Úvodní > Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení,

Zemědělský svaz ČR, se sídlem Hybernská 1613/38, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 26550521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 12310 si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zemědělský svaz ČR zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Zemědělského svazu ČR (www.zscr.cz) jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro zasílání Zemědělského zpravodaje ZS ČR

V případě zájmu návštěvníka o zasílání Zemědělského zpravodaje, bude ZS ČR za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy v rozsahu emailové adresy, jména, příjmení a popř. organizace/podnik.

Osobní údaje návštěvníka ZS ČR začne zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání Zemědělského zpravodaje své údaje.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět ZS ČR sám.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Zemědělského svazu, tak také kliknutím zde. Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Pro odhlášení příjmu Zpravodaje použijte tento odkaz.“ v zaslaném emailu se Zemědělským zpravodajem. Bez udělení souhlasu není zasílání Zemědělského zpravodaje možné.

Zpracování osobních údajů pro Fotosoutěž Zemědělského svazu ČR

V případě zájmu zúčastnit se fotosoutěže Zemědělského svazu ČR, bude ZS ČR za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje návštěvníka, a to vždy v rozsahu emailové adresy, jména, příjmení a názvu členského podniku, ke kterému se fotografie vztahuje.

Osobní údaje účastníka soutěže začne ZS ČR zpracovávat až poté, co účastník vyplní do příslušného formuláře pro přihlášení do soutěže své údaje.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět ZS ČR sám.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Zemědělského svazu nebo elektronicky na emailovou adresu: info@zscr.cz.

Zpracování osobních údajů pro registrace na Konference

V případě zájmu zúčastnit se konference Zemědělského svazu ČR, bude ZS ČR za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje návštěvníka, a to vždy v rozsahu emailové adresy, jména, příjmení a názvu orzganizace/podniku, za kterého se bude účastnit konference.

Osobní údaje účastníka začne ZS ČR zpracovávat až poté, co účastník vyplní do příslušného formuláře pro registraci své údaje.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět ZS ČR sám.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla Zemědělského svazu nebo elektronicky na emailovou adresu: info@zscr.cz.

CZ EN