Úvodní stránka

Profesionální komunikace ze strany vedení Svazu vůči členské základně nám otevírá prostor pro individuální přístup ke každému členovi ZS, aby poskytovaná služba mohla být co nejlepší.

Se Zemědělským svazem ČR jsme navázali partnerství již před šesti lety.

Spolupracujeme v oblasti energetiky, kde se jedná o zajišťování společných nákupů elektřiny a zemního plynu pro členy Svazu přímo na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno. V loňském roce se spolupráce rozšířila i na nákupy pohonných hmot.

Profesionální komunikace ze strany vedení Svazu vůči členské základně nám otevírá prostor pro individuální přístup ke každému členovi ZS, aby poskytovaná služba mohla být co nejlepší. Zastřešení spolupráce Svazem je také zcela zásadní pro to, aby jednotliví členové mohli společně nakupovat energie od spolehlivých dodavatelů za nejnižší ceny a přitom bez zbytečných časových ztrát.

 

Lenka Doubnerová
členka představenstva
FIN-servis, a.s.
dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno

CZ EN