří tomu i ...

Vánoční prázdniny dětí se prodlužovat nebudou

1.12.2021

Končící ministr školství Robert Plaga (za ANO) zopakoval, že vánoční prázdniny prodlužovat nehodlá. Informoval o tom na Twitteru po jednání se svým nástupcem Petrem Gazdíkem (STAN). Ten naopak prosazuje prodloužení volných dnů. Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vanocni-prazdniny-se-prodluzovat-nebudou-40379846 Strany budoucí koalice chtějí minimalizovat dopady pandemie na děti. Podle kandidáta na ministra zdravotnictví ...

Ošetřovné, izolačka i kompenzační bonus. Sněmovna schválila příspěvky lidem zasaženým pandemií

1.12.2021

Až 370 korun denně jako příspěvek zřejmě budou znovu dostávat lidé, kteří se ocitli v nařízené karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. Schválila to ve středu sněmovna. Při zavření škol nebo tříd kvůli epidemii koronaviru by také pečující měli dostávat ošetřovné opět po celou dobu karantény. Dávka by navíc měla obecně vzrůst o třetinu na 80 procent redukovaného základu výdělku. Schválený byl také návrh zákona o kompenzačním bonusu. ...

Energetický regulační úřad: Elektřina a plyn v r. 2022 zdraží, zvýší se regulovaná složka

1.12.2021

Elektřina a plyn v příštím roce lidem zdraží. Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti příští rok vzroste v průměru o 3,7 procenta a u plynu o 2,4 procenta - oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ), který část výsledné ceny energií stanovuje. V celkových cenách se zvýšení projeví přibližně dvouprocentním nárůstem u elektřiny, jednoprocentním u plynu. Další zdražení lidi čeká u neregulované složky ceny energie, do které ...

Rozpočtový výbor doporučil poslancům projednávat rozpočet až po jmenování nové vlády

1.12.2021

Poslanecká sněmovna by měla začít projednávat v prvním čtení státní rozpočet na rok 2022 až po jmenování nové vlády vzešlé z říjnových voleb. Sněmovně to doporučil její rozpočtový výbor. Podle dosavadních informací bude prezident Miloš Zeman novou vládu jmenovat v polovině prosince. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3408048-vybor-doporucil-poslancum-projednavat-rozpocet-az-po-jmenovani-nove-vlady  

Účet za pád Bohemia Energy: Obce a školy bude stát přes miliardu a nejvíc Prahu

30.11.2021

Smlouvy za 1,09 miliardy korun měly s končícím dodavatelem Bohemia Energy uzavřené české obce, města či školy. Další informace jsou k tomu zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-ucet-za-pad-bohemia-energy-obce-a-skoly-bude-stat-miliardy-nejvic-prahu-182075    

Pražská plynárenská zvýší cenu plynu v průměru o 7,3 %

30.11.2021

Pražská plynárenská na konci roku 2021 zvýší cenu plynu v základním ceníku v průměru o 7,3 procenta. Zákazníků s fixovanými cenami se úprava nedotkne. Podle mluvčího společnosti M. Vránka je důvodem nepříznivý cenový vývoj na velkoobchodních trzích, který v posledních letech nemá obdobu. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3407854-prazska-plynarenska-zvysi-cenu-plynu-v-prumeru-o-73-procenta   Evropské ceny energií 29. ...

Názor slovenského zemědělce na problematiku přemnožené černé zvěře

30.11.2021

Na webu Slovenské zemědělské a potravinářské komory vyvěsili názor místopředsedy zemědělského družstva, kde se potvrdil výskyt afrického moru prasat ve velkochovu. Mj. tam poukazuje na extrémní přemnožení černé zvěře, na výskyt mimo přirozené prostředí apod. Na závěr konstatuje, že se ukázalo, že největší škody černá zvěř neudělá ve velkých lánech osetých jednou plodinou, ale naopak tam, kde jsou pole menší a terén je členitější a to včetně ...

Prevence proti ptačí chřipce dle SVS

30.11.2021

SVS upozornila, že ptačí chřipka (aviární influenza – AI) je v posledních letech jednou z nákaz, které nejvíce zaměstnávají veterinární dozor. Je přenášena zejména volně žijícími ptáky a v chovech drůbeže může způsobovat velmi vysoké ztráty.) Informační leták SVS je zaměřený na prevenci před zavlečením AI do chovů drůbeže. SVS distribuuje letáky v tištěné i elektronické podobě prostřednictvím krajských veterinárních správ chovatelům drůbeže ...

Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince od roku 2021

30.11.2021

Všem, kteří zaměstnáváte cizince bychom rádi připomněli novou povinnost vašich zaměstnanců se zaměstnaneckou kartou vydanou po 1.1.2021 , aby absolvovali do roka od vydání zaměstnanecké karty adaptačně-integrační kurz pro cizince . Mimořáných pracovních víz se tato povinnost netýká. Pokud cizinec získal zaměstnaneckou kartu před 1.1.2021 a nyní jen prodlužuje zaměstnaneckou kartu, tak se na něj adaptačně integrační kurzy nevztahují. ...

Inflace v eurozóně je na rekordním maximu od vzniku eura, vystoupala na 4,9%

30.11.2021

Meziroční inflace v eurozóně (země platící eurem) v listopadu vystoupala na 4,9% a dostala se tak na nejvyšší hodnotu od zavedení společné evropské měny euro před dvaceti lety. Je to zejména kvůli pokračujícímu zdražování energií. Ve svém rychlém odhadu to 30.11. oznámil statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, tato data budou zveřejněna až v polovině prosince. Zdroje: ...

Ohrozí konec jaderné energetiky spolehlivost dodávek elektřiny?

30.11.2021

Ohrozí konec jaderné energetiky spolehlivost dodávek elektřiny? To je nyní v Německu stále na pořadu dne. Zabývají se tím i na zemědělském webu agrarheute a kladou si otázku, jestli potřebnou spolehlivost dodávek elektřiny zajistí obnovitelné energetické zdroje? Poslední reaktor má být v SRN odstaven na konci r. 2022, uhlí také bude končit, přitom ceny energií už teď rostou. Článek na agrarheute také zmiňuje to, že zatímco jádro je v ...

Cena plynu jde nahoru, což potáhne cenu elektřiny. Snížení cen odborníci odhadují (pravděpodobně) na polovinu r. 2022

29.11.2021

Evropské ceny energií v pondělí 29. listopadu zase prudce vzrostly. Důvodem jsou dle TA3 předpovědi počasí, dle kterých budou v nadcházejících dvou týdnech nízké teploty, což zvýší poptávku po vytápění. Např. na nizozemské burze cena plynu 29.11. dosáhla na 96,25 EUR/MWh. To následně přispěje k dalšímu růstu cen elektřiny, neboť jak se v řadě zdrojů uvádí, ceny elektřiny jsou taženy právě cenami plynu. Momentálně na webu TA3 třetí ...

Ve Francii koaliční dohodu budoucí německé vlády přijali příznivě. Zatím ale není jasné, jak to bude s využíváním jádra

29.11.2021

Koaliční smlouvu determinující směřování budoucí německé vlády - ve Francii přivítali (byla zveřejněna o několik týdnů dříve, než se Francie od 1.1.2022 ujme předsednictví v EU). Zatímco někteří si myslí, že 2 nejsilnější ekonomiky EU tvořící 40% produktu unie budou nadále fungovat jako obvykle, jiní pojmenovali potenciální velký problém a to je jaderná energetika. V článku Euractivu se uvádí, že toto je "velmi citlivá" problematika, která ...

Na jihu Čech je vícero nálezů ptačí chřipky - v chovu u Nových Hradů se znovu potvrdila ptačí chřipka

29.11.2021

27.11.: Ptačí chřipka se potvrdila u dalšího hejna chovných hus v komerčním chovu u Kachního rybníka u obce Údolí nedaleko Nových Hradů. V hejnu bylo asi 600 mladých hus, 65 jich uhynulo. V sobotu to uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer; veterináři hejno utratili, informovala krajská veterinární správa. Zdroje: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ptaci-chripka-nove-hrady_2111271053_pj ...

Inflace v Německu v listopadu vystoupila na 6%, nejvýše od r. 1992

29.11.2021

Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v listopadu 2021 zrychlil na šest procent, a dostal se tak nejvýše za posledních 29 let. Na základě předběžných údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie to 29.11. oznámil spolkový statistický úřad. Podle domácí metodiky výpočtu  inflace vystoupila na 5,2 procenta.  Uvádí se, že za růstem inflace je hlavně (jako všude) zdražování energie a problémy v dodavatelských řetězcích. ...

EU bojuje proti odlesňování. Chce zakázat dovoz potravin, kvůli kterým mizí pralesy

29.11.2021

Za posledních třicet let přišla planeta o 420 milionů hektarů lesů, což je rozloha větší než území EU. Zhruba 90% stromů šlo k zemi kvůli rozšiřování zemědělské půdy. Na místě pralesů jsou zpravdla sójové, palmové a kávové plantáže. EU chce masivnímu kácení bránit tím, že na evropském trhu zakáže produkty spojené s ničením lesů. Zdroj: ...

Světová cena ropy po pátečním poklesu opět zdražuje

29.11.2021

Ceny ropy se 29. listopadu výrazně zvyšují, a tak zmírňují páteční propad, za kterým stály mimo jiné obavy z nové mutace koronaviru. Ke zdražování ropy také přispívá to, že Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci nemají záměr těžbu ropy navyšovat, což také příspívá k její vyšší ceně. Další informace jsou zde: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ropa-cena-zvyseni-reakce-mutace-omikron_2111290946_til   Organizace zemí ...

Jaké změny uskuteční v dotacích pro zemědělství na Slovensku

29.11.2021

Ministerstvo zemědělství chce dotace nastavit tak, aby to více slovenské zemědělce motivovalo k modernizacím a aby se více starali o přírodu. V článku ve slovenské verzi Euractivu se mj. uvádí, že dotace na období 2023 až 2027 do zemědělství budou zhruba stejné, jako byly v r. 2014 až 2020, ale mění se jejich struktura a rozdělení peněz. Dále se tam uvádějí informace k tomu, jak se tam změní I. pilíř, redistributivní platba, ekoschémata, ...

Nová pravidla pro karanténu a izolaci

29.11.2021

Epidemiologicky významný kontakt: - sdílíte domácnost s nakaženým - pečujete o nakaženého - přímý fyzický kontakt s nakaženým (obejmutí, polibek, atd.) - kontakt s infekčními sekrety bez adekvátní ochrany - face to face kontakt nebo pobyt v uzavřeném prostoru s nakaženým, obojí ve vzdálenosti menží než 1,5 metru déle než 5 minut a bez ochrany dýchacích cest - v letadle dvě sedadla do všech směrů (vždy je nutné ...

Snahy ukončit těžbu uhlí jsou i u nás

29.11.2021

Senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková je ve vznikající vládě koalic Spolu a Pirátů se Starosty kandidátkou na ministryni životního prostředí. V rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že by chtěla zastavit těžbu uhlí a co nejrychleji zastavit jeho používání. Za úspěch by považovala, kdyby se tak stalo v roce 2030. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/anna-hubackova-ministerstvo-zivotniho-prostredi_2111281755_pj  

Opatření, která platí od 26.11. (od pátečních 18 hodin)

26.11.2021

Vláda v demisi spolu s nouzovým stavem schválila nová opatření , která budou platit od pátečních 18 hodin. Kabinet např. upravil otevírací dobu restaurací a barů a účast sedících diváků na hromadných akcích. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3405592-prehledne-jaka-opatreni-budou-platit-od-patecnich-18-hodin   V ČR kvůli epidemii covidu-19 znovu platí nouzový stav. Vláda v demisi ho na čtvrtečním jednání 25.11. ...

Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro r. 2021 jsou schváleny. Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 mil. Kč

26.11.2021

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2021. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím těchto podpor poskytne na zemědělskou půdu, pěstování chmele a škrobových brambor a chovu masného skotu a ovcí či koz přes 550 milionů korun. Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) v takzvaných nových členských státech, mezi které patří i Česká republika, slouží k ...

Zelená dohoda: jak z ní udělat dobrou dohodu?

26.11.2021

Aby Evropa splnila tuto výzvu v zemědělském odvětví, bude muset mobilizovat veškerou energii a dobrou vůli! Proto se v polovině listopadu sešli významné osobnosti evropských institucí, národních ministrů, ekonomických lídrů z mnoha členských států, jakož i médií a občanské společnosti na 5. ročníku Globálního potravinového fóra. Cílem Globálního potravinového fóra je utvářet budoucnost potravinových systémů EU, představovat výzvy a ...

Shrnutí novinek v opatřeních od 26. listopadu 2021

25.11.2021

Vláda vyhlásila od 26. listopadu 2021 nouzový stav . Aktuální ochranná opatření zůstávají v platnosti. Vláda vydala krizová opatření, která některá pravidla, upravená ochrannými opatřeními, od 26. listopadu od 18:00 do 25. prosince (včetně) zpřísňují. Konkrétně pro Zakazuje se: přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a ...

Změna v očekávané nové vládě

25.11.2021

Místopředseda Starostů a nezávislých Věslav Michalik se už nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu v nové vládě. Podnikání na Kypru bylo legální, nechce ale, aby situace působila jako v případě Andreje Babiše. Petr Fiala pověřený sestavením vlády poděkoval Michalikovi za odpovědný přístup. Nového kandidáta na šéfa průmyslu oznámí Starostové nejdříve P. Fialovi, uvedl místopředseda hnutí Petr Gazdík. Zdroj: ...

Zemědělci v SRN jsou s koaliční smlouvou nadcházející nové vlády SRN nespokojeni. Ministryní zemědělství asi bude jedna z představitelek strany...

25.11.2021

Nová německá vláda nezačala vládnout a zemědělci už dávají např. v on-line sféře najevo kritiku. Jinými slovy 24.11. zveřejněná koaliční smlouva, resp. její část týkající se zemědělství byla v zemědělství SRN přijata s rozpaky. Svaz německých zemědělců (DBV) zatím zachovává diplomatickou zdrženlivost a mlčení. Údajně proto, že ví, že bude muset mj. o podpoře zemědělství vyjednávat se Zelenými, kteří jsou velkými zastánci agro-envi opatření ...

Další společnost zdraží v roce 2022 teplo, někde až o 60%

25.11.2021

Teplárny z energetické skupiny MVV Energie CZ budou v příštím roce zvyšovat ceny tepla v rozmezí od šesti až do 60 procent, a to v závislosti na palivu, které používají. Skupina zajišťuje teplo pro 70 tisíc domácností a stovky firem a organizací, informovala mluvčí Jitka Tůmová. Uvádí se, že nejvíce se ceny tepla zvýší např. ve městech, v jehož enegetickém mixu převládá plyn, jehož cena se zvýšila nejvíce a stal se tahounem i zvyšování cen ...

Vedle energií došlo k rozkolísání i trhu s papírem

25.11.2021

Komentář Českého rozhlasu uvádí, že známá kanadská papírna Catalyst na dva týdny zavřela a to z důvodu toho, že ji chybí vstupní materiál - buničina a sběrový papír, aby měla co vyrábět. Např. dvě papírny ve Wisconsinu požádaly stát o 16 milionů dolarů z podpůrného balíčku, aby přežily omezeném provozu. Evropské papírny budou muset údajně na rok 2022  zdražit zhruba o 50 procent a ani tak není jisté, zda poptávku od zákazníků uspokojí, ...

Zmírnění opatření k ptačí chřipce u drobnochovatelů a k ptačí chřipce u hus - zprávy z médií

25.11.2021

Veterináři zmírnili po jednom dni od vyhlášení mimořádná opatření spojená s ptačí chřipkou. Drobní chovatelé, kteří nemůžou umístit ptáky dovnitř budov, budou moci mít výjimku. Ve středu 24.11. to sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Ptačí chřipka ohrožuje jediný tuzemský šlechtitelský chov hus. Zdroje: https://www.svscr.cz/svs-upresnuje-mvo-v-souvislosti-s-ptaci-chripkou-vuci-malym-chovatelum-drubeze/ ...

Koaliční dohoda s řadou výhrad

25.11.2021

Koalice dvou seskupení SPOLU a PIRSTAN uzavřela koaliční smlouvu, která by měla předcházet programovému prohlášení nově vzniklé vlády. V této smlouvě je řada ustanovení, která vítáme, ale zároveň jsou jiná, s nimiž nemůžeme souhlasit. Hned v úvodu se koalice zavazuje k tomu, že bude účinněji podporovat některé skupiny zemědělců, hlavně rodinné farmy a malé a začínající zemědělce. „Znamená to tedy, že nevyjmenované nechce účinněji ...

Zhoršení ekonomických výsledků zemědělství

25.11.2021

„ V roce 2021 nepochybně dojde k meziročnímu zhoršení ekonomických výsledků v zemědělství hlavně z důvodu rozevírajících se nůžek mezi vynaloženými výrobními náklady a cenami placenými zemědělcům a to hlavně v živočišné výrobě,“ prohlásil na zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR jeho předseda Martin Pýcha. Mezi hlavní problémy v zemědělství zvláště od podzimu 2021 do celého příštího roku patří stejně jako v jiných oborech rozkymácení ...

Příspěvek pojišťovny na zaměstnanecké testování

24.11.2021

Zaměstnecké testování by mělo fungovat na stejném principu, jako na jaře. Rozdílem je to, že pojišťovna nebude přispívat na test provedená poskytovatelem zdravotních služeb (zrušeno v úterý 23. listopadu 2021).   Pojišťovna přispěje pouze na testování povinné s rozestupem 7 dní (ne méně). Tedy nepřispěje na test nikoho, kdo se testovat nemusí (kdo spadá do výjimek).  Kdo se musí testovat čtěte zde: ...

Pozemky za 10 let zdražily i dvojnásobně

24.11.2021

Volného místa ubývá. V převládající většině lokalit v ČR se např. ceny stavebních parcel během deseti let zvýšily o desítky procent. Zdražily také zahrady. Jsou ale výjimky. Ne všechny lokality jsou žádané. V článku se též uvádí zjištěná cena zemědélské půdy a je v plném znění zde: https://www.novinky.cz/finance/clanek/pozemky-za-10-let-zdrazily-i-dvojnasobne-40378887  

Europoslanci 24.11. projednají závěry klimatického světového summitu COP26

24.11.2021

Dnes se v plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku mj. diskutuje o závěrech klimatického summitu OSN, který probíhal tento měsíc ve skotském Glasgow. Další informace jsou zde: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2021-11-22/1/cop26-poslanci-projednaji-klimatickou-dohodu-z-glasgow https://www.euroskop.cz/8955/38065/clanek/europoslanci-proberou-summit-z-glasgow-cekaji-vystoupeni-cichanouske/   Lze si ...

Evropský parlament 23.11. schválil většinou hlasů Reformu SZP EU na období 2023 až 2027

24.11.2021

Euractiv uvedl, že po několika letech vyjednávání dne 23.11. europoslanci na plenárním zasedání EP ve Štrasburku přistoupili ke schvalování reformy SZP EU. Byla přijata Radou ministrů zemědělství v červnu a v září 2021 byla předběžně schválena výborem pro zemědělství EP. Největším jablkem sváru bylo (a je) sladění zreformované SZP se Zelenou dohodou (Green Deal). Zatímco někteří si myslí, že se soulad mezi nimi najde, ekologičtí aktivisté, ...

Bude ČNB znovu razantní?

23.11.2021

Na webu ČNB je rozhovor se členem bankovní rady ČNB  ekonomem T. Holubem mj. o inflaci v ČR, která by začátkem r. 2022 mohla být až 7% a o dopadech ozeleňování ekonomiky na inflaci. „ Očekávám, že v delším období snaha o ozelenění znamená, že energie bude méně a bude dražší . Do určité míry je to další stagflační šok,“ uvedl ekonom Holub. Celý rozhovor je zde: ...

Veterináři v ČR vyhlásili mimořádná opatření kvůli ptačí chřipce - zprávy o tom z médií

23.11.2021

Veterináři zakázali kvůli ptačí chřipce chov drůbeže pod širým nebem. Musí se umisťovat do budov. Výjimku má chov holubů a běžců, jako jsou pštrosi. Informoval o tom v úterý 23. listopadu mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Zdroje: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ptaci-chripka-zakaz-chovu-drubeze-cesko_2111231410_ako ...

Policisté zasahují v ČEZ, podle mluvčího firmy se jí vyšetřování přímo netýká

23.11.2021

Policisté, kteří v úterý 23.11. zasahovali v sídle energetické společnosti ČEZ , obvinili šest lidí a jednu firmu z krácení daní a praní peněz. Mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala to řekl Právu. Podle deníku není mezi obviněnými nikdo ze zaměstnanců ČEZu, ani firma samotná.  Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3405160-zasah-v-cez-se-tykal-kraceni-dane-nikdo-z-firmy-neni-mezi-obvinenymi-pise-pravo ...

Portugalsko končí s výrobou elektřiny z uhlí. V EU jde už o čtvrtou zemi v pořadí (po Belgii, Rakousku a Švédsku)

22.11.2021

Portugalsko definitivně uzavřelo svou poslední uhelnou elektrárnu, která se nachází v lokalitě Pego. Uvedla to v pondělí 22.11. agentura AP. Po Belgii, Rakousku a Švédsku se Portugalsko stalo čtvrtou zemí v Evropské unii, která přestala vyrábět elektrickou energii z uhlí. Ekologové jsou z tohoto rozhodnutí pochopitelně nadšeni. Zdroj: ...

Ani kapka nafty. Norsko představilo první dopravní elektroloď

22.11.2021

V Norsku představili první plně elektrickou nákladní loď na světě, která využívá umělou inteligenci, tudíž nebude potřebovat lidského kapitána. Podle jejích konstruktérů jde o malý, ale slibný krok ke snížení klimatické stopy námořního průmyslu. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3403628-ani-kapka-nafty-norsko-predstavilo-prvni-dopravni-elektrolod-ktera-nepotrebuje-lidskeho  

Cena emisních povolenek v EU vystoupila na rekordních více než 70 EUR/t, přičemž 60 EUR/t bylo překonáno v srpnu 2021

22.11.2021

Cena emisních povolenek v Evropské unii poprvé překročila hranici 70 EUR (po přepočtu 1 780 Kč) za tunu. Uvádí se, že růst cen povolenek je jedním z faktorů, které přispívají ke zdražování energií. ČT24 upozornila, že jejich cena se dopoledne vyšplhala až na 70,43 eura za tunu, později mírně klesla a kolem poledne se pohybovala v blízkosti 69,90 eura za tunu. Zdroj: ...

Řešení klimatických cílů je v ohrožení: Nejsou peníze a světový dluh roste

22.11.2021

Vlády po celém světě zareagovaly na koronavirovou pandemii obrovskou fiskální pomocí, která tu v takové míře nebyla od druhé světové války. Dluhy států, firem a domácností se po celém světě zvýšily. Světové veřejné finance jsou nyní v krizi a boj se změnami klimatu může být kvůli tomu obtížnější. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/klima-vyzvy-finance-dluhy-staty-glasgow-pandemie-krize.A211119_115151_eko-zahranicni_jla

V ČR stojí výroba elektřiny na uhlí a jádru. Např. na Islandu na vodních a geotermálních elektrárnách

22.11.2021

V České republice stojí výroba elektřiny především na uhelných a jaderných elektrárnách. Např. Islanďané něco takového vůbec neznají, protože tam mají jiné přírodní podmínky a produkci elektřiny na Islandu zajišťují hlavně vodní a geotermální elektrárny. Geotermální energie by se dle některých odborníků mohla do budoucna využívat více také u nás. Více zde: ...

Úseky českých silnic, kde je nejvyšší pravděpodobnost, že srazíte srnu či divočáka. Co dělat po srážce

22.11.2021

Ke srážkám s lesní zvěří, které způsobují nemalé škody na moderních automobilech a mohou být nebezpečné pro řidiče i pro další účastníky provozu, nedochází jen v hlubokých lesích. Portál nehod přináší přehled nejnebezpečnějších úseků za posledních 10 let. Letošní statistiku nabízí i takzvaný Srna index od Centra dopravního výzkumu. Více je na webu Novinek.cz zde: ...

Pandemie v Evropě: Evropské země kvůli nákaze zpřísňují opatření, např. Německo a Rakousko ruší vánoční trhy

22.11.2021

Řada evropských zemí kvůli stále rychlejšímu šíření nákazy koronavirem podstatně zpřísňuje restrikce. Rakousko zahájilo třítýdenní uzávěru, kdy budou lidé smět domov opouštět jen v nejnutnějších případech a uzavře se pro turisty. Nejen sousední Sasko zavírá bary, kluby a ruší vánoční trhy. V Belgii (hlavní město Brusel) začíná platit částečná povinnost práce z domova. Další informace jsou zde. ...

Šampaňského je málo. Francouzští vývozci kvůli domácím klientům omezují export

22.11.2021

Zásoby šampaňského docházejí. Letos byla vzhledem k nepříznivému počasí snížená sklizeň vinných hroznů. Ale během karantény po vínu vzrostla poptávka a např. zásoby šampaňského spotřebitelé vykoupili. Aby měli producenti zboží alespoň pro Francouze, přerušují dodávky na některé trhy, což se týká také ČR. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3403126-sampanskeho-je-malo-francouzsti-vyvozci-kvuli-domacim-klientum-omezuji-export ...

Konec starých jistot, dokonce i v Mladé Boleslavi

22.11.2021

Ze všech automobilových značek Evropy se v říjnu prodej nejvíce propadl právě u české Škody. Zpráva Evropského sdružení výrobců automobilů jako kdyby vysvětlovala, proč zotavení tuzemské ekonomiky bude podle aktuální prognózy Evropské komise letos vůbec nejslabší na celém starém kontinentě. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/komentare/skoda-auto-propad-prodeje-komentar-holub_2111200629_cen   Ceny energií stoupají a do problémů se ...

Budoucí vláda chce přepsat státní rozpočet ČR, snížit deficit pod 300 mld. Kč a počítá s provizoriem

22.11.2021

Pravděpodobný budoucí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) hledá cesty, jak snížit rozpočtový schodek v r. 2022. Zatímco aktuální návrh počítá s deficitem 377 miliard korun, nastupující kabinet ho chce dostat pod tři sta miliard korun. Na pořadu dne jsou např. škrty ve slevách na jízdném pro děti a důchodce, šetření na provozních výdajích státu, úspory v platech státních zaměstnanců (které dosavadní vláda naplánovala zvýšit). Do úvahy též ...

Jaká opatření platí od pondělí 22. listopadu

19.11.2021

Vláda v demisi Andreje Babiše (ANO) v pátek 19. listopadu na mimořádném jednání schválila další zpřísnění protiepidemických opatření. Od pondělí 22. listopadu se začnou povinně a pravidelně testovat děti ve školách i zaměstnanci firem. Další zpřísnění přichází den poté, co vláda zrušila uznávání antigenních a PCR testů jako doklad o bezinfekčnosti. Přehled vypracovaný Novinkami.cz je zde: ...

Testování zaměstnanců

19.11.2021

Přinášíme informace týkající se testování zaměstnanců na základě opatření účinného od 22. listopadu 2021. Všichni zaměstnavatelé musí zajistit pravidelné testování všech zaměstnanců na covid 19, a to buď na pracovišti samotestem (možnost "prostřednictvím poskytovatele lékařských služeb" byla zrušena). Frekvence – alespoň jedenkrát za týden (první kolo testování je nutno provést nejpozději do 29. listopadu  2021). ...

Další velké zdražení: Ceny nemovitostí porostou kvůli materiálům až o 19 procent

19.11.2021

Kvůli rostoucí ceně materiálů a nedostatku pracovníků zdraží nemovitosti až o 19 procent, vyplývá ze studie developerských společností, kterou provedla společnost CEEC Research. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dalsi-velke-zdrazeni-ceny-nemovitosti-porostou-kvuli-materialum-az-o-19-procent-40378396  

Kácení amazonského pralesa v Brazílii vzrostlo nejvíce za 15 let

19.11.2021

Mýcení amazonského deštného pralesa v Brazílii za rok vzrostlo o 22 procent, což je nejvíce od roku 2006. S odkazem na 18. listopadu zveřejněnou brazilskou vládní výroční zprávu o tom informovala agentura Reuters. Zjištění podle ní odporuje tvrzení prezidenta Jaira Bolsonara, že brazilské úřady nelegální odlesňování potírají. Zdroje: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/amazonsky-prales-brazilie-kaceni-2021_2111190635_ako ...

Nová pravidla od 22. listopadu

18.11.2021

Máme tu nová opatření, která jsou účinná od 22. listopadu 2021, a s nimi i naše již tradiční shrnutí toho, co se změnilo. Zejména pak toho, co v běžných médiích nenajdete.   Podmínky podle bodu I/17 (pořád nám ten bod přečíslovávají): platný certifikát o dokončeném očkování nebo potvrzení o laboratorně potvrzeném prodělání covidu 19 (ochranná lhůta 180 dní) negativní PCR test ne starší než 72 h ovšem pouze u ...

Zemědělství a metan. K závazkům na snižování emisí metanu

18.11.2021

Na webu Slovenské zemědělské a potravinářské komory je článek o průběhu a výsledcích jednání světové klimatické konference COP26, jak se závazky ohledně snížení emisí metanu promítnou do zemědělství a které státy to budou akceptovat (zajímavý je postoj USA). Je to ve slovenštině na webu komory zde: https://www.sppk.sk/clanok/4144 ...

PCR testy na pojišťovnu pro veřejnost

18.11.2021

Kdo si může udělat PCR test na pojišťovnu a kolikrát za měsíc?  Osoby, které si mohou udělat preventivní PCR test (tedy bez žádanky) 5x do měsíce na pojišťovnu : osoby do dovršení 18 let osoby, které nemohou být očkovány pro kontraindikaci (musí být zaznamenáno v systému ISIN) rozočkovaná osoba nebo osoba, u které od dokončení očkování neuplynulo 14 dní Osoby, které si mohou udělat preventivní PCR test (tedy bez ...

Neuvažuji, že bych kandidáty na ministry měnil, vzkázal budoucí premiér Fiala prezidentu Zemanovi

18.11.2021

Kandidát na premiéra Petr Fiala z ODS reagoval na kritiku prezidenta Miloše Zemana mířenou proti jednomu z navrhovaných ministrů. Neuvažuje o tom, že by seznam kandidátů na členy svého kabinetu měnil. Informovala o tom ve čtvrtek Česká televize. Prezident při středeční schůzce v nemocnici řekl Fialovi, že nesouhlasí s jedním jménem v seznamu kandidátů na ministry. Další informace jsou zde: ...

Nová německá vláda by mohla být jasná ke konci listopadu. Neuralgickým bodem je klimatická politika. Aktivisté za klima jsou neklidní a chystají se...

18.11.2021

Od ledna 2022 se v Německu chystají environmentální aktivisté na demonstrace do ulic, aby podchytili mladé a poukázali na to, že devastaci životního prostředí je nutné zastavit stejně jako klimatickou změnu. Budoucí premiér Scholz přislíbil řešení a uvedl, že na to má plán, aby se to zastavilo. Další informace jsou zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-nemecku-vznika-vlada-slunecnich-elektraren-je-to-vzor-pro-cesko-180612 ...

Cenové šoky u energií se mohou opakovat

18.11.2021

Skokové zvýšení cen energií, které se odehrálo před několika týdny, se podle prezidenta Hospodářské komory Ing. Vladimíra Dlouhého může opakovat. Uvedl to v rozhovoru pro Právo. Rozhovor s ním je na webu Novinek.cz v plném znění zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dlouhy-cenove-soky-u-energii-se-mohou-opakovat-40377831  

Zeman by měl nového premiéra jmenovat 26.11. Budoucí premiér Fiala odtajnil jména kandidátů na ministry

17.11.2021

Kandidát na budoucího premiéra a lídr ODS Petr Fiala po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem oznámil jména členů budoucí vlády. Výhrady měl prezident podle Fialy k jedinému z kandidátů, konkrétní jméno sdělovat nechtěl. „Jmenovat mě do funkce premiéra chce prezident v pátek 26. listopadu,“ uvedl Petr Fiala. A dodal, že k tomu má dojít v Lánech. Zprávy z webu Českého rozhlasu a Novinek.cz jsou v plném znění zde: ...

Heslo francouzského předsednictví EU na 1. pololetí r. 2022

17.11.2021

"Obnova, síla, sounáležitost" – heslo francouzského předsednictví, které začne v lednu příštího roku. Emmanuel Macron mluvil o svých plánech v čele Evropy k Francouzům nyní. Obnova se týká ekonomiky poničené pandemií, síla je o bezpečnosti a posilování ochrany vnějších hranic Unie. Sounáležitost mluví o evropské identitě, o příslušenství k Unii, kterou Francie řídí a od ledna bude řídit ještě víc. Zdroj: ...

V kachním mase z Polska našli veterináři salmonely, prodalo se ho přes 1,6 tuny

16.11.2021

Jsou další problémy z masem, které se dováží z Polska: Veterináři varují před mraženými kachnami z Polska od výrobce DROP, které mohou obsahovat salmonely. Podařilo se jich stáhnout 1138 kg, přičemž 1 627 kg se prodalo nebo zkonzumovalo. Informace o riziku obdržela Státní veterinární správa systémem rychlého varování. V ČR směřovala zásilka ke dvěma obchodníkům, sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček. Zákazníci, kteří výrobek mají, ho můžou vrátit ...

Končí další dodavatel elektřiny a plynu

16.11.2021

Po Bohemia Energy končí další dodavatel energií. Konec oznámila Ray Energy, vyplývá z informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE). Podle jeho dat dodává firma energie téměř třem tisícům zákazníků. Další informace jsou zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3401288-konci-dalsi-dodavatel-energii-o-plyn-a-elektrinu-tri-tisice-zakazniku-ray-energy ...

Guvernér ČNB: Popíráním reality inflaci nesnížíme

16.11.2021

Guvernér ČNB Jiří Rusnok reagoval v Lidových novinách na článek premiéra Andreje Babiše ke zvyšování úrokových sazeb ČNB. Další informace jsou zde: https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Popiranim-reality-inflaci-nesnizime/  

Koalice se shodly na kandidátech na ministry

16.11.2021

V Poslanecké sněmovně se v úterý 16. listopadu sešli předsedové koaličních stran, které vytvoří novouvládu a shodli se na jménech kandidátů na ministry. Shodu oznámil šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Jména zatím nezazněla, kandidát na premiéra Petr Fiala uvedl, že s nimi nejprve seznámí prezidenta. Nový kabinet by měl mít 18 členů. Více zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/koalice-se-shodly-na-kandidatech-na-ministry-40378219  

Sektor produkce vepřového masa má problémy, výkupní ceny jsou v ČR nejnižší od vstupu do Evropské unie

16.11.2021

Tisková zpráva – Situace na komoditních trzích, a především v sektoru vepřového masa, byla tématem včerejší Rady ministrů zemědělství v Bruselu. Česká republika a další země vyzvaly Evropskou komisi k pomoci producentům masa, kteří se kvůli kriticky nízkým výkupním cenám dostávají do velkých ekonomických problémů. Zástupci států se věnovali také Strategii EU pro lesy do roku 2030 nebo strategii Od zemědělce ke spotřebiteli. Za českou stranu ...

EU se dohodla na rozpočtu pro r. 2022, bude v něm téměř 170 miliard EUR

16.11.2021

Po mnohahodinovém vyjednávání se v noci na úterý 16. listopadu zástupci členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu shodli na podobě rozpočtu EU pro příští rok. Více zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3400886-eu-se-dohodla-na-rozpoctu-pro-pristi-rok-bude-v-nem-temer-170-miliard-eur https://www.irozhlas.cz/ekonomika/evropska-unie-eu-rozpocet-2022_2111160645_ako  

Pět zemí EU deklarovalo, že jsou proti rozvoji jaderné energetiky. Dojde v Evropě k blackoutu? Není otázkou zda, ale kdy, uvedla D. Drábová

15.11.2021

Budoucnost jaderné energetiky v Evropě je doposud nejasná. Poté, co některé země jaderné reaktory zavírají, jiné se vracejí k jejich stavbě. Podle šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové mohou evropský postoj k jádru ovlivnit i aktuální vysoké ceny energií. Varovala také před evropským „blackoutem“. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dana-drabova-rozstrel-statni-urad-pro-jadernou ...

I s obnovitelnými energetickými zdroji jsou problémy: Větrné elektrárny škodí zdraví, uznal soud ve Francii. 2 větrné farmy v Norsku půjdou k...

15.11.2021

Norsko zruší dvě velké větrné farmy. Před časem přišly o licenci, protože podle pastevců z řad původního obyvatelstva Sámů, jimž se dříve říkalo Laponci, ohrožují tradiční chov sobů. Za pravdu jim dal minulý měsíc norský nejvyšší soud. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/norsko-sobi-vetrne-elektrarny-zelena-ekonomika-strhnuti.A211115_135708_eko-zahranicni_jla   Belgičtí manželé žijící ve Francii si u soudu stěžovali ...

