Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Středočeský kraj

25

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 25.5.2022, Kutná Hora

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


1

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR ÚO Kutná Hora

Hostitel: Zemědělské družstvo Vysočina.  


9

červen

Pozvánka na VH ÚO Kolín a Praha východ

Program : 1.  Zahájení Volba orgánů valné hromady Zpráva kontrolora, výsledek hospodaření Zpráva z představenstva, činnost ZS ČR Volba členů představenstva a kontrolora ZS ú.o. Kolín a Praha východ Vystoupení zástupců ZS ČR Praha Diskuse Usnesení a závěr Oběd


Proběhlé události:

19

květen

P o z v á n k a na volební Valnou hromadu Zemědělského svaz ČR, ÚO Rakovník a Kladno

Program: Zahájení schůze – Ing. Zbyněk Polívka Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu Volba komisí Vystoupení hostů Zpráva o činnosti ÚO ZS Rakovník a Kladno za rok 2021 – Ing. Zbyněk Polívka Účetní závěrka 2021 – Ing. Marie Sládková Zpráva kontrolní komise za rok 2021 – Ing. Zdeněk Rosa Diskuse k předneseným zprávám Volba orgánů ÚO ZS Rakovník a Kladno a zástupce naší organizace v ...


27

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 27.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


20

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 20.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


13

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 13.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


13

duben

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Příbram a Beroun,

P r o g r a m: 1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Výroční zpráva za rok 2021 a zpráva o činnosti organizace v roce 2022, Zpráva o hospodaření územní organizace v roce 2021, účetní závěrka za rok 2021 3. Zpráva kontrolní komise 5. Volby orgánů územní organizace: a) volba představenstva, b) volba předsedy a místopředsedy ÚO, c) volba náhradníka pro účel plnohodnotného ...


8

duben

poradu předsedů Z(O)D, ředitelů společností a soukromých zemědělců - členů Zemědělského svazu ČR, ÚO Kutná Hora

Porada se bude konat v pátek 8. dubna 2022 od 12:30 hod. P R O G R A M 1. Zahájení a společný oběd. 2. Informace z jednání Výboru ZS ČR – Ing. Sixta, Ing. Radil. 3. Vystoupení předsedy ZS ČR Ing. Martina Pýchy. 4. Informace ze SZIF – Ing. Hejdánková. 5. Různé – Ing.Sixta, Ing. Vraná. 6. Diskuse. 7. Závěr.


6

duben

Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě, 6.4.2022

Cílem webinářů je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při kontrole a řízení chovu hospodářských zvířat, resp. tvorbě a uplatnění vhodného systému řízení chovu vycházejícího z nároků organismu měnících se v důsledku intenzifikace fyziologických a metabolických procesů. Hlavní témata webinářů budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a zootechnického ...


Stránka 1 z 13
CZ EN