Úvodní > Partnerství > Výhody

Výhody partnerství se Zemědělským svazem ČR

partnerství se Zemědělským svazem

 • Zemědělský svaz ČR je nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob, které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky.
 • Prosazuje zájmy svých členů v oblasti zemědělské produkce a odbytu
 • Usiluje o rozvoj zemědělství a venkova
 • Pomáhá zemědělcům v rozvoji podnikatelských aktivit a poskytuje poradenský servis a vzdělávání

Členská základna Zemědělského svazu ČR

 • V současné době Zemědělský svaz ČR sdružuje aktuálně 1007 členů – zemědělských podniků – což jsou z větší části velké zemědělské podniky.
 • Těchto 1007 členů – zemědělských podniků hospodaří na 1 121 181 ha zemědělské půdy
 • Členské zemědělské podniky se zaměřují jak na rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Část podniků provozuje i různé formy přidružené výroby, výrobu potravin a služby.

Co partnerství nabízí?

 • Dlouhodobou spolupráci
 • Možnost komunikovat přímo s cílovou skupinou – s velkými zemědělskými podniky
 • Možnost nabízet kvalitní služby a produkty našim členským podnikům
 • Možnost se prezentovat na akcích organizovaných Zemědělským svazem
 • Individuální přístup ke každému partnerovi
 • Prostřednictvím partnerství se Zemědělským svazem projevíte podporu českému zemědělství

Druhy partnerství

 1. Generální partner
 2. Hlavní partner
 3. Partner

Pro více informací o partnerství a o formách plnění volejte Martinu Buchovou, manažerku marketingu na tel. 226 211 005, případně své dotazy zasílejte na .


Reference:

Profesionální komunikace ze strany vedení Svazu vůči členské základně nám otevírá prostor pro individuální přístup ke každému členovi ZS, aby poskytovaná služba mohla být co nejlepší.   detail
Spolupráce se Zemědělským svazem a společností SCHAUMANN ČR s.r.o. trvá více než jedno desetiletí. Za tu dobu jsme získali spoustu nových kontaktů s nejvýznamnějšími zemědělskými podniky z České republiky a tím i mnoho obchodních příležitostí.   detail
Podpis smlouvy o vzájemné spolupráci pro rok 2020 mezi Zemědělským svazem ČR a dnes již Generali Českou pojišťovnou a.s. je pro nás potvrzením a oceněním výsledků společného partnerství trvajícího téměř dvě desetiletí.   detail
CZ EN