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění pro r. 2021

15.11.2021

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021, které se pohybují mezi 50 % až 62 % uhrazeného pojistného. Další informace jsou zde: https://www.pgrlf.cz/2021/11/10/spolecnost-pgrlf-a-s-stanovila-sazby-podpor-pojisteni-3/  

Odlesňování v Brazílii zrychlilo. Navzdory klimatické konferenci letos přišel prales o největší plochu od r. 2015

15.11.2021

Mýcení amazonského pralesa v Brazílii v říjnu meziročně vzrostlo o pět procent, což je nejhorší říjnový údaj od roku 2015, kdy brazilský Národní ústav pro výzkum vesmíru začal takto odlesňování mapovat. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/amazonsky-prales-kaceni-myceni-odlesnovanii_2111130802_ban    

Ekologičtí aktivisté nejsou se závěry klimatické konference COP26 spokojeni

15.11.2021

Jak se dalo čekat, ekologičtí aktivisté nejsou s přístupy vlád spokojeni, protože si představují mnohem radikálnější řešení čistoty klimatu (např. úplný zákaz jaderné i uhelné energetiky apod.). Nespokojeni jsou i představitelé německé strany Zelených, která se brzy dostane, vzhledem k výsledkům voleb, do nové německé vlády. Více je např. zde: ...

Klimatická dohoda nestačí. Nepřekonali jsme hluboké rozdíly, uvedl generální tajemník OSN

15.11.2021

Klimatická dohoda z konference OSN ve skotském Glasgow je důležitým krokem vpřed, nebyla ale kolektivní politická vůle, aby se překonaly některé hluboké rozpory. V první reakci na výsledek dvoutýdenní klimatické konference to v sobotu 13. listopadu uvedl generální tajemník OSN António Guterres. Podle něho výsledek nestačí a je třeba přejít v boji za záchranu klimatu do "nouzového režimu". Zdroj: ...

Státy světa odhlasovaly na závěr konference OSN v Glasgow společné znění klimatické dohody COP26

15.11.2021

Představitelé téměř dvou set zemí světa se na konferenci COP26 ve skotském Glasgow shodli na společném znění dohody o dalším postupu v boji s klimatickými změnami. Země souhlasily s postupným odklonem od používání uhlí k výrobě elektrické energie. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3399726-jednani-o-klimaticke-dohode-v-glasgow-pokracuje-britove-predlozili-nove-navrhy  

Zpřísnění opatření

12.11.2021

Aktuální změny v opatření účinné od 22. 11. 2021 naleznete zde: https://www.zscr.cz/Clanek?cid=6646  

Z klimatické konference COP26 v Glasgow vzešla výzva ukončit výrobu aut na naftu a benzin do r. 2040

12.11.2021

Z klimatické konference COP26 v Glasgow vzešla výzva ukončit výrobu aut na naftu a benzin do roku 2040. Nahradit je mají vodíkové vozy a elektromobily. Deklaraci podepsaly Kanada, Rakousko, Polsko, Izrael, Mexiko. Připojily se i automobilky Mercedes Benz, Ford, Jaguar a velkoměsta jako New York a Sao Paulo. Zdroj: ...

Konference o klimatu OSN pod názvem COP26 po dvou týdnech 12.11. končí, čeká se na dohodu o výsledcích jednání

12.11.2021

Vyjednavači na klimatické konferenci ve skotském Glasgow ustupují od výzvy k ukončení veškerého používání uhlí a úplnému zrušení dotací na fosilní paliva, napsala 12.11. agentura AP. O finální verzi dohody, z níž vzejdou závěry jednání COP26, nyní jednají delegace téměř 200 zemí světa na konferenci zastoupených. Je ale možné, že jednání se protáhnou. Zdroje: ...

Ceny plynu opět vzrostly

11.11.2021

Ve čtvrtek 11.11. proudilo plynovodem Jamal do Evropy přes Bělorusko a Polsko zhruba polovina ruského plynu oproti předchozímu dni. Velkoobchodní ceny zemního plynu se tak opět zvýšily. Uvádí se, že právě zvyšující se ceny zemního plynu táhnou nahoru i ceny elektřiny. Více zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ceny-plynu-opet-vzrostly-kvuli-nizsim-dodavkam-pres-plynovod-vedouci-beloruskem-40377782 ...

Marian Jurečka: Nemůžeme si dovolit tolik utrácet. Některé ambice možná nepůjde naplnit tak rychle

11.11.2021

KDU-ČSL má v pravděpodobné nové Vládě ČR obsadit rezorty zemědělství, životního prostředí a ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle předsedy Mariana Jurečky je nyní žádoucí, aby vláda nastoupila bez prodlení: „Není to jen otázka epidemie, ale je zde daleko více akutních věcí, které je třeba řešit: energetická krize , pomoc rodinám v tíživé sociální situaci, připravované předsednictví v Evropské unii (na 2. pololetí 2022) a příprava ...

Prezident Zeman přijal demisi Babišovy vlády a pověřil ji fungováním do jmenování nového kabinetu

11.11.2021

Prezident Miloš Zeman přijal demisi vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Hlava státu podle Ústavy pověřuje vládu, jejíž demisi přijala, výkonem funkce až do jmenování vlády nové. Další informace jsou zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3398708-vlada-andreje-babise-schvalila-svou-demisi-pisemne-ji-preda-prezidentu-zemanovi    

Vlády by měly přijmout ambicióznější závazky, navrhuje první verze dohody klimatické konference COP26

10.11.2021

Organizátoři světové klimatické konference OSN ve skotském Glasgow zveřejnili první návrh dohody, z něhož vzejdou závěry jednání označovaného zkratkou COP26. Sedmistránkový text vyzývá vlády, aby do konce roku 2022 přijaly ambicióznější plány v boji proti klimatickým změnám. Další informace jsou zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/glasgow-klimaticka-konference-klimaticka-zmena_2111101434_pj ...

Greenpeace žaluje Volkswagen: Přestaňte vyrábět spalovací auta!

10.11.2021

Šéfové německé pobočky ekologické organizace Greenpeace podali u soudu žalobu na automobilku Volkswagen. Chtějí ji přimět, aby do roku 2030 ukončila výrobu vozů se spalovacím motorem, protože jinak podle nich ohrozí závazky na snižování emisí a boj se změnami klimatu. Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/greenpeace-volkswagen-vw-zaloba-spalovaci-auta.A211109_101456_automoto_fdv?zdroj=vybava_recombee   Prodej nových vozů ...

Francie má jiný názor než SRN: postaví další jaderné reaktory, aby si zajistila energetickou nezávislost

10.11.2021

Francie znovu zahájí výstavbu jaderných reaktorů, aby si tak zajistila energetickou nezávislost, dosáhla svých klimatických cílů a udržela ceny elektřiny pod kontrolou. V úterý to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Prohlášení přichází v době, kdy evropské země čelí prudkému zdražování elektřiny a plynu. Další informace jsou zde: ...

Meziroční inflace v říjnu stoupla o 5,8%. Je to největší nárůst od r. 2008

10.11.2021

Inflace dle ČSÚ v říjnu meziročně vzrostla o 5,8%, což je nejvíce od října 2008. Vývoj mírně překonal očekávání expertů, kteří předpovídali meziroční růst inflace na 5,7 procenta. Dovozní ceny energií a paliv dle ČSÚ navýšily téměř o 90%. Zdroje: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mezirocni-inflace-narust-spotrebitelske-ceny_2111100933_svi ...

Češi ve velkém skupují dřevo a uhlí. Reagují na vysoké ceny energií, obávají se dalšího zdražování

10.11.2021

Prodejci dříví i uhlí hlásí zvýšenou poptávku po palivech. Kvůli zdražujícím energiím teď chce řada lidí, pokud má možnost, narychlo změnit domácí vytápění a přechází na tuhá paliva. Ačkoliv i jejich ceny rostou, jsou stále výrazně nižší než u elektřiny a plynu. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/topne-palivo-drevo-uhli-nakup-vysoke-ceny-energie-zdrazovani_2111092001_btk  

Evropská unie přispěje 100 miliony eur do klimatického adaptačního fondu OSN

10.11.2021

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který má v unii na starosti klimatickou politiku, na (do 12.11. probíhající) konferenci OSN o změnách klimatu COP26 v Glasgow slíbil, že EU vloží 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun) do klimatického adaptačního fondu OSN. Český premiér Andrej Babiš dostal na summitu anticenu ekologických aktivistů za kritiku unijní klimatické politiky . Zdroj: ...

V Německu přetrvávají spory ohledně udržitelnosti jaderné energetiky

9.11.2021

Problematika jaderné energetiky v SRN patří k té nejvíce kontroverzní. Spory ve věci zařazení do udržitelných a obnovitelných zdrojů pokračují. Úřadující ministryně SRN pro životní prostředí a jadernou bezpečnost S. Schulzeová znovu 8. listopadu pro média uvedla, že  SRN nechce jádro, jadernou energetiku nepovažuje za udržitelnou a také nechce, aby ji EU rozvíjela a podporovala. Kvůli jádru jsou spory i ve vyjednávání nové německé vládní ...

Prezident Zeman pověřil šéfa ODS Fialu vyjednáváním o nové vládě. Kdo bude ministrem zemědělství - je dosud nejasné

9.11.2021

Prezident republiky Miloš Zeman dnes 9. listopadu pověřil předsedu Občanské demokratické strany Petra Fialu jednáním o sestavení nové vlády. Další informace jsou zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zeman-poveril-sefa-ods-fialu-jednanim-o-sestaveni-nove-vlady-180041  

Zisk ČEZ klesl za tři čtvrtletí o téměř sedm miliard korun. Vliv údajně měla klimatická politika opouštějící uhlí

9.11.2021

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku klesl meziročně o téměř sedm miliard na 6,7 miliardy korun. Tržby činily 156 miliard korun, což je přibližně stejně jako za stejné období loni. Snížení zisku ovlivnila klimatická politika Evropské unie a také doporučení Uhelné komise ČR ukončit spalování uhlí nejpozději do roku 2038. Zdroj: ...

Polsko hlásí další případy ptačí chřipky v chovech

9.11.2021

Polsko hlásí propuknutí vysoce nakažlivé ptačí chřipky typu H5N1 v zemědělských podnicích chovajících drůbež, kde je celkem chováno cca 650 tisíc kusů drůbeže. 8.11. to oznámila Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/217591/v-polsku-prepukla-vtacia-chripka-zasiahnutych-je-viacero-fariem  

Nový evropský systém značení potravin (nutri-score) má platit od r. 2022 či od r. 2023

9.11.2021

V říjnu byl u nás představen systém značení nutriční hodnoty jídla. Na podporu lepší výživy spotřebitelů a jejich jednodušší orientace na obalech potravin vzniklo označování nutri-score, které pomocí barev popisuje, co daný výrobek obsahuje a jak ovlivňuje zdraví. Zdroje: https://www.denik.cz/ekonomika/znaceni-potravin-20211102.html ...

Kritikové jádra ubývají v i SRN: Řada lidí si začíná uvědomovat, že výpadky energetických zdrojů nemáme, čím nahradit

8.11.2021

Řada lidí si začíná uvědomovat, že potenciální výpadky energetických zdrojů nemáme, čím nahradit: Německá média zveřejnila překvapivý výsledek průzkumu, který provedla mezinárodní společnost YouGov. Polovina dotázaných Němců si podle průzkumu myslí, že plánované odstavení jaderných elektráren by mělo být „definitivně“ nebo „spíše“ odvoláno. Zdroj: ...

Ministerstvo financí na rok 2022 predikuje inflaci ve výši 6%

8.11.2021

Podle makroekonomické prognózy MF dosáhne příští rok inflace v ČR šesti procent. Začátkem roku 2022 by to mohlo být kolem sedmi procent. V Otázkách Václava Moravce   to řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) kritizoval rozpočet, který bude nová vláda podle jeho odhadů přepracovávat šest týdnů. Předpokládá rozpočtové provizorium do konce března 2022. Zdroje: ...

Marian Jurečka má být ministrem práce a sociálních věcí

8.11.2021

Na post ministra práce a sociálních věcí má podle informací Novinek nastoupit šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Původně se počítalo s tím, že se vrátí na resort zemědělství. Zdroje: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/velke-prekvapeni-jurecka-bude-ministrem-prace-a-socialnich-veci-40377336 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3397706-lidovecti-kandidati-na-ministry-couvli-jelinkova-i-hladik-chteji-zustat-ve-svych  

Takové zdražení zemědělci nepamatují - vyšší náklady na energie prodraží např. pěstování rajčat o miliony

8.11.2021

Kvůli zdražování energií si v příštím roce připlatí také zemědělci. Jejich náklady se v řadě podniků navýší o miliony korun. Jsou to především ty, které jsou náročné na vytápění. V článku se uvádí příklad rajčatové farmy z okraje Brna. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zdrazeni-zemedelci-nepamatuji-pestovani-rajcata-prodrazi-o-miliony_2111052254_voj  

Evropská unie asi zařadí jadernou energii mezi čisté zdroje

8.11.2021

ČT24 na svém webu uvedla, že Evropská unie možná zařadí jadernou energii k čistým energetickým zdrojům. Do konce roku 2021 by Komise měla představit seznam čistých zdrojů. Po tlaku zemí toto podporujících (v čele s Francií včetně ČR) se zdá, že na seznamu by mělo být i jádro. Více zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3396784-evropska-unie-asi-zaradi-jadernou-energii-mezi-ciste-zdroje  

Senát se postavil proti unijní úpravě zdanění energií, Zelenou dohodu označil za nezodpovědnou

8.11.2021

Senát se ve shodě s vládou postavil proti návrhu Evropské komise, který má stanovit rámec pro zdanění energetických produktů a elektřiny. Senát se také shodl na tom, že přijetí tak ambiciózního plánu, jako je Zelená dohoda (Green Deal), v situaci, kdy není známo, jak se nahradí dosavadní zdroje energie, je nezodpovědné. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3395870-zive-senatori-jednaji-o-klimatickem-balicku-eu  

Společnost ZEAS Podorlicko a.s. vypisuje výběrové řízení na funkci HLAVNÍHO ZOOTECHNIKA

5.11.2021

Společnost ZEAS Podorlicko a.s. vypisuje výběrové řízení na funkci hlavního zootechnika na nově budovanou farmu dojnic v Trnově. Náplní práce je management  stáda cca 900 ks dojnic a obslužného personálu ve složení 2 úsekových zootechniků a cca 15 pracovníků.  Nástup je možný ihned či dle dohody.  Zájemci o pracovní pozici mne mohou kontaktovat na emailové adrese -   radek.hejzlar@zeas-podorlicko.cz , podrobnosti ohledně mzdových podmínek ...

40 zemí na Summitu OSN slíbilo zastavit uhelné elektrárny do 20 let. Čína, USA, Austrálie, Indie nikoliv

5.11.2021

Čtyřicet zemí 4.11.2021 na konferenci OSN o změnách klimatu COP26 se zavázalo urychlit odklon od uhlí ve prospěch čistých zdrojů energie. Signatáři slíbili, že vyřadí své uhelné elektrárny z provozu do roku 2030 v případě vyspělých ekonomik a do roku 2040 v případě chudších zemí. Velcí znečišťovatelé, jako Čína, Austrálie, Indie a Spojené státy, své podpisy k dohodě odmítli připojit. Této konferenci se přikládá velký význam a může se stát ...

U uhynulých labutí na jihu Čech se potvrdil vir ptačí chřipky

5.11.2021

Ptačí chřipku potvrdili v pátek 5.11. veterináři u dvou uhynulých labutí na řece Lužnici poblíž obce Dráchov na Táborsku. Veterináři informovali chovatele v okolí a doporučili jím více zabezpečit drůbež. Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/u-mrtvych-labuti-na-jihu-cech-se-potvrdil-vir-ptaci-chripky-40377119   SVS na svém webu uvedla, že virus vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 byl potvrzen u dvou uhynulých labutí ...

Senát možná neschválí některé návrhy Fit for 55, protože analýza dopadů chybí. Senát se postavil proti unijní úpravě zdanění energií

5.11.2021

Senát se ve shodě s vládou postavil proti návrhu Evropské komise, který má stanovit rámec pro zdanění energetických produktů a elektřiny. Označil to za zásah do daňové pravomoci členských států. Podle Senátu je tento dokument navíc v rozporu se zásadou subsidiarity, tedy principu, že problémy se mají řešit na úrovni členských států. Evropský klimatický balíček je hlavní náplní dnešní páteční schůze Senátu. Očekává se, že horní komora ...

Ministerstvo zemědělství oseká peníze na nápravy škod po tornádu a peníze půjdou na výdaje spojené s AMP a s ptačí chřipkou

5.11.2021

Část peněz z původně vynaložené miliardy korun na odškodnění zemědělců po tornádu má být přeřazeno na mimořádné veterinární náklady. Asi 357 miliony korun chce ministerstvo zemědělství financovat výdaje spojené s ptačí chřipkou a s africkým morem prasat. O navrhovaném materiálu by měla vláda rozhodnout v pátek 5.11., sdělil mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Zdroj: ...

Odlov divočáků by kvůli zabránění AMP měl být intenzivnější

5.11.2021

Jde to ztuha a pomalu. Ministerstvo zemědělství chce, aby se v oblastech ohrožených africkým morem prasat lovilo intenzivněji než dosud. Na orgány státní správy myslivosti proto dorazil metodický pokyn, který hovoří i o tom, že by v některých honitbách měl klesnout počet divočáků ideálně na nulu. To by mohlo přinést i omezení vstupu pro veřejnost. Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/praseci-mor-divocaci-hranice-20211103.html ...

ČNB brzdí inflaci

5.11.2021

Bankovní rada zvýšila na svém listopadovém zasedání dvoutýdenní repo sazbu na 2,75 %. Toto rozhodnutí se opírá o podzimní makroekonomickou prognózu ČNB. Ta očekává, že inflace se dále významně zvýší a začátkem příštího roku se přiblíží 7 %...Rizikem výhledu ČNB je déletrvající přetížení globálních výrobních řetězců, které by se mohlo spolu se slabším kurzem a výraznějším zdražením energií a imputovaného nájemného promítnout do ještě vyšší ...

Senátoři jednají o klimatickém balíčku EU

5.11.2021

Evropský klimatický balíček (Fit for 55) je hlavní náplní páteční schůze Senátu. Očekává se, že horní komora se postaví kriticky k plánu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent. Některá nařízení a směrnice, které navrhuje Evropská komise, by vláda podle senátních výborů měla vetovat, pokud nebudou vyčísleny jejich dopady. Více zde: ...

Prezident Zeman plánuje jmenovat Petra Fialu premiérem

5.11.2021

Prezident Miloš Zeman plánuje jmenovat lídra vítězné koalice SPOLU Petra Fialu premiérem ČR. Řekl to pro Frekvenci 1. Nebude to žádný problém, uvedl v rozhovoru. Souhlasí s tím, že nová vláda musí vzniknout rychle. Mj. ČT24 k tomu připravuje podrobnosti. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3395936-zeman-planuje-jmenovat-fialu-premierem  

Helsinky přestanou na oficiálních akcích podávat maso

5.11.2021

Finské hlavní město Helsinky (obdobně jako např. Francie, kde se má ve veřejném stravování dle klimatického zákona nabízet více bezmasé jídlo) už nebude na svých akcích podávat maso, ale až na výjimky jen vegetariánská jídla a místní rybářské úlovky. Radnice tak chce snížit uhlíkovou stopu. Více zde: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/vareni-jidlo/helsinky-finsko-uhlikova-stopa-maso_2111050949_pj ...

Očkovaný nemusí do karantény

5.11.2021

Díky opakujícím se dotazům jsme pro Vás připravili několik vysvětlení, které by se Vám mohly hodit.   Karanténa: Dle metodického pokynu hlavní hygieničky: se hlásí kontakty dva dny před provedením testu, který vyšel pozitivně, u asymptomatických osob a dva dny před vypuknutím příznaků u osob s příznaky. Výjimku z povinnosti karantény mají osoby očkované (konkrétně po 14 dnech od dokončení očkování) pokud nemají ...

Do úspěšného týmu spol. ÚSOVSKO AGRO s.r.o. přijmeme kolegu "AGRONOMA - technika rostlinné výroby"

4.11.2021

Koncern ÚSOVSKO je moderní rozvíjející se podnik v oblasti agrobusinessu. Sídlo společnosti se nachází v Klopině, okres Šumperk v Olomouckém kraji. Jako jeden z významných subjektů podporujeme kulturní a sportovní život v regionu a zajišťujeme stabilní zaměstnání pro stovky našich pracovníků. Společnost ÚSOVSKO a.s. spolu s dceřinými společnostmi obhospodařuje kolem 15 tisíc hektarů v Olomouckém kraji, zaměstnává 850 zaměstnanců v celém ...

ČNB: Prognóza makroekonomického vývoje ČR zveřejněná 4.11.2021

4.11.2021

V novém odhadu průměrné inflace uvádí ČNB zhoršení. ČNB také zhoršila odhad vývoje ekonomiky. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu a to o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Podle guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka je ČNB kvůli inflaci připravena sazby dál zvyšovat. Další informace jsou zde: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ ...

ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu nejvíce od roku 1997 a to na 2,75%. Mj. úvěry podraží

4.11.2021

Česká národní banka znovu zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Je to nejprudší růst sazeb od roku 1997. Centrální banka tak reaguje na vývoj inflace. Pozornost v médiích vzbudila i předchozím zvýšením sazby na konci září. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3395718-centralni-banka-zvysila-sazbu-nejvic-od-roku-1997-na-275-procenta   Hlavním důvodem je vysoká inflace, která v ČR ...

Návrh: konec antigenních testů na větších akcích nad 1 000 účastníků

4.11.2021

Ministerstvo zdravotnictví bude na vládě navrhovat, aby na akcích nad 1 000 lidí nebyly uznávány antigenní testy na covid-19. Na menších mají platit i nadále. Ministr Vojtěch ve čtvrtek vyzval zaměstnavatele, aby pracovníkům umožnili v co největší míře pracovat z domova. Tato zpráva z Českého rozhlasu bude průběžně aktualizovaná. Zdroj: ...

Ve skotském Glasgow pokračuje klimatická konference OSN

4.11.2021

Předsedkyně EK a prezident USA na konferenci společně představili dohodu o metanu, jehož emise se mají do roku 2030 snížit minimálně o 30% oproti r. 2020. Na této světové konferenci se mají země v počtu cca 100 zavázat ke snížení emisí metanu, který má velkou oteplovací sílu a patří k nejškodlivějším skleníkovým plynům. Podílet se na tom musí i zemědělství. Více zde: ...

Babiš na konferenci v Glasgow obhajoval jádro a podrobil kritice Green Deal

3.11.2021

Český premiér Andrej Babiš ve svém vystoupení na konferenci OSN o změnách klimatu COP 26 v Glasgow kritizoval evropský klimatický balíček Fit for 55. Zelená dohoda (Green Deal) se podle něj bez racionálního přístupu může stát evropskou zelenou sebevraždou. Další informace jsou zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/green-deal-babis-jaro-cop26-konference-emise-evropa-uni-osn-glasgow_2111012114_ban  

Bude do obnovitelných energetických zdrojů patřit plyn a jádro?

3.11.2021

V říjnu předsedkyně Komise von der Leyenová konstatovala, že potřebujeme více obnovitelných zelených zdrojů, protože jsou levnější, bezuhlíkové...Ale řada lidí je proti tomu, např. z toho důvodu, že to porušuje pravidla Green Deal. Na oficiální stanovisko EK čekáme. Zde jsou informace k neoficiálnímu dokumentu k zařezení jaderné energie a zemního plynu do zelených energetických zdrojů a do pravidel pro zelené financování: ...

Alternativní proteiny: maso z laboratoře i hmyz

3.11.2021

Zelené trendy se do výživy (hlavně kvůli zvládnutí klimatické krize) dostávají i k nám. Zpráva je o tom na webu ČT24 zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3394388-cesta-k-zvladnuti-klimaticke-krize-alternativni-proteiny-maso-z-laboratore-nebo-hmyz  

Češi a Francouzi: Má-li Evropa v klimatickém boji zvítězit, potřebuje jadernou energii. EU se dosud nevyjádřila, jestli to je udržitelný...

3.11.2021

I když problematika jaderné energie v EU patří k těm nejvíce kontroverzním a EK se doposud jasně nevyjádřila, Francie (nejvyspělejší země EU vedle Německa) má jasno. Další informace jsou zde: https://www.irozhlas.cz/komentare/klara-notaro-komentar-emmanuel-macron-francie-jaderna-energetika_2111030629_kro Představitelé ČR a Francie založili spojenectví členských států Evropské unie v jaderné energetice. Ve společném prohlášení ...

Elektromobily mají být levnější než auta se spalovacím motorem

3.11.2021

Zaměstnanci Škody Auto se po dvoutýdenní nucené dovolené vrátili do práce. Automobilka musela přerušit výrobu především kvůli nedostatku čipů. Další zprávy k elektromobilitě, která má údajně budoucnost, jsou zde: https://plus.rozhlas.cz/manazer-skody-auto-elektromobily-budou-levnejsi-a-vyhodnejsi-nez-auta-se-8610529 https://plus.rozhlas.cz/u-nas-se-elektromobil-emisne-vyplati-az-po-najeti-130-tisic-kilometru-uvazuje-8560501  

Ve věci přijetí eura rozpor byl, nakonec jsme se dohodli, uvedl M. Jurečka k vyjednávání o vládě

3.11.2021

Nová česká vláda by měla mít 18 členů včetně premiéra. Nově by v ní měli zasednout ministři pro legislativu, Evropskou unii a pro vědu, výzkum a inovace. Po jednání to v úterý 2. listopadu oznámil kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS). Bude nová vláda pracovat na přijetí eura? „Vstup do eurozóny za budoucí koaliční vlády není stihnutelný,“ řekl v ranním interview Radiožurnálu předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Zdroje: ...

ČEZ od r. 2022 zvýší zákazníkům cenu elektřiny zhruba o třetinu. Ještě více podraží plyn

3.11.2021

Energetická společnost ČEZ od roku 2022 zvýší cenu elektřiny. Zákazníci si u těch nejběžnějších sazeb připlatí na faktuře v průměru o zhruba třetinu. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou. Důvodem zdražení je růst velkoobchodní ceny elektřiny, uvedl dnes ve středu mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Zpráva je na webu Českého rozhlasu v plném znění zde: ...

Africký mor prasat na dohled

3.11.2021

Další článek k této problematice je zde: https://www.denik.cz/ekonomika/africky-mor-prasat-opatreni-20211102.html  

Zhoršená epidemiologická situace ve Lvovské oblasti, možný vliv na program Kvalifikovaný zaměstnanec a Mimořádné pracovní vízum

2.11.2021

Rádi bychom Vás informovali o tom, že od 1.11.2021 se Lvovská oblast ocitla v "červené" zóně, což mj. znamená, že žadatelé o zaměstnaneckou  kartu v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec a Mimořádné pracovní vízum  budou do vízového centra ve Lvově vpuštěni pouze v případě, že předloží očkovací certifikát nebo negativní test  (PCR ne starší 72 hodin nebo antigen ne starší 24 hodin). Stejná pravidla platí pro cestování hromadnou dopravou, ...

I v Německu došlo k narušení dodavatelských řetězců

27.10.2021

Růst německého hospodářství bude letos pomalejší, než se očekávalo, činit bude 2,6% namísto předpokládaných 3,5%, prohlásil německý ministr hospodářství Peter Altmaier. Jak se v článku uvádí, došlo k narušení dodavatelských řetězců, k výpadkům v zásobování některými produkty (např. nedostatek čipů pro světoznámý německý automobilový průmysl). Jak bývá v poslední době často uváděno, svoji roli má i esklace cen na trhu s energiemi. Více zde: ...

Státní veterinární správa zaměřuje dozorovou činnost i na zvěřinu

27.10.2021

Podzim představuje tradiční období intenzivnějšího lovu zvěře, kdy se daleko častěji, než po zbytek roku objevuje v restauracích nebo obchodech zvěřina. Jako komodita živočišného původu také ona spadá do oblasti zájmu veterinárního dozoru. Následující text sumarizuje pravidla pro uvádění zvěřiny na trh z pohledu veterinárního dozoru a jeho úlohu v této oblasti. Varianty, jak se může dostat zvěřina legální cestou do tržní sítě, jsou v ...

Soud EU udělil Polsku pokutu milion eur denně kvůli orgánu trestajícímu soudce

27.10.2021

Spory mezi EU a Polskem zatím nejsou ukončeny: Soudní dvůr Evropské unie udělil Polsku pokutu ve výši milion eur (pozn.: 25,7 mil. Kč - koruna nyní oslabuje) a to denně za to, že nepozastavilo činnost disciplinární komory nejvyššího soudu trestající soudce. Spor o kárný režim polských soudců je součástí širší pře o polskou justiční reformu, jejíž části podle unijní justice ohrožují nezávislost soudnictví v zemi. Pokutu by Polsko mělo platit ...

Tripartita nesouhlasila s návrhem J. Hamáčka

27.10.2021

Sociální partneři i zástupci vlády odmítli na středečním mimořádném jednání tripartity uložení jakýchkoliv restrikcí pro neočkované zaměstnance. O výsledku jednání k opatřením proti koronaviru na pracovištích tripartita informovala na twitteru. Podle zprávy premiér Andrej Babiš současně vyjádřil nesouhlas s povinným očkováním obyvatel. Zdroj: ...

Africký mor prasat nám může zlámat vaz, uvádějí chovatelé prasat

27.10.2021

Veterináři ve věci šíření AMP uvedli, že není otázkou zda, ale kdy. O brzkém úderu afrického moru prasat u nás pochybnosti zřejmě nejsou. Smyčka kolem České republiky se utahuje. Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/africky-mor-prasat-20211021.html  

Ministr zemědělství: Navýšení kofinancování SZP je nezbytné pro udržení potravinové soběstačnosti

27.10.2021

Tisková zpráva – Dohoda na míře kofinancování z národního rozpočtu pro II. pilíř SZP, tedy pro rozvoj venkova, je nejdůležitější pro dokončení Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr Miroslav Toman na včerejším jednání vlády předložil materiál k navýšení kofinancování ze 40 na 65 % pro II. pilíř SZP, bez něhož by nemohly být poskytovány podpory k rozvoji českého zemědělství a potravinářství, jako jsou například ...

K důsledkům výkyvů energetického trhu

27.10.2021

Konec dodavatelů energií nedopadá jen na domácnosti, ale i na velké firmy se spotřebou nad 630 MWh za rok. Drtí je vysoké ceny i podmínky energetických společností. Hrozí tak zavírání chovů, pěstitelství i průmyslových výroben. Další informace jsou k tomu zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bohemia-energy-dodavala-i-velkym-firmam-ty-ted-budou-muset-zdrazit-178800  

Členské země EU se neshodly na řešení drahých energií

26.10.2021

Mimořádné jednání o energetickém trhu dne 26. října sedmadvacítky unijních ministrů pro energetiku shodu nepřineslo. Francie se Španělskem navrhovaly strukturální reformy energetického trhu, zatímco další státy v čele s Německem trvají na tom, že současná krize je pouze dočasná a radikální kroky nejsou zapotřebí. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/staty-eu-se-neshodly-na-reseni-drahych-energii-40376141   V případě, že ...

Madeta zdraží od r. 2022 nejméně o 10%. ‚Náklady rostou,‘ uvedl Teplý

26.10.2021

Největší česká mlékárna Madeta zdraží ceny výrobků od ledna 2022, uvedl pro Český rozhlas Plus generální ředitel Madety M. Teplý. Přitom v polovině října firma tvrdila, že cena poroste o dvě až tři procenta. Teď generální ředitel přiznává, že cena poroste strměji: „Pondělní porada vedení mi dala jasně najevo, že to číslo bude od počátku roku dvojciferné.“   Další informace ke zdražování jsou zde: ...

OKD prodloužení těžby černého uhlí za rok 2022 neplánuje

26.10.2021

Za prvních devět měsíců letošního roku vytěžila společnost OKD 1,6 milionu tun uhlí. Je to o asi deset procent víc, než je plán. Za celý rok má společnost vytěžit 1,99 milionu tun. Podnik předpokládá s ukončením těžby uhlí ke konci r. 2022, jak už bylo oznámeno dříve. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/okd-tezi-nad-plan-prodlouzeni-tezby-vsak-neplanuje-40376073  

Unijní ministři znovu hovoří o řešení vysokých cen energií. Shodují se na rychlosti, ne na způsobu řešení

26.10.2021

Evropská unie musí urychleně uvést do praxe plány, které umožní členským zemím snížit dopad prudkého zdražování energií a zajistit cenovou dostupnost v budoucnu. Jednotlivé země nejsou jednotné v tom, jak moc vůči současným vysokým cenám zasahovat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) před jednáním s unijními protějšky požaduje lepší dohled nad trhem s emisními povolenkami. Zdroj: ...

AdBlue je kritický nedostatek. Útlum výroby je kvůli drahému plynu a snížené výrobě průmyslových hnojiv

25.10.2021

Správa státních hmotných rezerv by měla začít skladovat AdBlue (roztok demineralizované vody a močoviny, obsah močoviny 32,5%), který je potřeba pro fungování moderních dieselových motorů u nákladních i osobních aut. Chce to vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Aditiva je na trhu v posledním týdnu kritický nedostatek. Výrobci omezili produkci kvůli drahému zemnímu plynu a související snížené výrobě ...

Loňský pokles emisí nepomohl. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře dál roste. Řešit se to má na nadcházející klimatické konferenci OSN

25.10.2021

Loňský pokles emisí se výrazněji nepromítl do koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, upozorňuje ve zprávě Světová meteorologická organizace (WMO) . Koncentrace skleníkových plynů, například oxidu uhličitého, rostla i loni a zůstává výrazně nad hodnotami před masovou industrializací. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3390756-lonsky-pokles-emisi-nepomohl-koncentrace-sklenikovych-plynu-v-atmosfere-dal-roste  

Vliv povolenek je minimální, elektřina zdražuje kvůli plynu, říká analytik

25.10.2021

Růst cen elektřiny je důsledkem toho, že zdražuje zemní plyn. Uvedl to analytik webu Fakta o klimatu Jan Krčál. Srovnáním cenových hladin vyvrátil, že by na nynější krizi měly vliv emisní povolenky – ten je podle něj patrný spíše dlouhodobě. Křivka znázorňující vývoj cen elektřiny letos velmi přesně kopíruje vývoj cen plynu, který je nyní nejdražším zdrojem, z nějž se elektřina vyrábí. Zdroj: ...

Mák si zaslouží mimořádné zacházení

25.10.2021

V Zemědělském družstvu Bašnice (Podkrkonoší) pěstují mák, který si mohou lidé zakoupit v plátěných pytlících, které si šijí sami zaměstnanci ZD. Kromě máku tady pěstují i vyhlášená Bašnická jablka. Zeptali jsme se ředitele ZD Bašnice, Ing. Libora Divokého, jak jdou jeho družstvu na odbyt jeho produkty a nakolik se mu daří dodávat je k zákazníkům, pokud možno napřímo. Vaše družstvo se nachází u Hořic v Podkrkonoší. Ovlivňuje ...

Slovenský premiér Heger na summitu bránil atomovou energetiku. Jak se k ní staví EU - do závěrů se opět nedostalo

25.10.2021

Evropští lídři jednali o prudce rostoucích cenách energií. Uvádí se, že závěry jednání byly nekonkrétní. Jak už zde na webu bylo uvedeno, EU se dosud oficiálně nevyjádřila, jestli velmi kontroverzní atomová energie patří či nepratří mezi zelené energetické zdroje. Jsou sice problémy s úložišti jaderného odpadu, ale v současné době by bylo těžké výpadek jádra jinými obnovitelnými zdroji nahradit (ze zemí EU by to bylo těžké zvláště pro ...

Innogy: Ceny energií jsou teď extrémní, příští rok se stabilizují

25.10.2021

Trh s energiemi je v této době ve výjimečné situaci. Energie zajistíme, energie jsou drahé kvůli vysoké poptávce, delší loňské topné sezoně a dalším faktorům. Do budoucna můžeme očekávat ceny nižší, uvedl pro Právo generální ředitel innogy ČR Tomáš Varcop. Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/innogy-ceny-energii-jsou-ted-extremni-pristi-rok-se-stabilizuji-40375916  

Zpřísnění opatření a respirátory v práci

22.10.2021

S účinností od 25. října 2021 se vrací povinnost: nosit respirátor (či obdobnou ochranu) nikoliv zdravotnickou roušku (tu mohou nosit pouze osoby do 15 let a osoby, na které se vztahuje výjimka, povinnost se vůbec nevztahuje na děti předškolní a mladší) nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště. I zde platí mnoho výjimek, například pokud je člověk na pracovišti sám nebo sedí od kolegů více než 1,5 m, ...

