Úvodní stránka

Právní služby ZS jsou velmi významnou výhodou, kterou jsme vždy od ZS čerpali

Právní služby ZS jsou velmi významnou výhodou, kterou jsme vždy od ZS čerpali. Jednak proto, že byly vždy rychle dosažitelné - právníci jsou většinou na telefonu a jsou schopni okamžitě reagovat a poradit nám s našimi problémy, část problémů je tak možno vyřešit okamžitě po telefonu. Naše záležitosti jsou velmi rychle vyřízené a mohli jsme se podle rad právníků rychle zařídit. Významná je i úspora prostředků proti tomu, pokud bychom čerpali právní služby od komerčních právníků.

„Za nejpodstatnější ale považuji kvalitu právních služeb ZS, protože je zpracovávali vždy skuteční odborníci, kteří znali historii zemědělství i příslušné právní normy od kolektivizace přes transformaci až po současnost.“

Odborníci, kteří se i účastnili při vývoji příslušných zákonů a norem, měli vždy i bohaté zkušenosti s řešením případů u soudů všech stupňů, znali i zemědělskou praxi a provoz i její problémy. Mám na mysli jak JUDr. Korbeláře, tak JUDr. Marchala, který bohužel náhle a nečekaně odešel a jehož místo bude, jak doufám, kvalitně obsazeno. Právní služby považuji vedle obhajování našich zájmů za jednu z nejpodstatnějších služeb ZS pro své členy i proto, že spolu tyto činnosti velmi úzce souvisejí.

 

Ing. Zdeněk Duffek - předseda představenstva
Agropodnik Košetice, a. s., okr. Pelhřimov

CZ EN