Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Jihomoravský kraj


24

červen

Seminář s ukázkami na téma Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5, 24.6.2020, POOSLAVÍ Nová Ves 251

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo vás zve na semináře s ukázkami na téma Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5. Začátek: 9.00, předpokládaný konec: 12.00 hod. Sraz účastníků je 8.45 – 9.00 v hlavní budově zemědělského družstva POOSLAVÍ Nová Ves. Registrace nutná na e-mailu: jurecka@pooslavi.cz   Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí v souladu s DZES 5 je aktivitou projektu ...19

březen

Seminář Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců, kteří zahajují nebo rozvíjejí zemědělskou činnost, 19. 3. 2020, Letovice

Cílem semináře je zvýšit konkurenceschopnost a životaschopnost nových a rozvíjených zemědělských podniků formou informační podpory vstupu do zemědělství zakládáním nových podniků a rozvojem podniků převzatých. Účastníci na semináři získají informace o základním legislativním rámci pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, základní informace o možnostech čerpání národních a ...


9

březen

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 9. 3. 2020, Říčany u Brna

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou ...


3

březen

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 3. 3. 2020, Letovice

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a ...


11

únor

Seminář Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+, 11. 2. 2020, Říčany u Brna

Cílem semináře je poskytnout celkový přehled o připravovaném rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň projednání/zpracování jak na EU úrovni, tak i na národní úrovni. Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí PRV a indikace změn kontrolních ...


30

leden

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 30. 1. 2020, Letovice

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a ...


22

leden

Seminář Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky, 22. 1. 2020, Říčany u Brna

Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin ...


4

prosinec

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 4. 12. 2019, Brno

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí ...


Stránka 1 z 2
CZ EN