Bachyně osvobodila divočáky z pasti. Podle studie ČZU může jít o důkaz empatie

22.10.2021

Dosud nepozorované chování prasat divokých zaznamenala fotopast vědců z České zemědělské univerzity v Praze. Snímky zachytily situaci, kdy dospělá bachyně manipulovala s kládou zajišťující odchytové zařízení a vysvobodila v něm uzavřená prasata. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3360192-bachyne-osvobodila-divocaky-z-pasti-podle-ceske-studie-muze-jit-o-prvni-dukaz-empatie  

Lidl stahuje 3 druhy mléka Pilos. Hrozí zažívací potíže, varovala mlékárna Olma

22.10.2021

Lidl stahuje z regálů výrobky „Pilos“ Čerstvé mléko 1,5% 1 l, „Pilos“ Čestvé mléko 3,5% 1 l a „Pilos“ Bio Čerstvé mléko 1l, které pro něj vyrábí mlékárenská společnost Olma. Jde o balení s datem spotřeby 26. až 30. října 2021. Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/693618/lidl-stahuje-mleko-pilos-hned-tri-druhy-hrozi-zazivaci-potize-varuje-mlekarna.html   Oloumoucká mlékárna Olma stahuje z trhu čerstvé mléko v PET ...

Zpřísnění opatření a respirátory v práci

22.10.2021

S účinností od 25. října 2021 se vrací povinnost: nosit respirátor (či obdobnou ochranu) nikoliv zdravotnickou roušku (tu mohou nosit pouze osoby do 15 let a osoby, na které se vztahuje výjimka, povinnost se vůbec nevztahuje na děti předškolní a mladší) nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště. I zde platí mnoho výjimek, například pokud je člověk na pracovišti sám, pro žáky základních škol, při ...

Šéfové států EU se shodli, jak se společně vyrovnat se zdražováním energií

22.10.2021

Po více než čtyřhodinové debatě se prezidenti a premiéři zemí Evropské unie shodli na postupu, jak se vyrovnat s rostoucími cenami energií. Závazné závěry summitu zablokoval český premiér Andrej Babiš, který požadoval regulaci trhu s emisními povolenkami (ETS). Řada lídrů podle diplomatického zdroje nechtěla připustit velké zásahy do trhu a do společného prohlášení nakonec přibyla výzva Evropské komisi, aby prověřila fungování ETS. ...

Europoslanci strategii F2F podpořili

21.10.2021

Europoslanci 20.10.2021 schválili strategii Od zemědělce ke spotřebiteli (také Z farmy na vidličku a také F2F). Nevládní organizace zemědělců (včetně COPA/COGECA) se obávají jejích dopadů. Snížením produkce v Evropě se podle předsedy Zemědělského svazu M. Pýchy zvýší produkce v jiných státech, což povede např. k dalšímu odlesňování v Brazílii. Na webu EP se uvádí, že pro hlasovalo 452, proti hlasovalo 170 a zdrželo sa 76 europoslanců. Více ...

Europarlament: Unie musí být lídrem v klimatické politice

21.10.2021

Evropská unie musí zaujmout vůdčí roli v celosvětovém boji proti změnám klimatu, zaznělo na jednání Evropského parlamentu před klimatickou konferencí OSN s označením COP26, která se bude konat na konci října ve Skotsku v Glasgow. Evropský parlament v návrhu usnesení mimo jiné vyzval EU, aby přiměla velké znečišťovatele ovzduší k přijetí konkrétních závazků na snížení emisí skleníkových plynů. Zdroj: ...

Ceny energií trápí i velké evropské podniky. Ve Francii, Španělsku, Slovensku i jinde některé přerušují výrobu

21.10.2021

Rostoucí ceny energií v Evropě mají také první konkrétní dopady na průmyslovou výrobu. Některé podniky proto omezují nebo přerušují výrobu. Růst účtů za elektřinu je i pro firmy, které jsou zvyklé na měsíční výdaje v řádech v milionů eur, neúnosně rychlý. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3388918-ceny-energii-trapi-i-velke-evropske-podniky-ve-francii-a-spanelsku-nektere-prerusuji   Jeden z největších chemických podniků na ...

Evropští lídři budou debatovat o cenách energií

21.10.2021

Lídry zemí Evropské unie čeká v Bruselu dvoudenní debata o tom, jak se podle společných pravidel vyrovnat s rychlým růstem cen energií. Premiér Andrej Babiš chce mluvit například o regulaci cen emisních povolenek. Komise zemím doporučila daňové úlevy a finanční podporu domácností, půjde-li o dočasné a cílené opatření. Tuzemská vláda schválila plošné zrušení DPH z energií. Zdroj: ...

Reakce EU na růst cen energií

21.10.2021

Členské státy unie se v poslední době potýkají s problémem rychlého růstu cen energií. Důvodem je především vysoká celosvětová poptávka po zemním plynu v důsledku hospodářského oživení, inflace..., ale např. i nižší produkce obnovitelných zdrojů. Členské státy se snaží na evropské úrovni nastartovat debatu, jak zmírnit dopady výrazného růstu cen. Obsáhlejší analýza je k tomu vyvěšena zde: ...

Ceny plynu i elektřiny rostou, lidé se vracejí i k uhlí a dříví

21.10.2021

Prudce roste poptávka po uhlí a palivovém dříví. Jejich cena také roste, ale ne tolik jako např. cena plynu. Několik jeho velkých dodavatelů v poslední době oznámilo výrazné zdražení, naposledy Pražská plynárenská, jejíž zákazníci za plyn zaplatí od listopadu v průměru o necelou čtvrtinu více. V článku se též upozorňuje, že na pražské burze vzrostla cena elektřiny v polovině října nad 3 400 Kč/MWh. Zdroj: ...

Komise představila pracovní program pro rok 2022

20.10.2021

Komise ve středu 20. října schválila svůj pracovní program na rok 2022 . Program zahrnuje 42 nových politických iniciativ, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně Ursuly von der Leyenové a navazuje na její projev o stavu Unie v roce 2021. Pokračuje se v Zeleném údělu, aby z Evropy do r. 2050 byl první klimaticky neutrální kontinent na světě. Kromě balíčku „ Fit for 55 “, který byl letos v červenci ...

I Velká Británie řeší zelené změny a klimatické cíle. Vrcholí tam přípravy na světový klimatický summit

20.10.2021

Spojené království možná čeká nutnost zvýšení daní nebo snížení veřejného financování. Neobejde se bez toho dodržení plánu na dramatické snížení emisí britské ekonomiky. Varuje před tím ministerstvo financí. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zelene-zmeny-si-vyzadaji-vyssi-dane-pripravuje-ministr-brity-178348#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.web.nexttoart&dop_req_id=txPvF03jMOi-202110201221&dop_id=178348  

Doprava jako luxusní služba. Ceny mohou do konce roku vzrůst až o čtvrtinu

20.10.2021

Ceny za silniční dopravou strmě rostou. Náklady dopravců na energie, paliva i lidské zdroje v posledních týdnech vzrostly až o 15 procent, problémy jsou ovšem i s dostupností služeb a s nedostatkem některých základních materiálů. Do konce roku kvůli tomu hrozí zdražení dopravy až o čtvrtinu, upozornilo na to sdružení dopravců Česmad Bohemia. Zdražování hrozí v nákladní i autobusové dopravě a také v MHD. Zdroj: ...

Ministerstvo zdravotnictví znovu zavádí respirátory na hromadných akcích. Vrací se i kontroly klubů a restaurací

20.10.2021

Vláda reaguje na zhoršení epidemické situace novými opatřeními. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se rozšiřuje povinnost nosit respirátory na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků, nosit je bude nutné i na pracovištích . Změny se dotknou také testování - kromě zkrácení platnosti antigenních a PCR testů bude, až na výjimky, ukončeno jejich hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Více zde: ...

Nulová DPH na elektřinu by vyžadovala změnu evropské legislativy

20.10.2021

Vláda chce pomoct domácnostem se snížením výdajů za energie. Seškrtání DPH z 21 procent na nulu pravidla Evropské unie jen tak nedovolí. Podle experta by se kvůli tomu musela změnit evropská legislativa. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nulova-dph-na-elektrinu-by-vyzadovala-zmenu-evropske-legislativy-178298  

Plzeňské biskupství chce na svých pozemcích hospodařit šetrně. Mění podmínky pronájmu půdy

20.10.2021

Hospodařit na svých pozemcích ekologičtěji je novým záměrem plzeňského biskupství. Na západě Čech vlastní tisíce hektarů půdy, které získalo v restitucích a pronajímá je zemědělcům. Nyní kvůli ekologii církev začíná měnit podmínky pronájmu. „V nové smlouvě je i zakotveno, že si necháváme dodávat nejen osevní plány, ale i seznamy hnojiv,“ uvedla P. Benešová z majetkového oddělení Biskupství plzeňského. „My se nebráníme konvenčním ...

Africký mor prasat je pár kilometrů od hranic

20.10.2021

Otázka už nestojí, zda se k nám dostane, ale kdy to bude. Těmito slovy popsal před pár dny nebezpečí nákazy africkým morem prasat Roman Šebesta, šéf Krajské veterinární správy v Liberci. Více zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/praseci-mor-je-par-kilometru-od-hranic-40375406  

Evropská komise zakročí vůči Polsku kvůli rozhodnutí ústavního soudu

19.10.2021

Nedávné rozhodnutí polského ústavního soudu zpochybňuje a ohrožuje základy EU, prohlásila na plénu europarlamentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise dle jejích slov proti Varšavě zakročí. Polský premiér Mateusz Morawiecki v Evropském parlamentu řekl, že jeho vláda je proevropská, Poláci jsou ale znepokojeni změnami v Unii. Zdroj: ...

Polsko apeluje na pozastavení/odložení klimatických plánů EU

19.10.2021

Polsko vyzvalo EU k přezkumu klimatických politik a cílů EU v této oblasti a to včetně revize či odložení klimatického balíčku Fit for 55, představeného Evropskou komisí v červenci r. 2021. Zdroj: https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/poland-urges-postponement-of-eu-climate-plans-amid-rising-energy-prices/   Fit for 55 je krok správným směrem, avšak nesmí dopadnout na nejchudší skupiny obyvatel. Shodla se na ...

Opatření Komise k cenám energií

19.10.2021

Sdělení k otázce cen energií zveřejnila komise dne 13. října 2021. Cílem sdělení je především předložit členským státům přehled takových nástrojů, které jsou okamžitě implementovatelné, a současně nejsou v konfliktu s existujícím evropským legislativním rámcem pro fungování trhu s energiemi. Ve sdělení se např. uvádí: "Evropská komise upozorňuje, že současný růst cen považuje za dočasný stav, což však nemůže znamenat vyloučení vzniku ...

V Číně sílí energetická krize. Ceny uhlí v Číně lámou rekordy, od začátku roku stouply o 260%

19.10.2021

Ceny uhlí v Číně v úterý 19. října vystoupily na rekord a od začátku roku se zvýšily zhruba o 260%. Situaci zhoršuje sílící energetická krize a dřívější příchod zimy. Nejaktivněji obchodovaný kontrakt na komoditní burze v Čeng-čou, který má termín dodání leden 2022, vystoupil na rekordních 1 982 jüanů/t (6 790 Kč/t). Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cina-cena-uhli-rekord.A211019_125456_eko-zahranicni_rie

Končí éra malých dodavatelů energií, uvádí jeden ze tří plynárenských obrů

19.10.2021

Energetický trh zažívá velké přerozdělování zákazníků. Může za to konec Bohemia Energy a dalších menších dodavatelů energií. Zlatý důl pro velké hráče to však není, říká Martin Pacovský, šéf představenstva Pražské plynárenské. Další informace jsou zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konci-era-malych-rika-jeden-ze-tri-plynarenskych-obru-178161  

Bezmasé produkty údajně táhnou prodeje

19.10.2021

Na začátku října se konal druhý ročník konference zaměřené na rostoucí trend rostlinných produktů. Účastnili se ji významní hráči na trhu, kteří tyto produkty nabízejí a shodli se, že se rostlinné produkty stávají stále více oblíbenějšími a nepatří již mezi minoritní. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/rostlinne-produkty-konference-vice-produktu.A211014_120302_ekoakcie_vebe

V SRN pokračují jednání o složení nové vlády. Nejasný bod: zrušit či nerušit atomovou energetiku

19.10.2021

V SRN je cca 3 týdny po volbách a začínají jednání o obsazení ministerstev. Jedná se i o společných stanoviscích budoucí vládnoucí koalice (sociální demokraté, zelení a svobodní demokraté) k ochraně klimatu. Budoucí kancléř a předseda vítězné sociálně demokratické strany SPD Olaf Scholz v předvolební kampani zdůrazňoval, že v případě svého vítězství bude chtít, aby v německé vládě byl vyrovnaný počet mužů a žen (to znamená, že předsedkyně ...

Generální ředitel ČEZu odhaduje zdražení elektřiny o třetinu a plynu o polovinu až o dvě třetiny

18.10.2021

Energetická společnost ČEZ zdraží od ledna 2021 elektřinu i plyn. Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš odhaduje nárůst cen u elektřiny asi o třetinu a u plynu o polovinu až dvě třetiny, řekl deníku Hospodářské noviny. Zdražení se bude týkat zákazníků, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou. Firma změny oznámí 1. listopadu s platností od 1.ledna 2022. Souvisí to i s regulovanou složkou, kterou zveřejní Energetický regulační úřad. ...

Ceny energií ještě porostou, říká expert

18.10.2021

Zdražování elektřiny odráží růst cen plynu, méně již situaci na trhu s uhlím, vysvětluje energetický expert, řídící konzultant společnosti EGÚ Brno Petr Čambala. Podle něj bude cena elektřiny ještě nějakou dobu růst. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ceny-energii-jeste-porostou-rika-expert-40374522  

Mlékárna Madeta od ledna 2022 zdraží své výrobky. Ceny vzrostou o dvě až tři procenta

15.10.2021

Největší česká mlékárna Madeta zdraží ceny výrobků od ledna 2022 o dvě až tři procenta. Příčinou jsou vyšší náklady, ceny nafty, elektřiny i obalů, uvedl pro ČTK generální ředitel Madety Milan Teplý. Vedení mlékárny zároveň očekává, že kvůli všeobecnému zdražování poklesne kupní síla v zemi. Zdroj: https://www.denik.cz/podnikani/mlekarna-madeta-zdrazi-od-ledna-vyrobky-o-dve-az-tri-procenta-20211012.html   Článek k tomu je i v ...

Zdražující vstupy a raketový růst cen energií: vyjádření tří českých firem

15.10.2021

Vyjádření zástupců tří českých firem ke stoupajícím cenám vstupů (energie, PHM, suroviny...) na webu Průmysl.cz (zprávy z průmyslových oborů) je zde: https://www.prumysl.cz/zdrazujici-vstupy-a-rust-cen-energii-vyjadreni-tri-firem-napric-segmenty/  

Odpojení od plynu po konci Bohemia Energy hrozí podle komory stovkám firem

15.10.2021

Odpojení od plynu po ukončení činnosti Bohemia Energy hrozí podle Agrární komory ČR stovkám firem, které mají velkou odběrovou kapacitu. Médiím to v pátek sdělila mluvčí komory Barbora Pánková. Jde o společnosti, jejichž roční spotřeba přesahuje 630 megawatthodin a nevztahuje se na ně institut dodavatele poslední instance. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/bohemia-energy-plyn-odpojeni-zavazky.A211015_120438_ekonomika_rts ...

Veterináři zaznamenali výskyt afrického moru prasat nedaleko hranic

15.10.2021

Africký mor prasat se dostal do blízkosti našich hranic. Jde o velmi nebezpečné a nakažlivé onemocnění, které se nedá léčit. Zpráva z regionálního zpravodajství Českého rozhlasu je v plném znění zde: https://budejovice.rozhlas.cz/veterinari-zaznamenali-vyskyt-africkeho-moru-prasat-nedaleko-hranic-doporucuji-8597395  

Některé firmy nejen na Slovensku chtějí kvůli drahým energiím a nedostatku surovin zavřít

15.10.2021

Také Slovensko se potýká s rostoucími cenami energií a s nedostatkem surovin. Představitelé Slovenské obchodní a průmyslové komory konstatovali, že když krachnou velké výrobní podniky, Slovensko v žádném případě nedosáhne predikovaný ekonomický růst, který má být o 3,5%. Mezi uvedenými velkými podniky je i Duslo Šala, výrobce průmyslových hnojiv. Zdroj: ...

Platnost testů na covid bude možná kratší. Vláda o tom bude jednat 18. října

14.10.2021

Ministerstvo zdravotnictví navrhne vládě zkrácení platnosti testů na koronavirus. Premiér Andrej Babiš uvedl, že platnost PCR testů se zkrátí ze sedmi na tři dny a antigenních ze tří na jeden den. Kratší by mohla být i karanténa, pokud bude ukončena PCR testem. V pondělí 18. října úpravy projedná vláda. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ve čtvrtek 14. října novinářům řekla, že nová karanténní pravidla budou účinná od 25. října. Zdroj: ...

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2021

14.10.2021

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %. Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) jsou to také platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, platby pro mladé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci ...

Je čas poslouchat, co říkají data

14.10.2021

Všichni aktéři potravinářského řetězce souhlasí s hlavními zásadami stanovenými ve strategii Farm to Fork a jsou si plně vědomi toho, že je třeba provádět neustálé a podstatné zlepšování, aby byl zajištěn udržitelnější přístup k našim potravinovým systémům. Několik nedávno publikovaných studií o strategii Farm to Fork naznačuje, že pokud budou současné cíle implementovány tak, jak byly navrženy, budou pro zemědělce EU představovat značné ...

V Británii kvůli vysokým cenám energií zkrachovalo cca 15 energetických společností

14.10.2021

Ve Velké Británii přibývá energetických firem, které krachují kvůli prudkému růstu cen energií. Televize Sky News oznámila, že čtyři další začaly v tomto týdnu jednat s regulátorem Ofgem, že ukončí činnost a vstoupí do procesu nouzového programu dodavatele poslední instance, který má jejich odběratelům zajistit energii od jiných dodavatelů. Počet krachujících energetických společností kvůli cenám plynu se pohybuje v Británii okolo patnácti. ...

Inflace na Slovensku je nejvyšší za 10 let

14.10.2021

Meziroční míra inflace na Slovensku v září vystoupala dle Slovenského statistického úřadu na téměř desetileté maximum a dosáhla na 4,6% (v ČR to bylo dle ČSÚ 4,9%). Ještě v srpnu byl meziroční růst na Slovensku 3,8% (v ČR to bylo dle ČSÚ 4,1%). Další informace jsou zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/inflace-na-slovensku-je-nejvyssi-za-10-let-40374912  

Ceny tepla také půjdou na rekordy. Teplo podraží kvůli růstu cen paliv a povolenek

14.10.2021

Největší meziroční zdražení tepla za posledních 13 let očekává Teplárenské sdružení ČR. Růst cen podle něj může být dvouciferný. Za vytápění bytu si tak lidé příští rok připlatí i několik tisíc korun. Důvodem je zdražování paliv a emisních povolenek. Některé teplárny budou kvůli vývoji na trhu zvyšovat ceny ještě před koncem letošního roku, většina ale až od začátku ledna 2022. Teplárenské sdružení to uvedlo 13. října. Zdroj: ...

2 členské země EU uvedly, že v tomto omezeném časovém rámci se jim nepodaří předložit národní strategický plán k reformě SZP

14.10.2021

Třetina členských zemí unie dala najevo nejistotu, jestli se jim podaří dodržet termín pro předložení národních strategických plánů Evropské komisi ve stanoveném termínu do konce roku 2021. Dle informací Euractivu Polsko i Slovensko již jasně uvedlo, že se to nepodaří (Polsko je domovskou zemí zemědělského eurokomisaře). Sedm zemí (včetně ČR, SRN, Rakouska, Itálie) se vyjádřilo v tom smyslu, že mají potíže s dodržením tohoto krátkého ...

Babiš vyzval regulační úřad k úvahám o zastropování cen u dodavatelů energií poslední instance

13.10.2021

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) by měl v pondělí 18. října vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky na obnovitelné zdroje. Na tiskové konferenci to řekli Havlíček a premiér Andrej Babiš (ANO). Ten zároveň vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby zvážil zastropování cen u dodavatelů energií, kteří se budou starat o zákazníky ...

Vláda SR se bude zabývat šířením afrického moru prasat

13.10.2021

14. října se bude slovenská vláda zabývat materiálem k šíření AMP, který se doposud navzdory přísným opatřením nepodařilo zastavit. Jde i to, aby se to nerozšířilo z nejvíce zasažené východní části Slovenska směrem na západ země. Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/214866/africky-mor-osipanych-sa-napriek-prisnym-opatreniam-stale-siri  

Duslo Šala (produkce hnojiv) omezuje výrobu kvůli likvidačním cenám energií

13.10.2021

Duslo Šala je další velký podnik na Slovensku, který omezuje výrobu kvůli vysokým a likvidačním cenám energií, má miliónové ztráty, ponechává ve výrobě nezbytné minimum, když se situace nezlepší, tak se továrna zavře, zaměstanci se pošlou domů a vyčká se na příznivější ceny. Krátké video (bez reklam) je na webu televize TA3 zde: ...

Co všechno je možné: Dodavatel elektřiny a plynu Bohemia Energy končí. Skupina má statisíce odběratelů

13.10.2021

Největší uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR – firma Bohemia Energy – ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu. Skupina se zhruba 900 tisíci odběrných míst se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Zároveň požádá Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností. Podle ...

Innogy reaguje na zdražení plynu. Zvyšování cen připouští i ČEZ a Teplárenské sdružení

13.10.2021

Největší dodavatel zemního plynu v České republice innogy Energie zvýší od 20. listopadu ceny plynu, u základního produktu Standard v průměru o 10,6 procenta. Zdražování připustila také společnost ČEZ, předpokládá jej i Teplárenské sdružení. Další informace jsou na webech ČT24 a Českého rozhlasu zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3385126-innogy-reaguje-na-zdrazeni-plynu-cenu-zakladniho-produktu-zvysi-o-106-procenta ...

Informace k riziku afrického moru prasat v blízkosti hranic s Německem a Polskem

13.10.2021

Případ nákazy afrického moru prasat se objevil pouze zhruba dvacet kilometrů za českými hranicemi, nákaza se blíží z Polska a Německa. Ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta v pondělí 11. října při jednání s myslivci a starosty obcí uvedl, že otázkou není, zda se k nám africký mor prasat dostane, ale spíše kdy. Nejblíže k místu nákazy jsou oblasti Frýdlantska a Hrádecka na Liberecku. Zdroj: ...

Ve Francii spáchá sebevraždu každý druhý den jeden zemědělec

13.10.2021

Jak již bylo uvedeno, ve Francii to je předmětem zjišťování, proto jsou odtamtud dostupná data o této problematice: Stanice Wave na svém webu uvádí, že zemědělci ve Francii žijí ve finanční nejistotě, přičemž společenská prestiž zaměstnání v zemědělství je podprůměrná. Bylo zjištěno, že v kombinaci se stagnací výkupních cen a extrémy v počasí se stali zemědělci ve Francii náchylnou skupinou k dobrovolnému ukončení života. Další informace ...

Na Radě v Lucemburku se jednalo mj. o klimatických cílech z pohledu zemědělství. ČR, Belgie aj. požádali o mimořádnou pomoc pro chovatele prasat

13.10.2021

Tisková zpráva – Příprava strategických plánů Společné zemědělské politiky (SZP), nová strategie EU pro lesy do roku 2030, zemědělské aspekty balíčku Fit for 55 nebo situace v odvětví vepřového masa byly hlavními tématy říjnové Rady ministrů zemědělství, která proběhla včera a dnes v Lucemburku. Česká delegace, kterou vedl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, upozornila, že je třeba, aby Evropská komise (EK) včas zveřejňovala vodítka, ...

Ve Sloupnici hospodaří odpovědně

13.10.2021

Vítězem prvního ročníku soutěže Odpovědně ke krajině se stalo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Rozhodla o tom odborná komise složená ze zástupců ministerstev životního prostředí a zemědělství a resortních výzkumných ústavů. Cílem této soutěže, vyhlášené Zemědělským svazem ČR je ukázat, že produkční zemědělství dokáže hospodařit v souladu s přírodními principy a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. „Zemědělství je ...

Na Slovensku environmentální aktivisté spustili petici a požadují mj. velký klimatický zákon

11.10.2021

Environmentální aktivisté rozvíjejí svoji činnost i na Slovensku a nyní sbírají podpisy na petici "Klima tě potřebuje". Chtějí apelovat na politiky, aby vyhlásili stav klimatické nouze, přihlásili se k dosažení uhlíkové neutrality výrazně před rokem 2050 a přijali velký klimatický zákon. Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/214196/klima-ta-stale-potrebuje-iniciatori-peticie-reaguju-na-necinnost-politickych-lidrov   Klimatický zákon, ...

Environmentální aktivisté zablokovali střed Haagu a protestovali za planetu. Průvod byl i v Bruselu

11.10.2021

Stovky aktivistů z hnutí Extinction Rebellion v pondělí 11.10. v Haagu v centru zablokovaly křižovatku před dočasným sídlem nizozemského parlamentu v Haagu. Začal jejich další týden protestních akcí, tentokrát to je před blížící se konferencí OSN o klimatu COP26, která má začít 31. října 2021 ve skotském Glasgow. Zdroj: ...

Inflace v ČR zrychlila, ceny vyskočily o 4,9%. A bude hůř

11.10.2021

ČSÚ aktualizoval údaj o inflaci: Vyplývá z toho, že růst cen v ČR dál zrychluje, v září činila inflace 4,9 procenta. Cíl České národní banky překročila o téměř dva procentní body. Lze proto očekávat další zvyšování úrokových sazeb. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/inflace-zrychlila-ceny-vyskocily-o-49-procenta-a-bude-jeste-hur-177498   Míra inflace v eurozóně pokračovala v září v růstu a dosáhla 3,4 procenta, ...

ČSÚ: Voliči rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny

11.10.2021

Český statistický úřad ukončil zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přepočtem hlasů na mandáty. Volební účast dosáhla 65,43 %, v poslaneckých lavicích zasedne historicky nejvíce žen. Ve volbách usilovalo o přízeň voličů celkem 22 politických stran, hnutí a koalic, na jejichž kandidátních listinách bylo zapsáno 5 242 kandidátů, 3 584 mužů a 1 658 žen. Zákonnou hranici pro vstup do Poslanecké ...

Po 24hodinovém výpadku v Libanonu funguje elektřina. Centrální banka vládě půjčila na palivo

11.10.2021

V Libanonu se podařilo obnovit dodávky elektrického proudu. Ten vypadl poté, co dvěma největším elektrárnám došlo palivo, a ty tak musely zastavit provoz. Libanonská vláda původně uvedla, že výpadek bude trvat několik dnů. Centrální libanonská banka ale v neděli 10. října vládě na nákup paliva poskytla kredit v přepočtu ve výši přes 2 miliardy korun. Zdroj: ...

Průběh hlasování i sčítání

8.10.2021

V pátek 8.10. začaly volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti se v celé ČR otevřely přesně ve dvě hodiny odpoledne. Server iROZHLAS.cz přináší pod článkem online reportáž: https://www.irozhlas.cz/volby/volby-2021-poslanecka-snemovna-krouzkovani-preferencni-hlasy-koalice_2110081345_kno https://www.irozhlas.cz/volby/volebni-servis-irozhlas-cz-aplikace-ktera-vam-da-informace-rychle-a-prehledne_2110060600_voj   Kandidují ...

ČEZ skokově zdražil nově fixovanou elektřinu

8.10.2021

Společnost ČEZ začala výrazně zdražovat energie novým odběratelům. Ceny navýšila o 50 a víc procent, záleží na délce fixace. Dodavatel však prodal většinu své energie o polovinu levněji. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ceniky-cez-zmizely-dnes-se-objevily-s-prirazkou-50-procent-176901   Energetická společnost ČEZ dramaticky zvýšila ceny elektřiny pro domácnosti, které by si chtěly nově zafixovat cenu. ČEZ drží asi 60 ...

Energetický regulační úřad prošetřuje několik dodavatelů energií. Možné nefér jednání

8.10.2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) prošetřuje dodavatele energií Bohemia Energy, Europe Easy Energy a Lumius kvůli možnému nefér jednání na trhu s energiemi. ČTK to dnes 8. 10. řekl mluvčí úřadu Michal Kebort. Zpráva z Deníku.cz je v plném znění zde: https://www.denik.cz/ekonomika/energeticky-regulacni-urad-serreni-ceny-energii.html   Energetický regulační úřad prošetřuje společnosti Bohemia Energy, Europe Easy Energy a Lumius ...

Nobelovu cenu za mír získali dva novináři. Na cenu byla letos, vloni i předloni nominovaná švédská environmentální aktivistka Greta

8.10.2021

Letošní Nobelovu cenu za mír získali šéfredaktor listu Novaja gazeta Dmitrij Muratov z Ruska a novinářka Maria Ressaová z Filipín za boj za svobodu slova, uvedl norský Nobelův výbor. Na Nobelovu cenu za mír byla letos, vloni i předloni nominovaná švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg, které se dostává hojné pozornosti v médiích a také od některých politiků na nejvyšších místech. Uvádí se, že mj. z toho je zřejmé, jak velkým tématem ...

Ve Velké pardubické 10.10. startuje devatenáct koní

8.10.2021

Na startovní listině 131. Velké pardubické je devatenáct koní. Na startu budou koně z České republiky a Slovenska a jezdci reprezentují pět národností. Zdroj: https://radiozurnal.rozhlas.cz/ve-velke-pardubicke-bude-startovat-devatenact-koni-na-slavnostni-prehlidku-pred-8590489  

K opatřením proti rostoucím cenám energií v EU

8.10.2021

Reálná by mohla být státní pomoc podnikům a oddělení trhu s elektrickou energií od trhu se zemním plynem. Euractiv se seznámil s návrhy EK, které mají pomoci vládám členských zemí v řešení prudkého růstu cen energií, aniž by to v unii porušovalo pravidla volného trhu. Zdroj: https://euractiv.sk/section/energetika/news/uniknuty-dokument-ake-opatrenia-proti-rastucim-cenam-energii-povoli-komisia/   Informace ze slovenské televize k ...

Vrátí se EET? Po volbách chce evidenci zcela obnovit pouze hnutí ANO

8.10.2021

Vláda loni kvůli pandemii pozastavila elektronickou evidenci tržeb. Polovina podnikatelů proto EET od té doby ignoruje. Zda se k ní budou muset vrátit, se ukáže po volbách. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/eet-volby-dane-finance-podnikatele.A211007_191240_ekonomika_mato

Plaťte víc za energii, nebo jděte jinam. „Je čas přejít k nejlepšímu možnému dodavateli a zafixovat si cenu,“ radí ekonom

8.10.2021

Rekordní růst cen energií na světových trzích začínají pociťovat i čeští spotřebitelé. Některé dodavatelské firmy je tlačí k tomu, aby uzavírali nové, méně výhodné a dražší smlouvy. A to navzdory tomu, že jim dodavatelé slibovali fixní ceny, kterých by se změny neměly dotknout. Nyní se ale klienty snaží přimět, aby jim platili více. Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/energie-cena-zdrazovani-penize-tlak-spotrebitel.html ...

Problémy se závadným polským masem nekončí: Lidl musí stáhnout tuny polského vepřového

7.10.2021

Veterináři nařídili řetězci Lidl stáhnout téměř 17,5 tuny vepřového mletého masa z Polska, ve kterém zjistili šedesátkrát překročený limit pro antibiotika. V ČR tento polský výrobek zpracovávala firma Maso Polička. Spotřebitelé by vepřové mleté maso neměli konzumovat, mohou ho vrátit v prodejně, kde ho zakoupili, oznámil to ve čtvrtek za Státní veterinární správu Petr Majer. Zdroje: ...

ČR i další země EU volají po společné reakci na růst cen energií. Na zrušení DPH za energie by musela být shoda. Lze žádat o výjimku, uvedlo...

7.10.2021

Vláda nemůže jen tak zrušit daň z přidané hodnoty na energie, ČR by v tom případě hrozil postih Evropské unie. Tvrdí to analytici, které oslovila ČTK. Premiér Andrej Babiš 6. října večer v předvolební debatě v České televizi řekl, že současná vláda je po volbách připravena dočasně zrušit DPH u energií, aby zabránila dopadu zvyšování cen elektřiny na domácnosti. Ministerstvo financí v reakci uvedlo, že Evropská komise může mimořádně nulovou ...

Ministerstvo zemědělství zvýší dotaci ve 12. kole Programu rozvoje venkova minimálně o další půl miliardy Kč

7.10.2021

Tisková zpráva – Do 12. kola Programu rozvoje venkova (PRV) chce Ministerstvo zemědělství (MZe) přidat k současným více než 5 miliardám ještě nejméně půl miliardy korun. Tyto peníze jsou určeny na podporu chovu skotu, a tedy zvýšení konkurenceschopnosti živočišné výroby.   „Do dvanáctého kola hlavního programu pro zemědělce přidáme ještě nejméně půl miliardy korun, které jsme získali z národních zdrojů. Plánujeme podpořit živočišnou ...

Olaf Scholz je blíže funkci německého kancléře. Němečtí Zelení chtějí jednat o koalici se sociálními demokraty

7.10.2021

Vypadá to, že politická strana Zelených se v SRN stane součástí vládní koalice a obdrží ministerská křesla: Němečtí Zelení si přejí vytvořit společnou vládu se sociální demokracií (SPD) kancléřského kandidáta Olafa Scholze, oznámili za Zelené Annalena Baerbocková a Robert Habeck. Navrhují svobodným demokratům (FDP), aby trojice stran o vzniku vládnoucí německé koalice dále vyjednávala společně. Zdroj: ...

Volby 2021: Zaměřeno na Evropu

7.10.2021

Čeští voliči budou 8. a 9. října rozhodovat o dalším směřování země. Nová vláda se bude muset postavit čelem k domácím výzvám i k otázkám, které mají evropský přesah. Jak se politické strany staví k tématům, jako je evropská integrace, obrana, ochrana klimatu...? Server EURACTIV.cz vypracoval a vyvěsil analýzu politických programů zde: https://euractiv.cz/section/politika/special_report/volby-2021-zamereno-na-evropu/    

Německá chemička Agrofertu snižuje výrobu. České možná budou následovat

6.10.2021

Rostoucí ceny plynu a elektřiny ohrožují evropský průmysl. Některé společnosti musely zastavit produkci, jiné ji alespoň částečně omezily. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemecka-chemicka-agrofertu-snizuje-vyrobu-ceske-mozna-budou-nasledovat-176556  

Ve Slovinsku se setkali lídři EU

6.10.2021

Evropská unie musí jednat aktivněji a samostatněji. Lídři unijních zemí jednali např. i o budoucích vztazích s Čínou, jejich rozdílné názory však pracovní večeře ve Slovinsku nesjednotila. Několik politiků včetně českého premiéra Andreje Babiše pohovořilo o potřebě společně řešit růst cen energií, na větší debatu a zásadní závěry ale nedošlo. Zpráva je na webu ČT24 zde: ...

Topíte uhlím? Raději si udělejte zásoby, jeho cena i dál poroste, varuje odborník

6.10.2021

V ČR přibývá zájemců o uhlí. Lidé se obávají toho, že bude zdražovat stejně jako elektřina a plyn. Některé uhelné sklady evidují nárůst prodejů o desítky procent. A zákazníci musejí počítat s tím, že si za uhlí připlatí. „Tuzemské tříděné hnědé uhlí dnes pořídíte za tři až čtyři tisíce za tunu,“ uvádí Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. „Zdražování se určitě nezastaví a zlevňování ani u tříděného uhlí nečekáme.“ ...

I s obnovitelnými energetickými zdroji jsou problémy

5.10.2021

Evropské státy čelí energetické krizi, která se nevyhnula ani Skandinávii. Ceny energií tam vyskočily v září meziročně na pětinásobek. Ukázalo se, že ani vodní elektrárny, jako jeden z obnovitelných energetických zdrojů, není 100% spolehlivý: Největším problémem jsou nenaplněné kapacity přehrad, které j sou nyní nejnižší za více než deset let. Je to problém i pro Norsko, které většinu své elektřiny vyrábí ve vodních elektrárnách. Jde o to, ...

Evropská komise řeší zdražování energií, představí soubor nástrojů k regulaci ceny elektřiny a plynu

5.10.2021

Evropská komise řeší rostoucí ceny energií. Brzy má představit soubor nástrojů, jak proti tomuto trendu bojovat. Možností je třeba oddělit ceny elektřiny a plynu – právě dražší plyn podle šéfky komise Ursuly von der Leyenové tlačí ceny nahoru. O energetice by měli diskutovat i unijní lídři na summitu v druhé polovině října. Zdroj: ...

Zbrzděte ekologizaci Evropské unie. Průmyslové firmy žádají politiky o pomoc

5.10.2021

Eskalující situace v průmyslu, kde rostoucí ceny emisních povolenek i plánované změny v ekologické politice Evropské unie začínají podle zástupců firem v  České republice ohrožovat jejich samotnou existenci, přiměla zástupce oborových svazů k napsání otevřeného dopisu, adresovaného politikům napříč spektrem. Zdroj: ...

Sladovníci na Slovensku požádali vládu, aby řešila vysoké ceny plynu pro výrobce potravin

5.10.2021

Vladimír Machalík, výkonný ředitel Slovenského sdružení výrobců piva a sladu uvedl, že stát vysoké ceny plynu nemůže nechat bez řešení. Sdružení požádalo vládu, aby vysoké ceny zemního plynu pro výrobce potravin řešila urychleně. Jde o to, že jestli taková pomoc kvůli vysokým cenám energií bude poskytnuta jinde v EU a na Slovensku nikoliv, znevýhodní to slovenské potravináře. Zdroj: ...

