Úvodní stránka > Kalendář

Kalendář akcí - Zlínský kraj

27

říjen

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 27. 10. 2021, Uherské Hradiště

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a ...


10

listopad

Jednotná žádost (konzultace k vyplňování žádostí)

Pracovní zákresy v evidenci půdy LPIS-vnitřní erozní pozemky,zemědělské parcely, ostatní zákresy (polní složiště, dočasně nezpůsobilá půda, libovolné zákresy atd.) Exporty a importy zákresů ve formátu shp, využití zákresů do předtisku jednotné žádosti (zákresy a deklarace plodin) Elektronické změny v evidenci půdy uživatelem Ukázka práce s protierozní kalkulačkou Diskuse, řešení konkrétních požadavků účastníků semináře ...


Proběhlé události:

15

říjen

Seminář Právní úprava vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem v zemědělství, 15. 10. 2021, Uherské Hradiště

Cílem semináře je opětovně seznámit účastníky se všemi zásadními změnami, které do oblasti vlastnických a užívacích vztahů k nemovitým věcem zejména v oblasti zemědělství přinesla nová právní úprava obsažená v novém Občanském zákoníku od 1. 1. 2014. Seminář by měl účastníkům zvýšit jejich úroveň znalostí v oblasti vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému nemovitému majetku, a to zejména z pohledu aplikace ...


6

říjen

Národní a evropské podpory, evidenční pravidla ve vztahu k podporám

1. Dotační podmínky (přímé platby a PRV) 2. Dokumenty a evidence v zemědělském podniku ve vztahu k dotacím 3. Kontrola podmíněnosti 4. Zásady při přípravě Jednotné žádosti 5. Diskuse Lektor: Ing. Lubomír Smrček Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací


1

říjen

Pozvánka na den otevřených dveří ZS TOPGARA spol. s r.o.

Program: • prohlídka stájí • stánek „Zemědělství žije“ • ukázka zemědělské techniky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pátek 1. 10. 2021 9.00 – 15.00 v areálu společnosti ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! TOPAGRA, spol. s r.o., Topolná 164, 68711, Topolná, +420 572 508 462 Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uh. Hradiště Pro zájemce zajištěn odvoz autobusem. Odjezd autobusu od ZŠ UNESCO v 8.30 hod. Návštěvníci jsou povinni splnit a dodržovat aktuální ...


24

září

pozvánka na Den otevřených dveří společnosti Agro Okluky a.s.

Program: • prohlídka stájí • stánek „Zemedelství žije“ • ukázka zemedelské techniky DEN OTEVRENÝCH DVERÍ pátek 24. 9. 2021 9.00 – 15.00 v areálu spolecnosti ZEMEDELSTVÍ ŽIJE! Nivnická 839, 687 62 Dolní Nemcí +420 731 440 670 Zemedelský svaz CR, územní organizace Uh. Hradište Návštevníci jsou povinni splnit a dodržovat aktuální protiepidemiologická opatrení. Pro zájemce zajišten odvoz autobusem. Odjezd autobusu od ZŠ UNESCO v 8.30 hod.


21

září

Ochrana spotřebitelů ( bezpečnost potravin)

EU-Zelená dohoda (Green Deal), hospodaření v souladu Farm to Fork Konzultace platné a připravované EU a ČR legislativy Hygiena krmiv a potravin v podmíněnosti Bezpečnost, zdraví a welfare zvířat Diskuse   Lektor: Ing. Martin Moulis Workshop je pořádán za podpory ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací


15

září

Informace o zemědělské prvovýrobě, ekologickém zemědělství

Agroenvironmentálně –klimatická opatření, Ekologické zemědělství Změny podmíněnosti Protierozní vyhláška a protierozní kalkulačka Bilancování živin Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, evidence hnojení Diskuse     Lektor: Ing. Lubomír Smrček   Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního projektu 9.F.e. Regionální přenos informací


23

srpen

Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru

1. SZP-nástroje přerozdělování, zastropování 2. Nové podmínky podmíněnosti DZESů 3. Definice aktivního zemědělce 4. Realizace Green Deal 5. Diskuse


20

srpen

-

21

srpen


Stránka 1 z 3
CZ EN