Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Středočeský kraj

20

říjen

Seminář „KRMENÍ V SYSTÉMU AUTOMATICKÉHO DOJENÍ LELY“, 20.10.2022, Benešov

Společnost AGRO-partner, výhradní importér značky LELY do České republiky, pořádá seminář pro poradce v chovu a výživě dojnic „KRMENÍ V SYSTÉMU AUTOMATICKÉHO DOJENÍ LELY“. Máte zájem se dozvědět více informací? Seminář se koná dne 20. 10. 2022 v hotel BENICA v Benešově. Na akci je nutná registrace předem na e-mailu obchod@agropartner.cz , nejdéle do 10. října 2022. Více informací v příloze v pozvánce.


Proběhlé události:


17

září

pozvánku na Den otevřených dveří do firmy Montamilk s.r.o. Kamenné Zboží

V Polabí letos otevře: Ovocné sady Bříství, Bříství u Křečhoře (jablka, hrušky a jahody) 10–15 hodin hosté: Gabriela Janebová – sýrárna JAGA Jaroslava Ahnelová – Košíkářské výrobky z pedigu bohatý doprovodný program pro celou rodinu a jarmark Montamilk, Kamenné Zboží (mléko, maso) 13–17 hodin Budete mít možnost prohlédnout si statek a zjistit, jak to na něm chodí. Vyzkoušíte, jak skvělé je být traktoristou a chovatelem zvířat. Ochutnáte ...


6

září

Pozvánka na zasedání Krajské rady Středočeského kraje

Program: 1) Zahájení 2) Volba předsedajícího 3) Schválení volebního a jednacího řádu 4) Schválení programu zasedání, návrhové a volební komise a jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 5) Zpráva o činnosti KR za uplynulé období (Setkání s politiky, Den otevřených dveří ve Středočeském kraji, Dožínky – Zemědělský hospodář, stánek ZS v Lysé nad Labem, Marketinkové zemědělské fórum Středočeského kraje) 6) Volby do Krajské rady ...


22

červen

P O Z V Á N K A na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR - územní organizace Mělník.

Program : 1. Zahájení, návrh na řídícího valné hromady, volba návrhové komise a volební, která současně ověří usnášeníschopnost, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení jednacího řádu a schválení programu 2. Zpráva předsedy ÚO - zhodnocení činnosti za uplynulé období 3. Vystoupení zástupce celostátního vedení svazu (programové zaměření činnosti svazu na roky 2022 – 2026, změna stanov, aktuální situace,…) 4. ...
9

červen

Pozvánka na VH ÚO Kolín a Praha východ

Program : 1.  Zahájení Volba orgánů valné hromady Zpráva kontrolora, výsledek hospodaření Zpráva z představenstva, činnost ZS ČR Volba členů představenstva a kontrolora ZS ú.o. Kolín a Praha východ Vystoupení zástupců ZS ČR Praha Diskuse Usnesení a závěr Oběd


1

červen

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR ÚO Kutná Hora

Hostitel: Zemědělské družstvo Vysočina.  


25

květen

Seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, 25.5.2022, Kutná Hora

Hlavním cílem semináře je detailně se zabývat přípravou pachtovní smlouvy (nájemní smlouvy v případě nezemědělských pozemků), formulacemi jednotlivých částí smlouvy, procesem jejího uzavření, průběhem pachtovního / nájemního vztahu a jeho změnami až do jeho skončení a odevzdání pozemků vlastníkovi, jak vyplývají z Občanského zákoníku a ze souvisejících právních předpisů. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí a ...


Stránka 1 z 14
CZ EN