Účinnější zbraň na pytláky: Ministerstvo zemědělství společně s Policií ČR zvýšilo sazby za nelegálně ulovenou zvěř

5.10.2021

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství a Policie ČR se dohodli na úpravě sazebníku za upytlačenou zvěř a ryby. Ceny se zvyšují poprvé za 11 let. Nové taxy za nelegálně ulovenou zvěř a ryby začnou platit od data vydání sazebníků, tedy od 5. října 2021. Hodnota nelegálně zabitého jelena evropského stoupne podle nových pravidel na 33 700 korun z dosavadních 29 300 korun, prasete divokého na 26 705 z 22 900 korun a srnce obecného na ...

Najdi se v zemědělství! (soutěž pro youtubery)

5.10.2021

Pro studenty středních škol se zemědělským zaměřením jsme připravili soutěž pro mladé youtubery. Zapojte se do ní i vy! Osobní pozvánku předsedy ZS ČR Martina Pýchy najdete zde . Cílem projektu je rozšířit povědomí o zemědělských oborech u žáků základních škol, kteří jsou v osmém nebo devátém ročníku a rozhodují se o své budoucnosti. Kam směřovat? Proč studovat zemědělství? Jaké dovednosti mi škola dá? Jaké uplatnění se mi pak ...

Poptávka po uhlí a plynu už přesahuje úroveň před pandemií

4.10.2021

Poptávka po uhlí a zemním plynu přesáhla úroveň před pandemií a ropa k tomu podle analytiků nemá daleko. Znamená to, že rychlejší přechod k zelené energii se zatím nekoná, ač mnozí doufali, že právě pandemie urychlí proces útlumu fosilních paliv a podpoří větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Další informace jsou na webu Českého rozhlasu zde: ...

Záznam z konference SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 - 22.9.2021

4.10.2021

Ve středu 22. září 2021 se konala konference na téma "SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021". Níže naleznete záznam všech vystupujících + prezentace, které byly na konferenci promítány.   Ing. Martin Pýcha - Úvod do konference SZP   Ing. Martin Hlaváček - Europoslanec   Ing. Pavel Sekáč - náměstek ministra zemědělství ČR   Christian Gaebel - DBV   Bohumír Dufek - Předseda OSPZV-ASO ...

Číně chybí elektřina. Malé firmy se bojí krachu

4.10.2021

Čína se potýká s nedostatkem elektřiny. Výpadky proudu dopadají mj. na desítky milionů domácností a továrny – zejména v průmyslových provinciích. S blížící se zimou mohou mít vážné dopady na ekonomiku i zbytek světa. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3379966-cine-chybi-elektrina-male-firmy-se-boji-krachu  

V mnoha částech světa chybí pracovníci a nejen ceny potravin porostou

4.10.2021

Nedostatek pracovníků po celém světě ohrožuje dodavatelské řetězce také u potravin. Ve výrobní i obchodní vertikále agrobyznysu je nedostatek např. sběračů ovoce a zeleniny, pracovníků na jatkách, řidičů kamionů, skladníků, kuchařů atd. Kvůli nedostatku zaměstnanců jsou někteří zaměstnavatelé nuceni výrazněji navyšovat mzdy, což přispívá k růstu nákladů a následně i cen. Mj. na to upozornila agentura Bloomberg. Zpráva je na webu ČT24 zde: ...

Cizinci budou moci řídit traktory

3.10.2021

Od ledna budou moci řídit traktor i držitelé řidičského oprávnění skupiny C. Do našeho právního řádu se tak vrací praxe, která je obvyklá i v jiných zemích Evropské unie. Kromě toho se tím usnadní zaměstnávání cizinců, držitelů oprávnění skupiny C, v jejichž zemích není kategorie T uplatňována. Vyplývá to z přijaté novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. „Celý proces trval několik let. Oslovovali jsme poslance i odpovědné ...

Inflace v eurozóně (i např. ve Francii) v září pokračovala v růstu na desetiletý rekord, mohou za to hlavně ceny energií

1.10.2021

Míra inflace v eurozóně pokračovala v září v růstu a dosáhla 3,4 procenta, což je nejvýše za posledních deset let. Ve svém rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. V srpnu činil růst cen v eurozóně 3 procenta. Inflace opět výrazně překročila dlouhodobý cíl Evropské centrální banky, který činí 2 procenta. Údaje za celou Evropskou unii úřad je zveřejní v polovině října. Zdroj: ...

Guvernér ČNB Rusnok: Proinflační rizika jsou velmi silná. A zřejmě budou působit dlouho

1.10.2021

Guvernér ČNB Jiří Rusnok mj. ke zvýšení úrokových sazeb uvedl: „Pokud se ekonomika vrací k víceméně normálnímu výkonu, není důvod držet sazby tak nízko. To by přispívalo spíš k růstu nerovnováhy. Navíc když k tomu přičteme ten mimořádný inflační výhled, který v takovém rozsahu donedávna nikdo neočekával, tak musíme reagovat.“ Další informace jsou zde: ...

Záznam z konference "SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021"

1.10.2021

Nestihli jste konferenci "SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021", která se konala dne 22.9.2021 9:00 až 16:00 v Hotelu Olšanka? Snado si ji můžete přehrát v odkazu  zde . Na konferenci se představily programy pro zemědělství jednotlivých politických stran/koalic. VOLTE SPRÁVNĚ!    

Fit for 55 zásadně změní českou ekonomiku

30.9.2021

Jaká je budoucnost výroby elektřiny v České republice? A kdo energetickou transformaci zaplatí? Bude drahá a bolestivá, zní od českých expertů. Další informace jsou zde: https://euractiv.cz/section/energetika/news/fit-for-55-zasadne-zmeni-ceskou-ekonomiku-fondy-pokryji-cast-nakladu-cr-je-vsak-nesmi-rozhazet/   Zdražování elektřiny donutí spotřebitele ke změně chování. Budeme se muset chovat šetrněji a lépe zvažovat, kdy který ...

Na Příbramsku se prokázal podtyp ptačí chřipky, který je potenciálně přenosný i na člověka. 4.10. zasedne Ústřední nákazová komise na jednání o AMP...

30.9.2021

V ohnisku ptačí chřipky v Trhových Dušníkách na Příbramsku se prokázal nebezpečný podtyp viru označovaný jako H5N1. Ten je potenciálně přenosný na člověka. Veterináři o tom informovali Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, uvedl ve středu 29.9. za Státní veterinární správu Petr Majer. Podle mluvčí krajských hygieniků Dany Šalamunové bude lidem, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženými zvířaty, nařízen lékařský dohled. Do ...

Nová německá vláda bude ve věci klimatu radikálnější

30.9.2021

Slovenská verze Euractivu přinesla rozhovor s Milanem Ničem, který působí v Německé společnosti pro zahraniční politiku zde: https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/analytik-nic-nova-nemecka-vlada-bude-v-klime-radikalnejsia/  

V příštím roce podpoří Ministerstvo zemědělství zemědělce 5 mld. Kč z národních dotací. Od r. 2017 tato podpora stoupla o více než 1,5 mld.

30.9.2021

TZ (29.9.) – Národní dotace do zemědělství a potravinářství by měly v roce 2022 dosáhnout částky 5 miliard korun. Peníze přispějí například k lepším podmínkám v chovech zvířat, na výsadbu sadů, podporu potravinových bank, zpracování zemědělských produktů a zvýšení konkurenceschopnosti. Národní zemědělské dotace za poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo ...

V Británii hlásí nedostatek paliva až 90 procent čerpacích stanic. PHM v Británii jsou kvůli zásobovacím potížím nejdražší za osm let

29.9.2021

To eskalovalo rychle, praví oblíbená anglická fráze. A přesně tak se dá popsat kauza „Chybějící britský benzin“. Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/benzin-opravdu-neni-v-britanii-hlasi-nedostatek-paliva-az-90-procent-cerpacich-stanic-vlada-zapoji.A210928_182524_ln_zahranici_lros Problémy s nedostatkem pohonných hmot u čerpacích stanic vyhnaly ceny benzinu v Británii nejvýše od září 2013. Podle údajů motoristického sdružení RAC průměrná ...

Němečtí Zelení (3. místo ve volbách) a Svobodní demokraté (4. místo) zahájili povolební jednání, dělí je klima a daně

29.9.2021

Zelení a Svobodní demokraté (FDP) zahájili předběžná jednání o budoucí německé vládní koalici. Šéf liberální FDP Christian Lindner na Instagramu zveřejnil společnou fotografii s oběma spolupředsedy Zelených Annalenou Baerbockovou a Robertem Habeckem z úterní schůzky, ke které v popisku napsal, že hledají společné postoje. Zdroj: ...

Do jaké míry SZP ozelení unijní zemědělství?

29.9.2021

Unijní i české zemědělství se nachází na důležité křižovatce. O tom, do jaké míry se vydá směrem udržitelnosti v oblasti životního prostředí a změny klimatu, rozhodnou národní strategické plány společné zemědělské politiky i říjnové volby. Zdroj: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/opinion/zvladne-spolecna-zemedelska-politika-ozelenit-unijni-zemedelstvi/  

Česko-německé vztahy by po německých volbách mohl ohrozit spor o jadernou energii, kterou Zelení nepovažují za obnovitelný energetický zdroj

29.9.2021

Němečtí voliči od nedělního večera 26.9. vědí, že volby do jejich parlamentu dopadly těsně a že označit jednoznačného vítěze není možné. Poslední průzkumy zveřejněné před hlasováním ukazovaly, že rozdíly mezi prvními sociálními demokraty a druhými křesťanskými demokraty se pohybují v rámci statistické chyby. Třetí byli Zelení. Jak se v článku uvádí, potenciálním jablkem sváru se mohou stát přísné klimatické ambice Zelených (pokud se ...

Šéf zemědělců: Řekli nám, že biopaliva jsou pozitivní. A teď nejsou? Jenže my už do nich investovali

29.9.2021

Podle zprávy OSN až devadesát procent zemědělských dotací v rámci celého světa poškozuje životní prostředí a prohlubuje klimatickou krizi. „Zemědělství je bezpochyby hlavní příčinou úbytku biodiverzity v Evropě,“ říká Jakub Hruška (TOP 09) z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha nesouhlasí: „Evropská unie naopak v poslední době intenzivně přesměrovává podporu z produkce na ekologičtější ...

Pokud bude silná zima, dojde zemní plyn

29.9.2021

Ceny zemního plynu v Evropě trhají ještě před začátkem zimní topné sezony rekordy. Letos stouply o více než 250 procent. Další informace uvádí v rozhovoru pro Radiožurnál Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec ČR pro otázky energetické bezpečnosti, zde: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zasoby-zemniho-plynu-dodavatele-nedostatek-dojde-plyn_2109281528_vtk  

Ceny elektřiny se nyní vyplatí zafixovat

29.9.2021

Velkoobchodní ceny elektřiny na burze v současnosti dosahují rekordních hodnot, což se brzy začne projevovat v cenících dodavatelů. Podle odborníků v cenících vzroste cena silové elektřiny do konce roku asi o 20 procent, což bude na faktuře znamenat zdražení kolem deseti procent. Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/ceny-elektriny-se-nyni-vyplati-zafixovat-40373290  

Po čtyřech měsících se v ČR znovu objevila ptačí chřipka

29.9.2021

Zhruba po čtyřech měsících se v České republice znovu prokázala ptačí chřipka. Ohnisko je v malochovu v obci Trhové Dušníky na Příbramsku, na místě uhynulo pět hus. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ptaci-chripka-pribramsko-statni-veterinarni-sprava-ohnisko-trhove-dusniky_2109281227_vis https://region.rozhlas.cz/ptaci-chripka-znovu-nici-chovy-nakaza-se-objevila-u-peti-hus-v-trhovych-8585914  

„Nebojím se obklopit mladými lidmi,“ říká Monika Nebeská ze ZD Všestary

28.9.2021

Jedním z největších producentů brokolice u nás je Zemědělské družstvo Všestary. Zeptali jsme se předsedkyně představenstva, paní Moniky Nebeské, jak se daří brokolici a cibuli nejenom pěstovat, ale také zajistit její odbyt, a zajímalo nás také, jak vidí angažmá žen v zemědělství a co je podle ní pro tento obor důležité. Dnes bereme brokolici za superpotravinu a rádi z ní připravujeme rychlá a zdravá jídla. Brokolice se přitom na ...

WHO výrazně zpřísnila limity pro znečištění ovzduší

23.9.2021

Špatný vzduch škodí lidskému zdraví více, než se dosud myslelo, a dosavadní mezní hodnoty škodlivin v ovzduší jsou tudíž příliš benevolentní. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO), která současně výrazně zpřísnila svá doporučení ohledně nejvyšších pro zdraví snesitelných koncentrací polétavého prachu a oxidu dusičitého (NO2). Zdroj: ...

Německo čeká koaliční rébus. Řešení je řada, žádné ale nebude bezbolestné

23.9.2021

Kdo v dalších čtyřech letech povede německou vládu? A které strany se budou podílet na koalici? Největší šance na vítězství mají podle průzkumů sociální demokraté (SPD) s Olafem Scholzem, konzervativní unie CDU/CSU v čele s Arminem Laschetem na ně v posledních týdnech ztrácí kolem tří procentních bodů. S odstupem třetí následuje strana Zelených v čele s Annalenou Baerbockovou. Němce čeká mimořádně napínavá volební neděle (26.9.) a ještě ...

Výdaje na elektřinu rostou a porostou. Ministr Havlíček: Na růst cen energií přispějeme lidem i firmám

22.9.2021

Vláda ČR plánuje pro nízkopříjmové rodiny „energetické šeky“, tedy peněžní podporu, jež by z větší části pokryla výdaje na elektřinu, které markantně rostou a porostou . Právu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zpráva z webu Novinek.cz je v plném znění zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/havlicek-na-rust-cen-energii-prispejeme-lidem-i-firmam-40372774  

Ministři energetiky zemí EU dnes jednali o rostoucích cenách elektřiny a plynu

22.9.2021

Rychlé zvyšování energií v těchto dnech mimo jiné vedlo k tomu, že zasedli ministři energetiky z členských zemí EU k jednání o stoupajících cenách napříč evropskými zeměmi. Např. ve Španělsku se ceny elektrické energie zvýšily více jak 3 krát. Situace došla tak daleko, že některé vlády připravují kvůli tomu opatření. Při té příležitosti rakouský ministr klimatu a energetiky zdůraznil, že abychom byli odolnější vůči kolísání cen energií, ...

Párek z červů? Ta doba se blíží, uvádějí čeští výrobci hmyzu

21.9.2021

Lidé kousli do chleba a uvnitř zapečený brouk. Taková zkušenost nebývala v dobách dřívějších až tak výjimečná. Jenže co dříve bývalo omylem a chybou pekařů, dnes je naopak novým trendem. Doba se mění a potraviny s hmyzem se i v Česku pomalinku stávají součástí běžného jídelníčku. Zdroj: https://www.denik.cz/podnikani/brouk-brouci-hmyz-parky-vyziva-bilkoviny.html Pohlížet na hmyz jako na zdroj chutného a zdravého jídla? Na tu ...

EU má přestat s kampaněmi na zvýšení spotřeby masných a mléčných výrobků. I do výživy se dostává zelená vlna

21.9.2021

EK ve strategii F2F (Z farmy na vidličku) deklarovala potřebu udělat změny ve výživě a snížit spotřebu některých potravin. V letech 2016 až 2020 ale na propagační akce spotřeby masa, mléka, masných a mléčných výrobků vyplatila téměř 220 miliónů EUR. Různé nevládní organizace a jistě i environmentální aktivisté proto požádali Evropskou komisi, aby s tím přestala: Zdroj: ...

ČSÚ: Plně zaměstnaných v zemědělství za dvacet let u nás ubylo téměř o polovinu

21.9.2021

Pracovníků v zemědělství ubylo za dvacet let o 26,9 procenta na 176 815 lidí. Po přepočtení na plně zaměstnané jde o úbytek o 45,3 procenta na 95 372 osob. Počty klesly také u chovu hospodářských zvířat. Počet chovatelů do roku 2020 klesl o 42,5 procenta. Na tiskové konferenci týkající se zemědělského sčítání, takzvaného Agrocenzu, o tom informovali zástupci Českého statistického úřadu. Zdroj: ...

Vláda nenašla s odbory dohodu o růstu platů. O návrzích budou jednat experti

20.9.2021

Jednání o růstu platů ve veřejné sféře mezi odbory a zástupci vládních ANO a ČSSD 20. září ráno nepřineslo dohodu. Informoval o tom šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že se nad návrhem na růst o šest procent nebo na paušální přidání o 3 000 korun měsíčně sejdou experti odborů a ministerstva financí. Návrh premiéra Babiše označil Středula za neakceptovatelný. Zpráva ...

EU a USA společně vyzvaly ostatní země ke snížení emisí metanu

20.9.2021

EU a USA vyzvaly ostatní země, aby se připojily ke společné iniciativě ke snížení emisí metanu, jakožto nedílné součásti řešení klimatické změny a globálního oteplování. K výzvě se už z velkých agrárních producentů připojila Argentina a Velká Británie. 17.9. prezident USA představil plán do r. 2030 snížit emise metanu min. o 30% oproti úrovni z roku 2020. Společná inciativa má být oficiálně představena ve Velké Británii (Glasgow), kde se má ...

Ke konci uhlí v ČR. Za 4 roky může chybět elektřina

20.9.2021

Moravskoslezský kraj je prvním uhelným regionem v České republice, který se musí vypořádat s uhelným útlumem. Těžba tu skončí už na konci příštího roku. Také Sokolovská uhelná, nejmenší ze čtyř českých těžařů uhlí, se chystá na konec fosilní energetiky. Založila novou společnost SUAS Group, která zastřeší nové „čisté“ aktivity. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konec-cerneho-uhli-v-cesku-tezba-skonci-bude-se-ale-dovazet-174621 ...

Poptávka po udržitelnosti a obnovitelných zdrojích energie se má zvyšovat

20.9.2021

Byznys začíná v nových trendech hledat podnikatelské příležitosti. Firmy začínají více analyzovat své ekologické stopy, investoři se zabývají udržitelnými a  ekologicky odpovědnými podnikatelskými příležitostmi. Upozornili na to řečníci brněnské konference Velvet Innovation, která se konala 9.9. a ke které jsou další informace zde: ...

Kvůli drahým energiím hrozí britským dodavatelům krach. Vláda chystá záchranu

20.9.2021

Ceny energií v Evropě rostou, v Británii se od ledna zvýšila velkoobchodní cena plynu o 250 procent. Britská vláda proto zvažuje dodavatelům energií nabídnout půjčky, aby je ochránila před hrozícím krachem. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/britska-vlada-reaguje-na-zdrazovani-energii-chysta-zachranu-pro-dodavatele-174990   Země od Velké Británie až po Německo, které čelí prudkému nárůstu burzovních cen plynu a elektřiny, ...

Europoslanci projev von der Leyenové o stavu EU ocenili i zkritizovali. Už druhý rok po sobě v projevu nehovořila o zemědělství

20.9.2021

Ve slovenské verzi Euractivu podorobili kritice to, že předsedkyně Komise již druhý rok po sobě v projevu o stavu Evropské unie nehovořila o evropském zemědělství. Přitom v zemědělství v EU jsme na prahu další velmi významné reformy a cesty k naplňování ambiciózních klimatických a ekologických cílů. Článek ve slovenštině je k tomu zde: ...

Zemědělci postižení tornádem dostanou odškodnění od státu

20.9.2021

Zemědělci z Jihomoravského a Ústeckého kraje, které na konci letošního června postihlo tornádo, dostanou v nejbližších dnech 80 procent peněz od ministerstva zemědělství jako úhradu škod. Mezi 81 žadatelů, u nichž pracovníci Škodní komise Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) udělali na místě šetření, poputuje 627 milionů korun. Zdroj: ...

Nejvíce elektřiny Německo během letoška získalo z uhlí, ale tento zdroj chce postupně zrušit

17.9.2021

Uhlí bylo v prvním pololetí r. 2021 znovu hlavním zdrojem elektrické energie v Německu. Předstihlo větrnou energii, která měla největší podíl na produkci elektrické energie o rok dříve. Více zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zelene-nemecko-nejvice-elektriny-znovu-ziskava-z-uhli-40372282   Ceny elektrické energie 14. září také v Německu vystoupaly na rekordní úrovně. Zdroj: ...

Inflace v EU i v eurozóně v srpnu výrazně vzrostla, je nejvýše za deset let. Píše se o inflačním šoku

17.9.2021

Míra inflace v Evropské unii i v eurozóně dle Eurostatu v srpnu prudce vzrostla a dostala se na nejvyšší hodnotu za téměř deset let. V celé sedmadvacítce unijních zemí inflace vystoupila na 3,2 procenta z červencové hodnoty 2,5 procenta. V devatenácti státech, které používají společnou měnu euro, pak inflace dosáhla tří procent. Zdroje: ...

Lídři kandidátek kraje Vysočina debatovali i o zemědělství a o životním prostředí. Odmítli mj. zákaz prodeje spalovacích motorů

16.9.2021

Životní prostředí a zemědělství rozebírali lídři kandidátek z Kraje Vysočina v předvolební debatě. Odmítli v ní zákaz prodeje spalovacích motorů, tématem byla ale i obnova lesů zasažených kůrovcem, extrémní počasí a česká potravinová soběstačnost. Hosty debaty byli Jiří Běhounek (ČSSD), Vít Kaňkovský (Spolu), Radek Koten (SPD), Karolína Kubisková (PŘÍSAHA), Blanka Lednická (Piráti a Starostové), Drahoslav Ryba (ANO) a Josef Zahradníček ...

Také ceny ropy prudce rostou, jedním z důvodů je zpráva o poklesu zásob v USA

16.9.2021

Ceny ropy v tomto 37. týdnu výrazně vzrostly. Může za to i zpráva o prudkém poklesu zásob ve Spojených státech a očekávání, že globální poptávka se  zvýší. Více zde: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ropa-cena-rust-poptavka-zasoby_2109152147_til  

Důsledky F2F: Méně emisí, ale nižší zemědělská produkce

15.9.2021

Ve slovenské verzi Euractivu se uvádějí výpočty odborníků k důsledkům produkčního útlumu v zemědělství kvůli prioritnímu snižování emisí a vyšší čistotě klimatu. Výpočty potvrzují obavy zemědělců - dojde k poklesu produkce i ke snížení příjmů téměř u všech komodtitních kategorií. Více zde: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/nizsia-produkcia-no-aj-menej-emisii-vyskumnici-spocitali-vplyvy-strategie-z-farmy-na-stol/ ...

Klimaticko-energetický balíček Fit for 55 nesmí dopadnout na nejchudší obyvatele, uvedli europoslanci

15.9.2021

Bezprecedentní balíček klimatických návrhů zveřejněný v červenci Evropskou komisí je krok správným směrem, avšak nesmí dopadnout na nejchudší skupiny obyvatel. 15. září se na tom  shodla většina poslanců Evropského parlamentu. Zdroj: https://euractiv.cz/section/energetika/news/balicek-fit-for-55-nesmi-dopadnout-na-nejchudsi-obyvatele-vzkazuji-europoslanci/   Evropská komise 14. července zveřejnila nový klimaticko-energetický ...

Když dynamika nákladů převyšuje dynamiku cen

15.9.2021

Letos se v SRN velmi zvýšily ceny PHM a také ceny energií, hnojiv, osiv a sadby, krmiv...Není divu, že tak vzrostly ceny krmiv, když se zvýšily ceny obilí a olejnin. Problémy mají zvláště chovatelé prasat (když tam dochází navzdory rostoucím nákladům k takovému snižování cen). Problémy v SRN hlásí i chovatelé dojnic. Náklady meziročně vzrostly více jak o 9%: I když jsou letos vysoké ceny v rostlinné výrobě (obilí, olejniny), kvůli ...

Ursula von der Leyenová dnes představí priority Evropské komise na rok 2022

15.9.2021

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před poslanci Evropského parlamentu bude 15. září hovořit o stavu EU a představí priority unijní exekutivy pro nadcházející rok (zejména naplňování přísnějších klimatických cílů). Zdroj: https://www.euroskop.cz/8955/37690/clanek/von-der-leyenova-predstavi-priority-evropske-komise-na-dalsi-rok/  

SVS nařídila stáhnout z trhu maso z divočáka kvůli vysokému obsahu olova

15.9.2021

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu maso z divokých prasat obsahující vysoké množství olova. Balené zmrazené maso od zpracovatele z Plzeňského kraje prodával řetězec Makro, který ve spolupráci se SVS již začal zdravotně závadný produkt aktivně stahovat z trhu. Spotřebitelé, kteří mají maso doma, by jej rozhodně neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě, kde jej zakoupili.   Veterinární inspektoři z ...

Hyundai naplánoval konec spalovacích aut v Evropě

15.9.2021

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor, která vyrábí automobily rovněž v České republice, se zavázala, že do roku 2045 dosáhne uhlíkové neutrality. V Evropě hodlá v roce 2035 přestat prodávat automobily se spalovacím motorem. Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/nosovice-hyundai-vodik-iaa-autosalon-mnichov-elektromobil.A210907_182650_automoto_fdv

Solární panely v EU vyrobily rekordní podíl elektřiny, ale nestačí to

15.9.2021

Solární panely vyprodukovaly během června a července skoro desetinu celkové evropské elektřiny. Podle energetického think-tanku Ember, který s daty přišel, je to výrazný nárůst ve srovnání s předchozími roky. Pořád to ale nestačí ke splnění ambiciózních unijních energetických cílů. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/solarni-panely-energie-elektrina-eu-tempo-cile-emise.A210906_110429_ekoakcie_maz

Škody způsobené extrémním počasím letos v USA přesáhnou 100 miliard dolarů

15.9.2021

Extrémní počasí letos ve Spojených státech způsobí škody značně převyšující 100 miliard dolarů (více jak 2 bilióny korun). V roce 2020 činily škody tohoto druhu méně a to 99 miliard dolarů. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/biden-extremni-pocasi-zmena-klimatu_2109150644_p  

Guvernér ČNB J. Rusnok mírní obavy z inflace. Vidí za ní mimo jiné zelené tlaky

15.9.2021

Růst cen v ČR zrychluje a někdo mluví i o inflačním šoku. Ceny rostly v srpnu víc než o čtyři procenta , tedy nejvyšším tempem za třináct let. Týká se to téměř všech výrobků a služeb. Vývoj překonal očekávání analytiků i České národní banky. Podle jejího guvernéra Jiřího Rusnoka to ale není důvod k přehnaným obavám. Věří, že návrat do blízkosti cílového pásma inflace mezi dvěma až třemi procenty nastane během příštího roku, uvedl v pořadu ...

Společná zemědělská politika na rozcestí

14.9.2021

Na evropské úrovni se jedná o finální podobě společné zemědělské politiky. V rámci trialogu bylo dosaženo dohody o její podobě a čeká se na finální schválení evropským parlamentem. Přesto se společná zemědělská politika stala hlavním zemědělským tématem letošních voleb. Příkladem mohou být přímé platby, kdy někteří politici jsou pro jejich zastropování, ovšem v měkčí podobě, než se schvaluje na evropské úrovni. „Bohužel si neuvědomují, že ...

I USA jsou ve finančních potížích: V říjnu mohou státní kase dojít peníze, varuje ministryně financí J. Yellenová

13.9.2021

Pokud američtí zákonodárci nezvednou federální limit toho, kolik peněz si USA mohou půjčit, hrozí, že v říjnu státní kase dojdou peníze. V dopisu zástupcům Kongresu před tím varovala ministryně financí Janet Yellenová. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/usa-statni-dluh-bankrot-dluhopisy-biden.A210912_181416_eko-zahranicni_mato

Zelení spolu s environmentálními aktivisty kritizují úřadující ministryni zemědělství SRN

13.9.2021

Před federálními volbami (konec září 2021) obviňují Zelení a environmentální aktivisté ministryni Julii Klöckner (CDU) za špatné welfare hospodářských zvířat v zemědělství a že se nic nevyřešilo. Argumentují také s tím, že Komise EU v doporučeních vznesených vůči německému národnímu strategickému plánu vyzvala SRN, aby prosazovala vyšší welfare v chovech a to hlavně v chovech prasat. Zelení spolu s aktivisty vyzývají ke snížení spotřeby ...

Koho budou volit zemědělci v Německu?

13.9.2021

V neděli 12. září se na hlavních televizních kanálech v SRN uskutečnila další předvolební debata. V poválečném období i po roce 1990 bývali zemědělci konzervativní a volili většinou konzervativní unii CDU/CSU. Nyní to v blížících se volbách může být poprvé jinak; pro CDU/CSU by mohlo hlasovat méně zemědělců, než tomu bývvalo dříve (někteří jsou doposud nerozhodnuti). Obliba strany Zelených je v SRN mezi zemědělci nízká. Zemědělci jsou ...

Elektřina může zdražit až o pětinu. Drahé jsou emisní povolenky, uhlí i plyn

13.9.2021

Poprvé v historii velkoobchodní cena elektřiny na pražské burze překonala hranici 100 EUR /MWh a podle odborníků může pro domácnosti zdražit až o pětinu, tedy o stovky až tisíce korun. Podle ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiřího Gavora nastává obecně nepříznivé období i pro dodavatele, záležet bude na tom, v jakém předstihu si dokázali nakoupit elektřinu pro koncové spotřebitele. Více zde: ...

Poptávka po uhlí (navzdory projektům na ukončení uhlí) pokračuje v Číně, ale i v Evropě. Konec uhlí v ČR bude v r. 2038 či dříve

13.9.2021

Poptávka po uhllí se zvyšuje v Evropě i v Číně. Může to ohrozit ambiciózní cíle? Když Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) vydal v srpnu svou nepříliš povzbuzující zprávu o stavu klimatu , generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že „musí být umíráčkem pro uhlí a další fosilní paliva dřív, než stihnou zničit náš svět“. Jenže svět se závislosti na uhlí zatím zbavit nedokáže . Hlavním hnacím motorem znovu rostoucí spotřeby je ...

Americko-čínský vědecký tým varoval před zvýšenou konzumací červeného masa

13.9.2021

Výživová doporučení se začínají měnit a to nejenom v Evropě: Podle americko-čínského vědeckého týmu z Harvardské univerzity a šanghajské univerzity Fudan zvýšená konzumace červeného masa - zejména toho vysoce zpracovaného - výrazně zvyšuje riziko smrti. Svědčí o tom jejich výzkum, v němž analyzovali zdravotní data 81 tisíc lidí. Dle nich změnou jídelníčku lze pravděpodobnost úmrtí snížit. Zdroj: ...

Pro české i švédské předsednictví v Radě EU je prioritou rozšíření unie o západní Balkán

10.9.2021

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) jednal se šéfkou švédské diplomacie Ann Lindeovou o předsednictví zemí v Radě EU. Švédsko se ujme předsednictví hned po tom českém, které začne ve druhém pololetí příštího roku. Zdroj: https://euractiv.cz/section/rozsireni-eu/news/pro-ceske-i-svedske-predsednictvi-v-rade-eu-je-prioritou-rozsireni-sedmadvacitky-o-zapadni-balkan/  

Jak dosáhnout v agroekologickém přechodu úspěchu?

9.9.2021

Jak úspěšně provádět agroekologický přechod v zemědělství - tím se zabývá mezinárodní kongres, který tento týden (do 11.9.) probíhá v Marseille. Vystoupil na něm i francouzský ministr zemědělství Julien Denormandie. Zemědělství s ohledem na řešení klimatické změny musí v členských zemích unie uplatňovat vyšší požadavky na zelené standardy, i když v zemědělství jsou potíže s nízkými příjmy zemědělců, s nízkou prestiží práce v zemědělství, se ...

Kritika zelených strategií EU zazněla i na pražské konferenci Národní den bez kouře

9.9.2021

Čeští akademičtí i ekonomičtí odborníci diskutovali v tomto týdnu na ČVUT na konferenci s politiky o reformách k přechodu k čistšímu hospodářství. Vedle ekologických řešení se experti nevyhýbali kritice evropského zeleného plánu Fit for 55. Rektor ČVÚT Doc. Vojtěch Petráček konstatoval: „Budu upřímný, na naší univerzitě nejsme velcí zastánci bezhlavých úprků od benzinových motorů k elektromobilitě a grandiózních balíčků. Chtěli bychom ...

Konference SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 – 22.9.2021 9:00 až 16:00 v Hotelu Olšanka

9.9.2021

Zveme vás na konferenci " SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 ", která se bude konat ve středu 22. září 2021 od 9:00 - 16:00 v Kongresovém sálu Hotelu Olšanka, Praha 3 . Zajímá vás, jak bude vypadat nastavení budoucí SZP? Zavede nová vláda ČR zastropování přímých plateb? Mohou zemědělci spoléhat na podporu investic a konkurenceschopnosti? Bude prioritou udržení živočišné výroby? Jak mají být řešena environmentální témata a budou ...

Dovoz potravin do Velké Británie ohrožuje nedostatek řidičů i byrokracie

8.9.2021

ČT24 uvedla, že Velká Británie se potýká s výpadky v zásobování potravinami. V zemi chybí kolem sto tisíc řidičů kamionů. Potraviny na hranicích může zdržet také nově zavedená byrokracie. Zaměstnanci chybí i v jiných odvětvích. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3367068-dovoz-potravin-do-britanie-ohrozuje-nedostatek-ridicu-i-byrokracie-dovoz-jidla-vyzaduje  

Blíží se hlasování o pozměňovacích návrzích k Farm to Fork v EP. Jde i to, abychom nevyvolali neúměrný tlak na zemědělství

8.9.2021

Klíčovou strategií pro zemědělství je Farm to Fork (F2F). Bylo k ní přeloženo 2 400 pozměňovacích návrhů a bude se o nich hlasovat ve čtvrtek 9. září a závěrečné hlasování o nich proběhne 10. září. Výsledky hlasování zkonkretizují pozici Evropského parlamentu k této strategii a měly by být známé v pátek okolo poledne. COPA/COGECA upozorňuje, aby se braly v potaz výsledky studie JRC vypracované pro Evropskou komisi, abychom předešli ...

Třetina aut státní správy má být elektrická

8.9.2021

Spalovací motor nebude smět mít každé třetí auto vozového parku státních úřadů. Vyplývá to z usnesení Vlády ČR, jež platí od srpna a plní požadavky směrnice Evropské unie, schválené za nesouhlasu ČR. Úřady přesto na poslední chvíli raději nakupovaly auta na tradiční pohon. Zdroj: https://www.novinky.cz/auto/clanek/tretina-aut-statni-spravy-ma-byt-elektricka-40371171    

Kůrovcová kalamita ustupuje

6.9.2021

Kůrovcová kalamita, která byla v posledních letech největší v historii Česé republiky, je už na ústupu. Právu to potvrdila Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR, kterým patří téměř polovina lesů v zemi. Zpráva je v plném znění na webu Novinek zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kurovcova-kalamita-ustupuje-40371160  

EU hrozí velké zpoždění při dosažení klíčového klimatického cíle

6.9.2021

Evropská unie dosáhne svého klíčového cíle při snižování emisí skleníkových plynů s více než dvacetiletým zpožděním, pokud nezrychlí transformaci energetického sektoru. Zdroje: https://www.euroskop.cz/8961/37650/clanek/studie-eu-hrozi-velke-zpozdeni-pri-dosazeni-klicoveho-klimatickeho-cile/ https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/180-pokrizovych-miliard-pro-cesko-dostalo-zelenou-od-ministru-financi-eu/    

Ministři financí zemí unie odsouhlasili plán obnovy. ČR už v září může dostat první část peněz

6.9.2021

Ministři financí zemí Evropské unie v pondělí 6.9. odsouhlasili český Národní plán obnovy. Informovala o tom Rada EU. ČR díky tomu může v září dostat první část ze 180 miliard korun, na něž má nárok v rámci mimořádného unijního fondu obnovy. Celkem může letos v rámci předfinancování projektů inkasovat až 13% z této částky, zbytek v příštích letech. Zpráva je v plném znění na webu Českého rozhlasu zde: ...

Česká republika může začít vyvážet vepřové maso do Japonska

6.9.2021

Tisková zpráva – Japonské Ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství (MAFF) uznalo Českou republiku zemí bez výskytu afrického moru prasat (AMP), což je hlavní podmínkou pro obnovení vývozů vepřového masa a výrobků z něj. Povolení k vývozu vepřového masa do Japonska získala Česká republika již v roce 2013, nicméně z důvodu výskytu afrického moru prasat na našem území v roce 2017 japonské úřady toto povolení dočasně pozastavily. ...

