Celá ČR:


25

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 25.5.2022, Kutná Hora

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


26

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 26.5.2022, Palačov

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


26

květen

Den českého zemědělství - Agro-společnost MORAVA s.r.o. v Kojetíně

seznámení se zemědělstvím formou her a soutěží přehlídka zemědělské techniky výstava hospodářských zvířat a výstava drobných chovatelů ochutnávka regionálních  potravin a výrobků OK Dopoledne pro zvané MŠ a ZŠ, od 13,00  do 18,00 h pro veřejnost - ulice Závodí (škvárové hřiště u stadiónu)  


26

květen

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace Pardubice

organizuje ÚO Ústí nad Orlicí PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu, jednacího a volebního řádu 2. Volba návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Zpráva o činnosti územní organizace Pardubice 4. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Pardubice za rok 2021,projednání – výsledku hospodaření 2021, návrhu rozpočtu na rok 2022, členských příspěvků na rok 2022 5. Projednání materiálů na celostátní konferenci ...


26

květen

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace Chrudim

organizuje ŹO Ústí nad Orlicí. PROGRAM : 1. Zahájení a schválení programu, jednacího a volebního řádu 2. Volba návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Zpráva o činnosti územní organizace Chrudim 4. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Chrudim za rok 2021, projednání – výsledku hospodaření 2021, návrhu rozpočtu na rok 2022, členských příspěvků na rok 2022  5. Projednání materiálů na celostátní konferenci ...


27

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 27.5.2022, Uherské Hradiště

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


1

červen

P O Z V Á N K A společné setkání zástupců zemědělců Plzeňského kraje s hejtmanem Plzeňského kraje

Program jednání: 1) Přivítání - hejtman Plzeňského kraje pan Rudolf Špoták 2) Prezentace zástupců Zemědělského svazu, Asociace soukromých zemědělců a Agrární komory 3) Diskuse o možnosti spolupráce, vize v Plzeňském kraj 4) Přijetí usnesení a závěr jednání


1

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR ÚO Kutná Hora

Hostitel: Zemědělské družstvo Vysočina.  


2

červen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 2.6.2022, Větrný Jeníkov

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


Stránka 1 z 137
CZ EN