Úvodní stránka

Chci touto cestou poděkovat za velmi úspěšnou a pro žáky i vyučující velmi přínosnou besedu. Děti měly možnost vidět a osahat si u nás pěstované zemědělské plodiny i méně známé. Vypracovaly si přehledně a vhodně sestavený pracovní list.

Dobrý den,

dne 27. dubna 2016 měla v naší škole besedu se žáky 4. třídy základní školy na téma zemědělství v naší republice paní Ing. Soňa Jelínková. 

Chci jí touto cestou poděkovat za velmi úspěšnou a pro žáky i vyučující velmi přínosnou besedu. Děti měly možnost vidět a osahat si u nás pěstované zemědělské plodiny i méně známé. Vypracovaly si přehledně a vhodně sestavený pracovní list. Metody a formy práce, které paní Ing.

Jelínková použila, byly přiměřené a srozumitelné věku žáků. Beseda nám velmi pěkně doplnila učivo probírané v přírodovědě - ekosystém pole. Na první pohled je vidět, že paní Ing. Jelínková je nadšená pro práci s dětmi a umí jim vhodně předat informace, které se v běžných hodinách nedoví.

Děkujeme.

 

Vyučující přírodovědy 4. třídy ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 8, Praha 2
Mgr. Marie Macháčová, Mgr. Pavla Šrámková

CZ EN