Ministryně Maláčová: Kdo říká, že nebude zvyšovat daně, lže

6.9.2021

Deficitní státní rozpočet není dlouhodobě možné sanovat bez zvyšování daní. V Interview ČT24 to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Finanční zdroje vidí zejména ve firemních ziscích, které v současnosti plynou do ciziny. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3364960-malacova-kdo-rika-ze-nebude-zvysovat-dane-lze  

ČR je oficiálně bez ptačí chřipky. Zvířecí nemoci (hlavně AMP) se šíří za hranicemi, veterináři se proto cvičí

1.9.2021

Česká republika získala od Světové organizace pro zdraví zvířat status země bez výskytu ptačí chřipky. Pomůže to zahraničnímu obchodu, protože v řadě zemí padnou omezení na obchodování s drůbeží a ptactvem z tuzemských chovů, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Na zásah proti ptačí chřipce i africkému moru prasat se veterináři ve středu 1. září připravovali na cvičení Nákaza 2021 v Heroltovicích.  Zpráva je v ...

Berlínští vysokoškoláci už tolik masa v menzách nenajdou. A to kvůli rostoucímu podílu veganů i klimatické neutralitě

1.9.2021

Studenti na univerzitách v Berlíně se od podzimu namísto currywurstů a řízků dočkají více luštěnin. Menzy v německém hlavním městě škrtají z jídelníčků maso a ryby. Důvodem je stále vyšší podíl veganů mezi posluchači i snaha institucí (včetně škol) stát se nově klimaticky neutrálními. Už před časem oznámili odebrání masa z menu v automobilce Volkswagen. Zdroj: ...

Euractiv.cz: Kandidáti na ministra zemědělství se na většině priorit shodují

1.9.2021

Nová podoba Společné zemědělské politiky, která více zohledňuje dopady na životní prostředí, je dojednána. Její implementace bude záviset na členských státech. Jak budoucnost českého zemědělství vidí kandidáti hlavních politických stran před říjnovým volebním kláním? Článek Euractivu je v plném znění zde: ...

Čeští europoslanci a europoslankyně 2019-2024: Na čem pracují a kde „jsou vidět“?

1.9.2021

V roce 2019 usedla na pět let do Evropského parlamentu nově složená jednadvacítka českých europoslanců a europoslankyň. Euractiv.cz přinesl shrnutí jejich dosavadní práce a témat, kterým se věnují. Po kliknutí na jméno europoslance se objeví popis jeho funkce a pozice v EP, agenda i čím se zapsal do širšího povědomí. Zdroj: ...

Od středy 1. září zmírňují covidová opatření

1.9.2021

Protiepidemická omezení v ČR se od 1. září znovu zmírňují. U jednoho stolu v restauraci bude nově moct sedět namísto čtyř až šest lidí - pokud budou u velkého stolu, může jich být i víc v šestičlenných skupinkách, musí mezi nimi být ale rozestup alespoň 1,5 metru. A opatření se zmírní taky na hromadných akcích. Zpráva je na webu Českého rozhlasu zde: ...

Schodek státního rozpočtu by měl v r. 2022 být 376,6 mld. Kč. Počítá s tím návrh ministerstva financí

1.9.2021

Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl činit 376,6 miliardy korun. To je o 13,4 miliardy korun méně proti prvnímu návrhu rozpočtu z letošního června. Vyplývá to z návrhu, který poslalo ministerstvo financí vládě. Příjmy ministerstvo financí v novém návrhu zvýšilo proti červnové verzi o 57,6 miliardy na 1543,3 miliardy korun a výdaje o 44,2 miliardy korun na 1919,9 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Více zde: ...

Analýza: Kurzarbeit a další útlumová opatření – jak může zaměstnavatel v zemědělství čelit hospodářským problémům

31.8.2021

Období poznamenané pandemií infekčního onemocnění označovaného jako COVID-19 výrazným způsobem ovlivnilo hospodářství ČR. I zaměstnavatelé, na které přímo nedopadla krizová opatření a nebyli tedy nuceni zcela nebo zčásti přerušit svou činnost, v mnoha případech zaznamenali nepříznivé ekonomické dopady této situace. Další nepříznivé efekty přicházejí s delším časovým odstupem, v souvislosti s narušením odběratelsko-dodavatelských vztahů, ...

Německý soud rozhodl, že povolení pro nejnovější uhelnou elektrárnu bylo neplatné

31.8.2021

Německý soud v srpnu 2021 rozhodl o tom, že nejmladší uhelná elektrárna Datteln 4 v Severním Porýní-Vestfálsku byla vybudována za neplatného plánu rozvoje. Soud tak vyhověl stížnostem nevládních organizací řešících změnu klimatu a místních obyvatel z okolí elektrárny, kterým vadí, že elektrárna příliš znečišťuje ovzduší a vodu. Soud stanovil, že výběr místa pro výstavbu elektrárny nesplňoval příslušné zákonné požadavky. Proti této ...

První předvolební debata v SRN odhalila velké rozpory v klimatické politice

31.8.2021

26.9. se v Německu budou konat volby, ze kterých mj. vzejde nový kancléř. Na konci srpna se sešli kandidáti ze 3 hlavních politických stran k předvolební debatě. Bylo zřejmé, že nejvíce kontroverzním tématem je klimatická politika SRN, jak se vypořádat s klimatickou změnou a jak udělat zelený přechod země. Předsedkyně Zelených A. Baerbocková (aktuálně druhé nejvyšší volební preference) uvedla, že v případě volebního vítězství povede ...

Elektřina v příštích letech zásadně nezlevní. Cena energií poroste, obává se expert

30.8.2021

Neexistuje prakticky scénář, podle kterého by elektřina v Evropě v příštích letech zásadně zlevňovala. ČTK to dnes v reakci na rekordní ceny emisních povolenek na trhu řekl hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Zdroj: https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/elektrina-v-pristich-letech-zasadne-nezlevni-cena-energii-poroste-obava-se-expert.f37b3b80/    

Švédsko uvedlo první mléko z brambor. Je s minimální uhlíkovou stopou

30.8.2021

Švédský startup jako první na světě vyvinul rostlinné mléko na bázi brambor. Místo sóji, ovsa nebo mandlí se při výrobě mléka používají hlavně brambory. Tyto produkty jsou ve srovnání s konkurenčními rostlinnými mléky mnohem udržitelnější a zanechávají nízkou uhlíkovou stopu. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/veganske-mleko-z-brambor-svedsky-startup-tornberg-eva.A210823_160627_eko-zahranicni_vebe

Česká i Slovenská republika řeší podobná témata. Ministři zemědělství se shodli na stejném postupu při řešení kůrovce i afrického moru prasat

30.8.2021

Tisková zpráva – O aktuálním vývoji afrického moru prasat (AMP) v Evropě, kůrovcové kalamitě, nové lesnické strategii Evropské unie a o přípravě strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP) jednal včera ministr zemědělství Miroslav Toman se svým slovenským protějškem Samuelem Vlčanem. Jednání se konalo na zámku Ohrada v rámci slavnostního Večera vystavovatelů při příležitosti konání letošní výstavy Země živitelka. „Těší ...

Analýza: Směrnice EU 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a její dopady do právní úpravy v ČR

30.8.2021

Otázka skloubení výchovy dětí či péče o blízké osoby a rozvoje profesní kariéry je dlouhodobým palčivým problémem současné doby, který je řešen na různých úrovních - mezinárodní, evropské i národních. Tento problém, který je jednou z hlavních příčin nerovného postavení žen a mužů na trhu páce, se ještě výrazněji prohloubil v souvislosti s aktuální situací kolem celosvětové pandemie onemocnění Covid-19. Rovnováha mezi pracovním a osobním ...

Slovenští zemědělci mají problém mj. s odbytem brambor - do obchodů jde dovoz

30.8.2021

Slovenská zemědělská a potravinářská komora upozornila na to, že pěstitelé brambor mají problém s jejich odbytem: I když je kvalitních slovenských brambor dost až do vánoc, obchodníci ve velkém raději brambory dovážejí. Proto komora vyzvala spotřebitele, aby v obchodní síti dávali přenost bramborám slovenské provenience. Další informace jsou zde: https://www.sppk.sk/clanok/4042 ...

Daň za rychlý přechod na zelenou energii: Německu může hrozit energetická krize

27.8.2021

Německo má před sebou zelené úkoly. Kromě toho, že tamní obyvatelé mají nejvyšší účty za elektřinu z celé Evropy, se v příštím roce chystá odstavení posledního jaderného reaktoru. A podle mnohých nebude Německo v příštích letech schopné pokrýt veškerou energetickou poptávku a přijdou časté výpadky proudu. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/nemecko-uhli-ekologie-zelena-energie.A210823_104229_eko-zahranicni_kou ...

ČSÚ: Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře v ČR

27.8.2021

ČSÚ publikoval výsledky k 31.3.2021. Nejvyšší jarní kmenový stav černé zvěře byl letos v kraji Plzeňském (10 050 kusů), dále v Jihočeském (9 681 kusů)  a ve Středočeském kraji (9 153). Pod 3 000 divočáků bylo v šesti krajích: Pardubický, Moravskoslezský, Olomoucký, Karlovarský, Zlínský a Liberecký, kde je divočáků nejméně (2 082 kusů). Jak se daří snižovat stavy přemnožené černé zvěře je zřejmé zde: ...

Ministr Toman: Na biopotraviny musí být kupní síla

27.8.2021

Právo 26.8. uvedlo rozhovor s ministrem zemědělství Tomanem o biopotravinách, ekologickém zemědělství, Zelené dohodě EU (Green Deal), potravinové soběstačnosti atd. Ministr mimo jiné uvedl: "Něco jsme už změnili, například jsme navýšili ekologicky obhospodařované plochy. Je zde ale nebezpečí v tom, že by mohla chybět kupní síla na biopotraviny, je nutné pro ně mít zajištěný odbyt. Proto říkáme: Ano, pojďme hospodařit ekologicky, šetrnějším ...

Ministr Toman na výstavě Země živitelka: Naše podpory směřujeme tak, aby krajina byla zdravá a dobře obhospodařovaná

26.8.2021

Tisková zpráva – Po roční přestávce způsobené koronavirovou pandemií se ode dneška do 31. srpna v Českých Budějovicích koná 47. ročník tradičního mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Zahájil ji ministr zemědělství Miroslav Toman a další představitelé České republiky. Na Výstavišti byl také slavnostně otevřen zrekonstruovaný Národní pavilon Z, který bude multifunkčním konferenčním a společenským centrem. Letos se výstavy účastní přes ...

Najdi svého zemědělce

26.8.2021

Zemědělci jsou dlouhodobě nejslabším článkem obchodní vertikály a zpracovatelé i obchodníci jim diktují výkupní ceny. Mnozí zemědělci částečně řeší odbyt vlastním zpracováním a prodejem zemědělských komodit ve vlastních prodejnách. Zemědělský svaz ČR spustil nové webové stránky Najdi svého zemědělce . Stránky jsou koncipovány jako přehledná mapa, na které zákazník získá na základě své polohy (GPS) rychlé a přehledné informace o ...

Po roční pauze začala Země živitelka. Přehlídka otevřela rekonstruovaný pavilon Z

26.8.2021

Otevřením zmodernizovaného pavilonu Z začal ve čtvrtek 26. srpna v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země živitelka. Představí se na něm přes čtyři stovky vystavovatelů, kteří budou mít kromě pavilonů k dispozici nově i tři a půl tisíce metru čtverečních venkovních ploch. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/jihoceskykraj/3360672-po-rocni-pauze-zacala-zeme-zivitelka-prehlidka-otevrela-rekonstruovany-pavilon  

Dny českého zemědělství se konají ve dnech 24. září až 2. října 2021

24.8.2021

Zemědělský svaz České republiky i letos pokračuje v úspěšné celorepublikové akci Dny českého zemědělství, k níž se připojí na 60 podniků a farem. Jednotný celorepublikový  termín konání je stanoven na 24. září – 2. října 2021 , tedy tak, aby ve všední dny mohly být pozvány děti ze škol a vybranou sobotu či neděli laická veřejnost, vlastníci půdy, členové družstev atd. Celkem 7 podniků se už do této akce zapojilo v červnu a červenci 2021 ...

Testy budou od září dál zdarma pro všechny, oznámil ministr Vojtěch

23.8.2021

Preventivní testy na covid-19 budou od září 2021 i nadále zdarma pro všechny, rozhodla Vláda  ČR. Po jednání to dnes odpoledne uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Původně měly být zpoplatněny pro lidi nad 18 let. Důvodem změny je podle Vojtěcha nepříznivý vývoj epidemie v některých evropských zemích. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3358978-testy-budou-od-zari-dal-zdarma-pro-vsechny-oznamil-vojtech  

Testy by mohly hradit pojišťovny i po 1. září

23.8.2021

Preventivní testy na koronavirus by mohly být zdarma i po 1. září. Jedná se o tom, potvrdil Novinkám informace serveru Seznam Zprávy epidemiolog a poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar. Další informace jsou zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/testy-by-mohly-hradit-pojistovny-i-po-1-zari-40369836  

Madeta loni zdvojnásobila zisk na 311 milionů Kč

23.8.2021

Největší česká mlékárna Madeta loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na 311,4 milionu korun. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží stouply o 1,2 procenta na 5,61 miliardy korun. Vyplývá to z její výroční zprávy. Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/madeta-loni-zdvojnasobila-zisk-na-311-milionu-40369838    

Pravidla a testování od 1. září

20.8.2021

Dle současného mimořádného opatření bude možné od 1. září absolvovat na pojišťovnu test, který není indikovaný (nepošle Vás na něj lékař nebo hygiena)  1x za 7 dní, a to pouze antigenní test.  Děti a žáci se mohou prokazovat školním antigenním testem, ovšem pouze 72 od jeho povedení. Toto se dokládá čestným prohlášením nebo potvrzením školy. Testování ve škole bude probíhat 1., 6. a 9. září. Dále dle eventuálního nového nařízení. ...

Rok 2021 zemědělcům před sklizní pokazily deště, z části obilí bude krmivo

20.8.2021

Obvykle už je v této době na polích strniště, letos ale kombajny teprve vyrážely do lánů se vzrostlým obilím. Neobvyklá situace byla kvůli nepříznivému počasí k vidění také na řadě míst Olomouckého kraje. Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomoucky-kraj-zemedelci-zne-obili-uroda-deste-skody-chmel.A210817_622375_olomouc-zpravy_stk   Přehled SZIF k postupu sklizní v krajích: ...

V Berlíně v tomto týdnu probíhají protesty environmentálních aktivistů a to i proti zemědělcům

19.8.2021

V tomto týdnu v Berlíně probíhají protesty environmentálních aktivistů kvůli potřebě více chránit klima a životní prostředí. 17.8. tito většinou mladí aktivisté zablokovali přístup do Německého zemědělského svazu DBV (Deutschen Bauernverband). Dle ekologických aktivistů by zemědělci měli více snižovat emise atd. Aktivisté postříkali budovu strany CDU falešnou krví. Jejich poselství: "Blokovat klimatickou politiku rovná se více obětí ...

Začala vyjednávání o rozpočtu. Resort zemědělství si polepší

19.8.2021

390 miliard korun - to je plánovaný schodek státního rozpočtu na rok 2022. Na začátku června o tom rozhodla vláda. Bude to druhý největší schodek v historii ČR, hned po tom letošním ve výši 500 miliard korun. Série jednání o tom, kolik peněz si rozdělí jednotlivé resorty v roce 2022, začalo ve středu 18.8. S ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou jednali šéfové resortu zemědělství a kultury. Zdroj: ...

Německá vláda chce hladký přechod k elektromobilitě

18.8.2021

Německá vláda chystá rozsáhlou pomoc automobilovému průmyslu, která má zajistit hladký přechod od spalovacích k elektrickým motorům. Podle ministra financí Olafa Scholze (SPD) by se do roku 2025 mělo jednat až o jednu miliardu EUR. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3356774-nemecka-vlada-chce-hladky-prechod-k-elektromobilite-odvetvi-podpori-miliardou-eur  

ROSTĚNICE, a.s., okres Vyškov, hledá kolegu/kolegyni na pozici VEDOUCÍ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

18.8.2021

Společnost ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice (okres Vyškov) Hledá vedoucího živočišné výroby pro výkrm drůbeže a prasat  s vlastní výrobou krmných směsí Kvalifikační předpoklady: Odborné vzdělání: zemědělské vysokoškolské/středoškolské Nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení zázemí stabilní společnosti služební automobil, PC, mobil, možnost podnikové rekreace, 5 ...

Dánsko letos změnilo výživová doporučení s ohledem na obojí - na zdraví lidí i na zdraví planety

17.8.2021

Dánsko letos předložilo přepracovaná doporučení pro výživu, která zohledňují obojí - zdraví lidí i zdraví planety Země. Také se to týká bílkovinných zdrojů ve výživě. Jde o to, že např. potraviny vyráběné z hovězího masa mají velký nežádoucí vliv na vyprodukování velkého objemu emisí CO na kilogram příslušné potraviny. Bylo vypočítáno, že pro životní prostředí je přínosné, když např. lidé více nahradí spotřebu hovězího masa masem drůbežím a ...

Dle pojišťoven budou červencové záplavy v SRN stát až 5,7 mld. EUR (po přepočtu 145 mld. Kč)

17.8.2021

Dle odhadu pojišťoven záplavy v Německu v červenci 2021 mohou stát až 5,7 mld. EU, z toho cca 4 mld. EUR mají pojišťovny zajištěných. Další informace jsou zde: https://www.ta3.com/clanok/209297/julove-zaplavy-v-nemecku-by-mohli-stat-poistovne-az-57-miliardy-eur  

Sklizeň ovlivňuje počasí. Někde klasy oproti loňsku dozrávají zhruba o dva týdny později

16.8.2021

Na polích v Královéhradeckém kraji se sklízejí obiloviny, které letos oproti loňsku dozrávají později. Hlavním důvodem je nepříznivé počasí, kvůli kterému nemohli zemědělci vyjet na pole s těžkou technikou. Zpráva z regionálního zpravodajství Českého rozhlasu je v plném znění zde: https://hradec.rozhlas.cz/sklizen-obilovin-v-kraji-ovlivnuje-pocasi-klasy-oproti-lonsku-dozravaji-zhruba-o-8555185   Mákem letos zemědělci na Vysočině ...

I ve Francii je na pořadu řešení klimatické změny

16.8.2021

Ve Francii v srpnu došlo k dalšímu postupu ve věci zákona o klimatu, který se zabývá řešením klimatické změny. Jinými slovy: Zákon má přinést více ekologie do života Francouzů. Ústavní Rada Francie 13.8. projednávala připomínky a odvolání poslanců vůči tomuto zákonu a do značné míry je odmítla. Na řešení zrychlujících se změn klimatu se musí podílet i zemědělci (v článku se např. uvádí redukce hnojiv, redukce spotřeby masa - mj. zavedení ...

V Německu začala protizelená kampaň

16.8.2021

Tisíce plakátů s hesly „Zničení blahobytu“, „Zákazy“ a „Ekoteror“ zaplavily německá města. Evidentně jde o kampaň proti vlně zákazů, které plánuje politická strana Zelených (v SRN mají Zelení cca 20% volebních preferencí a do nové vlády se na podzim 2021 pravděpodobně dostanou). Zdroj: ...

Ministryně Schillerová začne vyjednávat o rozpočtu ČR na r. 2022. Už teď v něm chybí 30 mld. Kč

16.8.2021

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) začíná vyjednávat s vládními kolegy o konečné podobě státního rozpočtu na příští rok. Vláda zatím počítá se schodkem 390 miliard korun. Česká televize ale zjistila, že v návrhu už teď chybí – hlavně kvůli novým prioritám kabinetu – téměř třicet miliard. A ministři přicházejí s požadavky za desítky miliard navíc. Více na webu ČT24 zde: ...

Pracovat v lese či na poli se lidem nechce. Neláká ani nabídka bytu

13.8.2021

Nabízeli jsme dokonce byt, ale ani to netáhne, povzdechl si předseda zemědělského družstva Okrouhlička na Havlíčkobrodsku Milan Kříž. Stovky volných pracovních míst na trvalo i na sezonu nabízejí nezaměstnaným zemědělci, lesníci nebo farmáři. Zbytečně. Není zájem. Zpráva z Deníku.cz též obsahuje platové nabídky pro vybrané profese v zemědělství a je v plném znění zde: ...

Od srpna již nesmí zemědělci pokládat jed na půdu

13.8.2021

Červencové počty hrabošů v ČR nedosahují kalamitních stavů. Pracovníci zemědělského ústavu vysledovali 86 aktivních východů z nor na hektar, což znamená meziměsíční snížení o 23 procent. Ústav proto výhledově sníží monitoring hrabošů. Od srpna 2021 neuděluje ústav ÚKZÚZ možnost pokládání jedu proti hlodavcům přímo na zemědělskou půdu rozhozem, nadále se smí dávat pouze do nor. Zdroj: ...

ÚKZÚZ: Aktuálně k výskytům hraboše polního

13.8.2021

Tisková zpráva – Červencové výskyty hraboše polního již nedosahují kalamitních stavů a jejich počet nadále klesá. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) tak výhledově sníží rozsah monitoringu tohoto škůdce. Začátkem srpna skončila platnost rozhodnutí ÚKZÚZ o mimořádném použití rodenticidů na pozemcích s přemnoženým hrabošem. V době platnosti této výjimky byla zemědělci opět nejvíce využívána aplikace do nor a nebyly hlášeny ...

Tvořit Green Deal bylo vzrušující

13.8.2021

Jak probíhalal stáž v Evropské komisi. Jaké je podílet se na tvorbě Green Dealu? A co je nedoceněnou výhodou členství v EU?  Euractiv.cz uvádí minisérie s mladými lidmi, kteří se věnují EU, tentokrát s Klaudií Mrkusovou. Zdroj: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/interview/podcast-tvorit-green-deal-bylo-vzrusujici-v-komisi-bych-chtela-zustat-rika-mlada-ceska-v-bruselu/   Přehled toho hlavního (SZP, nový ...

Zemas, a.s. hledá kolegu/kolegyni na pozici HLAVNÍ ZOOTECHNIK/-ČKA (VKK Násedlovice)

12.8.2021

Zemědělský svaz ČR hledá pro svého člena  Zemas, a.s.  kolegu/kolegyni na pozici  Hlavní zootechnik/zootechnička (VKK Násedlovice) Chcete pracovat ve stabilní české společnosti, která pravidelně investuje do budoucnosti svých živočišných provozů?  Co vás čeká : samostatně povedete středisko živočišné výroby (mléčná farma se 700 ks) budete vést kolektiv 25 zaměstnanců budete dohlížet nad zdravotním stavem zvířat ...

Další výskyt pesticidu a to ve zmrzlině z Polska

11.8.2021

Veterináři varují před polskou zmrzlinou Milka, která obsahuje stopové množství karcinogenního pesticidu etylenoxidu. Jde o 250 000 samostatných nanuků, 15 000 balení multipack po šesti a osmi kusech a o zhruba 37 000 balení zmrzliny ve vaničkách o objemu 480 ml. 11. srpna o tom informoval mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Je to několikátý případ výskytu tohoto pesticidu v potravinách v posledních týdnech. Zdroj: ...

Stávka strojvedoucích za vyšší mzdy ochromila dopravu v Německu

11.8.2021

Stávka strojvedoucích za vyšší mzdy paralyzuje železniční dopravu v Německu. Stávka v nákladní dopravě začala v úterý večer a ve středu ve dvě hodiny se přidali i strojvůdci v osobní dopravě. Akce potrvá do pátku 13.8. Zcela odřeknuty byly všechny přímé spoje mezi Berlínem a Prahou, vlaky do české metropole jezdí jen z Drážďan. První přímý vlak z berlínského hlavního nádraží do Prahy odjede až v pátek v 6:17. Zdroj: ...

Zájem o lokální potraviny nahrává přeštickému černostrakatému praseti

11.8.2021

Rostoucí zájem spotřebitelů o regionální potraviny by mohl v budoucnu pomoci rozvoji chovu přeštického černostrakatého prasete. Jedná se o původní české plemeno, které je nyní u nás chováno zejména v uzavřené populaci jako genetických zdroj. Plemeno má řadu výhod, které v minulosti napomohly věhlasu tzv. Pražské šunky, ale také nevýhody, kterými jsou především horší konkurenceschopnost v porovnání s moderními hybridy. Další informace k ...

Červencové odhady sklizní - očekává se průměrná úroda obilovin a nadprůměrná úroda máku. Postup žní v ČR

11.8.2021

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci 2021 ČSÚ očekává úrodu základních obilovin ve výši 6 995 tis. tun a řepky 1 079 tis. tun. Jak uvedl úřad, v meziročním srovnání je letošní úroda základních obilovin o 293 tis. tun nižší (−4,0 %) a řepky se sklidí o 166 tis. tun méně (−13,3 %). Očekávaná úroda základních obilovin je o 1,1 % nižší než průměr sklizní za posledních deset let. Odhadovaná sklizeň máku ve výši 31 tis. tun ...

Meruňky– symbol dokonalosti

4.8.2021

Meruňky jsou nejen symbolem dokonalosti, ale obsahují řadu prospěšných vitamínů a minerálních látek. Na Moravě každoročně pořádají Meruňkové slavnosti, jako poctu tomuto sladkému plodu. Při těchto slavnostech jsou meruňky zkrátka všude, a to i ve štamprlích. Včera jsme navštívili firmu ZEČI spol. s r.o., v Boleradicích na Moravě, která se zabývá polní výrobou. Má 1500 ha produkce BIO a k tomu ještě 25 ha sadů, na ...

Politická strana Zelených v SRN: Řešení klimatické krize je úkol století, vytvoříme nové ministerstvo pro ochranu klimatu

3.8.2021

Zelení v Německu deklarují, že považují řešení klimatické krize jako úkol století. Když letos na podzim vyhrají volby, chtějí vytvořit nové Ministerstvo pro ochranu klimatu a to s právem veta. 3. srpna u Berlína tento návrh představila předsedkyně strany Zelených Annalena Baerbocková. Toto ministerstvo by mj. dohlíželo na to, aby v SRN nebyly takové zákony, které nejsou v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu. Zelení mají okolo 20% ...

Mezinárodní agrosalon Země živitelka 2021

3.8.2021

MZe na svém webu oznámilo, že 47. ročník Země živitelky začíná ve čtvrtek 26. srpna 2021. Země živitelka   je největší a nejvýznamnější agrosalon svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon propaguje i české potraviny. Země živitelka nabízí návštěvníkům nejširší nabídku  zemědělských oborů na jednom místě, novinky z oborů zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, ...

Žně letos na mnoha místech komplikuje počasí. Zemědělci nemohou vjet na podmáčená pole

3.8.2021

Nepříznivé počasí v minulém týdnu provází průběh žní. Úrodu poškodily červnové bouřky s krupobitím a teď déšť. Kombajny a další technika do promáčených polí často nemohou vjet. Počasí nepřeje ani dozrávajícím bramborám. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3349462-zne-letos-na-mnoha-mistech-komplikuje-pocasi-zemedelci-nemohou-vjet-na-podmacena  

Konference SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 - 22.9.2021 9:00 až 16:00 v Hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3)

2.8.2021

Dovolte mi vás co nejsrdečněji pozvat na konferenci na téma " SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2021 ", která se bude konat ve středu 22. září 2021 od 9:00 - 16:00 v Kongresovém sálu Hotelu Olšanka, Praha 3 . Zajímá vás, jak bude vypadat nastavení budoucí SZP? Zavede nová vláda ČR zastropování přímých plateb? Mohou zemědělci spoléhat na podporu investic a konkurenceschopnosti? Bude prioritou udržení živočišné výroby? Jak mají být ...

Jižní Evropu zasáhne vlna veder, teploty se zvýší až k 50 stupňům

30.7.2021

Jižní Evropu čeká v nadcházejících dnech vlna extrémních veder. Teploty se budou šplhat až k 50 stupňům Celsia, píše server týdeníku Focus s odvoláním na německou meteorologickou službu (DWD). Doslova brutální vedra zasáhnou celou jižní Itálii, především Sicílii a Sardinii, Řecko, Albánii, Makedonii, Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Má to trvat cca jeden týden. Zdroj: ...

Změny v mimořádných opatřeních

30.7.2021

Vzhledem k některým informacím v médiích přinášíme upřesnění: Roušky a respirátory  - soud zrušil mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest, dal však jako obvykle Vládě čas na to, aby ho nahradila jiným tak, aby tato na sebe plynule navazovala a nedošlo k žádné proluce v účinnosti opatření. Vláda tak učinila a v podstatě se nic nemění.  Čestné prohlášení o negativním testu z práce už nelze  - v minulém týdnu proběhla médii zpráva ...

Výzvy k opatrnosti, aby se zabránilo šíření afrického moru prasat

30.7.2021

Ministerstvo pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitelů německé spolkové země Dolní Sasko varuje před možností šíření AMP během dovolených a zvýšeného cestování a pobytu v přírodě. Vyzývá ke zvýšené opatrnosti při nakládání se zbytky jídla při cestách, nenechávat zbytky jídla zvířatům, nedotýkat se mrtvých těl zvířat, chránit se před divočáky i před domácími prasaty. Ponechané zbytky jídla v přírodě představují další vysoké riziko pro ...

Respirátory je nutné nosit dál. Výjimku dostanou vážně nemocní

30.7.2021

Vláda přijala upravené nařízení o nošení respirátorů ve vnitřních prostorech. Nařízení zrušené Nejvyšším správním soudem tak platí i nadále. Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/respiratory-je-nutne-nosit-dal-vyjimku-dostanou-vazne-nemocni-170933   Podle Nejvyššího správního soudu by měl dostatek protilátek proti covid-19 zvýhodnit lidi stejně jako očkování nebo negativní test. Ministerstvo zdravotnictví však namítá, že se ...

V rotterdamském přístavu pluje kravín. Nizozemci reagují na obavy mj. ze stoupající hladiny moře

29.7.2021

Nizozemci po staletí bojují s mořem doslova o každý metr půdy. S obavami tak sledují změny klimatu a nárůsty hladin oceánů, a moři se snaží přizpůsobit – vysušují zemi, staví hráze a využívají také samotnou vodní hladinu. Staví na ní nejen domy, ale dokonce i celé farmy. Na historicky první farmě tohoto druhu natáčel v Rotterdamu štáb ČT. Více na webu ČT24 zde: ...

I na Slovensku stahují z prodeje mléčný dezert Kunín Pohár. Obsahuje stopové množství pesticidu, který se používá pro regulaci zrání

29.7.2021

Slovenská Státní veterinární a potravinová správa v tomto týdnu vydala příslušné informace a nařídila stáhnout mléčný výrobek „Kunín Pohár mléčný dezert". Další informace jsou zde: https://www.rno.sk/z-obchodov-sa-stahuju-nevyhovujuce-mliecne-dezerty/   Státní veterinární správa upozorňuje spotřebitele na mléčný výrobek „Kunín Pohár mléčný dezert 150 g“, který obsahuje stopové množství etylenoxidu... Do tržní sítě v ČR bylo ...

Výstava Agrokomplex se letos v Nitře neuskuteční

29.7.2021

Slovenská mezinárodní zemědělská a potravinářská výstava Agrokomplex se v tomto roce znovu neuskuteční, potvrdil to Agrokomplex Národné výstavisko, š.p. Nitra. Jako důvod organizátor uvedl stále se měnící opatření, které neumožnili vytvořit vhodné podmínky pro organizaci akce tak velkého rozsahu. Zdroj: https://www.rno.sk/tohtorocna-vystava-agrokomplex-v-nitre-sa-neuskutocni/  

Na severu Itálie došlo kvůli extrémním dešťům k sesuvům půdy. Extrémní deště jsou častější

28.7.2021

Extrémní déšť v oblasti Komského jezera v italské Lombardii způsobil na několika místech sesuvy půdy. Hasiči museli provést přes šedesát záchranných operací. Během sesuvů nedošlo ke ztrátám na životech ani k závažným zraněním. Zemědělská organizace Coldiretti uvádí, že dle jejich statistik v Itálii dochází stále častěji k přívalovým dešťům a krupobití. V posledních letech začíná být běžné, že padají ledové hrudky větší než tenisové míčky. ...

Jak zacházet se zvířaty v době veder

28.7.2021

V době vysokých teplot společenským i hospodářským zvířatům hrozí přehřátí. Zpráva ve slovenštině je o tom zde: https://www.rno.sk/v-horucave-trpia-nielen-ludia-ale-aj-zvierata/   Doporučení od SVS je zde: https://www.svscr.cz/svs-upozornuje-na-vysoke-teploty-ktere-mohou-zpusobit-zviratum-problemy/    

Přívalové deště a povodně budou podle expertů častější. Budou nutné změny kanalizace i dopravy

28.7.2021

Případy bleskových povodní nejsou a nebudou ojedinělé. Varují před tím vědci a vyzývají vládu, podniky a domácnosti, aby si zajistili ochranu před možnými budoucími škodami. Britský list The Guardian cituje odborníky a upozorňuje na potřebu revize britské infrastruktury – kanalizace, zásobování vodou, dopravy a dodávek energií. V opačném případě by zemi mohly ohrozit dopady extrémního počasí. Zdroj: ...

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství - stav od 26. 7. 2021

27.7.2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. 1. Od 19. 7. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR  Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 7. 2021 , od 26. 7. 2021 je aktualizován „semafor“ zemí ( dokument na stránkách MZČR, PDF 126 KB) . 2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy ...

Africký mor prasat se na Slovensku objevil i pod Tatrami

27.7.2021

Dle televize TA3 se situace s AMP na Slovensku dramatizuje. Tato choroba se rozšířila na více jak polovinu Slovenska. Infikované uhynulé divočáky pod Tatrami nacházejí i turisté. Krátké video s informacemi, kde mj. hovoří i slovenský ministr zemědělství, je k tomu zde: https://www.ta3.com/clanok/207336/africky-mor-sa-siri-vo-velkom-objavil-sa-uz-aj-v-tatrach  

Záplavy a požáry z tepla. Počasí v Evropě se vyznačuje extrémními výkyvy

27.7.2021

Záplavy proběhly i v Londýně. V Řecku probíhá vlna veder - až do 8. srpna mají být takové teploty jako 44 stupňů C přes den a v noci tam teploty nemají klesnout pod 30 stupňů. Další informace jsou v krátkém videu na webu slovenské televize TA3 zde: https://www.ta3.com/clanok/207379/zaplavy-ci-poziare-z-tepla-pocasie-v-europe-trapia-extremne-vykyvy  

Žňové zpravodajství k 26. červenci 2021

27.7.2021

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu k 26. 7. 2021 se sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu rozšířila do všech krajů ČR. Příznivý vývoj počasí v tomto týdnu umožnil intenzivnější pokračování žňových prací. Ve srovnání s minulým rokem 2020 je však i ve čtvrtém sklizňovém týdnu výrazně pomalejší průběh sklizňových prací, a to jak u základních obilovin, tak u řepky (tj. k 26. 7. 2021 je sklizeno 12,3 % ploch ...

Od srpna může být na kultuře či sportu 7 tisíc lidí venku a 3 tisíce uvnitř

27.7.2021

Od neděle 1. srpna bude moci být na sportovních a kulturních akcích až 7000 lidí venku a 3000 osob uvnitř s testem na koronavirus, po prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo s očkováním. Kapacita dějiště ale bude moci být plně využita, nad zmíněné limity ji budou moci doplnit pouze lidé po covidu či s vakcínou. Změny na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). ...

Klimatický summit v Glasgow

27.7.2021

Velká Británie hostí ministry životního prostředí 51 zemí a probíhají tam „kritické“ rozhovory o klímatu jako příprava před podzimním summitem COP26 (United Nations Climate Conference), který se bude konat pod předsednictvím Velké Británie ve skotském Glasgow ve dnech 31.10.-12.112021. Cílem červencového jednání je dopředu vyladit stanoviska zúčastněných zemí v hlavních bodech boje s klimatickou krizí. Zdroj: ...

Z Číny se nakoupily miliony špatných respirátorů. Reklamace je už rok marná

27.7.2021

Ministerstvo zdravotnictví si najalo advokátní kancelář, která už téměř rok reklamuje špatné respirátory dodané v prvních měsících pandemie z Číny. Dosud bez úspěchu. Zdroj:   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-ciny-se-nakoupily-miliony-spatnych-respiratoru-reklamace-je-uz-rok-marna-170575  

Návratu africkému moru prasat zabrání jen důsledná prevence. Evropský úřad pro bezpečnost potravin spouští informační kampaň

26.7.2021

Tisková zpráva – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravil informační kampaň Zastavme africký mor prasat. Africký mor prasat (AMP), který představuje nebezpečné, vysoce nakažlivé onemocnění pro domácí i divoká prasata, se v České republice podařilo úspěšně vymýtit. Riziko opětovného zavlečení infekce však vzhledem k výskytu nákazy v sousedních zemích, jako ...

Preventivní akce na Slovensku: likvidace 100 000 kusů divočáků kvůli šíření AMP

26.7.2021

Ministerstvo zemědělství a rozvoja venkova SR připravilo rozsáhlou preventivní akci na ochranu slovenských chovů a na zastavení rizika šíření afrického moru prasat. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr Samuel Vlčan. Cílem plánu agrorezortu je snížit stav divočáků o 100 tisíc kusů. Maso ze zdravých divokých prasat se má dostat na pulty slovenských obchodů. Zdroj: ...

