Úvodní stránka > Aktuality > Zemědělské zprávy > Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Rostlinolékařský portál: Silné poškození porostů řepky dřepčíkem olejkovým

30.3.2021

Z informací na Rostlinolékařském portálu vyplývá, že je nyní možné vidět zaschlé rostliny řepek, které ještě v polovině března nejevily známky problému. Nejde o poškození mrazem ani jiným abiotickým faktorem. Důvodem je silné napadení larvami dřepčíka olejkového. Porosty řepek na řadě lokalit Moravy a okraje Vysočiny náhle „zrezavěly“ bez zjevného důvodu. Zpravidla se jedná o plošné projevy. Na vině není mráz ani sucho, ale po bližším ...


ÚKZÚZ: Aktuální informace k stavu porostů obilnin a řepky

26.3.2021

Od poloviny března probíhá intenzivní monitoring chorob a škůdců v porostech ozimých obilovin a řepky. Aktuálně lze na většině ploch zaznamenat minimální problémy s původci chorob. Z hmyzích škůdců je významná aktivita stonkových krytonosců, která se projeví ve vyšší míře po oteplení v tomto týdnu. Jarní revize porostů dále potvrzují nárůst poškození ozimých porostů hrabošem polním. Další informace k tomu jsou a budou na Rostlinolékařském ...


ÚKZÚZ: Krytonosci v řepce

12.3.2021

Na základě pokračujícího jarního monitoringu stonkových krytonosců v řepce byly zaznamenány první slepé vpichy a požerky na rostlinách řepky na řadě pozorovacích bodů Moravskoslezkého kraje a dále na Kladensku, Plzeňsku, Sokolovsku a Klatovsku. Z detekovaných druhů stále převažuje krytonosec čtyřzubý což naznačuje, že nálety krytonosce řepkového teprve nastanou. O dalším vývoji bude ÚKZÚZ zemědělskou veřejnost informovat na ...


ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v únoru 2021

3.3.2021

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů nadále klesá. Průměrný stav populací hraboše za únor dosáhl hodnoty 456 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha). Oproti lednu tak došlo k dalšímu poklesu o 146 AVN/ha. U ozimých plodin hodnota odpovídá 2,3násobku aktuálně platného prahu škodlivosti. Data pro kraj Královéhradecký a Liberecký ukazují, že u populací hrabošů, kde byl v lednu zjištěn pokles, byl nyní zaznamenán opětovný ...


Nepružný systém ochrany

23.2.2021

Jen za poslední dva roky narostly škody způsobené hrabošem polním na 2,5 miliardy korun. Nejde ale jenom o hraboše. Stále roste riziko, že další škůdci, proti kterým zemědělci, ale také lesníci a další hospodáři v krajině nemohou zasáhnout z důvodu nevyjasněných kompetencí jednotlivých orgánů státní moci a nesouladu zákonných předpisů, v tomto případě rostlinolékařského zákona a zákona na ochranu přírody a krajiny. „Zemědělec nemá volbu, ...


ÚKZÚZ: Podzimní mimořádná opatření ÚKZÚZ pomohla zemědělcům snížit škody způsobené hrabošem, k otravám jiných živočichů nedošlo

15.2.2021

Tisková zpráva – Vzhledem k masivnímu nárůstu populací hraboše v letním období 2020 přistoupil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pro období od 3. září do 31. prosince 2020 k vydání mimořádných opatření proti přemnoženému hraboši s cílem umožnit zemědělcům snížení hospodářských škod. Zároveň doporučil zemědělcům preventivní opatření k ochraně vzcházejících porostů ozimů. Opětovně se potvrdil předpoklad, že při dodržení ...


Ministr Toman jmenoval nového ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby

28.1.2021

Tisková zpráva – Vedení Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) se k 1. únoru ujme Mikuláš Madaras. Do funkce ředitele ho na návrh rady ústavu jmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman. „Mým hlavním zájmem je, aby ústav vedl odborník. Proto jsem na návrh rady jmenoval pana Madarase, který má bohaté pracovní zkušenosti z oboru i přímo z výzkumného ústavu. Věřím, že ve vedení instituce dosáhne úspěchu,“ řekl ministr ...


Japonsko vyvinulo robota na sklizeň ovoce kvůli ubývajícímu počtu pracovních sil v zemědělství

20.1.2021

Japonský zemědělský a potravinářský výzkumný ústav ve spolupráci s dalšími subjekty vyvinul prototyp robota, který automatizovaně sklízí ovoce, jako jsou např. jablka a hrušky. Utržení jednoho kusu ovoce trvá robotovi 11 sekund, což je přibližně stejná rychlost jako u člověka. Za hodinu tak natrhá 300 ks ovoce. Další informace naší agrární diplomatky v Japonsku jsou zde: ...


Stránka 2 z 2
CZ EN