Úvodní stránka > Aktuality

Doporučený prozatímní hygienický postup na pracovišti

18.3.2020

Doporučujeme, dokud nebude obdobný návod vypracován ze strany Hlavní hygieničky či MZe, použít /upravte podle svýcg podmínek/ níže uvedený vzor :

Příkaz předsedy k zamezení možného šíření nákazy COVID – 19
Příkaz je okamžitě platný pro společnosti:
K zamezení možnosti šíření nákazy COVID-19 a současně zajištění provozu jednotlivých úseků nařizuji následující:
Zákaz vstupu do čerpací stanice pro více osob současně, vstup je možný pouze pro jednotlivce při prodeji, ve vnitřních prostorách čerpací stanice zakazují sdružování osob (např. Konzumace zakoupených nápojů, spotřeba potravin, kávy), udržovat rozestup mezi osobami min. 2 m. Při manipulaci s penězi nařizuji používání jednorázových rukavic.
Zákaz vstupu do kuchyně všem osobám, vstup je možný pouze pro zaměstnance kuchyně a vedoucí kuchyně na dobu nezbytně nutnou, uzavřít na klíč zadní dveře od kuchyně, výdej obědu prostřednictvím výdejního okýnka pouze pro zaměstnance. Výdej obědů do nosičů je do odvolání pozastaven.
Ve frontě na výdej stravy udržujte rozestup min. 2 metry.
U jídelních stolů mohou sedět pouze 2 osoby v dostatečné vzdálenosti (2 metry) a pokud možno se posadit po celém prostoru jídelny, v jídelně se zdržovat pouze nezbytnou dobu potřebnou na konzumaci jídla
Ve všech společnostech/pracovištích okamžitě zakazuji až do odvolání návštěvu/vstup cizích osob (z cizích společností, popř. Fyzických osob). V případě nutnosti (např. opravy, veterinář, naskladnění chemie, osiv, atd.) před realizací nahlásit návštěvu na sekretariát družstva na tel. čísle: …….., popř. MT: ……….. (mimo pracovní dobu).
Ve všech společnostech/středicích budou trvale uzamčeny všechny vstupní dveře, vstupní brány.
Zákaz sdružování zaměstnanců na všech pracovištích, v případě nutnosti s dostatečným odstupem min. 2 metry (v případě nutnosti preferovat setkání ve volných prostorách, v uzavřených prostorách po malých skupinkách s rozestupy min.2 m)
Zákaz setkávání zaměstnanců z opačných směn.
Pravidelně provádět dezinfekci pracoviště (kliky, toalety, zábradlí, židle, stoly, výdejny potravin, atd). Po každé směně vydezinfikujte své pracoviště.
Pravidelně otírat dezinfekčními ubrousky vlastní předměty, kterých se dotýkáte – mobilní telefon, notebook, klávesnici aj.
Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.
Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do ruky.
Často a důkladně si myjte ruce mýdlem po dobu 40–60 vteřin dle postupu (po použití toalety; po kašlání nebo smrkání; před, během a po přípravě jídla; před jídlem; při kontaktu se zvířaty nebo živočišným odpadem - tzn. několikrát denně).
Informovat předsedu a příslušného vedoucího zaměstnance, pokud zaznamenáte mírný kašel nebo zvýšeno teplotu (37,3 °C nebo více) a zůstat doma.
Seznámit prokazatelně zaměstnance (podepsáním formuláře uvedeného v příloze) s Příkazem předsedy, pravidly na mytí rukou a pokyny kolem COVID-19 – materiály jsou přílohou tohoto příkazu, současně zajistit jejich vyvěšení ve střediscích na viditelných místech. Podepsané formuláře odevzdat na personální oddělení.
Dodržovat obecná pravidla vlády ČR a ostatních orgánů státu ve vztahu k COVID-19 (ideálně včetně rodinných příslušníků)
Zemědělské družstvo jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu zajišťuje platební služby v plném rozsahu. Služby budou poskytovány v kanceláři v přízemí s vchodem ze silnice (bude označeno vývěsní cedulí). Při manipulaci s penězi nařizuji používání jednorázových rukavic.
Porušování Příkazu předsedy bude považováno za porušení pracovní kázně.
Plnění příkazu (termín: IHNED) zajistí:
- jednotliví vedoucí dle společností:
- koordinátoři:
…………………………………………………..
předseda družstva

 

Zdroj : Ing. V. Šimon


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN