Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Olomoucký kraj

28

leden

Vedení evidencí na LPIS - on line webinář 28.1.2022

1/ Úvod - možnosti Portálu farmáře 2/ Využití LPIS pro plnění legislativních a dotačních požadavků 3/ Práce se zákresy erozních pozemků a zemědělských parcel 4/ Možnosti elektronického vedení evidence hnojení, pastvy a POR v portálu farmáře 5/ Využití registru zvířat (DJ, intenzita chovu, vedení stájového registru, objednávky ušních známek, evidence léčení) 6/ Dotazy, diskuze Přednáší : Ing. Lubomír SMRČEK Školení je ...


Proběhlé události:

14

říjen

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 14. 10. 2021, Prostějov

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


1

říjen

Protierozní ochrana zemědělské půdy

1/ Nová vyhláška o ochraně půdy před erozí (obsah, dopad na praxi) 2/ Portál monitoringu eroze zemědělské půdy (hlášení, záznam a hodnocení erozních událostí) 3/ Protierozní kalkulačka     a/ obsah a ovládání SW aplikace     b/ Založení lokalizace (načtení DPB uživatele)     c/ Erozní ohroženost pozemků a protierozní účinnost plodin     d/ Práce s osevními postupy     e/ Vztah protierozní vyhlášky a kalkulačky k DZES 5 ...


22

září

Zemědělci a životní prostředí

Program : 1/ Havarijní plány - náležitosti 2/ Polní složiště 3/ Těsnost jímek 4/ Kontrolní systém u jímek 5/ Skladové karty 6/ Pohotovostní plány 7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků 8/ Vedení evidence pastvy 9/ Vedení evidence POR 10/ Vedení evidence hnojení Přednáší Ing. Lubomír SMRČEK Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h v Motorestu ZD Kokory.  Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci ...


2

červen

Škody působené černou a spárkatou zvěří - on line webinář 2.6.2021

1/ Právní rámec a zákonné úpravy ve vztahu ke vzniku škod způsobených zvěří 2/ Škody způsobené zvěří na lesních porostech - v lesích 3/ Škody způsobené na zemědělských plodinách a porostech 4/ Způsoby výpočtu škod v lesích a na polních plodinách 5/ Postup a lhůty při uplatňování a vyčíslení škod zvěří 6/ Příčiny vzniku škod zvěří a opatření k jejich minimalizaci 7/ Možnosti financování úpravy krajiny pro vlastníky pozemků ...


26

květen

Zemědělci a životní prostředí - on line webinář 26.5.2021

1/ Havarijní plány - náležitosti 2/ Polní složiště 3/ Těnost jímek 4/ Kontrolní systém u jímek 5/ Skladové karty 6/ pohotovostní plány 7/ Registrace a povinnosti krmivářských podniků 8/ Vedení evidence pastvy 9/ Vedení evidence POR 10/ Vedení evidence hnojení Lektor : Ing. Lubomír SMRČEK Školení je pořádáno za podpory MZe v rámci dotačního titulu 9.F.e., je zdarma.


2

březen

Webinář Škody působené černou a spárkatou zvěří, 2.3.2021

Zemědělský svaz ČR, ú.o. Přerov a Lesnicko dřevařský vzdělávací institut pořádají WEBINÁŘ pro zemědělce, myslivce, lesníky a odborné hospodáře v krajině na téma: ŠKODY PŮSOBENÉ ČERNOU A SPÁRKATOU ZVĚŘÍ. Termín: úterý 2. března 2021 Prezence od 8,30 h, zahájení v 9,00 h Přednáší: Kamil ZAHRADNÍK, ředitel a lektor LDVI Lubomír HAJNÝ, lektor LDVI Program: Právní rámec a zákonné úpravy ve vztahu ke vzniku škod ...


9

září

Den českého zemědělství

Den českého zemědělství ve společnosti SALIX Morava a.s. Horní Moštěnice na Přerovsku. Součástí bude i  projekt ZS Zemědělství žije a ochutnávka Regionální potraviny OK.


15

srpen

PASEKA, ZEMĚDĚLSKÁ A.S. VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH VRAT

Přijměte naše pozvání na den otevřených dveří na Olomoucku do Babic. Čeká na Vás zajímavá akce s mnoha soutěžemi a moderní technikou.Stránka 1 z 3
CZ EN