Úvodní stránka > O NÁS > Členství - služby

Členství - Poskytované služby

Mezi hlavní služby pro členy Zemědělského svazu patří:

 • Informační servis – členové svazu týdně dostávají ucelené zprávy s aktuálními informacemi z oblasti legislativy, dotací, cenových analýz a statistik, ale i politiky, ekonomiky apod. 
 • Právní poradenství – členové svazu mají možnost se v právních otázkách bezplatně obrátit na právní oddělení. 
 • Lobbing – vůči státním orgánům ve prospěch zemědělců.
 • Levné volání s O2, T-Mobile a Vodafone – Členové svazu mohou volat levněji pod rámcovou smlouvu s O2, T-Mobile nebo Vodafone. Oproti běžným nabídkám výrazně ušetříte u volání, mobilního internetu, roamingu a volání do zahraničí.
 • Hromadný nákup elektřiny, plynu a PHM – členové svazu mohou prostřednictvím Komoditní burzy Kladno získat nejlepší cenu na trhu a dosáhnout tak výrazných úspor. 
 • Aktivní pomoc při vyhledávání zaměstnanců – na pracovním portálu www.pracevzemedelstvi.cz propojuje dceřiná společnost AgroJobs s.r.o. (agentura práce) nabídky práce v podnicích členů s vhodnými kandidáty, včetně realizace výběrového řízení na míru.
 • Pracovní místa – možnost zveřejňovat zdarma nabídky pracovních míst v podnicích na webových stránkách a ve vnitřní informační poště.
 • Programy ekonomické migrace – svaz je jedním z garantů ve vládních programech ekonomické migrace a umožňuje tak svým členům zařazení do programu pro získání zaměstnaneckých karet pro pracovníky z Arménie, Černé Hory, Filipín, Gruzie, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Severní Makedonie nebo Srbska. Poradí, jak zaměstnat občany Ukrajiny s dočasnou ochranou (uprchlické vízum) nebo vízem strpění.
 • Výhodnější inzerce pro členy – svaz poskytuje svým členům možnost levnější inzerce práce na webových serverech jako je www.jobs.cz, www.prace.cz a www.jenprace.cz.
 • Poradenství – nabízíme zemědělcům široký okruh poradenských služeb. Poskytujeme komplexní nezávislé poradenství pro malé i velké zemědělské podniky v provozní, ekonomické a dotační oblasti.
 • Pořádání seminářů a školení – svaz včetně jednotlivých územních organizací organizuje pro členy semináře a školení s cílem zvyšovat úroveň managementu a zaměstnanců. 
 • Pomoc členům svazu řešit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní režimy a další úkoly vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů. 
 • Organizace zahraničních a poznávacích zájezdů – Svaz i jeho územní organizace organizují zahraniční zájezdy pro členy svazu a jejich zaměstnance. 
 • Uzavírání kolektivní smlouvy vyššího stupně – Svaz každoročně uzavírá kolektivní smlouvu vyššího stupně s odbory. Ta je následně rozšiřována na všechny zemědělské podniky v ČR. Svaz se snaží v této roli tlumit a zreálňovat požadavky odborů především na nárůst mezd. 
 • Příprava mladých lidí pro manažerské pozice – Svaz prostřednictvím Sdružení mladých manažerů organizuje setkání, školení, semináře, zahraniční cesty a výměnu zkušeností pro mladé pracovníky členských podniků svazu a připravuje je tak na manažerské a řídící pozice. 
 • Připomínkování legislativy a snaha o snižování byrokracie a administrativy – svaz pravidelně informuje členy svazu o připravovaných změnách legislativy s možností se k uvedeným návrhům vyjádřit.  
 • Připravenost poskytnout pomoc při přírodních katastrofách – Svaz je připraven organizovat pomoc pro členy svazu, jejich zaměstnance a rodiny při přírodních katastrofách.
 • Školení IT dovedností – pro členy může být uspořádáno školení užívání internetu, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
CZ EN