Úvodní stránka

Zemědělský svaz ČR pod vedením ing. Martina Pýchy začíná z nevládních organizací zcela dominovat zemědělskému sektoru ČR a správně poukazuje a informuje o problémech a aktuálním dění v zemědělství obecně.

Dne 31.3.2016 jsem měl možnost zúčastnit se konference pořádané Zemědělským svazem ČR na téma generační obměna v zemědělství, resp. akci zaměřené na zemědělské školství a jeho význam ve vztahu k aktuálním potřebám zemědělského sektoru. Konference se konala ve velmi reprezentativních prostorách Valdštejnské jízdárny - Senátu ČR.

Zemědělský svaz přistoupil k této akci velmi zodpovědně a vyzval odborníky na diskutované téma napříč celým zemědělským spektrem. Akce byla moderovaná a řízená předsedou ZSČR ing. Martinem Pýchou. Jeho předsednictví a řízení bylo velmi profesionální a přispělo velkou měrou k úrovni celé akce. Do Senátu dorazili pozvaní hosté z celé ČR, zastoupení měly i vzdálené regiony. Bohužel, ne všichni pravděpodobně odjížděli z Prahy s uspokojivým pocitem. Úroveň vystupujících hostů byla bohužel velmi rozdílná. Potěšujícím faktem byla jistě přítomnost ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky, i když díky svému náročnému programu nepobyl na konferenci po celou dobu jejího konání.

Je smutné, že tuto velmi důležitou akci zcela podcenilo MŠMT, jejich přístup k problematice je možno označit za zcela laxní a tristní. Jen díky zástupcům přímo dotčených organizací - pedagogům univerzit a středních škol byla akce na úrovni a byly zmíněné velmi palčivé konkrétní problémy současného zemědělského školství. Velké poděkování patří předsedajícímu ing. Pýchovi, který dokázal profesionálně řídit celou konferenci a díky své odbornosti vždy včas zasáhl a otočil pomyslné kormidlo diskuze správným směrem v případech, kdy se ten který přednášející od tématu vzdaloval.

Celkově je možno konstatovat že Zemědělský svaz ČR pod vedením ing. Martina Pýchy začíná z nevládních organizací zcela dominovat zemědělskému sektoru ČR a správně poukazuje a informuje o problémech a aktuálním dění v zemědělství obecně. Děkuji, že jsem se mohl uvedené akce zúčastnit.Ing. Jan Kocmánek, ředitel
Školní statek Středočeského kraje

CZ EN