Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

MZe zveřejnilo I. část hodnocení nových finančních nástrojů v SZP EU

15.1.2020

V rámci příprav Strategického plánu SZP EU na léta 2021-2027 MZe zveřejnilo první část hodnocení zavedení finančních nástrojů jakožto nové formy podpory. Zároveň s tím zveřejnilo informační materiál, který blíže vysvětluje, co jsou tyto finanční nástroje a jaké je jejich potenciální využití. Tyto informace jsou zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/prvni-cast-hodnoceni-zavedeni-financnich.html    


K nákazové situaci v ptačí chřipce v Evropě

15.1.2020

Od konce r. 2019 se nákaza potvrdila ve 3 sousedních zemích (nejvíce ohnisek je v Polsku, 1 ohnisko je v Maďarsku a 1 je na Slovensku). Další informace SVS jsou zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/  


Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu věcného záměru zákona o účetnictví

14.1.2020

včetně Závěrečné zprávy zhodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) a Zprávy zhodnocení korupčních rizik (CIA) 1)  Vazba na zákon o dani z příjmu str. 46, bodu I.1.viii. – Použití mezinárodních účetních standardů Navrhujeme navázat daňový základ (dan z příjmu) na výsledek hospodaření podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění schváleném pro Evropskou unii (dále jen IFRS-EU) . Podporujeme tedy ...


Další článek k přemnoženým divočákům

13.1.2020

V Boršově nad Vltavou u Českých Budějovic se podařilo dostat přemnožené divočáky z obce. Předtím běhali přímo mezi rodinnými domy. Odradila je až uměle vyrobená tygří moč, kterou radnice nastříkala na ploty. Zpráva z ČT24 je v plném znění zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3027191-tygri-moc-proti-divocakum-na-jihu-cech-zabira-muzou-si-na-ni-ale-zvyknout  


V platnost vstupuje novela veterinárního zákona

13.1.2020

Ve středu 15. 1. 2020 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Změny se dotknou například chovatelů psů, provozovatelů potravinářských podniků i provozovatelů jatek. Následující text SVS shrnuje zásadní změny novely, jejíž finální znění výrazně ovlivnily poslanecké návrhy a v plném znění je zde: https://www.svscr.cz/jake-hlavni-zmeny-prinasi-novela-veterinarniho-zakona/  


Tisková zpráva k výskytu ptačí chřipky na Slovensku

13.1.2020

Slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova potvrdilo výskyt ptačí chřipky v malém chovu drůbeže v okrese Nitra. Další informace jsou zde: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=14984 Další informace k tomuto tématu jsou zde: https://www.rno.sk/vyberova-chronologia-vyskytu-vtacej-chripky-na-slovensku/  


Stanovisko Zemědělského svazu ČR k protierozní vyhlášce

10.1.2020

V rámci mezirezortního připomínkového řízení jsme obdrželi uvedený návrh. K němu uplatňujeme následující zásadní připomínky :   k materiálu jako celku:   Odůvodnění bagatelizuje dopady návrhu na podnikatelskou sféru a RIA je v tomto směru naprosto nedostatečně zpracovaná. Se schválením/zúčiněním takto zásadního právního předpisu nelze souhlasit, dokud státní správa nezpracuje skutečně rigorózní cost-benefit analýzu, ...


Další článek k problematice hrabošů

10.1.2020

Hraboši působí problémy na polích i v zimě. Ministerstvo zemědělství odhaduje škody na dvě miliardy korun. S ministerstvem životního prostředí se ale stále nemůže dohodnout na způsobu likvidace škůdce. Zpráva z ČT24 je v plném znění zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3025580-ani-zima-nezastavila-premnozene-hrabose-skody-zemedelcum-narustaji  


Zemědělský svaz ČR vyhlásil soutěž Stříbrná medaile 2020

9.1.2020

Zemědělský svaz ČR spolu s Českou technologickou platformou pro zemědělství vyhlašují tradiční soutěž Stříbrná medaile 2020. Soutěž je určena pro technická řešení jednotlivých funkcí exponátů, které budou v tomto roce představeny na veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2020. Hodnotitelská komise složená ze zástupců zemědělské praxe a výzkumné sféry bude na základě podkladů přihlašovatelů hodnotit novost a originalitu řešení příslušného ...


Uzavřena kolektivní smlouva vyššího stupně

9.1.2020

Zemědělské zaměstnavatelské svazy (ZS ČR a ČMSZP) uzavřely s odboráři kolektivní smlouvu na rok 2020, minimální mzdové tarify tak vzrostou zpětně od začátku roku v průměru o šest procent. Po žádosti o rozšíření platnosti smlouvy na celé odvětví, by se měly její podmínky vztahovat na všechny zaměstnavatele v zemědělství, lesním a vodním hospodářství.  Zvýšení tarifů je ovlivněno hlavně zvýšením minimální mzdy, nejnižší tarifní stupně ...


Stránka 3 z 101
CZ EN