Úvodní stránka > Aktuality

Poradenská činnost při tvorbě Žádostí o dotaci v rámci operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

4.1.2018

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. (IVZ) zajišťuje zemědělským podnikům spolupráci s příslušnou výzkumnou institucí, podílí se na sepsání projektu, a pomáhá jim tak dotace získat.

Textové části projektu jsou stěžejní pro bodové hodnocení Hodnotící komisí. Správně formulovat tyto pasáže není jednoduché, a proto je lepší, když se na jejich tvorbě podílí pracovník z výzkumné instituce.

 

Hlavními důvody nízkého bodového hodnocení Hodnotící komise, případně úplné vyřazení, jsou špatně popsané následující kapitoly:

 • popis projektu
 • popis současného stavu a zdůvodnění projektu
 • výsledky projektu
 • popis podstaty spolupráce
 • popis, v čem spočívá podstata inovativnosti projektu
 • podrobný popis finálního výstupu projektu
 • využití inovace v zemědělském podniku
 • aplikovatelnost výsledků v praxi
 • ekonomická návratnost projektu 

V rámci 2. kola příjmu Žádostí o dotaci do Zemědělských inovací spolupracoval Institut se 6 zemědělskými podniky a všech 6 projektů se umístilo do 15 místa z celkového počtu 40 podaných žádostí o dotaci.

Chcete-li i Vy žádat o dotace, ušetřit čas a energii a přitom zvýšit své šance na schválení, nebo máte jakékoli dotazy o možné spolupráci a jejím průběhu, neváhejte nás kontaktovat!

 

Výhody spolupráce s IVZ:

 • přijedeme až k vám do podniku  s výzkumným pracovníkem a posoudíme vše na místě
 • výzkumný pracovník je specialista na Vaši problematiku
 • pomůžeme Vám sepsat projekt – víme, jak na to
 • pokud Váš projekt nebude schválen, neplatíte žádné náklady

V rámci 4. kola příjmu Žádostí o dotaci do Zemědělských inovací spolupracoval Institut se 2 zemědělskými podniky a oba podniky získaly dotaci, přestože v tomto kole bylo finanční alokace pouze 80 mil Kč oproti předešlému kolu, kdy bylo 240 mil. Kč.

 

Kontakt:

Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.   
Ředitelka          
Tel.:    226 211 042       
Mob.:     602 790 274     
hlavackova@zscr.cz

Ing. Lenka Rychlá
Projektová manažerka
Tel.:      226 211 007
Mob.:    606 681 089
rychla@zscr.cz

Přílohy
reklama-inovace-2.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN