Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Moravskoslezský kraj

2

říjen

Den českého zemědělství HORAL MOŘKOV a.s., Životice u Nového Jičína, 2. 10. 2020

Zveme Vás na Den českého zemědělství na ekologickém hospodářství společnosti HORAL MOŘKOV a.s. v Životicích u Nového Jičína č. p. 103. Datum akce: 2. 10. 2020 od 13 - 18 hod.


30

září

Den otevřených dveří Agro Odersko, a.s., 30.9.2020

Agro Odersko, a.s. pořádá dne 30.9.2020 od 9 do 14 hodin Den otevřených dveří. Na středisku živočišné výroby Dobešov bude umožněna komentovaná prohlídka.


28

září

Zemědělství v Poodří, 28.9.2020

MAS Regionu Poodří, z. s. a obec Bartošovice pořádají 28.9.2020 od 9:00 do 16:00 hodin v areálu "Na Stodolní" - náves obce v Bartošovicích "Zemědělství v Poodří".


11

březen

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 11. 3. 2020, Palačov

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a ...


26

únor

Jarní cyklus seminářů 2020 - Schaumann, 26.2.2020, Kravaře

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. ve spolupráci s: Zemědělský svaz ČR, ČTPZ, Farmvet s.r.o., Vedilab spol. s r.o., Komora veterinárních lékařů. Místa konání seminářů :  Čt 26.2.2020 Buly Aréna - Kravaře


19

únor

Seminář Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+, 19. 2. 2020, Palačov

Cílem semináře je poskytnout celkový přehled o připravovaném rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň projednání/zpracování jak na EU úrovni, tak i na národní úrovni. Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí PRV a indikace změn kontrolních ...


7

únor

Seminář Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako důležitý nástroj při restrukturalizaci zemědělských podniků, 7. 2. 2020, Palačov

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014 včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo od 1. 1. 2018. Seminář účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě, a to zejména z pohledu toho, ...


17

leden

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 17. 1. 2020, Palačov

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí ...


9

prosinec

Seminář Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky, 9. 12. 2019, Palačov

Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin ...


14

listopad

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 14. 11. 2019, Palačov

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou ...


Stránka 1 z 2
CZ EN