Úvodní stránka > Aktuality > Covid – 19

Covid – 19

Podmínky pro využití dobrovolníků z řad studentů mladších 18 let

18.3.2020

Vzhledem k řadě aktuálních dotazů členů svazu ve věci možnosti využití dobrovolníků z řad studentů mladších 18 let sdělujeme: Tyto dotazy se prakticky ve všech případech týkají otázky, zda vůbec event. v jaké míře lze využít nabídek studentů na pracovní výpomoc v zemědělských podnicích. Téměř vždy se jedná o pracovní aktivity v živočišné výrobě, nejčastěji v pozici ošetřovatele skotu. V současně době platná právní úprava takovouto ...


Dnešní videokonference RHSD týkající se ošetřovného

18.3.2020

V rámci jednání Tripartity byly projednány tyto body, které půjdou do vlády :   Bod B) Ošetřovné pro zaměstnance na 9 / 16 dní zůstává na 60% a pro děti do 10 let (může změnit pouze Parlament), ale doba čerpání bude  prodloužena  na dobu trvání nouzového stavu nebo uzavření škol (co přijde dříve). Odbory požadují zvýšení na 80%   Bod C) Překážka v práci na straně zaměstnavatele, zaměstnanec obdrží 100%, vláda ...


Zemědělci potřebují jednotný postup pro případ karantény

18.3.2020

Dnešního dne předseda ZS ČR dopisem vyzval hlavní hygieničku a ministra zemědělství, aby se zasadili o vytvoření zásad nebo koordinaci postupu, jakým způsobem předejít uzavření provozu /zejména v živočišné výrobě, ale i v ostatních zemědělských provozech/, pokud by byl některý zaměstnanec povinně zařazený do karantény tak, aby karanténa neohrozila zásadní fungování celého provozu. Takový centrálně uznaný postup neexistuje a jde o to, aby ...


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření

18.3.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ...


COVID-19 nemůže být přenášen hospodářskými ani domácími zvířaty

17.3.2020

SVS uvedla, že v souvislosti s aktuální pandemií onemocnění novým koronavirem (COVID-19) se objevují dotazy na možné šíření viru zvířaty či prostřednictvím potravin. Dle oficiálního vyjádření Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) neexistuje žádný důkaz o tom, že by se zájmová či hospodářská zvířata uplatňovala v šíření viru. V současné době se dle všech známých informací virus šíří pouze z člověka na člověka. Další informace SVS jsou ...


Aktuální informace k programům ekonomické migrace při nouzovém stavu: Kvalifikovaný zaměstnanec, Mimořádné pracovní vízum Ukrajina a Schengenská víza

17.3.2020

Vážení členové, z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR a s tím spojeného pozastavení přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR si Vás dovolujeme informovat o  okamžitém pozastavení příjmu žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace . Nelze až do odvolání zasílat nové žádosti o zařazení do programů. U již zařazených žádostí do programů se  ruší všechny termíny  k podání žádostí na zastupitelských ...


Stránka 44 z 44
CZ EN