Zájezd Klubu seniorů Zemědělského svazu ČR, 11. - 12.10.2016

Ve dnech 11. a 12.10.2016 se konal zájezd Klubu seniorů Zemědělského svazu ČR do Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici. Účastníky akce dne 11.10.2016 přivítal Ing. Jaroslav Vaňous, předseda představenstva, který přítomné podrobně seznámil s podnikem, jeho historií, výhledem do budoucna a v bohaté diskuzi zodpověděl všechny dotazy, týkající se provozu podniku.

CZ EN