Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Pardubický kraj

Proběhlé události:

10

listopad

Seminář ROBOTICKÉ DOJENÍ, BUDOUCNOST CHOVU DOJENÉHO SKOTU, 10.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s DeLaval s.r.o. a SCHAUMANN ČR s.r.o si Vás dovolují pozvat na seminář ROBOTICKÉ DOJENÍ, BUDOUCNOST CHOVU DOJENÉHO SKOTU. Akce se uskuteční 10.11.2021 od 11:00 do 14:30 KDE: teoretická část se uskuteční ve Střední zemědělské a veterinární škole v Lanškrouně, praktická část v ZOD Žichlínek, farma Tatenice Kontakt: Přihlášku na seminář zašlete na hana.rodova@schaumann.cz ...15

červen

-

16

červen

Naše pole 2021, 15. - 16. 6., Nabočany (Chrudim)

Také se 15. a 16. června chystáte do Nabočan na zemědělskou výstavu Naše Pole? Přijďte na kávu a něco dobrého do našeho stanu LAIVEN. Ukážeme vám, jak probiotika fungují v praxi a jak se díky pravidelné péči přípravkem LAIVEN Flora dobře daří třeba hrachu, sóji nebo dalším plodinám. Těšíme se na vás.10

červen

Výstava Naše pole 2020, 10.6.2020, Nabočany

Srdečně Vás zveme na zemědělskou výstavu Naše pole 2020. Společnost AGROMETALL představí průřez svého prodejního programu. Ve spolupráci se STROM PRAHA a BEDNAR si pro Vás v časech 10:30, 11:30, 12:30 a 13:30 připravila komentované aktivní ukázky závěsné techniky a traktorů JD, včetně horkých novinek JD 8410 R a disko-radličkového kypřiče ACTROSS RO 4000. Místo : Výstavní plocha Nabočany Termín : 10. června 2020 9:30–14:30


11

březen

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 11. 3. 2020, Dašice

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a ...


3

březen

Seminář Pěstební systémy omezující degradaci životního prostředí a zvyšující efektivitu agrotechniky, 3. 3. 2020, České Libchavy

Cílem semináře je rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a možnostech eliminace degradačních procesů půdy pomocí agrotechnických postupů. Problematika je věnována příčinám vzniku degradace půdy při jejím zemědělském využití a samozřejmě novým technologiím, které tato rizika snižují. Cíleně je problematika zaměřena na eliminaci technogenního zhutnění, omezení erozních rizik na půdním bloku, specifikace pěstování polních plodin ...


27

únor

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 27. 2. 2020, Dašice

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a ...


13

únor

Seminář Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+, 13. 2. 2020, České Libchavy

Cílem semináře je poskytnout celkový přehled o připravovaném rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň projednání/zpracování jak na EU úrovni, tak i na národní úrovni. Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí PRV a indikace změn kontrolních ...


13

únor

Odborný seminář SILÁŽE 2020, 13. 2. 2020, Verměřovice

Společnost VVS Verměřovice již více jak 15 let organizuje vzdělávací akce věnované výrobě a zkrmování kvalitních objemných krmiv. V roce letošním se budeme věnovat zkušenostem ze silážování z řady českých farem, imunitě krav a reprodukci. K farmě ve formě vede řada cest, budeme je tedy diskutovat s patřičnými odborníky na místě tradičního setkání chovatelů, ve Věrovanech u Olomouce.  Zveme Vás tedy ve čtvrtek, 13. února 2020.  Začínáme v ...


Stránka 1 z 2
CZ EN