Úvodní stránka

Zemědělský svaz využívá všech dostupných cest k obhajobě zájmů, dobře a srozumitelně argumentuje.

Pokud Vám někdo chce naslouchat a nechat si věci vysvětlit, na základě argumentace ZS ČR dokážete takového člověka o své věci přesvědčit.

... Svaz je mediálně vidět stále víc a víc. Navíc je hodně vidět i na sociálních sítích a v diskusích pod články.

... Svaz bojuje na poli sociálních sítí proti „balkonovým“ agronomům. Obecně je ZS ČR vidět i slyšet v TV, rádiu a občané jsou díky tomu informování o problémech zemědělců. Děkuji za odvahu vystupovat v TV pořadech (u paní Jílkové apod.), určitě to není jednoduché. Vnímám to jako posilování pozice ZS ČR v rámci ostatních zemědělských nevládních organizacích.

(Z anonymního průzkumu spokojenosti s prací ZS ČR na otázku, jak plní ZS ČR své poslání)

CZ EN