Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Jihomoravský kraj

Proběhlé události:

16

listopad

Seminář SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ ANTIMIKROBIK V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT S CÍLEM OMEZENÍ TVORBY ANTIMIKROBNÍ REZISTENCE, 16.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha, Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na seminář SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ ANTIMIKROBIK V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT S CÍLEM OMEZENÍ TVORBY ANTIMIKROBNÍ REZISTENCE. Akce se uskuteční 16. 11. 2021, od 10.00 – ...


9

listopad

Seminář Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců, kteří zahajují nebo rozvíjejí zemědělskou činnost, 9. 11. 2021, Říčany - Brno

Cílem semináře je zvýšit konkurenceschopnost a životaschopnost nových a rozvíjených zemědělských podniků formou informační podpory vstupu do zemědělství zakládáním nových podniků a rozvojem podniků převzatých. Účastníci na semináři získají informace o základním legislativním rámci pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, základní informace o možnostech čerpání národních a ...


20

říjen

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 20. 10. 2021, Říčany

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


18

červen

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ POOSLAVÍ Nová Ves, 18.6.2021

Zemědělské družstvo POOSLAVÍ Nová Ves vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v pátek 18.6.2021 od 8:00 do 14:30 v areálu družstva.


17

červen

On-line konference TECHNOLOGIE pro 3P (Technologie pro přirozený potenciál půd), 17.6.2021

Řešitelský tým (operační skupina) projektu „Technologie pro 3P“ si Vás dovoluje pozvat na závěrečnou on-line konferenci, kde budou přehledně shrnuty aktivity a dosažené výsledky projektu. Konference se uskuteční dne 17.6. v 10:00 hod Hlavním cílem řešeného projektu bylo navrhnout a vyzkoušet metody, které povedou následně ke zlepšení systému nakládání se zemědělskou půdou a to jak v rovině agrotechnické, tak v rovině datové a ...


16

březen

Webinář Národní a evropské podpory a evidenční pravidla

    Zemědělský svaz Blansko pořádá v rámci dotačního projektu Regionální přenos informací odborný webinář Národní a evropské podpory a evidenční pravidla který se koná v úterý 16. března 2021 v 9.00 hodin prostřednictvím aplikace TEAMS Lektor: Ing. Lubomír Smrček, akreditovaný poradce v zemědělství   Přihlášku na webinář pošlete do kanceláře ZS Blansko (stačí e-mail) do 10.3.2021 ve struktuře: ...24

červen

Seminář s ukázkami na téma Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5, 24.6.2020, POOSLAVÍ Nová Ves 251

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo vás zve na semináře s ukázkami na téma Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5. Začátek: 9.00, předpokládaný konec: 12.00 hod. Sraz účastníků je 8.45 – 9.00 v hlavní budově zemědělského družstva POOSLAVÍ Nová Ves. Registrace nutná na e-mailu: jurecka@pooslavi.cz   Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí v souladu s DZES 5 je aktivitou projektu ...9

březen

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 9. 3. 2020, Říčany u Brna

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou ...


Stránka 1 z 3
CZ EN