Úvodní stránka > Aktuality

50 let s vámi

31.5.2018

Logo - 50. výročí ZS ČR

Letos si připomínáme 50 let od založení Zemědělského svazu ČR, který je přímou následnickou organizací Svazu družstevních rolníků. Tento svaz vznikl v červenci roku 1968 na jednání v Nitře na Slovensku za tehdejšího společenského uvolnění v období po tzv. Pražském jaru, kdy probíhala pozvolná liberální reforma. Svaz poté pokračoval v období tzv. normalizace dál a po roce 1989 s novými názvy až do dnešního Zemědělského svazu ČR.

Zemědělský svaz České republiky je dnes organizací zaměstnavatelů – podnikatelů v zemědělství. Je dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických osob – zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a společností, zemědělců a dalších podnikatelů, jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby.

Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce, usilovat o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby, poradenský servis a vzdělávání v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální.

Zemědělský svaz ČR je největší zaměstnavatelskou organizací na českém venkově. Byl ustaven v r. 2001 a je nástupnickou organizací Svazu družstevních rolníků. Členové svazu obhospodařují v ČR cca 34 % zemědělské půdy. Svaz hájí především zájmy velkých firem, vzniklých z bývalých JZD, ale podporuje také turistiku a formy ekozemědělství.

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN