Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Liberecký kraj

6

srpen

Demonstrační akce na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“, 6.8.2020

ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na třetí ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“. Třetí skupinová demonstrační akce se koná  6.8. 2020 v 9:00, v Ekocentru Brniště. Více informací podá Pavel Cihlář, 736 752 476, cihlar@zodbrniste.cz


4

červen

3. ročník série demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“, 4.6.2020

ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na třetí ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“. První skupinová demonstrační akce se koná 4.6. 2020 v 9:00, v Ekocentru Brniště. Více informací podá Pavel Cihlář, 736 752 476, cihlar@zodbrniste.cz . 


18

březen

Seminář Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců, kteří zahajují nebo rozvíjejí zemědělskou činnost, 18. 3. 2020, Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je zvýšit konkurenceschopnost a životaschopnost nových a rozvíjených zemědělských podniků formou informační podpory vstupu do zemědělství zakládáním nových podniků a rozvojem podniků převzatých. Účastníci na semináři získají informace o základním legislativním rámci pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, základní informace o možnostech čerpání národních a ...


26

únor

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 26. 2. 2020, Lomnice nad Popelkou

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a ...


5

únor

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 5. 2. 2020, Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí ...


16

leden

Seminář Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky, 16. 1. 2020, Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin ...


9

listopad

Svatomartinský jarmark a krůtí hody, více informací získáte na pozvánce.

Podzimní zábava na krůtích hodách s regionálním a řemeslným trhem i s mistrovstvím bourání krůty. Více v pozvánce.5

říjen

Demonstrační akce na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“, 5.10.2019

ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na Den otevřených dveří druhého ročníku demonstrační akce na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“ Den otevřených dveří se koná 5.10. 2019 v 9:00, v areálu rostlinné výroby v Brništi. Více informací podá Pavel Cihlář, 736 752 476, cihlar@zodbrniste.cz . ...


5

září

Demonstrační akce na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“, 5.9.2019

ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na druhý ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“. Poslední skupinová demonstrační akce se koná 5.9. 2019 v 9:00, v Ekocentru Brniště. Více informací podá Pavel Cihlář, 736 752 476, cihlar@zodbrniste.cz . Těšíme se na Vás.


Stránka 1 z 2
CZ EN