Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Plzeňský kraj

Proběhlé události:

21

červen

Pozvánka na poradu členů Zemědělského svazu ÚO Klatovy

Program: Zahájení porady Vystoupení ředitele spol. LYCKEBY AMYLEX, a.s. Zpráva představenstva územní organizace Aktuální informace o stavu v zemědělství Diskuse Usnesení Den otevřených dveří- prohlídka areálu


21

červen

Den otevřených dveří - demonstrační farma MZE - Polní den v Mrákove

PROGRAM Ing. Jaroslav Přikryl, CSc. – výživa hospodářských zvířat Ing. Petra Zavřelová – význam biologické fixace dusíku Ing. Petr Pleyer – správné silážování luskovin Ing. Petr Robotka – meziplodiny známé i netradiční Ing. Jiří Kunte – luskoviny, obiloviny PROHLÍDKA POROSTŮ Komentovaná prohlídka porostů odrůd hrachu a pelušek + kombinace s různými druhy obilovin. Strniskové meziplodiny pro greening.


14

červen

POZVÁNKA na valnou hromadu ZS ČR – ÚO Domažlice,

s tímto programem: 1) Zahájení – volba řídícího schůze a návrhové komise 2) Zpráva představenstva 3) Zpráva kontrolora 4) Projednání výsledku hospodaření roku 2023 a plán na rok 2024 5) Vystoupení ing. Jana Ulricha, ředitele ZSČR 7) Diskuze 8) Usnesení 9) Závěr


12

červen

Webinář - DPP A POJISTNÉ, 12.6.2024 09:30, online - Teams

Dne 12. června si pro Vás Mgr. Tylšarová připravila online webinář, na kterém Vám představí nový systém odvodů pojistného u dohod o provedení práce, hlášení dohodářů a jejich příjmů a změny, které se nakonec posouvají až na rok 2025, jak jsem Vás již v poště informovali. Ke konci května budeme rozesílat pozvánku i s odkazem. Není potřeba se obávat, že byste něco nestihli. První povinné hlášení dohodářů bude probíhat až v srpnu. Na ...


11

červen

Seminář „Praktika správy nemovitostí zemědělskými podnikateli z pohledu právníka I.“, 11.6.2024, Klatovy

Hlavním cílem semináře je znovu se detailně zabývat přípravou pachtovní smlouvy a jejích změn (včetně změn nájemních smluv uzavřených podle OZ 1964), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejich uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář navazuje na předchozí semináře z let ...18

duben

POZVÁNKA - Společnost ZOD Mrákov Vás srdečně zve na seminář PRAKTICKÉ POZNATKY PŘI VÝROBĚ OBJEMNÝCH KRMIV A OZIMÉ LUSKOOBILNÉ SMĚSKY

POZVÁNKA Společnost ZOD Mrákov Vás srdečně zve na seminář PRAKTICKÉ POZNATKY PŘI VÝROBĚ OBJEMNÝCH KRMIV A OZIMÉ LUSKOOBILNÉ SMĚSKY podporovaný z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“ Dne 18.4.2024 v areálu ZOD Mrákov Program: 09:00 - 09:15 Prezence účastníků 09:15 – 10:30 Odborné přednášky Ekonomika ztrát vznikajících během silážování (Ing. Petr Pleyer, Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.) Konzervace píce očima pracovníků Bioferm (Ing. ...


3

duben

Seminář „Produkce a reprodukce - dva základní pilíře úspěchu ve stáji a zároveň zásadní výzvy na mléčné farmě“, 3.4.2024, Klatovy

Cílem semináře je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení zdraví krav, reprodukční výkonnosti a genetického pokroku. Konkrétně tedy účastník seminářů by měl porozumět principům a úskalím systému selektivního zaprahování dojnic (SDCT), jeho nutným předpokladům a úskalím. V nějaké formě by jej měl být schopen implementovat na své farmě, k čemuž jej nutí i legislativa. V oblasti ...


28

březen

Webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“, 28.3.2024, online

Cílem webináře je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to v návaznosti na platnou legislativu (zákon o hnojivech, nitrátová směrnice) a v provázanosti s pravidly pro dotace od roku 2023 (podmíněnost – DZES, přímé platby – ekoschémata, AEKO, ..), vycházejícími z požadavků na ochranu půdy, vody a ovzduší v rámci nové Společné zemědělské politiky EU. ...


26

březen

Webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“, 26.3.2024, online

Cílem webináře je seznámit zemědělskou veřejnost s vhodnými postupy pro zajištění setrvalého hospodaření se živinami a organickými látkami v půdě, a to v návaznosti na platnou legislativu (zákon o hnojivech, nitrátová směrnice) a v provázanosti s pravidly pro dotace od roku 2023 (podmíněnost – DZES, přímé platby – ekoschémata, AEKO, ..), vycházejícími z požadavků na ochranu půdy, vody a ovzduší v rámci nové Společné zemědělské politiky EU. ...


Stránka 1 z 20
CZ EN