Úvodní > Služby > Zahraniční info
Zahraniční info

Zahraniční info

Pravidelné informace ze zahraničí o dění v zemědělství v celoevropském měřítku.

Zemědělský svaz ČR, jako člen COPA/COGECA a propagátor zemědělského družstevnictví v ČR, se aktivně podílí na obhajobě zájmů českých zemědělců v procesu tvorby evropské legislativy, strategií a jednotlivých politik (včetně SZP). V rámci svého zapojení do pracovních skupin COPA/COGECA napomáhá k formulaci systémových řešení klíčových oblastí zemědělského podnikání a navazujících odvětví.

Role svazu v zahraničí

Předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha vykonává v druhém období funkci viceprezidenta COGECA.

V návaznosti na práci zástupců svazu (předseda Ing. Martin Pýcha a ředitel Ing. Jan Ulrich) ve výše uvedených pracovních skupinách C/C se ZS ČR pravidelně účastní jednání tzv. skupin civilního dialogu při Evropské komisi, čímž mohou své názory uplatňovat přímo na půdě exekutivy Evropské Unie. Svaz má členy těchto skupin v obou nejdůležitějších oblastech SZP – tzn. v skupině pro rozvoj venkova i ve skupině pro Společnou zemědělskou politiku (vč. přímých plateb). Ředitel svazu Ing. Ulrich je pak členem pracovní skupiny COPA COGECA pro otázky zemědělství a životního prostředí.

Zemědělský svaz ČR je také členem Mezinárodního družstevního svazu (ICA). Zvláště aktivně pracujeme v jeho evropské sekci - Evropská družstva. Evropská družstva reprezentují téměř 125 milionovou členskou základnu a přes 160 000 družstevních podniků. ZS ČR se zde aktivně podílí na podpoře činnosti a aktivním rozvoji družstev, zejména na zlepšování jejich postavení v rámci potravinového řetězce.

Podle potřeby a požadavků se také zapojujeme do jednání Mezinárodní organizace práce (ILO), kde se aktivně zúčastňujeme diskuze při tvorbě legislativy, která ovlivňuje pravidla pracovního trhu a postavení pracovníků v zemědělské výrobě.


Nenechte si ujít aktuální Zpravodaj. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Zpravodaje Zemědělského svazu ČR.

CZ EN