Úvodní stránka

V následující letech došlo ke snížení ceny, v roce 2016 o 20,5% a v roce 2017 to ve skutečnosti bylo 29,7%. Celková finanční úspora vyjádřená oproti roku 2015 představovala v roce 2017 cca 736 tisíc Kč.

Ke společnému nákupu energií na burze jsme se poprvé přihlásili v roce 2015. A to v tak zvaném velkoodběru na třech odběrných místech s rozdílnými diagramy odběru energie. Družstvo hospodaří na cca 3500 ha zemědělské půdy a provozuje společnou rostlinnou a živočišnou výrobu. Celková spotřeba ve třech sledovaných odběrných místech meziročně činí 1 150 až 1 292 MWh ročně. Cena MWh před vstupem na burzu činila v 2890,605 Kč/MWh .

„V následující letech došlo ke snížení ceny, v roce 2016 o 20,5% a v roce 2017 to ve skutečnosti bylo 29,7%. Celková finanční úspora vyjádřená oproti roku 2015 představovala v roce 2017 cca 736 tisíc Kč. Celkovou finanční úsporu za oba roky lze hodnotit kladně a dosáhla hodnoty více než 1,2 milionu Kč.

Věříme, že i nadále ZS ČR bude pokračovat ve společných nákupech energií a v budoucnu i pohonných hmot.

 

Ing. Ladislav Štěpánek, předseda představenstva Agrodružstva Klas.

CZ EN