Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Olomoucký kraj

Proběhlé události:

24

červen

-

25

červen

Den otevřených dveří v ZD Kokory

pátek 24.6. - pro MŠ a ZŠ                -          součástí budou poznávačky, hry s projektem "Zemědělství žije!" sobota 25.6. pro rodiny s dětmi, veřejnost -  projekt Zemědělství žije ! a ochutnávka výrobků se značkou RP a VOK  


23

červen

Pozvánka VH 23.6.2022 ZS Prostějov

Program: 1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva představenstva – zhodnocení činnosti ÚO za uplynulé období 3. Zpráva kontrolní komise 4. Projednání programového zaměření činnosti svazu na roky 2022–2026 5. Projednání event. změn stanov svazu 6. Diskuse 7. Volby orgánů ÚO: - představenstva, předsedy a místopředsedy ÚO - kontrolní komise, předsedy ...


22

červen

Den českého zemědělství - Střední škola zemědělská Přerov

Součástí bude ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina a Výrobek Olomouckého kraje.  Samozřejmostí bude i projekt ZSČR "Zemědělství žije!"


15

červen

Pozvánka na volební Valnou hromadu ZS ČR - ÚO Přerov

Program :   Kontrola usnesení, návrh orgánů VH a schválení jednacího a volebního řádu Informace ze zasedání Výborů ZS ČR a Krajských rad OK Volba představenstva, kontrolora ZSČR – ÚO Přerov Diskuse, usnesení, závěr. Oběd.


15

červen

Pozvánka na Valnou Hromadu ÚO Olomouc

Program: 1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Zpráva představenstva , zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Zpráva kontrolora 4. Projednání návrhu úprav stanov 5. Projednání návrhu programového zaměření činnosti na roky 2023-2026 6. Diskuze 7. Volby orgánů územní organizace – představenstva, předsedy, místopředsedy, kontrolora a náhradníka pro účel ...


26

květen

Den českého zemědělství - Agro-společnost MORAVA s.r.o. v Kojetíně

seznámení se zemědělstvím formou her a soutěží přehlídka zemědělské techniky výstava hospodářských zvířat a výstava drobných chovatelů ochutnávka regionálních  potravin a výrobků OK Dopoledne pro zvané MŠ a ZŠ, od 13,00  do 18,00 h pro veřejnost - ulice Závodí (škvárové hřiště u stadiónu)  


19

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 19.5.2022, Prostějov

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


27

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 27.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


26

duben

seminář - Pachtovní smlouvy a spoluvlastnictví

Problematika nájmů, pronájmů, pachtu, náležitosti pachtovní smlouvy, kontroly v podniku a další zkušenosti z této oblasti


20

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 20.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


Stránka 1 z 12
CZ EN