Úvodní stránka

AGRIHUB CZ&SK

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ PODPORUJE PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU SMARTAGRIHUBS HORIZON 2020

Název projektu:     Agrihub made in Czechoslovakia (AgriHub CZ&SK)
Termín realizace:   1.8.2021 – 31.7.2022

 Zemědělství se v celém světě prudce rozvíjí a již dlouho neobnáší pouze tradiční namáhavé práce. Zemědělství se čím dál více stává moderním znalostním oborem založeným na inovativních technologiích. V některých oblastech jako je např. autonomní řízení již dokonce předběhlo automobilový průmysl. To si klade vysoké nároky na zavádění dalších inovací do praxe a co nejefektivnější spolupraci vědy a výzkumu s vývojem a praxí. Jedině pokud se nám podaří tohoto docílit, můžeme dostat naše zemědělství do světové špičky.  Potřeba zavádění inovací a efektivních znalostních metod navíc vystupuje do popředí s ohledem na plánovanou reformu evropské zemědělské politiky (CAP) a implementací Zeleného údělu (Green Deal) v zemědělství. Bez nových znalostních metod a inovací nebude možné nadále splnit kladené požadavky na zemědělce a zároveň udržet naše zemědělství konkurenceschopné.

Vzhledem k tomu, že situace v ČR a SR je velice podobná - obě země mají společné problémy i společné výhody a vzhledem k blízkosti našich jazyků - se jako přirozené jeví spojit výzkumné i praktické kapacity v Čechách a na Slovensku.  Z tohoto důvodu se Zemědělský svaz podílel na iniciaci Česko-Slovenského projektu AgriHub CZ&SK, který má spojit praxi a výzkum v obou zemích a urychlit tak inovace v zemědělství v obouch zemích.

Projekt AgriHub CZ&SK, centra digitálních inovací pro Českou republiku a Slovensko, je financovaný z projektu SmartAgriHubs Horizon 2020. Podporuje digitální inovace v agropotravinářském sektoru a usnadní zřízení a realizaci inovačních experimentů v ČR a SR. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je integrace aktivit stávajících inovačních center v České republice a na Slovensku, podpora spolupráce všech stran v zemědělské výrobě (zemědělců, poradců, dodavatelů technologií, výzkumných pracovníků, vývojářů atd.) a přechod českého a slovenského zemědělství směrem k SmartFarming 4.0.

Hlavním posláním projektu je tedy podpořit digitální inovace v zemědělství v oblasti,  která je dosud v obou zemích chápána části veřejnosti jako ne příliš moderní obor.  Cílem bude nejen provádět osvětu o nových technologiích směrem k agropotravinářském sektoru, ale také provádět osvětu směrem k široké veřejnosti..

AgriHub CZ&SK představuje platformu, která umožní realizovat školení, podporovat začínající podniky a farmy, zemědělské poradenství a služby na podporu zavádění SmartFarming 4.0. Tato platforma si klade za cíl vybudovat prostředí, které podpoří vytváření komunikačních a participačních příležitostí organizací a jednotlivců, mobilizaci talentů v agropotravinářském řetězci a usnadní spolupráci s cílem vybudovat nové inteligentní, environmentálně, sociálně a ekonomicky udržitelné zemědělství.

--

Cílem tohoto projektu je vyvinout inovační ekosystém pro tvorbu nových datových služeb pro SmartFarming 4.0 prostřednictvím následujících nástrojů:

Technologické

Organizační

Vzdělávání a osvěta

Pro dosažení těchto cílů jsme založili konsorcium spojující výzkum z praxí, ale i organizace, které mají za cíl zavádění inovací a inkubaci nových myšlenek. Členy řešitelského týmu jsou ČR - Plan4all z.s., České centrum pro vědu a společnost, Zemědělský svaz České republiky, CzechInno; SR - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košicích, ADDSEN, s.r.o.. Do týmu jsme pozvali také jednoho z největších světových výrobců zemědělské techniky - AGCO, které nám umožní sledovat a podporovat nejnovější pokrok v oblasti zemědělské techniky.

 

Záznam zahajovacího webináře Agrihub INSPIRE Hackathon 2021 Kick-Off Webinar dne 11.11.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=LTVNh6co29E&ab_channel=Plan4all

Připravte se na 8 výzev:

  1. Detekce plodin
  2. Monitorování stavu plodin
  3. Agroenvironmentální služby
  4. Řízení závlah
  5. Extrémní počasí
  6. Využití dronů pro ochranu plodin
  7. Monitoring strojů
  8. Obchodní případy pro WhiteBoard

REGISTRACE NA HACKATHON JE OTEVŘENA

PŘIDEJTE SE K NÁM V AGRIHUB INSPIRE HACKATHONU 2021

Více o Hackathonu se dozvíte zde:

https://www.plan4all.eu/

https://youtu.be/q1p-xwbYUvs

Registrace pro tento Hackathon zde: https://www.plan4all.eu/updates/agrihub-inspire-hackathon-challenges/

 

Pojďme udělat české zemědělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné! Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

CZ EN