Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Pardubický kraj

27

únor

Seminář Management zdraví krav respektující fyziologii organismu ve vztahu k ekonomice chovu, 27. 2. 2020, Dašice

Cílem projektu je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému zoohygieny a preventivní veterinární péče vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení zdraví krav do praxe a získané znalosti a ...


13

únor

Seminář Zlepšení hospodářské výkonnosti farem s využitím nástrojů reformované zemědělské politiky EU 2020+, 13. 2. 2020, České Libchavy

Cílem semináře je poskytnout celkový přehled o připravovaném rámci reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň projednání/zpracování jak na EU úrovni, tak i na národní úrovni. Mezi hlavní témata bude patřit posílení principů cross compliance, strukturální charakter přímých plateb a základní podmínky způsobilosti (PP do značné míry dosud předurčovaly úroveň důchodových podpor), základní zaměření intervencí PRV a indikace změn kontrolních ...


13

únor

Odborný seminář SILÁŽE 2020, 13. 2. 2020, Verměřovice

Společnost VVS Verměřovice již více jak 15 let organizuje vzdělávací akce věnované výrobě a zkrmování kvalitních objemných krmiv. V roce letošním se budeme věnovat zkušenostem ze silážování z řady českých farem, imunitě krav a reprodukci. K farmě ve formě vede řada cest, budeme je tedy diskutovat s patřičnými odborníky na místě tradičního setkání chovatelů, ve Věrovanech u Olomouce.  Zveme Vás tedy ve čtvrtek, 13. února 2020.  Začínáme v ...


11

únor

Jarní cyklus seminářů 2020 - Schaumann, 11.2.2020, Ústí nad Orlicí - Hylváty

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář pořádaný firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. ve spolupráci s: Zemědělský svaz ČR, ČTPZ, Farmvet s.r.o., Vedilab spol. s r.o., Komora veterinárních lékařů. Místa konání seminářů : Út 11.2. 2020 Měšťanský pivovar , Ústí nad Orlicí - Hylváty


28

leden

Seminář Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako důležitý nástroj při restrukturalizaci zemědělských podniků, 28. 1. 2020, Dašice

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů přináší nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014 včetně znovuzavedení institutu předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí ke kterému došlo od 1. 1. 2018. Seminář účastníkům zvýší jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě, a to zejména z pohledu toho, ...


22

leden

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 22. 1. 2020, České Libchavy

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí ...


17

prosinec

„Vánoční setkání“ - společná akce členů Agrární komory a Zemědělského svazu Ústí nad Orlicí, 17.12.2019

Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí a Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí si Vás tímto dovolují pozvat na společnou akci členů Agrární komory a Zemědělského svazu Ústí nad Orlicí „Vánoční setkání“. Setkání proběhne v úterý 17. prosince 2019 od 9,00 hodin, na Chatě Habřinka v Českých Libchavách.


26

listopad

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 26. 11. 2019, České Libchavy

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou ...


14

listopad

26. výroční konference VVS, 14.11.2019, Mistrovice

Rádi bychom Vás pozvali na 26. výroční konferenci VVS, která proběhne ve čtvrtek 14.11.2019 v Mistrovicích. Bližší informace naleznete na stránkách VVS -  https://www.vvs.cz/26-vyrocni-konference-vvs/


12

září

„Dožínkové posezení“, 12. září 2019, Pohostinství U Dubu, Podlesí-Němčí

Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí a Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí si Vás tímto dovolují pozvat na tradiční setkání členů Agrární komory a Zemědělského svazu Ústí nad Orlicí na „Dožínkové posezení“ ve čtvrtek 12. září 2019 od 12,00 hodin v Pohostinství U Dubu, Podlesí-Němčí.


Stránka 1 z 1
CZ EN