Úvodní > Služby > Úspory
Úspory

Úspory


Šetříme Vám peníze!

Kdo by nechtěl ušetřit. Zemědělský svaz ČR POMÁHÁ svým členům snížit náklady, a to prostřednictvím společného nákupu pohonných hmot a energií. Při koordinaci svých podnikatelských aktivit jistě uvítáte i LEVNĚJŠÍ volání, které je dalším benefitem členství v Zemědělském svazu ČR. A jak úspora PENĚZ vypadá v praxi Vám napoví naše krátká videa.


Levnější volání
Společný nákup energií

Reference:

Ke společnému nákupu energií na burze jsme se poprvé přihlásili v roce 2015. A to v tak zvaném velkoodběru na třech odběrných místech s rozdílnými diagramy odběru energie. Družstvo hospodaří na cca 3500 ha zemědělské půdy a provozuje společnou rostlinnou a živočišnou výrobu. Celková spotřeba ve třech sledovaných odběrných místech meziročně činí 1 150 až 1 292 MWh ročně. Cena MWh před vstupem na burzu činila v 2890,605 Kč/MWh .

„V následující letech došlo ke snížení ceny, v roce 2016 o 20,5% a v roce 2017 to ve skutečnosti bylo 29,7%. Celková finanční úspora vyjádřená oproti roku 2015 představovala v roce 2017 cca 736 tisíc Kč. Celkovou finanční úsporu za oba roky lze hodnotit kladně a dosáhla hodnoty více než 1,2 milionu Kč.

Věříme, že i nadále ZS ČR bude pokračovat ve společných nákupech energií a v budoucnu i pohonných hmot.

Ing. Ladislav Štěpánek, předseda představenstva Agrodružstva Klas.


Naše Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice se letos zúčastní již počtvrté společného nákupu elektrické energie na energetické burze. Tento společný nákup zprostředkovává pro své členy Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s firmou FIN-servis, a.s., která je členem Českomoravské komoditní burzy Kladno a má v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

Zpočátku jsme váhali, zda se této cenové soutěže zúčastnit, protože jsme neměli s touto formou výběru dodavatelů žádné zkušenosti. Bylo to pro nás něco zcela nového, bez záruky kladného výsledku a netušili jsme, zda se tento postup vyplatí. Věděli jsme ale to, že garantem je Zemědělský svaz ČR, což pro nás bylo dostatečnou zárukou, a tak jsme do toho šli. První rok byl administrativně náročnější, protože jsme museli sehnat všechny potřebné dokumenty, ale následující tři roky jsme téměř nezaregistrovali, že se aukce účastníme. Cíl, pro který jsme do společného nákupu energie vstoupili, byl maximálně naplněn.

„Od roku 2016 se nám každoročně cena za kWh snižuje. Už jsme ušetřili přes 300 tis. korun. U této aukce také oceňujeme to, že pokud se na burze nepodaří dosáhnout nákupu energie za výhodnější cenu, než jsme předpokládali, můžete od společného nákupu odstoupit bez jakýchkoliv postihů a v platnosti zůstává původní smlouva.“

Vít Hejna, předseda představenstva Zemědělského a obchodního družstva “Bratranců Veverkových” Živanice


Nenechte si ujít aktuální Zpravodaj. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Zpravodaje Zemědělského svazu ČR.

CZ EN