Úvodní stránka

Pravidelné informace a téměř okamžitá pomoc ve všem, co potřebujeme.

... Týdenní zpravodaj ZS ČR je pro mě jediným informačním zdrojem, který mi umožňuje základní orientaci ve spletitostech zemědělské legislativy a nezapomínat na termíny podání dotačních žádostí. Z jiných zdrojů bychom to velmi těžce zjišťovali.

... Týdenní pošta, měsíčník, informace na sociálních sítích. Velká podpora v zastupování zemědělců na úřadech, u politiků atd.

(Z anonymního průzkumu spokojenosti s prací ZS ČR na otázku, co členům svazu poskytuje svazová kancelář)

CZ EN