Evropský úřad zintenzívňuje boj proti africkému moru prasat

26.7.2021

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zintenzívňuje boj proti africkému moru prasat. V 18 zemích včetně Slovenska začíná kampaň Zastavme africký mor prasat. Hlavními tématy kampaně jsou prevence, detekce a hlášení podezřelých případů. Informovali o tom mediální zástupci tohoto bruselského úřadu. Zdroj: https://www.rno.sk/europsky-urad-zintenzivnuje-boj-proti-africkemu-moru-osipanych/  

Pokračují debaty k balíčku Fit for 55

26.7.2021

14. července schválila Komise balíček právních předpisů s názvem „Fit for 55“. Jde o sadu 13 legislativních návrhů, které mají EU přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí skleníkových plynů až o 55 %. Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu tento balíček právních předpisů představil výkonný místopředseda Komise odpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu Frans ...

Belgii zasáhly další záplavy

26.7.2021

V sobotu 24.7. odpoledne a večer zasáhly Belgii znovu bleskové záplavy vyvolané silnými bouřkami. Na jihovýchodě ve městech Dinant a Namur se ulice proměnily v řeky a voda vytrhávala asfalt a odnášela zaparkovaná auta. Někde došlo ke sesůvům půdy. Záchranáři také museli evakuovat blíže neurčený počet lidí. Zdroj: ...

Změna pravidel: čestné prohlášení už nestačí

23.7.2021

Prokazovat se při návštěvě restaurace a kulturní akce čestným prohlášením o absolvování testu v zaměstnání či samotestu již nelze. Ministerstvo zdravotnictví změnilo pravidla a požaduje po lidech doklad o prodělání nemoci, očkování či oficiální test. Zpráva je na Novinkách.cz v plném znění zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zmena-pravidel-cestne-prohlaseni-uz-nestaci-40367001  

Německá kancléřka: Pro naplnění cílů klimatické dohody z Paříže jsme neudělali dost

23.7.2021

Dosluhující německá kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek 22.7. veřejně zhodnotila posledních šestnáct let svého působení v kancléřském křesle. Ve svém projevu mimo jiné připustila, že Německo nevyvinulo dostatečnou snahu k dosažení klimatických cílů, které stanovila takzvaná Pařížská dohoda. „To, čeho jsme dosáhli, není dostačující,“ uvedla. Zpráva je v plném znění na webu Českého rozhlasu zde: ...

Zástupce Světové zdravotnické organizace v ČT uvedl, že očkování nemá být povinné

23.7.2021

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje všem zemím, aby bylo očkování dobrovolné, v Událostech, komentářích to řekl vedoucí kanceláře WHO v ČR Srdan Matić. K dobrovolnému přístupu se přiklánějí také místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Julius Špičák (ANO) a člen stejného výboru Vlastimil Válek (TOP 09). Více na webu ČT24 zde: ...

Deště drží obilí na polích. Těžké stroje mají problémy a sklizeň nabírá zpoždění

22.7.2021

Klasy pomaleji dozrávají, vlhká půda neudrží zemědělskou techniku. Část obilí srážky a deště přilepily k zemi a polehlé porosty představují další problém. Více je na webu Deníku zde: https://www.denik.cz/ekonomika/deste-drzi-obili-na-polich-sklizen-misty-nabira-zpozdeni-20210720.html Loni na podzim srážky oddálily setí ozimých obilovin až na konec listopadu, na jaře zase zemědělce na Hané potrápil chlad. Přesto by to podle prvních ...

Střední Čínu zasáhly tisícileté deště

22.7.2021

Záplavy, které tento týden sužují čínskou provincii Che-nan, si už vyžádaly nejméně 33 obětí a hasiči dále pátrají po přeživších. Záchranáři evakuovali přes 150 tisíc lidí, zatímco se nepříznivé počasí s přívalovými dešti šíří dál na sever a povodně postupují do dalších měst. Podle oficiální tiskové agentury Nová Čína jsou zatím přímé ekonomické škody vyčísleny na 1,22 miliardy jüanů (asi 4,11 miliardy korun). Zdroj: ...

V SRN schválili okamžitou finanční pomoc do zaplavených oblastí

21.7.2021

Německá spolková vláda schválila okamžitou pomoc ve výši dvou set milionů eur (5,1 miliardy korun) oblastem zasaženým ničivými povodněmi. Ve zprávě se též píše o zemědělství, ve kterém se sčítají škody a dle mluvčího zemědělské komory Severního Porýní-Vestfálska bude do konce týdne provedena analýza satelitních snímků. Zpráva je v plném znění na webu ČT24 zde: ...

Letní čas bude začínat a zase končit dalších pět let

21.7.2021

Přirozený středoevropský čas a letní čas se budou pravidelně střídat dalších pět let. Evropská unie původně počítala s ukončením každoročních posunů, ale členské státy se nedohodly, čím by se chtěly dál řídit. Nakonec přišel návrh nařízení, podle kterého se bude letní čas zavádět vždy od konce března do konce října do roku 2026. Zdroj: ...

Zemědělské družstvo Dolní Vilímeč, okres Jihlava, hledá nového PŘEDSEDU DRUŽSTVA

21.7.2021

Představenstvo zemědělského družstva Dolní Vilímeč, okr. Jihlava hledá vedoucího pracovníka na uvolněné místo předsedy družstva (člena statutárního orgánu). SŠ nebo VŠ vzdělání zemědělského zaměření, praxe v oboru a organizační schopnosti výhodou. Termín nástupu dle dohody (nejpozději od 1.1.2022) Bližší informace na tel. čísle 564 034 774, 736 626 391 email: zdvilimec@gmail.com

Jak se žije prasnicím v moderní době? Příklad stáje ve Lhoticích u Písečné

20.7.2021

Vydali jsme se do Písečné na Jindřichohradecku, kde v areálu Lhotice už rok stojí nová stáj pro chov prasnic. Zajímalo nás, jakým způsobem je tu postaráno o zhruba 600 prasnic. Navštívili jsme mj. porodnu, kde jsme viděli prasnice umístěné ve speciálních kotcích. Proč musí být prasnice před tím, než se uprasí, v kotci, nám vysvětlil hlavní zootechnik Jiří Veselý: „Prasnice jsou v této stáji umístěné ve speciálních kotcích z toho ...

Národní plán obnovy ČR a jeho hodnocení

20.7.2021

Evropská komise schválila český národní plán obnovy, který zemi umožní získat 180 miliard korun z mimořádného krizového fondu. Ekonomce Iloně Švihlíkové na českém plánu vadí roztříštěnost, zmínila „zaplácávání rozpočtu“. Částka od EU není definitivní, změnit se může podle toho, jak se bude české ekonomice v budoucnu dařit, uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Jirotková. Zdroj: ...

Spotřeba pesticidů v zemědělství vloni v ČR klesla o 4,3 %

19.7.2021

Tisková zpráva – Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zemědělství „Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020“, který dnes projednala vláda. Pokles využití pesticidů v České republice byl v roce 2020 způsoben především počasím a zákazem některých účinných látek. ...

Drůbežárna v Kosičkách se obejde bez překupníků. Denně vozí konkrétním zákazníkům čerstvá vejce od slepic i od křepelek.

19.7.2021

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách má za sebou čtyřicetiletou tradici. Vejce se z Kosiček se rozvážejí po celé republice k cílovým zákazníkům, aniž by se používaly složité distribuční cesty a překupy velkoobchodům. Tímto způsobem vozí zaměstnanci podniku k zákazníkům vejce nejlevnější a nejčerstvější. V březnu tohoto roku postihla drůbežárnu Kosičky ptačí chřipka. Zeptali jsme se ředitele Mgr. Jana Pozdílka, jak se v Kosičkách s ...

Předpovídat extrémní počasí se nedaří, přiznávají klimatologové. Extrémní záplavy v západní Evropě nejvíce postihly SRN

19.7.2021

Odborníci na vývoj klimatu připouštějí, že se jim nedaří předpovídat intenzitu extrémního počasí, jako jsou nynější záplavy v západní Evropě a červnová vedra na severozápadě amerického kontinentu (někde téměř 50 stupňů C). Obě události si vyžádaly stovky životů. V posledních desetiletích vědci přesto varovali, že rychle se oteplující klima přinese např. prudší srážky a ničivější vlny veder. Zpráva z webu ČT24 je v plném znění zde: ...

Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Dojde k předložení legislativního balíčku k SZP EU národním expertům

19.7.2021

První ministerské zasedání pro oblast zemědělství a rybolovu pod taktovkou slovinského předsednictví se uskuteční dnes 19. července v Bruselu. V návaznosti na dosažení dohody nad podobou reformované společné zemědělské politiky mu bude předcházet zasedání Zvláštního zemědělského výboru, kde dojde k předložení finálního legislativního balíčku SZP EU národním expertům. V minulých dnech na něm intenzivně pracovala Evropská komise i Evropský ...

Evropská komise schválí český plán obnovy, Babiš přivítal von der Leyenovou v Praze

19.7.2021

Evropská komise oficiálně schválí český národní plán obnovy, díky němuž ČR získá z mimořádného fondu Evropské unie 180 miliard korun na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová dnes přijela do Prahy prodiskutovat české představy o využití peněz s premiérem Andrejem Babišem. První peníze přijdou pravděpodobně v září poté, co je schválí ministři financí členských zemí EU. Zdroj: ...

Z klimatických plánů Komise má ČR obavy

19.7.2021

Soubor klimatických návrhů Evropské komise označil premiér Andrej Babiš před schůzkou s místopředsedou Komise Fransem Timmermansem za radikálnější, než se původně plánovalo. MJ. uvedl, že máme obavy o průmysl a zaměstnanost. Zdroj: https://euractiv.cz/section/klima-a-zivotni-prostredi/news/z-klimatickych-planu-komise-ma-cr-obavy-babis-je-bude-tlumocit-timmermansovi/  

Evropská komise chce od roku 2035 umožnit prodej aut jen bez emisí

14.7.2021

Prodej nových aut na benzinový či dieselový pohon bude možná v Evropské unii od roku 2035 vyloučen. Evropská komise v rámci přelomového klimatického balíčku 14. července navrhla, aby nové vozy od uvedeného data 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého, což zásadně prodraží jejich výrobu. Zpráva z webu Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

EK dnes představí zásadní balíček klimatických návrhů

14.7.2021

Evropská komise se chystá představit balíček návrhů, které mají členské země nasměrovat ke splnění přísných emisních cílů k roku 2030. Klimaticky šetrnější pravidla se budou dotýkat celé řady odvětví. Návrhy vyvolají např. reakce průmyslové lobby. Očekává se, že debaty mezi členskými státy a Evropským parlamentem budou trvat několik let. Zdroj: ...

Jakou Evropu chce Slovinsko předsedající EU?

14.7.2021

Slovinsko má ve 2. pololetí 2021 velký úkol zvládnout unijní předsednictví. Předsedá už podruhé a není důvod se obávat, že po technické stránce svou roli nezvládne. Další komentář je k tomu zde: https://www.irozhlas.cz/komentare/evropa-eu-slovinsko-predsednictvi-komentar_2107140629_voj   Slovinsko 1. července 2021 převzalo od Portugalska předsednictví v Radě Evropské unie. Po slovinském předsednictví přijde na řadu Francie, poté ...

Ministr Vojtěch: Pokud se situace zhorší, budeme znovu testovat ve školách a firmách

14.7.2021

Když se epidemiologická situace v Čerské republice zhorší, začne s plošným testováním ve firmách a školách. Pro Právo to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V takovém případě podle něj bude testování hradit stát (pokud hygiena nařídí plošné testování, hrazené to bude). Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vojtech-kdyz-bude-hur-testy-ve-skolach-a-firmach-zustanou-40366158  

Cesta na dovolenou: Nestačí hlídat podmínky cílové země, narazit můžete u dopravce

14.7.2021

Nejenže cestovatelé musí před dovolenou nastudovat aktuální požadavky vstupu do země, kam míří, ale i podmínky návratu do ČR. Pozor si musí dát i na to, že dodatečné podmínky po nich může požadovat dopravce. Více v článku na Novinkách.cz zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesta-na-dovolenou-nestaci-hlidat-podminky-cilove-zeme-narazit-muzete-u-dopravce-40366150  

Italové využívají v zemědělství práci Indů

14.7.2021

Až sto tisíc sezonních pracovníků v italském zemědělství čelí nelidskému zacházení. Velká část z nich jsou Indové pracující dlouhé hodiny za symbolický plat. Policie přiznává, že potírat toto vykořisťování nepomohly ani zákony přijaté před pěti lety. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3340246-italove-vyuzivaji-v-zemedelstvi-praci-indu-podminky-jsou-casto-nelidske  

Francie a Německo jsou proti konci spalovacích motorů v roce 2035

14.7.2021

Dvě z největších ekonomik Evropské unie zaujaly odmítavý postoj vůči očekávanému návrhu plánu snižování emisí z automobilové dopravy, který by zapříčinil konec spalovacích motorů v roce 2035. Francie má v sázce 100 tisíc pracovních míst a Německo mj. varuje před technicky nesplnitelnými požadavky. Zdroj: ...

Révu poničily kroupy velikosti pingpongových míčků, potom přišlo tornádo. Vinaři sčítají škody

13.7.2021

Tornádo na Slovácku koncem června bralo střechy, katastrofa poškodila také vinohrady. Více ve zprávě ČT24 zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/jihomoravskykraj/3339896-revu-nejprve-ponicily-kroupy-velikosti-pingpongovych-micku-potom-prislo  

Úvěry při nákupu zemědělské půdy by mohly být dostupnější, ministr Vlčan chce na Slovensku zavést novou formu pomoci

13.7.2021

Úvěry pro zemědělce by mohly být dostupnější. Slovenský ministr zemědělství Samuel Vlčan oznámil, že chce zavést novou formu pomoci, která by mohla být účinná i v boji se skupováním slovenské půdy cizinci. Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/206122/uvery-pri-nakupe-pody-by-mohli-byt-dostupnejsie-vlcan-chce-zaviest-pomoc-pre-polnohospodarov  

Informace ke kompenzacím po bouřích a tornádu

13.7.2021

Nejen o kompenzacích pro zemědělce po bouřích a tornádu s ministrem Tomanem v pořadu Interview ČT24: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/221411058040712/   Zemědělci z vichřicí postižených oblastí mohou posílat žádosti o kompenzace. Z Ústeckého kraje jde o šest obcí z Lounska, kde silný vítr s kroupami poničil zejména chmelnice. Žádosti přijímá Státní zemědělský intervenční fond do poloviny srpna. ...

Ministerstvo zemědělství začalo přijímat žádosti o kompenzace za škody způsobené přírodní katastrofou na jižní Moravě a na Ústecku

13.7.2021

TZ (12.7.) – Ministerstvo zemědělství (MZe) dnes začíná prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu přijímat žádosti o dotace na zmírnění škod způsobených přírodní katastrofou letos v červnu v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Poškození zemědělci a výrobci potravin a krmiv dostanou náhradu až do výše 100 % prokázaných škod. MZe jim celkem vyplatí až 1,5 miliardy korun. Zemědělský resort poskytne poškozeným zemědělcům, ...

Větší akce budou muset organizátoři hlásit hygieně

12.7.2021

Akce nad tisíc účastníků budou muset organizátoři od 19. července nahlašovat krajské hygieně. Rozhodla o tom v pondělí 12. července vláda. Po jejím jednání o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zpráva z Novinek.cz je v plném znění zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vetsi-akce-budou-muset-organizatori-hlasit-hygiene-40365999  

Preventivní testy nebudou od 1. září hrazené, předpokládá ministr Vojtěch

12.7.2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch předpokládá, že od 1. září 2021 už nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na výskyt koronaviru. Další informace k tomu jsou zde: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/preventivni-testy-nebudou-od-1-zari-hrazene-predpoklada-vojtech-40366003  

Zasedání orgánů právnické osoby od 9. července 2021

12.7.2021

Zasedání orgánů právnické osoby Valné hromady a členské schůze, představenstva a další zasedání orgánů právnické osoby, kterého se účastní více než 10 osob musí splňovat tyto podmínky: sedí ob židli (kromě osob z jedné domácnosti) účastníci nemají příznaky a splňují podmínky v bodě I/16 respirátor Občerstvení lze podávat za dodržení pravidel pro stravování. Podmínky dle bodu I/16 (pro osoby, které dovršily 6 ...

Hodnocení politické dohody o SZP EU

9.7.2021

„České republice se díky aktivnímu přístupu podařilo prosadit řadu svých priorit, mezi které patří např. dobrovolné zastropování přímých plateb s plným odpočtem mzdových nákladů,“ uvedl pro EURACTIV.cz mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bilý. Zdroj: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/povinne-zastropovani-zemedelskych-dotaci-neproslo-pro-ceskou-vladu-je-to-uspech/   Jaké jsou stížnosti malých zemědělců: ...

Evropané považují za nejvážnější světový problém změnu klimatu

9.7.2021

Nově zveřejněný průzkum Eurobarometru přináší výsledky ohledně postojů občanů EU s bojem proti změně klimatu. Ukázalo se, že lidé považují za nejvážnější světový problém změnu klimatu. Další informace jsou zde: https://www.euroskop.cz/9003/37381/clanek/pruzkum-eurobarometr-evropane-povazuji-za-nejvaznejsi-problem-naseho-sveta-zmenu-klimatu/   Ve slovinské Lublani se 9. července sešli premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, ...

ČR se připravuje na předsednictví v EU, které začne za rok

9.7.2021

České zastoupení při Evropské unii zahájilo personální přípravy na předsednictví, které začíná za rok 1. července 2022. Posily by měly v průběhu příštích měsíců dorazit nejen z Prahy, ale i z Evropské komise i z dalších unijních institucí. Velvyslankyně ČR v EU Edita Hrdá je přesvědčena, že ČR může zvládnout půlroční vedení unie i s aktuálně navrženým rozpočtem, který je nižší než u jiných zemí. Další informace jsou zde: ...

Kandidátka na kancléřku A. Baerbocková uznala chybu při psaní knihy. Zelení v SRN ztratili náskok v průzkumech

8.7.2021

Kandidátka německé strany Zelených na kancléřku Annalena Baerbocková uznala, že udělala chybu, když neoznačila zdroje, ze kterých čerpala při psaní své politické knihy. Na konci června rakouský analytik Stefan Weber poukázal na to, že v knize jsou převzaté formulace z cizích publikací. Politička minulý týden ale odmítla, že by porušila autorská práva. Více na webu ČT24 zde: ...

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v červnu 2021

8.7.2021

Z červnových výsledků pozorování vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů opět mírně klesl. Populace hraboše celorepublikově dosáhla 0,6násobku aktuálního prahu škodlivosti, který představuje od 1. června 200 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha). V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 224 AVN/ha, a tedy odpovídaly 1,1násobku aktuálního prahu škodlivosti. V jařinách dosáhla hodnota aktivních východů z ...

Návrat zaměstnanců ze zahraničí

2.7.2021

Návrat zaměstnance ze zahraničí  – zaměstnanec, který musí při návratu (příjezdu) do ČR vyplnit formulář a který musí mít test (nebo ho do pěti dní od návratu podstoupit), má také nově povinnost informovat zaměstnavatele , že byl déle než 12 hodin (v některých případech 24 h) mimo území ČR.  Zaměstnavatel  (a koncový uživatel pracovníků)  nesmí vpustit navrátivšího se zaměstnance na pracoviště bez předložení negativního výsledku testu na ...

Zasedání orgánů právnické osoby

2.7.2021

Zasedání orgánů právnické osoby Valné hromady a členské schůze, představenstva a další zasedání orgánů právnické osoby, kterého se účastní více než 10 osob musí splňovat tyto podmínky: sedí ob židli (kromě osob z jedné domácnosti) účastníci nemají příznaky a splňují podmínky v bodě I/16 respirátor Občerstvení lze podávat za dodržení pravidel pro stravování.   Podmínky dle bodu I/16 (pro osoby, které dovršily 6 ...

Moderní stáj pro chov prasat ve Lhoticích

2.7.2021

Chovatelé prasat v České republice se nacházejí v nelehké situaci. Jejich hlavním problém je, že výkupní cena vepřového masa jim zdaleka nepokrývá jejich výrobní náklady. Za prase v živé hmotnosti dostává zemědělec od zpracovatelů masa (resp. obchodníků) kolem 27 korun za kilogram, přičemž jeho náklady ale činí 34 Kč/kg. Chovatel tak prodělává 7 korun na každém kilogramu. Výkupní cenu masa nastavují jak zpracovatelé (cena potravinářů je ...

Státní rozpočet má schodek přes 265 miliard, je o čtvrtinu vyšší než loni. Ministerstvo to vysvětluje pandemií

1.7.2021

Schodek státního rozpočtu ČR dosáhl v polovině roku 265,1 miliardy korun, informovalo Ministerstvo financí. Oproti konci května vzrostl schodek o deset miliard. Mnohem vyšší je ve srovnání s minulým rokem, kdy byl schodek v polovině roku 2020 pod 200 miliardami korun. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3334968-statni-rozpocet-ma-schodek-pres-265-miliard-je-o-ctvrtinu-vyssi-nez-loni  

Ve 2. pololetí 2021 je předsednickou zemí EU Slovinsko

1.7.2021

Slovinsko 1. července 2021 převezme od Portugalska předsednictví v Radě Evropské unie. Podruhé se tak ujme klíčového úkolu vedení instituce, zejména v rámci řízení legislativní práce EU a formulování společných postojů Rady s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Po slovinském předsednictví přijde na řadu Francie, poté Česká republika. Zdroj: ...

Vedoucí představitelé EU jednali o řešení klimatické změny

1.7.2021

Lídři EU vyzvali na zasedání Evropské rady Komisi, aby předložila legislativní balíček "Fit for 55" (EU má cíl emise skleníkových plynů snížit alespoň o 55 % do roku 2030) dohromady s posouzením environmentálního, hospodářského a sociálního dopadu na úrovni členských států. Zdroj: https://www.euroskop.cz/9007/37361/clanek/vedouci-predstavitele-eu-jednali-o-klimatu/    

Počasí v létě bude v ČR průměrné, ale extrémních projevů počasí má přibývat

30.6.2021

Sezonní předpověď počítá s tím, že by po chladnějším a deštivějším jaru mělo v ČR být nepatrně teplejší a zřejmě i sušší léto. Podle meteorologa ČT Pavla Karase bude na začátku letních prázdnin místy pršet a podle předpovědi to zatím vypadá, že se lidé nedočkají tropických teplot ani ve druhé polovině prázdnin. Zpráva je na webu ČT24 zde: ...

Končí povinné testování ve firmách

30.6.2021

Firmám i živnostníkům se středou 30. června 2021 končí plošná povinnost pravidelného testování. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce vládě ale navrhnout, aby lidé po návratu z dovolené předložili zaměstnavateli negativní test na koronavirus. Zpráva z Novinek.cz je v plném znění zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/konci-povinne-testovani-ve-firmach-40364903    

Šíření AMP nepolevuje - další případy v chovu domácích prasat potvrzeny i v tomto týdnu v Polsku

30.6.2021

26. týden 2021: Další případy afrického moru prasat v chovu domácích prasat v Polsku: V tomto týdnu jsou hlášeny nové 3 případy afrického moru prasat v chovu domácích prasat v Polsku a to včetně Lodžského vojvodství. Ve zpracovatelském závodě v Lodži muselo být vyřazeno 4 000 prasat. Kvůli tomu je v sousedním Německu velké znepokojení. Více zde: https://www.agrarheute.com/tier/schwein/asp-polen-so-lage-568787   25. týden 2021: ...

Jak dohodu v rámci trialogů o finálním znění reformy SZP na r. 2023 – 2027 zhodnotili Slováci

30.6.2021

Na stránkách Slovenské zemědělské a potravinářské komory je přehled ve slovenštině, co se podařilo a nepodařilo dohodnout a jaký bude další postup (dohodu má na podzim schválit EP): https://www.sppk.sk/clanok/3968      

Rekordní vlna veder v Kanadě (téměř 50 stupňů C). Podle meteorologů jde o klimatické změny

30.6.2021

Kanadská policie zaznamenala v okolí Vancouveru přes stovku náhlých úmrtí, která podle ní souvisejí s bezprecedentní vlnou veder v zemi. Vysoké teploty panují především na jihozápadě země. Kanadská meteorologická služba 29. června naměřila nový teplotní rekord - v obci Lytton teplota dosáhla 49,5 stupně Celsia. Zpráva Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

Kandidátka strany Zelených na post nové kancléřky SRN čelí obvinění z plagiátorství

30.6.2021

Kandidátka německých Zelených na post spolkové kancléřky Annalena Baerbocková čelí obvinění z plagiátorství. Rakouský mediální analytik Stefan Weber na svém blogu napsal, že Baerbocková při psaní své knihy použila formulace, které nejsou její. Informovala o tom v úterý agentura DPA. Zpráva Českého rozhlasu je v plném znění zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/annalena-baerbockova-nemecko-zeleni-kanclerka-volby_2106291946_aur ...

Daňový balíček platí i bez podpisu prezidenta, řekl Ústavní soud

29.6.2021

Daňový balíček zůstává v platnosti, i když ho nepodepsal prezident Miloš Zeman. Ústavní soud tak zamítl návrh na jeho zrušení předložený některými senátory . Kvůli chybějícímu Zemanovu podpisu totiž existovaly pochybnosti o ústavnosti přijetí a vyhlášení zákona. Daňový balíček kromě dalších změn například zrušil superhrubou mzdu. Zpráva je v plném znění zde: ...

Reakce v SRN na výsledky jednání o reformě SZP

29.6.2021

Německá spolková ministryně zemědělství Julia Klöckner (za CDU) uvedla, že se jí ulevilo, že se podařilo jednání ukončit a že je jasné, že s reformou dochází k většímu zohledňování životního prostředí (když 25 % prostředků z I. pilíře jde na eko-schémata). Silná strana Zelených v SRN s výsledky spokojena není a nelíbí se "otevřené četné výjimky" a "otevřená zadní vrátka" pro oslabování cílů SZP v oblastech agro-envi a biologické ...

Ministr Toman požádal eurokomisaře J. Wojciechowského o pomoc s kompenzacemi pro zemědělce z obcí zasažených tornádem

29.6.2021

Aktuální situaci v postižených obcích na Moravě a v obci Stebno na Lounsku řešil v Lucemburku se svými evropskými protějšky a eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským ministr zemědělství Miroslav Toman. Požádal o pomoc pro naše zemědělce při řešení škod způsobených tornádem. Zpráva pokračuje zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministr-toman-pozadal-eurokomisare-pro.html  

Členské země potvrdily shodu na ekologičtějších pravidlech pro zreformovanou SZP EU

29.6.2021

Státy Evropské unie se v pondělí 28. června 2021 shodly na reformě pravidel rozdělování zemědělských dotací z balíku o celkovém objemu 343 miliard eur (8,7 bilionu korun), který připadá na SZP EU do roku 2027. Dohodu předjednanou minulý týden s Evropským parlamentem stvrdili ministři zemědělství členských zemí. Až čtvrtina peněz půjde na ekologické zemědělství. Zastropování dotací podle velikosti podniků bude pro členské státy dobrovolné, ...

Slovo ministra - Společná zemědělská politika

29.6.2021

Ministr Toman pro Zemědělec uvedl, že 28. a 29.6. jedná v Lucemburku s kolegy ministry zemědělství členských států Evropské unie o budoucí podobě Společné zemědělské politiky. "Je totiž nanejvýš žádoucí konečně diskusi k SZP uzavřít, abychom mohli na národních úrovních pokročit v přípravě Strategického plánu SZP a nastavit potřebné informační systémy, včetně přijetí nové národní legislativy." Zpráva pokračuje zde: ...

Zemědělské družstvo Dolany, okres Náchod, přijme AGRONOMA

29.6.2021

Zemědělské družstvo Dolany, okres Náchod, přijme do trvalého pracovního poměru AGRONOMA. Nabízíme perspektivní práci v dlouhodobě stabilní firmě s intenzívní rostlinnou i živočišnou výrobou, s dobrými výsledky. Možnost dalšího profesního vzdělávání a profesního růstu, dobré platové podmínky, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost ubytování v podnikové ubytovně nebo přidělení podnikového bytu. ...

Klimatický zákon EU dostal zelenou také od členských států unie

28.6.2021

Členské země Evropské unie 28. června 2021 formálně schválily takzvaný klimatický zákon, který stanovuje závazná pravidla pro dosažení společných emisních cílů EU. Klíčová norma ekologické strategie EU určuje postup, jakým by měla Unie do roku 2050 dosáhnout kýžené klimatické neutrality. Tedy už neprodukovat žádné emise skleníkových plynů, případně je vyvážit například výsadbou nových stromů. Zdroj: ...

Respirátory zůstávají ve vnitřních prostorách

28.6.2021

Venku lidé nebudou muset nosit respirátory, zatím ale zůstanou a to ve vnitřních prostorách. Po jednání vlády to v pondělí 28.6. sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/venku-uz-nebudou-potreba-respiratory-40364721  

Jihomoravský kraj odhaduje škody po tornádu a bouřích na 15 miliard Kč

28.6.2021

Zatím na patnáct miliard korun odhaduje Jihomoravský kraj škody, které v polovině minulého týdne způsobilo tornádo a silné bouřky na Břeclavsku a Hodonínsku. Podle meteorologa Martina Setváka je potvrzeno, že tornádo na jižní Moravě patřilo do druhé nejničivější kategorie EF4. Vláda dnes v pondělí 28.6. schválila dotace a půjčky pro lidi postižené bouřemi. Více na webu ČT24 zde: ...

Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům, lesníkům a potravinářům postiženým tornádem až 1,5 miliardy Kč

28.6.2021

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne lidem a obcím postiženým tornádem v Jihomoravském a Ústeckém kraji finanční pomoc a kompenzace až 1,5 miliardy korun podle výše skutečných škod. Návrh opatření na pomoc zemědělcům, lesníkům a potravinářům dnes schválila vláda. Podle předběžných odhadů způsobila bouře a tornádo na zemědělském majetku škody 1,5 miliardy korun. V místě katastrofy na Hodonínsku, Břeclavsku a v ...

Slovenský ministr zemědělství se zástupci zemědělců jednal o chovu prasat a o AMP

25.6.2021

Nový slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Samuel Vlčan se 25.6. setkal se zástupci Zväzu chovateľov ošípaných a Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných, aby s nimi hovořil o jejich problémech a důvodech šíření AMP (tento týden potvrzený případ ve velkochovu domácích prasat na okrese Lučenec). Tisková zpráva je o tom zde: https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-sa-stretol-s-chovatelmi-osipanych/52---16920/  

Pomoc z Ministerstva financí a z Ministerstva pro místní rozvoj. Škody jsou i v zemědělství

25.6.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní na pomoc obcím s obnovou majetku 420 milionů korun, prostředky pošlou i další kraje. Tento článek popisuje i škody v zemědělství: někde jsou zničené vinohrady, kombajny, traktory... Státní veterinární správa informovala, že nepřežilo minimálně osmdesát býků, počty mrtvých zvířat se aktualizují. Více zde: ...

Česká asociace pojišťoven: Pojišťovny jsou připraveny škody způsobené tornádem plně hradit

25.6.2021

Jižní Moravu 24. června večer zasáhlo ničivé tornádo, vyžádalo si oběti na životech i značné materiální škody, které dosáhnou stovek milionů korun. Dle vyjádření České asociace pojišťoven (ČAP) jsou pojišťovny připraveny lidem škody způsobené tornádem připraveny plně hradit. Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/asociace-pojistovny-jsou-pripraveny-skody-zpusobene-tornadem-plne-hradit-40364430   Pojišťovny kvůli čtvrtečním ...

Tornádo na Lounsku. Obec Stebno hlásí škody za desítky milionů

25.6.2021

Bouře značně poničila obec Stebno u Kryr na Lounsku. Meteorologové nevylučují, že místo zasáhlo tornádo. Škody jsou v řádech desítek milionů korun. Na místě je stovka hasičů, dobrovolníků. Zpráva pokračujer zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/boure-ponicila-stebno-na-lounsku-meteorologove-nevylucuji-dalsi-tornado-40364442    

Ministr Toman: Lidem z obcí zasažených tornádem pomůžeme s odstraňováním škod, na opravu domů poskytneme dřevo, opravíme vodovody...

25.6.2021

Tisková zpráva – Sto milionů korun z rozpočtu na pozemkové úpravy uvolnil Státní pozemkový úřad (SPÚ) na rychlou pomoc lidem a obcím poničeným včerejší bouří s tornádem na jižní Moravě. Lidem pomohou také Lesy České republiky (LČR), které každému majiteli zničeného domu poskytnou 50 kubíků kulatiny nebo finanční dar 100 tisíc korun. Každé postižené domácnosti poskytnou i 20 kubíků palivového dříví. Rychle pomoci je připravené také Povodí ...

Tornáda jsou v ČR výjimečná, to čtvrteční bylo asi nejsilnější v moderních dějinách

25.6.2021

Reportáže k tornádu na jižní Moravě on-line na webech ČT24, Českého rozhlasu, regionálního zpravodajství Českého rozhlasu-Brno a Novinek.cz: https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3331758-tornado-na-morave https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bourky-dest-jihomoravsky-kraj-breclavsko-zasahy-hasici-varovani_2106242031_onz ...

Europarlament schválil klimatický zákon. Zavádí přísnější emisní cíle, než se kterými se dosud počítalo

25.6.2021

Europoslanci ve čtvrtek 24.6. výraznou většinou hlasů schválili takzvaný klimatický zákon, který stanovuje závazná pravidla pro dosažení zpřísněných emisních cílů Evropské unie. Podle zákona omezí Unie do roku 2030 emise skleníkových plynů místo o původně plánovaných 40 procent nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Zdroj: ...

Respirátory se zatím odkládat nebudou

24.6.2021

V budovách a MHD zůstane v ČR povinnost nosit respirátor. Ve čtvrtek 24.6. to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že změnu, aby mohli lidé místo respirátorů nosit chirurgické roušky, vládě v pondělí 28.6. nenavrhne. Zpráva z Novinek.cz je v plném znění zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/respiratory-se-odkladat-nebudou-40364348  

Silné bouřky v noci zvedaly hladiny toků. Temelín odstavil druhý blok elektrárny

24.6.2021

Jaderná elektrárna Temelín mimořádně odstavila druhý blok. Po silných nočních bouřkách ze středy na čtvrtek je poškozené vedení velmi vysokého napětí mezi elektrárnou a rozvodnou stanicí Kočín. Bezpečnost zařízení ale počasí neovlivnilo a první blok pracuje na plném výkonu. Bouře v ČR zvedaly hladiny řek, kvůli popadaným stromům a poruchám vedení jsou stále desítky tisíc lidí bez elektřiny. K obnovení dodávek dochází během dopoledne. Zpráva ...

On-line konference DIGITALIZACE V ZEMĚDĚLSTVÍ S OHLEDEM NA POTŘEBNOU KVALIFIKACI ZAMĚSTNANCŮ, 24.6.

24.6.2021

Prezentace a záznám z on-line konference na téma: "DIGITALIZACE V ZEMĚDĚLSTVÍ S OHLEDEM NA POTŘEBNOU KVALIFIKACI ZAMĚSTNANCŮ".

Další rozvolnění restrikcí přijde dříve, než se plánovalo

24.6.2021

Kvůli úpravě testování na dětských táborech posunula vláda ČR na 26. červen soubor rozvolnění plánovaný původně na 1. červenec. Týká se to například maloobchodu a služeb, ale uspíší se tak podle něj i rozvolnění v kultuře a na hromadných akcích. Zpráva pokračuje na webu ČT24 zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3330030-cesko-bude-uznavat-ockovani-obcanu-ve-tretich-zemich-vakcinami-ktere-schvalila-ema   O používání roušek ...

Dánsko je dočasně bez divokých prasat a je to kvůli zabránění šíření AMP

24.6.2021

Dánsko v 25. týdnu 2021 v rámci preventivních opatření proti africkému moru prasat vybilo na svém území všechny divočáky. Dánsko tak dočasně zůstává bez divočáků ve volné přírodě. Informace o tom je zde: https://www.agrarheute.com/tier/schwein/kampf-gegen-asp-daenemark-wildschweinfrei-582560  

Den zemědělců 2021 v SRN

24.6.2021

Červnový Den zemědělců SRN proběhl digitálně a vystoupila na něm i německá kancléřka. Vyzvala zemědělce k účasti na řešení klimatické změny a znečištění životního prostředí. Další informace v němčině jsou zde: https://www.agrarheute.com/politik/angela-merkel-beim-deutschen-bauerntag-anpassungen-verschieben-582635  

Kácení Amazonského pralesa se zvětšuje

24.6.2021

Brazilský ministr životního prostředí Ricardo Salles ve středu podal demisi kvůli obvinění z nelegálního vývozu dřeva z Amazonie. Prezident Jair Bolsonaro ji  přijal. Zpráva mj. uvádí, že za květen 2021 se vykácela plocha pralesa o 41 procent větší než v květnu 2020 a je v plném znění zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3331248-brazilsky-ministr-rezignoval-po-obvineni-z-nelegalniho-vyvozu-dreva-z-amazonie  

Zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, 22.6.2021

23.6.2021

Záznam ze zasedání výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR, který proběhl 23.6.2021.

