Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Hlavní město Praha

Proběhlé události:

30

březen

Otevřené jaro 2021 - webinář 12: Jak využít koncept mapových kompozic ve vzdělávání, 30. 3. 2021

Webinář představí otevřené, především webové technologie, které umožní interaktivní a atraktivní zařazení map do výuky. Postupně budou prezentovány ukázky tvorby jednoduchých map, jejich publikace na webu a především propojení s existujícími daty a mapami do rozsáhlejších mapových kompozic. Naši lektoři vás postupně seznámí s aplikacemi AgriHub, QGIS, katalogem vzdělávacích materiálů a dalšími webovými nástroji. Přestože jsou webináře ...


23

březen

Otevřené jaro 2021 - webinář 11: Klimatické služby pro zemědělství, 23. 3. 2021

Během webináře představíme potenciál i limity globálních klimatických informací pro agro-klimatickou charakteristiku zájmového území. Ukážeme, jak sledovat proměnlivost této charakteristiky v čase, i to, jak ji využít pro zhodnocení pěstování konkrétních plodin.  Konkrétně ukážeme, jak získat informace o teplotě, srážkách, slunečním osvitu, a mnoha dalších klimatických veličinách, z období několika posledních desetiletí a to přímo z ...


18

březen

Online konference MLÉKO 2025, 18.3.2021

Rádi bychom Vás pozvali na online konferenci MLÉKO 2025, která proběhne 18. března 2021. Konferenci pořádá AGRO-partner s.r.o. Bližší informace nalzenete na stránkách  https://www.velkefarmy.cz/konference-mleko-2025/  


16

březen

Otevřené jaro 2021 - webinář 10: Jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů, 16. 3. 2021

Atraktivita regionů je jedním z faktorů, které hodnotí význam geografických oblastí, jejich konkurenceschopnost, přitažlivost pro různé formy podnikání a také potenciál pro spolupráci. Webinář představí atraktivitu regionů zjišťovanou na základě statistických dat (tzv. evidence-based přístup). Atraktivita regionů je relativně subjektivní pohled a z pohledu různých jedinců a organizací může být chápána ruzně. V našem webináři vám představíme ...


11

březen

Online konference MLÉKO 2025, 11.3.2021

Rádi bychom Vás pozvali na online konferenci MLÉKO 2025, která proběhne 11. března 2021. Konferenci pořádá AGRO-partner s.r.o. Bližší informace nalzenete na stránkách  https://www.velkefarmy.cz/konference-mleko-2025/  


9

březen

Otevřené jaro 2021 - webinář 9: Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a...

Cílem webináře je seznámit publikum s nejnovějšími výsledky našeho vývoje v oblasti DPZ pro zemědělství a to především ve zpracování časových řad z dat evropského vesmírného programu Copernicus. Ve své práci se zaměřujeme nejen na data optického senzoru družice SENTINEL-2, ale využíváme i radarová data družice SENTINEL-1. V rámci přednášky předvedeme použití různých indexů pro vyhodnocení celkové dynamiky porostu, sledování heterogenity v ...


2

březen

Otevřené jaro 2021 - webinář 8: OpenLandUse – otevřená databáze pro vyhodnocení využití území a základ pro budování digitálních dvojčat (Digital...

Informace o využití půdy a půdním krytu v kombinaci s dalšími tematickými datovými sadami vztažené k podrobným referenčním prostorovým datům v lokalitách tvoří důležitou datovou sadu pro různé analýzy v různých doménách. V současné době, kdy se mluví o strategii Green Deal, Destination Earth a o budování dvojčat zemského povrchu (Digital Twins) neexistuje model a databáze, která by efektivně shromažďovala informace o zemském povrchu v ...


23

únor

Otevřené jaro 2021 - webinář 7: Regionální speciality – internetová platforma pro podporu lokálních výrobců a přímého prodeje jejich produktů,...

Dostupnost lokální produktů a podpora místních farmářů jsou témata, která nabývají velkého významu i vzhledem k aktuální koronavirové situaci. Wirelessinfo v loňském roce připravilo nástroje pro on-line prodej farmářských produktů na lokální úrovni a současně pro propagaci jednotlivých farem v zájmovém regionu. Základem tohoto řešení je propojení regionálních informací o farmářích a jejich dostupných produktech s internetovou platformou pro ...


23

únor

Webinář: „Otázky a odpovědi“ k novelám Zákona o obchodních korporacích, 23.2.2021

Srdečně Vás zveme na webinář: „ Otázky a odpovědi“ k novelám Zákona o obchodních korporacích. Změny zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, které přinesly jeho novely ( zákon č. 163/2020 Sb. a zákon č. 33/2020 Sb.). Termín konání webináře:  23. února 2021 od 10 hod. Proč se připojit k našemu webináři? naši právníci Vám  ODPOVÍ  na jakýkoliv dotaz a  POMŮŽOU  Vám tak s orientací v této problematice ...


18

únor

ON-LINE KONFERENCE 2021 - Schaumann, 18.2.2021

Dovolujeme si vás pozvat na ON-LINE KONFERENCI pořádanou firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. související s výrobou mléka v režimu jakosti Q CZ. Konference proběhne 18. února 2021 od 9:00 na adrese: https://tvzemedelec.cz/schaumann-konference-online/  ve spolupráci s Zemědělský svaz ČR, AK ČR, ČTPZ, Farmvet s.r.o. Témata konference: Výživa přežvýkavců Nová verze systému MOOML Mikroorganismy v těle přežvýkavce - dobrý sluha, ale ...


Stránka 1 z 5
CZ EN