Úvodní > Partnerství > Výhody

Výhody partnerství se Zemědělským svazem ČR

partnerství se Zemědělským svazem

 • Zemědělský svaz ČR je nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob, které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky.
 • Prosazuje zájmy svých členů v oblasti zemědělské produkce a odbytu
 • Usiluje o rozvoj zemědělství a venkova
 • Pomáhá zemědělcům v rozvoji podnikatelských aktivit a poskytuje poradenský servis a vzdělávání

Členská základna Zemědělského svazu ČR

 • V současné době Zemědělský svaz ČR sdružuje aktuálně 984 členů – zemědělských podniků – což jsou z větší části velké zemědělské podniky.
 • Těchto 984 členů – zemědělských podniků hospodaří na 1. 105. 555 ha zemědělské půdy
 • Členské zemědělské podniky se zaměřují jak na rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Část podniků provozuje i různé formy přidružené výroby, výrobu potravin a služby.

Co partnerství nabízí?

 • Dlouhodobou spolupráci
 • Možnost komunikovat přímo s cílovou skupinou – s velkými zemědělskými podniky
 • Možnost nabízet kvalitní služby a produkty našim členským podnikům
 • Možnost se prezentovat na akcích organizovaných Zemědělským svazem
 • Individuální přístup ke každému partnerovi
 • Prostřednictvím partnerství se Zemědělským svazem projevíte podporu českému zemědělství

Druhy partnerství

 1. Generální partner
 2. Hlavní partner
 3. Partner

Pro více informací o partnerství a o formách plnění volejte Martinu Buchovou, manažerku marketingu na tel. 226 211 005, případně své dotazy zasílejte na .

CZ EN