Stav veřejných financí se podle rozpočtové rady zhoršil, dluhová brzda přijde za 3 roky

22.6.2021

České veřejné finance jsou při nynějším nastavení rozpočtové politiky a výdajů dlouhodobě neudržitelné. Situace se za poslední rok výrazně zhoršila nejen vlivem pandemie, ale i kvůli krokům vlády, jako byl pokles zdanění. V každoroční Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to dnes uvedla Národní rozpočtová rada. ČR by mohla při současném vývoji zadlužení dosáhnout takzvané dluhové brzdy už za tři roky. Zpráva pokračuje na ...

Online konference Digitalizace v zemědělství

22.6.2021

Online konference DIGITALIZACE V ZEMĚDĚLSTVÍ S OHLEDEM NA POTŘEBNOU KVALIFIKACI ZAMĚSTNANCŮ 24.6. 2021 od 9:00 - 13:00 Zajímá vás, jak postupuje digitalizace zemědělství Jaké nové pracovní příležitosti přinese? Jak může chránit životní prostředí? Jakou technologií se tak velká data přenáší? Jak financovat zavádění digitalizace? Chcete vidět příklady z praxe? Svou účast přislíbili zástupci vědy a výzkumu (ČZU a VÚRV), ...

Program Mimořádné pracovní vízum – změna místa podání žádostí na Ukrajině

21.6.2021

Rádi bychom vás informovali o chytané změně místa podání žádosti o Mimořádné pracovní vízum. Vláda ČR projedná na své dnešní schůzi (21. 6. 2021) novelu Nařízení vlády 291/2019 Sb.  Těžiště novely spočívá ve změně místa podávání žádostí o mimořádné pracovní vízum ze ZÚ Kyjev na GK Lvov .  Změna podmínek bude platná od 1. července 2021 a Ministerstvo zemědělství již požádalo o schválení příslušných změn i v Programu Mimořádné pracovní ...

Brambory - zdraví na talíři!

21.6.2021

  Bramborová sezóna je v plném proudu a na farmě Hanka Mochov mají plno práce se sklizní. Majitel farmy Hanky Mochov slibuje letos dobrou úrodu a cena ranných ranných brambor by se měla pohybovat na úrovni loňského roku. Brambory patří mezi čtyři nejdůležitější polní plodiny a jsou považovány z hlediska výživy jako dobrý zdroj vitamínů. A jakých? Na to jsme se zeptali doc. Ing. Rudolf Ševčíka, Ph.D. z Ústavu konzeravace ...

Zadlužení ČR se zvyšuje

21.6.2021

ČR patřila mezi nejméně zadlužené země Evropské unie. V posledních letech byl jeho dluh v poměru k hrubému domácímu produktu čtvrtý nejnižší z celé sedmadvacítky. Toto období skončilo. Podle výhledu Mezinárodního měnového fondu se ČR během příštích tří až čtyř let posune mimo deset nejméně zadlužených zemí. Více zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/zadluzeni-ceska-hrozive-roste-40363847  

Ministr Toman: Jednání ve Slovinsku jako nastávající předsednické země EU jsou s ohledem na budoucí SZP klíčová

21.6.2021

Tisková zpráva (19.6.) – Budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP), priority Slovinska poté, co převezme od července předsednictví v Radě EU, a podpora včelařství. Tato témata projednal ve dnech 18. a 19. června ministr Miroslav Toman s ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Slovinské republiky Jože Podgoršekem v Lovrenci na Pohorju ve Slovinsku. „Slovinsko se ve druhé polovině roku ujme předsednictví v Radě ...

Teplé počasí nahrává kůrovci, roje napadají stromy hlavně na Vysočině

17.6.2021

Kůrovec letos nejvíce devastuje lesy na Vysočině, v jižních Čechách a ve Středočeském kraji. Vyplývá to z dat serveru Kůrovcové info, který mapuje situaci v celé republice. Škůdce se právě rojí a napadá stojící zdravé stromy, aby v nich nakladl larvy. Rojení podle expertů začalo kvůli chladnému a deštivému počasí v uplynulých měsících později než obvykle. Více na webu ČT24 zde: ...

Jarní mrazy, které letos poničily francouzské vinice, mají být častější

16.6.2021

Kvůli probíhající klimatické změně se značně zvýšila pravděpodobnost mimo jiné i výskytu ničivých jarních mrazů. Mrazy letos v dubnu způsobily rozsáhlé škody na francouzských vinicích. Zpráva je v plném znění na webu ČT24 zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3327330-jarni-mraz-ktery-letos-znicil-francouzske-vinice-bude-stale-castejsi-vedci-ukazuji-na  

Co všechno se vyrábí v Horažďovicích z hlízové šťávy z brambor

16.6.2021

Společnost LYCKEBY AMYLEX, a. s. (Plzeňský kraj) je největším výrobcem bramborového škrobu v České republice a jedním z nejvýznamnějších výrobců dextrinu v Evropě. Loni vyrobili v této společnosti na 25 tisíc tun bramborového škrobu, který exportují kromě Čech také do západní Evropy a Číny a dextrin prodávají i do USA a dalších evropských zemí.   Jak se škrob vyrábí Výroba škrobu začíná nákupem brambor od pěstitelů, jichž ...

Makro dostalo od ÚOHS pokutu za zneužití tržní síly

15.6.2021

Obchodní řetězec Makro Cash & Carry dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu ve výši 83,1 milionu korun za porušení zákona o významné tržní síle. Rozhodnutí není pravomocné a je možné proti němu podat rozklad. Podle ÚOHS zneužíval své síly při jednání s dodavateli. Úřad současně potrestal firmu Metro International AG pokutou 316 tisíc korun. Obě společnosti jako nákupní aliance podle úřadu porušily zákon při prodeji ...

Jahody - elixír mládí!

15.6.2021

  Víte, že rok 2021 byl vyhlášen OSN rokem Ovoce a zelenin? Proto jsme vyjeli na rodinnou farmu Vraňany Jahodárna Hanč , abychom zde natočili krátkou reportáž s doc. Ing. Rudolfem Ševčíkem, Ph.D., z VŠCHT Praha , který nám prozadil, jaké vitamíny jahody obsahují a proč bychom je měli konzumovat.  

Švýcaři v referendu odmítli zákaz pesticidů a poskytování dotací pouze těm, kdož nepoužívají chemická hnojiva

14.6.2021

Voliči ve Švýcarsku v neděli 13.6. v referendu odmítli návrhy z oblasti životního prostředí včetně nového zákona o emisích oxidu uhličitého a zákazu  pesticidů. V referendu byl také zamítnut návrh na poskytování dotací pouze těm zemědělcům, kteří se vyhýbají chemickým hnojivům. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3326210-svycari-v-referendu-zrejme-odmitli-zakaz-umelych-pesticidu-s-protiteroristickym-zakonem Další informace o ...

Jak se Francie připravuje na předsednictví EU v 1. pol. 2022 - plánuje comeback francouzštiny

11.6.2021

Francie se má v lednu roku 2022 chopit předsednictví v Radě Evropské unie. Podle zpravodajského serveru  Politico  chce tuto příležitost využít ke zviditelnění svého jazyka. Francouzština se má stát oficiální řečí všech klíčových zasedání Rady EU. Má tak nahradit anglický jazyk, kterým dnes běžně komunikují představitelé předsedajícího státu. Zpráva z Euroskopu.cz je v plném znění zde: ...

Prezidentka SR Čaputová: Při řešení klimatické krize potřebujeme změnu přístupu a inovace

11.6.2021

Obdobně jako v Bruselu a v Berlíně, politikové na Slovensku vloni i letos začali věnovat hodně pozornosti klimatické změně a jejímu řešení. Řešení klimatické krize a směřování k uhlíkové neutralitě hospodářství a společnosti se nevylučuje s udržitelným růstem ekonomiky, konstatovala prezidentka Zuzana Čaputová. Zdůraznila, že po dokončení slovenského Plánu obnovy nyní přichází nejdůležitější fáze a to realizace. Zpráva z webu TA3 je v plném ...

V neděli 13.6. se přechodně ochladí, příští týden přijdou tropy

11.6.2021

Za studenou frontou se v ČR v neděli ochladí, ale příští týden se dočkáme znovu teplot nad 30 °C. Zpráva z webu ČT24 je v plném znění zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/pocasi/3324890-v-nedeli-se-prechodne-ochladi-pristi-tyden-prijdou-tropy  

Evropa a tři Rady – které z nich bude ČR ve 2. pololetí 2022 předsedat?

10.6.2021

Evropská rada, Rada Evropské unie a Rada Evropy. Málokdo tuší, že se jedná o tři různé instituce a ještě méně lidí zná jejich rozdíly. Které Radě bude tedy Česká republika ve druhé polovině roku 2022 předsedat? Jakou funkci mají dvě zbylé instituce? Vysvětluje to článek na Euroskopu.cz zde: https://www.euroskop.cz/9352/37233/clanek/evropa-a-tri-rady-ktere-z-nich-budeme-v-roce-2022-predsedat/  

Jak chce EU prostřednictvím agrodotací více ozelenit zemědělství

10.6.2021

V posledni době Slováci publikují více článků o SZP. V tomto informují o tom, že europoslanci navrhují zvýšit podíl výdajů z objemu peněz ze zreformované SZP EU na ochranu životního prostředí a klimatu. Slovenský agrorezort si přitom klade otázku, jestli zemědělci vůbec budou schopni peníze na ekologické platby vyčerpat a proto požaduje co nejvíce flexibilní pravidla pro čerpání těchto dotací. Zdroje: ...

Mapa samosběru jahod

10.6.2021

Jste milovníci jahod? Pokud ano, tak vás jistě potěší, že jahodová sezóna se blíží. Na dlouhé plantáže plné zralých jahod jsme si letos museli počkat. Sklizeň jahod kvůli chladnému počasí má letos až tří týdenní zpoždění a většina podniků začíná se sklizní až kolem 20. června. Zemědělský svaz ČR pro vás vytvořil MAPU SAMOSBĚRU JAHOD , podle které uvidíte plantáže ve vašem okolí. Přijďte si natrhat a jahodové potěšení může začít! Další ...

SVS: Pravidla pro cestování se zvířaty do zahraničí. Informace k nákupu zvířat

10.6.2021

Blíží se doba letních prázdnin a dovolených, které navzdory zpřísněným pravidlům pro cestování osob v důsledku pandemie COVID-19, bude mnoho občanů České republiky trávit také v zahraničí. Řada lidí na dovolenou do zahraničí dnes cestuje v doprovodu zvířecího společníka. Za jakých podmínek je to možné a co je třeba z hlediska veterinární legislativy splňovat, shrnuje text následující tiskové zprávy. Cestování s tzv. zvířaty v ...

Jaké jsou priority rozpočtu EU pro rok 2022

9.6.2021

Evropská komise představila návrh rozpočtu pro rok 2022 a také granty v rámci Nástrojů EU pro budoucí generace. Na SZP EU je určeno 53 miliard EUR. Další informace jsou ve slovenské verzi Euractivu zde: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/pre-rok-2022-navrhla-komisia-rekordny-rozpocet-ake-su-jeho-priority/  

V ČR je první automat na prodej zlatých slitků

9.6.2021

V ČR začal fungovat první automat na zlaté slitky. V pondělí 7.6. to oznámila společnost Gold.plus, která ho umístila v pražském obchodním centru Nový Smíchov. Tzv. „Au-tomat” prodává zlaté slitky o hmotnosti jednoho či deseti gramů nebo jedné trojské unce (31,1 gramu) podle aktuálního kurzu. Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/v-cesku-je-prvni-automat-na-prodej-zlatych-slitku-40362705  

Ministr zdravotnictví: V létě bude stačit v obchodech a v MHD chirurgická rouška

9.6.2021

V zásadě je teď všechno otevřeno a určitě to tak bude pokračovat, uvedl 8.6. v České televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) k tomu, jaká opatření by měla platit o prázdninách. Stát podle něj bude pouze nastavovat režim, za jakého mohou provozy fungovat. V MHD a v obchodech by podle ministra místo respirátoru, v němž se hůř dýchá, měla stačit opět chirurgická rouška. Více na Novinkách.cz zde: ...

Europoslanci se po roce a čtvrt sešli ve Štrasburku, dorazil jich zlomek

9.6.2021

Po 16 měsících koronavirové pauzy v tomto týdnu opět ožil jednací sál Evropského parlamentu ve francouzském městě Štrasburku. V době postupného uvolňování pandemických restrikcí zahájil jeho předseda David Sassoli první plenární schůzi od loňského února. Vzhledem ke stále obtížným podmínkám se dostavila jen malá část poslanců. Více je k tomu zde: ...

Novým ministrem zemědělství SR je Samuel Vlčan

8.6.2021

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijala demisi Jána Mičovského a novým ministrem zemědělství SR jmenovala Samuela Vlčana. Další informace jsou zde: https://www.ta3.com/clanok/202939/prezidentka-vymenovala-vlcana-za-ministra-podohospodarstva https://www.ta3.com/clanok/202942/mame-noveho-ministra-podohospodarstva-kto-je-samuel-vlcan    

Co se píše o reformě SZP EU na Slovensku

8.6.2021

V článku ve slovenské verzi Euractivu se uvádí, že EU už 4 roky bezvýsledně jedná o reformě SZP EU do roku 2027. Článek je vyvěšen zde: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/special_report/kam-smeruje-reforma-europskeho-polnohospodarstva/  

Ke státnímu rozpočtu na r. 2022

8.6.2021

Vláda ČR schválila základní parametry státního rozpočtu na rok 2022 se schodkem 390 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun. Schodek vyvolává kontroverze. Hosty Událostí, komentářů byl místopředseda poslanců ODS Jan Skopeček a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ekonoma Mojmíra Hampla ministryně financí rozpočtem popírá realitu. Zpráva z webu ...

Ke změnám v opatřeních

8.6.2021

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) 7. června schválil další rozvolnění opatření. Např. ve firmách přestává platit povinnost testování zaměstnanců od 1. července. Od 1. července lze respirátory nahradit chirurgickými rouškami. Novinky.cz přehled změn s datem platnosti vyvěsily zde: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/prehledne-co-se-kdy-meni-s-dalsim-rozvolnenim-40362580  

Příprava programu předsednictví ČR v EU na 2. pol. 2022: desítky jednání a stovky připomínek

7.6.2021

Ve druhé polovině roku 2022 čeká Českou republiku jedna z nejvýznamnějších zahraničněpolitických událostí za posledních třináct let. Příprava na předsednictví ČR v Radě Evropské unie zahrnuje řadu důležitých úkolů. Patří mezi ně např. formování obsahových priorit. Více zde: https://www.euroskop.cz/9352/37186/clanek/priprava-programu-predsednictvi-desitky-jednani-a-stovky-pripominek/  

Chystaná konsolidace veřejných financí je nedostatečná, uvedla Národní rozpočtová rada

3.6.2021

Konsolidace veřejných financí tak, jak ji chystá ministerstvo financí, je nedostatečná. Výpočty Národní rozpočtové rady totiž ukazují, že dosažení tzv. dluhové brzdy ve výši 55 procent HDP nastane pravděpodobně v roce 2024. Přitom jsou přijímána a navrhována další daňová a výdajová opatření, která dodatečně zvyšují již existující nerovnováhu veřejných financí, což je podle této rady nezodpovědné. Zpráva je v plném znění na webu Českého ...

Zelené úsilí se dostává i k nám a řada stran teď považuje ochranu vody a krajiny za prioritu

3.6.2021

Z televizní diskuse vyplývají názory politických stran na témata, které se i u nás protlačují na pořad dne. Stěžejním úkolem bude ochrana vody a obnova lesů, shodli se zástupci parlamentních stran, kteří ve speciálním vydání Událostí, komentářů diskutovali o životním prostředí. Debatu v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi moderovala Marcela Augustová. Více o tom je na webu ČT24 zde: ...

MZe: Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí přes internet zůstane zachováno

3.6.2021

Tisková zpráva – Až 100 tisíc anonymních přístupů za hodinu i v průběhu noci, za celý květen pak extrémních 92 milionů zobrazených výstupů s údaji o vlastnících od anonymních uživatelů internetového nahlížení do katastru. S takovým množstvím přístupů se musí vyrovnávat elektronický systém Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Většina těchto přístupů je od softwarových robotů, které využívají spekulanti s pozemky a ...

Instituce EU selhaly

3.6.2021

Zemědělský svaz ČR, Agrární komora ČR a Slovenská poĺnohospodárska a potravinárska komora jsou zklamány z neuzavření dohody o budoucích pravidlech společné zemědělské politiky. Považujeme to především za selhání evropských orgánů, které nepochopily realitu současného evropského zemědělství a jeho úloze při udržení rovnováhy mezi produkcí potravin a ochranou životního prostředí. “O pravidlech příští SZP se diskutuje více než čtyři roky. ...

Prezidentka SR Zuzana Čaputová přijme demisi J. Mičovského, až bude zřejmý jeho nástupce do funkce ministra zemědělství

2.6.2021

Slovensko bude mít nového ministra zemědělství a bude tomu tak v příštím týdnu. Zdroj: https://polnoinfo.sk/prezidentka-prijme-demisiu-micovskeho-ked-bude-zrejme-meno-nastupcu/  

Ekologičtí zemědělci ve Francii 2.6. demonstrovali

2.6.2021

Reforma SZP EU vyvolává ve Francii velký rozruch. Ve francouzské verzi Euractivu se uvádí, že květnová jednání na nejvyšší úrovni skončila neúspěchem, protože zde jsou rozpory mezi Parlamentem a Radou a to zejména kvůli ekologickým režimům a souladu zreformované SZP EU s Green Deal. Národní federace ekologického zemědělství Francie na dnešek ohlásila demonstraci kvůli tomu, že se ekologičtí zemědělci obávají, že po reformě SZP přijdou o ...

MZe: Země živitelka se letos uskuteční, počet návštěvníků budou pořadatelé regulovat elektronickým systémem

2.6.2021

Tisková zpráva – Od 26. do 31. srpna se po loňské odmlce na Výstavišti České Budějovice letos opět uskuteční agrosalon Země živitelka, a to 47. ročník. Bude se konat za zvýšených hygienických podmínek. Od včerejška má Výstaviště nového předsedu představenstva, kterým se stal Martin Karban. „Jsem rád, že se letošní ročník Země živitelky uskuteční a věřím, že epidemiologická situace zůstane dobrá. Samozřejmě je pro nás velmi důležitá ...

Ministerstvo financí navrhlo na r. 2022 rozpočet se schodkem 390 mld. Kč. Následně přišla kritika

2.6.2021

Ministerstvo financí přišlo v pondělí 31.5. s návrhem státního rozpočtu na rok 2022 se schodkem 390 miliard korun. Ekonomové tento vysoký schodek kritizují. Více na Novinkách zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/navrh-rozpoctu-pod-palbou-kritiky-40362063   Ministerstvo financí navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 390 miliard korun, řekla České televizi ministryně Alena Schillerová. Počítá se s příjmy ...

ČR do Bruselu poslala národní plán obnovy

2.6.2021

Česká republika odeslala Evropské komisi národní plán obnovy, na jehož základě může země čerpat přes 180 miliard korun z mimořádného fondu obnovy. Exekutiva Evropské unie má nyní dva měsíce na zhodnocení toho, zda plán odpovídá kritériím stanoveným pro využití peněz. Podle českých ekologů tuzemská vize vyčleňuje málo peněz na klima. Více ve zprávě na webu ČT24 zde: ...

Čína ohlásila první případ lidské nákazy ptačí chřipkou

2.6.2021

U jednačtyřicetiletého muže z východočínské provincie Ťiang-su se potvrdila nákaza ptačí chřipkou H10N3. Dle čínské Národní zdravotní komise se stal prvním člověkem na světě, u něhož se virus prokázal. Více na webu Novinek.cz zde: ...

Zemědělské družstvo Senice na Hané přijme větší množství brigádníků na sklizeň chmele –TRAKTORISTY s praxí.

2.6.2021

Zemědělské družstvo Senice na Hané přijme větší množství brigádníků na sklizeň chmele – TRAKTORISTY s praxí. Zatím je chmel ještě miminko, ale koncem srpna to bude obří chlapák a my ho budeme potřebovat sklidit. Co vás čeká : strojní strhávání chmelových rév ranní a noční 12hodinová směna – nepřetržitý provoz od 8. do 10.9. s možností mírného posunu termínu Požadované znalosti a dovednosti: ...

Ministryně zemědělství SRN Julia Klöckner varovala před přetížením zemědělců. Prof. Edenhofer před ekodiktaturou. Prezident DBV volá po větším...

1.6.2021

Spolková ministryně zemědělství Julia Klöckner v těchto dnech v souvislosti s četnými jednáními ve věci reformy SZP EU a zajišťováním předpokladů pro vyšší čistotu klimatu výslovně varovala před přetížením zemědělců ve věci zajišťování ochrany klimatu. Upozornila na to, že celou řadu změn v zemědělství nelze udělat přes noc. Uvedla, že potravinová soběstačnost je hlavním úkolem zemědělství. Je nutno neztrácet ze zřetele, že zemědělci ...

Na Slovensku vyhlásili druhou prasečí amestii

1.6.2021

Od r. 2019 se na Slovensku šíří africký mor prasat. V září 2020 se podařilo zastavit šíření této choroby v chovech prasete domácího. Ale šíření mezi divočáky pokračuje. V říjnu 2020 Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR vyhlásilo první "Prasečí amestii" (registrace chovu domácích prasat u veterinární správy bez sankce) a letos v květnu vyhlásilo druhou, která potrvá do 15.6.2021. Další informace k tomu jsou na ministerském webu zde: ...

Schodek rozpočtu přesáhl čtvrt bilionu. Jde o nejhorší květnový výsledek od vzniku ČR

1.6.2021

Schodek státního rozpočtu ke konci května stoupl na 255 miliard korun z dubnových 192 miliard korun, informovalo ministerstvo financí. Od vzniku České republiky jde o nejhorší výsledek za prvních pět měsíců roku. Loni byl deficit ve stejnou dobu 157,4 miliardy korun. Zpráva je na webu ČT24 zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3320442-schodek-rozpoctu-presahl-ctvrt-bilionu-jde-o-nejhorsi-kvetnovy-vysledek-od-vzniku ...

Stručný přehled omezení od 31. 5. 2021

29.5.2021

Od pondělí 31. 5. 2021 nás čeká mnoho změn. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat na níže uvedeném čísle nebo mailu. Můžete využít také naši online poradnu v pondělí 31. 5. a v úterý 1. 6. od 10:30 do 11:30 na platformě Teams. Tabulka, kterou začneme, se příliš nezměnila, jen trochu přečíslovala: Co jsou to podmínky dle bodu I/17: -          PCR test ne starší než 7 dní -          POC ...

Jednání o reformě SZP skončilo bez dohody a bude pokračovat v červnu

28.5.2021

Po třech dnech intenzivního vyjednávání supertrialog o reformě SZP nepřinesl konečný výsledek a v jednáních se bude pokračovat v červnu 2021. Více informací k tomu je ve slovenské verzi Euractivu zde: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/rokovania-o-reforme-agrodotacii-sa-opat-skoncili-bez-dohody/      

ČR letos zažila nejstudenější jaro za posledních 30 let

28.5.2021

ČR letos zažila nejstudenější jaro za posledních třicet let, tak chladno u nás nebylo od roku 1987. Pod dlouhodobým průměrem byly všechny tři jarní měsíce, březen, duben i květen. Více na webu ČT24 zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/pocasi/3318322-chladne-a-destive-jaro-vystrida-teple-leto  

Od pondělí 31.5. se otevřou restaurace a další služby, rozhodla vláda ČR

28.5.2021

Vláda rozhodla, že se 31.5. otevřou vnitřní prostory restaurací. Reaguje tak na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Informoval o tom po jednání kabinetu staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Sám by s takovým rozvolňováním počkal až do poloviny června. Provoz obnoví také hudební kluby, umělá koupaliště, sauny, wellness aj. Zpráva ze zpravdajství Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

Změny v testování na pojišťovnu

28.5.2021

Od 1. 6. 2021 pojišťovna hradí POC antigenní test jednou za 7 dní (dříve jednou za 3 dny). Nově hradí pojišťovna PCR test, a to nejvýše 2x v měsíci (bez nutnosti žádanky od lékaře, karantény apod.)  Upozorňujeme, že bez ohledu na to, že na stránkách určených pro uplatňování příspěvku na testování mohou být informace dočasně jiné, pojiťovny budou přispívat pouze na povinné testování. Ne na preventivní. Zaměstnaci v ochranné lhůtě ...

Klíčový týden pro budoucnost. Dnes mj. zasedají ministři členských zemí EU o zemědělství

27.5.2021

Jednání ministrů zemědělství a rybolovu ve dnech 26. a 27. května 2021 probíhá prezenčně v Bruselu a jeho ústředním tématem je dosažení meziinstitucionální dohody na reformě Společné zemědělské politiky EU, jejíž nastavení a jednotlivé parametry jsou předmětem vyjednávání od června 2018. Zpráva z Euroskopu.cz je v plném znění zde: https://www.euroskop.cz/8953/37115/clanek/jednani-ministru-zemedelstvi-a-rybolovu/   Tento týden na ...

SVS: Výroční zpráva za r. 2020

26.5.2021

Činnost Státní veterinární správy podobně jako fungování jiných institucí výrazně ovlivnila celosvětová pandemie COVID-19. Přesto se podařilo udržet rozsah a úroveň dozoru na úrovni předchozích let navzdory logickému dílčímu poklesu počtu kontrol v některých oblastech. V loňském roce se podobně jako v roce 2019 na našem území nevyskytlo ohnisko Newcastleské choroby drůbeže. Potvrzena však po třech letech byla ohniska ptačí chřipky v chovech ...

K letnímu režimu v opatřeních

26.5.2021

Vláda ČR má projednat a oznámit režim opatření pro letošní léto, např. v nošení respirátorů, přibližně v polovině června. Respirátory by byly povinné v zdravotnických zařízeních a v MHD. V polovině června se v ČR mají otevřít restaurace. Zpráva ze Seznamzpravy.cz je v plném znění zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdy-odlozime-rousky-vlada-ma-datum-odbornici-varuji-155918    

Pro kvalitní BIO hovězí maso do Krkonoš 

26.5.2021

ZEMEX, spol. s r.o. je společnost hospodařící na úpatí Krkonoš, která se po ukončení produkce mléka v roce 2014 zaměřila výhradně na výrobu a zpracování vlastního hovězího masa. Farma sídlící v Rokytnici nad Jizerou se i s ohledem na danou lokalitu zařadila mezi ekologicky hospodařící zemědělce a jejím nosným programem je chov plemen masný simentál a aberdeen angus, včetně následného zpracování. Filozofií společnosti je nabídnout ...

Letošní počasí není pro zemědělce ideální

26.5.2021

Jaký má vliv letošní počasí na zemědělství? Opozdí se sklizeň některých plodin? Například jeden z hradeckých zemědělců začínal letos kvůli počasí s jarními pracemi na polích zhruba o měsíc později než v minulém roce. V Mžanech se letos sklizeň z důvodu počasí pravděpodobně opozdí a to zhruba o 10 dní. Zpráva z regionálního zpravodajství Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

Summit EU ve věci klimatu nedospěl k finálnímu závěru

26.5.2021

Členské země na summitu nedospěli k dohodě o stanovení národních cílů ve snižování emisí v dopravě, zemědělství aj. do r. 2030. Nepostoupili i v tom, jak se cíle ve snižování emisí rozpočítají a rozdělí podle ekonomické úrovně jednotlivých členských zemí. Více je ve slovenské verzi Euractivu zde: https://euractiv.sk/section/energetika/news/klima-na-summite-ustupila-bielorusku-lidri-sa-zmienke-o-narodnych-klimatickych-cieloch-vyhli/ ...

Ministr zdravotnictví P. Arenberger rezignuje, nahradí ho A. Vojtěch

25.5.2021

Ministr zdravotnictví MUDr. Petr Arenberger (za ANO) potvrdil premiéru Andreji Babišovi svou rezignaci, informoval předseda vlády. Novým šéfem resortu zdravotnictví v ČR podle Babiše bude opět Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3316853-arenberger-rezignuje-nahradi-ho-vojtech-potvrdil-premier-babis  

Na Slovensku odstupuje z funkce ministr zemědělství

25.5.2021

Ing. Ján Mičovský dnes na tiskové konferenci oznámil, že k 31.5.2021 odstoupí z funkce ministra kvůli dění ve Slovenském pozemkovém fondu, ve kterém zasahovala policie. Další informace jsou zde: https://www.rno.sk/j-micovsky-odstupi-z-funkcie-ministra-podohospodarstva/ https://www.rno.sk/j-micovsky-sa-bude-zaoberat-predlozenim-navrhu-na-odvolanie-sefky-spf/ https://polnoinfo.sk/minister-odstupuje-z-funkcie/ ...

Zemědělce trápí podmáčená půda. Žně začnou pravděpodobně o pár týdnů později

25.5.2021

Deštivý a chladný květen výrazně zkomplikoval práci zemědělcům. Problémem je mimo jiné podmáčená půda, například na východě Čech nebo na severní Moravě a ve Slezsku. Farmáři tak mají až měsíční skluz s výsevem plodin. Některé letos nezasejí. Podle odhadů se opozdí i začátek letošních žní. Zpráva z ČT24 je v plném znění zde: ...

Rok 2021 byl vyhlášen mezinárodním rokem ovocem a zeleniny

25.5.2021

  Valné shromáždění OSN určilo rok 2021 za mezinárodním rokem ovoce a zeleniny. Cílem je zdůraznit význam ovoce a zeleniny ve výživě člověka. Ovoce a zelenina přispívají ke zlepšení výživy a zjišťují pestrost stravy. Má také vliv na ekonomiku, společnost a životní prostředí. Obsahuje řadu vitamínu, minerálů, vlákniny a prospěšných fotochemikálií, které jsou vlivem své barevnosti někdy označovány jako barevné pigmenty a příznivě ...

Vláda ČR vzala na vědomí konec využívání uhlí v roce 2038, termín ale finálně neschválila

24.5.2021

Vláda ČR v pondělí 24.5. vzala na vědomí doporučení Uhelné komise ukončit v ČR využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Termín neschvalovala, pouze doporučila, aby byly v rámci komise dále rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR. Předloženy mají být do konce letošního roku. Zpráva z ČT24 je v plnm znění zde: ...

Plán obnovy lepí díry v rozpočtu, chybí strategie a cíle, uvedla ekonomka Švihlíková

24.5.2021

Očekávání spojená s Národním plánem obnovy je třeba krotit, uvedla členka Národní ekonomické rady vlády Ilona Švihlíková. ČR podle ní chce využít část evropských peněz k zalepení výpadků ze státního rozpočtu, chybí jasné ukotvení a cíle hospodářské obnovy, vytkla vládnímu plánu v Událostech, komentářích. Zpráva z webu ČT24 je v plném znění zde: ...

Pravidla mimořádných opatření od 24. května

24.5.2021

Pravidla se nám postupně rozvolňují, i když úprava pro konání valných hromad a členských schůzí se příliš nemění. Pojďme se podívat na to, co přináší opatření účinné od pondělí 24. května. Nově byla upravena ve všech účinných opatřeních výjimka týkající prodělaného COVIDu, která trvá nyní ne 90, ale 180 dní. Upravena byla i výjimka pro očkování, její znění naleznete níže v bodě I/18.   Jednání orgánů právnických osob: Není omezen ...

Rok 2021 byl vyhlášen mezinárodním rokem ovocem a zelenin

21.5.2021

Valné shromáždění OSN určilo rok 2021 za mezinárodním rokem ovoce a zeleniny. Cílem je zdůraznit význam ovoce a zeleniny ve výživě člověka. Ovoce a zelenina přispívají ke zlepšení výživy a zjišťují pestrost stravy. Má také vliv na ekonomiku, společnost a životní prostředí. Obsahuje řadu vitamínu, minerálů, vlákniny a prospěšných fotochemikálií, které jsou vlivem své barevnosti někdy označovány jako barevné pigmenty a příznivě ...

Dubnová inflace v ČR je v EU čtvrtá nejvyšší

19.5.2021

Průměrná meziroční inflace v Evropské unii v dubnu zrychlila na 2 procenta z březnových 1,7 procenta. Ve středu 19.5. to uvedl její statistický úřad Eurostat. Inflace v ČR je čtvrtá nejvyšší v celé EU a v dubnu činila 3,1 procenta. Vyšší inflace než u nás byla v dubnu v těchto zemích: Maďarsko, Polsko, Lucembursko: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/inflace-v-eu-zrychluje-ceske-zdrazovani-je-ctvrte-nejvyssi-40360675  

Chladnější a deštivější počasí vydrží minimálně do konce května

19.5.2021

Letošní jaro je zatím podstatně chladnější, než je obvyklé. Po velmi studeném dubnu zůstává i květen s teplotami pod dlouhodobým průměrem. Častěji prší a při trvalejším a vydatnějším dešti dochází k vzestupům hladin řek. Půda je z předchozích deštivých dnů hodně nasycena vodou a stačí podstatně menší objem srážek k dosažení některého z povodňových stupňů. Zpráva z webu ČT24 je v plném znění zde: ...

SVS: Zpráva o činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2020

18.5.2021

České republice se v roce 2020 podařilo udržet všechny v minulosti získané nákazové statusy, navíc nově získat status země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). V loňském roce se Státní veterinární správě (SVS) navzdory komplikacím spojeným s pandemií COVID-19 dařilo plnit i další hlavní cíle v oblasti zdraví zvířat. Mezi ně patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka ...

Zelená agenda je rozeseta mezi vládní rezorty. Pomohl by zmocněnec pro Green Deal?

18.5.2021

Také Českou republiku čeká náročná zelená transformace. Implementace Zelené dohody pro Evropu v praxi je rozeseta mezi jednotlivé vládní rezorty, což může podle některých expertů představovat problém. V odborných kruzích se proto začíná hovořit o novém „koordinátorovi“, který by měl zelenou agendu pod palcem. Zpráva z české verze Euractivu je v plném znění zde: ...

Co přinese další rozvolnění od 24. 5.

17.5.2021

Od 24. května 2021 schválila vláda ČR další vlnu rozvolnění. Týkat se bude škol, uměleckých škol, ubytovacích služeb, kulturních akcí, sportovišť aj. Novinky.cz přinášejí nová pravidla přehledně zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-co-prinese-dalsi-rozvolneni-40360507  

Na krůtím mase si pochutná úplně každý, říká Ivan Horák

17.5.2021

Na počátku 90. let, kdy se Kydlinov vrátil původnímu majiteli, byly všechny stavby v tak žalostném stavu, že jeho tehdejší uživatel, Státní statek Smiřice, měl v plánu jej vybydlet a zbourat. Přesto se rodině Ivana Horáka podařilo navázat na hospodářskou tradici. Prázdný mlýn postupně přebudovali na linku na výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata, chlév proměnili na výkrmnu prasat.    Chov prasat se na statku v Kydlinově ...

Náměstkem ministra zahraničí bude Jan Kohout. Dostane na starost přípravu předsednictví ČR v EU

17.5.2021

Bývalý ministr zahraničí Fischerovy a Rusnokovy vlády Jan Kohout se vrací na Ministerstvo zahraničních věcí na pozici politického náměstka; na starost  dostane koordinaci příprav českého předsednictví Evropské unii v příštím roce, středoevropskou spolupráci i agendu OSN. Zpráva z webu ČT24 je zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3312869-namestkem-ministra-zahranici-bude-exministr-a-zemanuv-poradce-kohout-dostane-na  

Jaká opatření se v pondělí 17.5. rozvolňují

17.5.2021

Např. sednout si do zahrádky restaurace, uspořádat rodinnou oslavu, zacvičit ve fitness centru. To všechno bude od pondělí v ČR znovu možné. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál přinášejí přehled rozvolnění protikoronavirových opatření zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prehled-opatreni-vlady-zmeny-v-opatrenich-zakladni-skoly-rotacni-vyuka-zahradky_2105161340_gak  

Na Moravě bude znovu vydatně pršet, v Beskydech hrozí i třetí povodňové stupně

17.5.2021

Hladiny řek na Moravě jsou stálé. V oblasti Vizovic a Slušovic po nočních deštích vody přibylo, ale žádný tok nedosáhl stupně povodňové aktivity. Od pondělního rána až do úterý 18. května platí pro část Moravy a Slezska výstraha na vydatný déšť a zároveň povodňová bdělost/pohotovost. Na východě Moravy by mohly menší toky vystoupat až na třetí povodňový stupeň. V Praze i na Berounce se situace uklidnila. Zdroje: ...

ČSÚ varuje před podvodnými výzvami k uhrazení poplatku

14.5.2021

Český statistický úřad varuje podnikatelskou veřejnost před výzvami k zaplacení údajné registrace firmy v Registru ekonomických subjektů (RES). Tato podvodná výzva je přitom zasílaná i prostřednictvím datových schránek. Předmětná aktivita nemá s Českým statistickým úřadem nic společného a zaslaná písemnost nemá znaky oficiálního dopisu ČSÚ. ČSÚ spravuje Registr ekonomických subjektů podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní ...

