Exkurze v podniku Rostěnice a návštěva Farmy Horák Čejč

Setkání Sdružení mladých manažerů, které proběhlo ve dnech 12. – 13. 11. 2015.

CZ EN