Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Plzeňský kraj

30

červen

Pozvánka na valnou hromadu ZS ČR – ÚO Plzeň - sever a Rokycany 30. 6. 2022,

Program: 1) Zahájení - volba pracovní komise, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu. 2) Zpráva představenstva - kontrola usnesení, - hodnocení činnosti za uplynulé období. 3) Zpráva kontrolní komise. 4) Projednání programových dokumentů ke konferenci ZS ČR - návrhu programového zaměření činnosti svazu na roky 2023-2026 - návrh změn stanov svazu. Projednání programového záměru činnosti ...


Proběhlé události:


1

červen

P O Z V Á N K A společné setkání zástupců zemědělců Plzeňského kraje s hejtmanem Plzeňského kraje

Program jednání: 1) Přivítání - hejtman Plzeňského kraje pan Rudolf Špoták 2) Prezentace zástupců Zemědělského svazu, Asociace soukromých zemědělců a Agrární komory 3) Diskuse o možnosti spolupráce, vize v Plzeňském kraj 4) Přijetí usnesení a závěr jednání


6

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 6.5.2022, Klatovy

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


4

květen

ZOD Mrákov zve zájemce na Den otevřených dveří dne 4. 5. 2022 + odborný seminář

+ odborný seminář na téma: Meziplodinové a luskoobilné směsky v komplexním systému hospodaření podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy” Program: 9:00 – 9:15 Prezence účastníků 9:15 – 10:00 Účinné půdoochranné technologie při pěstování kukuřice (Ing. Jan Srbek – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy) 10:00 – 10:15 Přestávka 10:15 – 10:45 Meziplodiny jako nepostradatelná součást úrodnosti půdy aneb "Život v půdě pod ...


27

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 27.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


20

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 20.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


13

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 13.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


6

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 6.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


31

březen

Využití portálu farmáře při plnění legislativních a dotačních podmínek, 31.3.2022

Cíle projektu lze charakterizovat jako přiblížení obsahu portálu farmáře a možností jejich využití v zemědělském podniku. Cílem není účastníkům semináře poskytnout pouze informace o obsahu portálu, ale ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné dotace, projektové dotace) ...


Stránka 1 z 11
CZ EN