Ve Francii má být ochrana životního prostředí a klimatu zakotvena v Ústavě

13.5.2021

Ve Francii v této době probíhá diskuse, jak a jestli bude ochrana životního prostředí a klimatu ukotvena do prvního článku Ústavy. Francouzská vláda v květnu představila svoje řešení na doplnění Ústavy o ochranu životního prostředí. Proběhne o tom referendum. Zpráva z francouzské verze Euractivu je v plném znění zde: https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/doch-kein-klima-referendum-in-frankreich/  

Bankovní asociace zlepšila odhad ekonomiky, varuje před zadlužováním státu

13.5.2021

Česká bankovní asociace v nové prognóze na základě odhadů ekonomů českých bank očekává, že hospodářství letos stoupne o 3,3 %. Příští rok by měl růst ekonomiky zrychlit na 4,3 %. Asociace také varovala před zadlužováním. Zpráva z webu ČT24 je v plném znění zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3311153-bankovni-asociace-zlepsila-odhad-ekonomiky-letos-ma-rust-o-33-procenta  

Německo schválilo ambicióznější plán na ochranu prostředí. Klimaticky neutrální chce být v r. 2045

12.5.2021

Německo dosáhne neutrality emisí skleníkových plynů v r. 2045 - o pět let dříve proti původnímu záměru. Nový plán, který bude zakotven v chystané novele zákona o ochraně klimatu, schválila vláda kancléřky Angely Merkelové. Německá ministryně zemědělství Julia Klöcknerová na tiskové konferenci uvedla, že po dosažení neutrality chce mít Německo emise záporné, bude tedy neutralizovat více skleníkových plynů, než kolik jich bude vypouštět. ...

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do 7 let v režimu ekologického zemědělství. Vyplývá to z plánu MZe na roky 2021-2027

11.5.2021

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který dnes schválila vláda. Do roku 2027 by měli zemědělci v České republice hospodařit ekologicky na 22 % ...

ČSÚ: 11. května končí Sčítání 2021

10.5.2021

Na vyplnění a odevzdání sčítacích formulářů mají lidé už pouze jeden den. Všichni, kteří se dosud nesečetli, mohou ještě do půlnoci 11. května vyplnit online formuláře na stránkách www.scitani.cz nebo si během dnešního a zítřejšího dne vyzvednout formuláře v listinné podobě na kontaktních místech sčítání (jejich seznam najdete na https://scitani.ceskaposta.cz/ ). Kontaktní místa mají stejnou otevírací dobu jako pobočky ...

Také na Slovensku jsou přemnožení hraboši

7.5.2021

Hraboši v posledních letech na Slovensku zlikvidovali úrodu za milióny EUR. Zemědělci hledají způsoby řešení, jak škody způsobené hraboši snížit. Dle odborníků další vlna přemnožených hrabošů přijde brzy. Zpráva je v plném znění na webu Slovenské zemědělské a potravinářské komory zde: http://www.sppk.sk/clanok/3870      

ZOD Žichlínek otevřelo novou robotickou stáj. Krávy tu mají postýlky s vodními matracemi.

6.5.2021

Novou robotickou stáj s řízeným pohybem dojnic otevřeli v  ZOD Žichlínek (farma Tatenice). Ve stáji bude ustájeno 484 dojených krav a je rozdělena na 4 sekce (v každé sekci se nachází 2 dojící roboti společnosti DeLaval). Tank na mléko má kapacitu 25 000 l. Momentálně tu mají červenostrakaté a holštýnské plemeno, ale do budoucna (cca do dvou let) chtějí držet pouze plemeno holštýnské. Stavba je koncipována jako vzdušná s otevřenou ...

Co se změní od 10. května 2021

6.5.2021

V pondělí 10. května čeká Českou republiku další vlna rozvolnění. Otevřou například obchody, mírnější pravidla budou platit pro nošení roušek. Novinky.cz přinášejí seznam změn přehledně zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-co-se-zmeni-od-10-kvetna-40359443  

ČNB: Aktualizovaná prognóza vývoje ekonomiky ČR

6.5.2021

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad vývoje ekonomiky v letošním roce, pro příští rok odhad zlepšila. Nově tak letos počítá s růstem ekonomiky o 1,2 procenta a příští rok s růstem o 4,3 procenta. Po jednání bankovní rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. Další informace jsou zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3308201-cnb-zhorsila-odhad-rustu-ekonomiky-na-12-procenta ...

Zemagro, spol. s r.o. (Hodonín) přijme pracovníka na pozici MECHANIZÁTOR

6.5.2021

Společnost Zemagro, spol. s r.o. příjme do svého pracovního kolektivu nového kolegu/kolegyni na pozici MECHANIZÁTOR . Koho hledáme: kolegu se zájmem o zemědělství, SŠ nebo VŠ vzdělání zemědělského nebo podobného zaměření, praxe v oboru velmi vítána, není však podmínkou, Co požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, T, uživatelská znalost práce na PC, komunikační a organizační schopnosti, časovou ...

Stanovisko Ministerstva zemědělství k omezením kvůli covidu v oblasti myslivosti a rybářství

5.5.2021

Ministerstvo zemědělství se 5.5. znovu vyjádřilo k omezením: Vydávat stanoviska k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v záležitosti bránění šíření onemocnění Covid-19 je oprávněno přednostně Ministerstvo zdravotnictví. S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN, sděluje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví následující: Výkon ...

Produkční zemědělci pečují o krajinu

5.5.2021

Zemědělský svaz ČR vyhlašuje první ročník soutěže pro produkční zemědělce Odpovědně ke krajině. Cílem této soutěže je ukázat, že produkční zemědělství hospodaří v souladu s přírodními principy a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Do soutěže se může prostřednictvím krajské územní organizace ZSČR přihlásit fyzická i právnická osoba, která hospodaří konvenčním způsobem a jejíž příjmy jsou převážně tvořeny příjmy z produkce ...

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v dubnu 2021

5.5.2021

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl na 322 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což je přesně o 100 méně, než v měsíci březnu. Populace hraboše tedy celorepublikově dosáhla 6,4násobku aktuálního prahu škodlivosti. V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 579 AVN/ha, a tedy dosáhly 11,6násobku aktuálního prahu škodlivosti. V ozimech a čerstvě zasetých jařinách dosahovala hodnota východů z nor 182 ...

ČSÚ: Do konce Sčítání lidu zbývá týden

5.5.2021

Sčítání lidu, bytů a domů 2021, které skončí 11. května, má před sebou posledních 7 dní. Za 5 týdnů bylo zatím odevzdáno 3,8 milionu elektronických formulářů a 260 tisíc formulářů v listinné podobě. Dalších zhruba 800 tisíc roznesených papírových formulářů však zatím leží v domácnostech a čeká na odeslání. „Všichni, kteří se dosud nesečetli, mohou až do 11. května vyplnit online formuláře na webu scitani.cz, případně přes mobilní ...

Společné komuniké Správy železnic a Zemědělského svazu České republiky

5.5.2021

Zemědělci společně se zástupci Správy železnic diskutovali o problematice výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Po vzájemné dohodě zveřejňují následující prohlášení, ve kterém shrnují své základní postoje. Správa železnic představila zástupcům Zemědělského svazu ČR detailní stav přípravy nových VRT ve středních Čechách a na Kutnohorsku. Partnery Správa železnic informovala o následujících tématech: Podoba ...

Konec spalovacích motorů plánuje řada zemí

4.5.2021

Také Thajsko ohlásilo termín, od kdy na jeho území nebude možné prodávat auta na benzin či naftu. Spalovací motory mají brzy skončit v řadě dalších států a to v Evropě, USA i v Asii. Např. v Norsku a v Jižní Koreji už za čtyři roky nebude možné zakoupit nové auto s konvenčním motorem. Rozvíjí se podpora elektromobility jako budoucího řešení poptávané nízkoemisní dopravy. Zpráva z ČT24 je v plném znění zde: ...

SZIF v r. 2022 spustí systém kontrol pomocí družic

4.5.2021

SZIF představil nový systém kontrol ploch založený na sledování družicemi. Kontroly pomocí družicového monitoringu (v anglické zkratce MACH) mají být spuštěny v příštím roce. Další informace jsou na webu fondu zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1620025987872.pdf  

Meteorologové varují před silným větrem 4.5. V noci zasáhne ČR mráz, v Krkonoších napadl sníh

3.5.2021

V noci z pondělka na úterý a v úterý ráno očekávají meteorologové v ČR mráz, který může poškodit zeleninu, vinnou révu a kvetoucí ovocné stromy. Přes den pak bude ve většině republiky foukat silný vítr, jehož rychlost může v nárazech dosáhnout více než 65 kilometrů za hodinu. Český hydrometeorologický ústav to uvedl ve výstraze. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pocasi-cesko-chmu-vystraha-mraz-vitr-snih-krkonose_2105031141_tzr ...

Vláda od 10. května uvolní další služby

3.5.2021

Vláda od 10. května kromě maloobchodu uvolní i další služby jako opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby atd. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to v pondělí napsal na twitteru. Fungovat znovu začnou také hodinářství, zlatnictví, truhlářství, služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu, pobočky budou moci otevřít cestovní kanceláře a agentury. Zpráva je na webu Českého rozhlasu v plném znění zde: ...

Pivní Oktoberfest se kvůli covidu opět neuskuteční. Bavorský premiér doporučil zrušit všechny festivaly

3.5.2021

Pivní festival Oktoberfest se letos stejně jako loni kvůli pandemii nemoci covid-19 neuskuteční. V pondělí 3. května to společně oznámili bavorský premiér Markus Söder a mnichovský primátor Dieter Reiter. Söder navíc doporučil zrušit také všechny další festivaly v Bavorsku. Zpráva je na webu Českého rozhlasu v plném znění zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/oktoberfest-se-neuskutecni-2021-koronavirus-mnichov_2105031544_kro  

Co je potřeba pro návštěvu otevřených provozoven?

3.5.2021

Od 3. května je v ČR možné zajít do kadeřnictví, na kosmetiku i na masáž. Aby se zabránilo šíření nákazy koronavirem, budou muset zaměstnanci i zákazníci dodržovat protiepidemická opatření. Radiožurnál připravil souhrn pravidel, kterými je třeba se řídit a jsou vyvěšeny zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pravidla-pro-navstevu-otevrenych-provozoven-kadernictvi_2105031000_btk    

Výročí 17 let vstupu ČR do EU

3.5.2021

Dnem 1. května 2021 je to právě 17 let, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. ČR se v roce 2004 stala členským státem EU spolu s dalšími sedmi zeměmi bývalého východního bloku, také s Kyprem a Maltou. Zdroj: https://www.euroskop.cz/8952/36944/clanek/vyroci-17-let-vstupu-cr-do-eu/  

Českých potravin je dost, levný dovoz ale stále převažuje

1.5.2021

Je skutečně pravda, že má Česká republika nedostatek vlastních kvalitních potravin? Je zákonem požadovaný podíl českých potravin v prodejnách nedosažitelný? A proč to nezávislí obchodníci vidí jinak?   V ČR mají zahraniční řetězce podíl 80 % trhu. Představa, že budou z lásky dominantně obchodovat jen s českými zemědělci a potravináři je velmi naivní. Přitom na českém trhu není o domácí potraviny nouze. Pravdou ale je, že u velkých ...

Zemědělství, pohostinství aj. i ve středních Čechách zasáhla pandemie koronaviru

30.4.2021

Zemědělství, pohostinství, cestovní ruch – všechna tato odvětví ve středních Čechách v uplynulém roce výrazně zasáhla pandemie koronaviru. Utrpěli i vinaři, jejich tržby se mnohdy propadly až o polovinu. Zpráva z ČT24 je v plném znění zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3305181-secteno-ze-stredoceskeho-kraje-kutna-hora-i-kacina-vyhlizeji-turisty-loni-se  

Všechny maloobchodní prodejny otevřou 10. května. Od 3. května se ve vybraných krajích ČR otevírají školy a školky

30.4.2021

Avízované otevírání obchodů se o jeden týden odkládá: Obchody s obuví, oblečením, hračkami atd. příští týden neotevřou. Lidé v nich budou moci nakupovat až od pondělí 10. května. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka je toto datum definitivní, a to bez ohledu na to, jestli počet nakažených za poslední týden klesne pod hranici 100 osob na 100 000 obyvatel. Podrobnosti uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál, který je na ...

Duben byl také v ČR výjimečně chladný. Příliš se neoteplí ani v květnu

30.4.2021

Dubnové počasí je letos mimořádně studené. Podle předběžných odhadů bude letošní duben patřit mezi pět nejchladnějších od roku 1961, příroda je tak o tři týdny zpátky oproti kalendáři. Zpráva z webu ČT24 je v plném znění zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/pocasi/3305161-vyjimecne-chladny-duben-zakonci-destivy-vikend-chladny-bude-i-zacatek-kvetna  

Nábory zahraničních pracovníků komplikuje pandemie

29.4.2021

Mezi cizinci znovu roste zájem o práci v ČR. Potvrzují to oslovené personální agentury. Podle nich ale zaměstnávání zahraničních pracovníků výrazně komplikují pandemická opatření. Kvůli povinné karanténě a testování na koronavirus se celý proces zpožďuje až o několik týdnů. Zpráva z webu Českého rozhlasu je v plném znění zde: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/prace-nabor-zahranicnich-zamestnancu-koronavirus_2104291011_onz  

Koronavirová epidemie komplikuje život i zemědělcům. V ŽV chybějí lidé např. na dojení krav

28.4.2021

Pandemie koronaviru nezasáhla zvířata v živočišné výrobě, ale zemědělcům komplikuje život. Krávy se musí dojit denně, i když jsou pracovníci na neschopence či v karanténě. Nahradit je ze dne na den není podle zemědělců možné, protože obsluha dojícího zařízení vyžaduje praxi. A zkušenost člověk musí mít i s naháněním dobytka. Zpráva z regionálního zpravodajství Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

Ptačí chřipka je na ústupu

28.4.2021

Hostem rozhlasového pořadu K věci byl ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj Zdeněk Císař. Tématy rozhovoru byl výskyt ptačí chřipky ve Středočeském kraji, ukončení mimořádných veterinárních opatření souvisejících s ptačí chřipkou a doporučení pro zabezpečení chovů. Další informace z regionálního zpravodajství Českého rozhlasu jsou zde: ...

Ministr zemědělství: Sektory vepřového i drůbežího masa procházejí složitým obdobím

27.4.2021

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman na dnešní Radě ministrů zemědělství znovu upozornil na potřebu snížit administrativní zátěž v připravované Společné zemědělské politice (SZP). Upozornil také na nepříznivou situaci v sektoru vepřového masa a v chovech drůbeže v důsledku šíření ptačí chřipky. Česká republika rovněž nedávno do Bruselu zaslala žádost o zavedení mimořádné podpory v chovu drůbeže v návaznosti na výskyt ptačí ...

Kam pro brambory? Najdi svého zemědělce!

27.4.2021

Pěstitelé brambor mají stále plné sklady loňských, stále velmi dobrých brambor. Přijďte si je nakoupit a nejezděte daleko! Naše prodejní mapa vám napoví, kde máte nejbližší prodejnu brambor ve vašem okolí.  Podpořte české pěstitele! Najdi svého zemědělce - prodej brambor  

Zásoby ovoce a zeleniny se tenčí

27.4.2021

Ve skladech pěstitelů ovoce zůstávají zásoby na několik měsíců, pěstitelé zeleniny mají téměř vyprodáno. U obou druhů těchto důležitých potravin v obchodech najdeme převážně zahraniční zboží, kterému bez odpovídající podpory čeští ovocnáři a zelináři nemohou konkurovat. Po velmi dobré zimě (sníh, mráz, chladné počasí), která dává předpoklad solidní úrodě ovoce, prožíváme velmi chladné jaro. „Ve srovnání s posledními lety, je letošní ...

Slavný dostih Velká pardubická chystá změny, některé osobnosti protestují

26.4.2021

Bývalí vítězové a někteří trenéři protestují v prohlášení nazvaném „Tak nám zabili Velkou pardubickou…“ proti zamýšleným či už probíhajícím úpravám slavného dostihu. Zpráva z webu Českého rozhlasu je v plném znění zde: https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/velka-pardubicka-prohlaseni-chaloupka-olehla-dostihy_2104261526_mov  

V ZD Libčany sklízejí ovoce s nulovým obsahem reziduí

26.4.2021

Zemědělské družstvo Libčany (Královéhradecký kraj) hospodaří na cca 1 138 ha zemědělské půdy. Provoz družstva je rozdělen do 4 středisek (rostlinná výroba, ovocnářská výroba, skladování a třídění ovoce a středisko mechanizace a oprav). Sklízí se tu pšenice ozimá i jarní, ozimá řepka, cukrovka, mák modrý i kukuřice na siláž. V roce 2010 bylo zahájeno pěstování třešní pod fóliovým krytím fy. VOEN z Německa. V roce 2014 byla tato plocha ...

3. května otevřou kadeřnictví i manikúry

26.4.2021

V pondělí 3. května otevřou holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a další vybrané služby péče o tělo. Dnes v pondělí o tom rozhodla vláda premiéra Andreje Babiše. K využití služeb bude potřeba mít antigenní nebo PCR test. Zpráva z Novinek.cz je v plném znění zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/od-pondeli-otevrou-kadernictvi-i-manikury-40358334   Splnění povinnosti předložení negativních testů u kadeřníků a v ...

SVS: Ke konci dubna skončí mimořádná veterinární opatření kvůli ptačí chřipce; budou nařízena opatření vůči chovům Pereny

26.4.2021

TZ (23.4.) - Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že k 30. dubnu zruší mimořádná veterinární opatření platná pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Skončí tak například omezení prodeje drůbeže, zákaz svodů, výstav a trhů či zákaz chovat drůbež v evidovaných chovech ve volném výběhu. Opatření zavedená v průběhu února splnila svá očekávání a není třeba je nadále vyžadovat.  SVS ...

Začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

26.4.2021

Tisková zpráva – Od 12. 5. 2021 začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela přináší dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality. Potraviny s odlišnými vlastnostmi již nebudou smět být spotřebiteli stejně prezentovány a to pod pokutou až do výše 50 milionů korun. Zákaz bude kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce. „Díky této novele již spotřebitelé nebudou klamáni, ...

Vláda nově schválila opatření

23.4.2021

Vláda nově schválila opatření o omezení obchodu, sdělil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Reagovala tak na jejich čtvrteční zrušení Nejvyšším správním soudem. V novém opatření schází například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100. Více ve zprávě ČT24 zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3301851-vlada-znovu-omezila-obchod-a-sluzby-reagovala-tak-na-ctvrtecni-rozsudek  

Vláda představila šest balíčků, které mají vrátit ČR do normálního života

23.4.2021

Vláda ČR připravila nový plán rozvolňování. Představila šest balíčků, podle kterých bude postupně uvolňovat přijatá protikoronavirová opatření. Jejich přijetí bude záležet na aktuální situaci, hlavní bude počet nakažených. První balíček je platný už od 12 dubna. O dalších bude kabinet jednat vždy v pondělí a o přijetí či nepřijetí definitivně rozhodne ve čtvrtek. Zpráva z webu Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

Sčítání lidu: Co dělat, když při vyplňování formuláře udělám chybu. Jak odevzdat formlář

23.4.2021

Modře nebo černě píšící propiska, velká tiskací písmena, začernění chyb a zápis pouze do určených polí. To je několik důležitých zásad, jak správně vyplnit listinný sčítací formulář. Chybovat je lidské, poradíme tedy i jak postupovat, když se při vyplňování něco nepodaří. Sčítací formuláře je třeba vyplnit do 11. května, buď v listinné podobě, nebo online. Pro správné vyplnění listinného sčítacího formuláře stačí dodržet několik ...

Ministři zemědělství V4+4 vyzývají EK, aby předložila analýzu dopadů Strategického plánu SZP od roku 2023

22.4.2021

TZ (21.4.) – O zkušenostech s přípravou strategických plánů Společné zemědělské politiky (SZP) a o příležitostech pro zemědělce ve spojitosti se strategií Farm to Fork (od zemědělce ke spotřebiteli) dnes jednali na videokonferenci ministři zemědělství zemí V4+4. Diskutovali také o účinných opatřeních pro zvýšení organizace zemědělského sektoru v těchto zemích. Na závěr jednání přijali ministři Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko a ...

Ministr zdravotnictví: Směřujeme k otevření obchodů nejpozději 3.5. Připravujeme plán rozvolňování

21.4.2021

ČR směřuje k otevření obchodů nejpozději 3. května 2021. Uvedl to dnes 21.4. ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Vláda bude o rozvolňování protiepidemických opatření jednat zítra (22.4.). Ministerstvo zdravotnictví podle Arenbergera v současnosti připravuje plán rozvolňování na první polovinu května, který už má základní obrysy. Zpráva z webu Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

ÚKZÚZ uspořádá Polní den

20.4.2021

U příležitosti 70. výročí vzniku ÚKZÚZ dne 10. června uspořádá na zkušební stanici v Lednici "Celostátní Polní Den". Mj. na něm představí odrůdové pokusy a výstupy ve vazbě na odrůdy. Program bude upřesněn. Zdroj: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/polni-den-ukzuz-2021.html  

Tesco ve Velké Británii dostalo pokutu za prodej prošlého zboží

20.4.2021

Řetězec Tesco v Británii dostal pokutu ve výši 7,56 milionů liber (téměř 230 milionů korun) za to, že se ve třech prodejnách prodávalo zboží s prošlým datem spotřeby. Zpráva z Novinek.cz je v plném znění zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/tesco-v-britanii-dostalo-tucnou-pokutu-za-prodej-prosleho-zbozi-40357626  

PROHLÁŠENÍ PRODUKČNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ KROMĚŘÍŽSKA

19.4.2021

My vedoucí představitelé zemědělských podniků, agronomové těchto podniků, zemědělci produkční oblasti Kroměřížska protestujeme proti stupňujícímu se hromadnému rušení přípravků na ochranu rostlin (POR) v České republice. Zemědělské firmy hospodařící na Kroměřížsku se výrazným způsobem podílejí na zemědělské výrobě České republiky. Hospodaříme na výměře cca 32 tis. ha zemědělské půdy. V našem okrese k dominantním a tradičním plodinám ...

MZe: Zelená zpráva za rok 2019

19.4.2021

Dne 16.4. na svém webu ministerstvo zpřístupnilo Zprávu o stavu zemědělství v ČR v r. 2019 (vláda ji vzala na vědomí 22.7.2020). Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/publikace-a-vyrocni-zpravy/zpravy-o-stavu-zemedelstvi/zelena-zprava-2019.html  

Ptačí chřipka pronikla na Královéhradecku do dalších dvou chovů

19.4.2021

Ptačí chřipka se rozšířila do dalších dvou chovů kachen firmy Perena na Královéhradecku. Na farmách v Novém Městě a v Klamoši nedaleko Chlumce nad Cidlinou bude utraceno celkem asi 14 tisíc kachen. Sdělil to v pondělí 19. dubna mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Jak již bylo uvedeno, nejvíce případů ptačí chřipky v chovech je letos v Královéhradeckém kraji. Zpráva z webu Českého rozhlasu je v plném znění zde: ...

Stát dostatečně nechrání zemědělskou půdu

16.4.2021

Za posledních 50 let u nás ubylo přes 250 tisíc hektarů zemědělské půdy. Přestože je půda základním bohatstvím každého státu, na celostátní úrovni je v územním plánování zemědělství setrvale ignorováno. Způsobem, jakým by se daly nejkvalitnější pozemky ochránit, je stanovení specifických oblastí zemědělství, tedy území, která mají strategický význam pro zemědělskou prvovýrobu. „Každý den přicházíme o sedm hektarů zemědělské půdy, přičemž ...

Rostlinolékařský portál: Krytonosci v řepce

16.4.2021

Na webu ÚKZÚZ se ke krytonoscům uvádí: "I přes pokračující chladný průběh počasí jsou v porostech prakticky všech nadmořských výšek registrována poškození stonkovými krytonosci (nejčastěji krytonoscem čtyřzubým). Od konce března jsou ve žlutých miskách detekováni i dospělci krytonosce řepkového, který nalétal do porostů ve větším množství 26.3. a okolo 1.4. Déletrvající ochlazení snižuje letovou aktivitu obou druhů stonkových krytonosců, ...

ÚKZÚZ: Výsledky jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice

16.4.2021

Hlasování o zařazení odrůd ozimé pšenice bylo uzavřeno 7.4. Zápis z online jednání komise včetně výsledků hlasování k zařazení odrůd pšenice ozimé do kategorií doporučování pro rok 2021 je vyvěšen na webu ústavu zde: http://eagri.cz/public/web/file/675248/Z31_3_2021_PS.pdf  

Sčítání lidu: Od soboty 17.4. se můžete sečíst i na listinném formuláři

16.4.2021

V sobotu 17. dubna startuje listinná fáze Sčítání 2021. Papírové formuláře budou do domácností těch, kteří se dosud nesečetli online, roznášet za dodržení přísných protiepidemických opatření sčítací komisaři. Sčítání se tak posouvá do své druhé fáze. Až do 11. května bude možné vyplnit a odevzdat listinný formulář. Vedle toho stále běží i elektronické sčítání, které je kvůli epidemické situaci prodlouženo. „ Klademe důraz na to, aby ...

Dodržování pravidel biologické bezpečnosti je klíčové při prevenci i likvidaci nákazy

15.4.2021

Státní veterinární správa (SVS) i Komora veterinárních lékařů (KVL) se shodují v důležitosti dodržování biologické bezpečnosti jako nejdůležitějšího nástroje při prevenci před nebezpečnými nákazami v chovech. Obě organizace apelují především na chovatele hospodářských zvířat, aby pravidlům biologické bezpečnosti věnovali zvýšenou pozornost. Nezastupitelnost zmíněných opatření se potvrdila při nedávné úspěšné eradikaci afrického moru prasat, ...

Ve Sčítání lidu se už sečetla více než polovina obyvatel ČR

15.4.2021

Český statistický úřad ve Sčítání lidu zatím obdržel 2,8 milionu vyplněných elektronických formulářů. Podle odhadu se už sečetlo asi 5,6 milionu lidí, z toho 1,1 milionu za první tři dny, uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Sčítání začalo 27. března a potrvá do 11. května. Zpráva z ČT24 pokračuje zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3298085-secetla-se-uz-vice-nez-polovina-obyvatel-ceska-uvedl-sef-statistickeho-uradu  

Povinné kvóty na české potraviny nebudou

14.4.2021

Povinný podíl českých potravin na pultech obchodů platit nebude. Poslanecká sněmovna ho v úterý 13.4. na návrh Senátu vyřadila z novely zákona o potravinách. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) senátní návrh podpořil. Zpráva z ČT24 je v plném webu zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3297391-snemovna-vyslysela-senat-a-odmitla-obchodnicke-kvoty-pro-ceske-potraviny   Poslanci odmítli povinné kvóty na české potraviny. ...

Francouzské vinaře čeká špatný ročník. Většinu vinic poničil mráz

14.4.2021

Pro francouzské vinaře, kteří kvůli koronavirové pandemii zažívají špatné časy, bude letošní ročník pohromou. Jejich produkci nedávno poničil silný mráz, který zasáhl téměř 80 % vinic včetně těch v nejvíce proslavených oblastech - Bordeaux, Burgundsko, Champagne a údolí řeky Rhony. Zpráva z ČT24 je v plném znění zde: ...

Stát dostatečně nechrání zemědělskou půdu

14.4.2021

Za posledních 50 let u nás ubylo přes 250 tisíc hektarů zemědělské půdy. Přestože je půda základním bohatstvím každého státu, na celostátní úrovni je v územním plánování zemědělství setrvale ignorováno. Způsobem, jakým by se daly nejkvalitnější pozemky ochránit, je stanovení specifických oblastí zemědělství, tedy území, která mají strategický význam pro zemědělskou prvovýrobu. „Každý den přicházíme o sedm hektarů zemědělské půdy, přičemž ...

Ministerstvo financí vydalo novou makroekonomickou prognózu

14.4.2021

Ministerstvo financí představilo Makroekonomickou predikci České republiky (duben 2021) , zpracovanou na základě plánu nelegislativních prací pro 1. pololetí roku 2021. Predikce bude dne 20. dubna 2021 posouzena Výborem pro rozpočtové prognózy. Její scénář poslouží jako východisko pro Konvergenční program České republiky (duben 2021). Česká ekonomika je zcela zásadním způsobem ovlivněna pandemií nového typu koronaviru. Opatření přijatá k ...

Nová opatření ministerstva zdravotnictví míří k soudu

14.4.2021

Chaotická, nezákonná... Takovými přízvisky častují někteří experti na ústavní právo nová opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření koronaviru. Podle nich čerstvě zavedená pravidla nepodléhají pandemickému zákonu. Odborník na zdravotnickou legislativu Ondřej Dostál kvůli tomu plánuje nařízení napadnout u soudu. „Už jsem zaslal předžalobní výzvu,“ řekl pro iROZHLAS.cz. A není jediný. Resort zdravotnictví má za to, že případné soudní ...

SVS ptačí chřipku potvrdila v malochovu na Strakonicku. Blízko je Vodňanská drůbež

13.4.2021

Ve Vodňanech na Strakonicku v Jihočeském kraji potvrdili veterináři 34. letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu s devíti slepicemi. V úterý to uvedl za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. V blízkosti tohoto ohniska je velkochov Vodňanská drůbež, který je součástí koncernu Agrofert. Potvrzen byl subtyp choroby H5N8. Zpráva z Novinek.cz je v plném znění zde: ...

Podmínky aplikací přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním

12.4.2021

Tisková zpráva (9.4.9 – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnosti aplikací přípravků na ochranu rostlin při řešení kalamitního výskytu hraboše polního v České republice. Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je na omezené období a ve výjimečných případech možná i povrchová aplikace. Ta je na jednotlivých pozemcích podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně. Podmínky aplikací ...

Tento týden bude v ČR znovu sněžit a mrznout. Do začátku května meteorologové čekají oteplení

12.4.2021

Tento týden  bude v ČR místy sněžit a v noci také mrznout. V dalších týdnech se  bude postupně oteplovat. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Další informace jsou zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pocasi-cesko-meteorologove-predpoved-snezeni-cesky-hydrometeorologicky-ustav_2104121919_gak ...

Nouzový stav skončil

12.4.2021

12. dubna - po půl roce začal den, kdy v ČR neplatí nouzový stav. Plošně také neplatí žádné omezení volného pohybu včetně nočního zákazu vycházení. Otevřou se některé obchody a opravny. Stále zůstává omezená např. výuka ve školách, do škol se vrací část dětí. Zprávy z internetového zpravodajství ČT24 jsou v plném znění zde: ...

Venku i vevnitř se mohou sejít jen dva lidé, sportovci musí držet odstup, potvrdila vláda

12.4.2021

Kabinet premiéra Andreje Babiše dnes potvrdil opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazuje setkávání více než dvou lidí, a to venku i uvnitř. Mírně rozvolnil pravidla pro sport, venku může být až šest dvoučlenných skupin. Nově se pohřbů a svateb může účastnit až 15 lidí. Zpráva z Novinek.cz je v plném znění zde: ...

Guvernér ČNB: Na naše výdaje naše příjmy dlouhodobě nestačí

12.4.2021

Musíme si přiznat, že na naše výdaje naše příjmy dlouhodobě nestačí. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Změny podle něj budou zřejmě nutné například ve valorizování klíčových položek sociálních transferů včetně důchodů. Další informace jsou zde: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/rusnok-vydaje-prijmy-deficit-dluh-cnb_2104111544_cen ...

V Beskydech napadne 13.4. až čtvrt metru sněhu

12.4.2021

ČR čeká další záchvěv zimy. V pondělí 12.4. má hlavně v Čechách v polohách nad 500 metrů sněžit. V úterý 13.4. má sněžit především na horách na Moravě a ve Slezsku. Český hydrometerologický ústav vydal výstrahu na nový sníh – napadne až 15 centimetrů, v Beskydech může přibýt až čtvrt metru. Sněžit bude zejména v Jeseníkách a Beskydech i v dalších dnech až do pátku. Více informací je zde: ...

Valné hromady od 12. dubna 2021

9.4.2021

V neděli 11. dubna končí nouzový stav, na který byla navázána některá opatření. Od 12. dubna 2021 vstupují v účinnost nová opatření. Končí omezení volného pohybu a zákaz nočního vycházení. Přibylo několik výjimek z omezení maloobchodu, například na papírenské a dětské zboží. (Pravidla se mohou lišit ve Zlínském kraji. Tam by mohly zůstat některé obchody a školy ještě zavřené.)   Na úvod se zmíním o tom pro mnohé nejdůležitějším. ...

Omezení podpor poškodí statisíce vlastníků

9.4.2021

Případné zastropování přímých plateb by v České republice poškodilo více než 250 tisíc majitelů podílů právnických osob v zemědělství. Vyplývá to z průzkumu struktury vlastnictví zemědělských podniků, které v polovině března realizoval Zemědělský svaz ČR. Podle tohoto průzkumu jsou vlastníky právnických osob průměrně 172 osoby při průměrné velikosti 1666 hektarů. Na jednoho vlastníka tak připadá necelých deset hektarů zemědělské půdy. ...

ČSÚ: Sčítání 2021 je velký test připravenosti ČR na digitalizaci

9.4.2021

Sčítání 2021 je jedinečný projekt eGovernmentu, který stojí na propojení údajů celkem devíti rozsáhlých registrů státní správy a údajů z informačních systémů samotného sčítání. Na přípravě tohoto největšího statistického projektu desetiletí se kromě Českého statistického úřadu podílí zejména Česká pošta, zapojena byla i Státní pokladna Centrum sdílených služeb, řada ministerstev a obcí. „Sčítání je jedním z největších tuzemských ...

Jak to bude se shromažďováním: Na poutě ano, na kroužky stále ne

8.4.2021

Novinky.cz uvedly, že od příštího týdne se uvolní pravidla pro shromažďování osob. Venku se bude moci scházet až dvacet osob, ve vnitřních prostorách maximálně deset. Neznamená to však, že by se mohly pořádat zájmové aktivity. Povoleny jsou jen menší oslavy, přehlídky a poutě. Zpráva pokračuje zde: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/jak-to-bude-se-shromazdovanim-na-poute-ano-na-krouzky-stale-ne-40356344  

Konec nouzového stavu - konec zjednodušené změny zaměstnání cizinců

8.4.2021

V souvislosti s blížícím se koncem nouzového stavu si Vás dovolujeme upozornit, že  k 11. dubnu 2021 skončí i dočasná možnost zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých a modrých karet podle krizového opatření vlády . Od 12. dubna 2021 tak bude možno měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců: držitel zaměstnanecké karty: oznámení změny ...

Počasí komplikuje dopravu. Dle ČHMÚ v dubnu mají být teploty podrůměrné

8.4.2021

V noci na některých místech na Moravě sněžilo. Havárie ve čtvrtek ráno omezily provoz na řadě silnic na Moravě i v Čechách. Komplikace v dopravě byly také na Zlínsku, v Pardubickém kraji a na Vysočině. Nehoda čtyř vozidel ve čtvrtek ráno zkomplikovala provoz na dálnici D35 od Loštic ve směru na Mohelnici. Kvůli nehodě byla dálnice uzavřena, od dopoledne je s opatrností průjezdná jedním pruhem. Zpráva z ČT24 pokračuje zde: ...

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v březnu 2021

7.4.2021

Z důvodu snížení prahu škodlivosti od 1. března dosáhly hodnoty populací hraboše v březnu v průměru 8,3násobku prahu škodlivosti na celou ČR, což odpovídá počtu 422 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha). V trvalých kulturách se hodnoty pohybovaly na 13,6násobku prahu škodlivosti a v ozimech na 4,6násobku prahu škodlivosti. Extrémním výskytem hraboše jsou stále silně ohroženy kraje Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký. ...

Veterináři potvrdili ptačí chřipku v desátém chovu firmy Perena

7.4.2021

Veterináři potvrdili další tři ohniska ptačí chřipky. V Královéhradeckém kraji ve Starém Bydžově jde o chov firmy Perena - je to již desátý pozitivně testovaný chov této společnosti. Další ohniska jsou v malochovech v obci Třebotov v Praze - západ a v obci Vysočany na Tachovsku. Zpráva je v plném znění zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ptaci-chripka-ohniska-veterinari-chov-kachny-perena_2104071304_tzr  

Změny v opatřeních od 12.4. Otevřou se mj. farmářské trhy

6.4.2021

Od 12. dubna 2021 se otevřou obchody s dětským oblečením a obuví, dále papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví a farmářské trhy. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu  Karel Havlíček s tím, že to v úterý dne 6. dubna schválila vláda. Další informace z Českého rozhlasu a z ČT24 k tomu jsou zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-rozvolneni-detska-obuv-papirnictvi-zoo_2104061519_kro ...

SZIF začíná vyplácet dotace na welfare

6.4.2021

Ve své tiskové zprávě ze dne 31.3. SZIF oznámil, že začal vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat, na které půjde 755mil. Kč. Zpráva fondu je v plném znění zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1617175317511.pdf