Úvodní stránka > Aktuality

AKTUÁLNÍ INFO - transit přes HU

20.7.2020

Maďarsko od 15.7. zpřísnilo pravidla pro vstup do země, tranzit ukrajinských pracovníků z Ukrajiny do ČR je však i nadále možný. Musí se jen dodržet následující podmínky. 


1) Na UA-HU hranicích bude provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebudou ukrajinští pracovníci na území HU vpuštěni. 

2) je nutné mít platné doklady pro vstup do Schengenského prostoru (ukrajinští pracovníci potřebují pracovní vízum C či D) 

2) je nutné prokázat, že se jedná opravdu o tranzit  do ČR - je potřeba doložit účel a cíl cesty (ukrajinští pracovníci potřebují pracovní smlouvu v ČR

3) musí být zajištěna možnost vstupu do cílové země a možnost průjezdu na celé trase (v případě cesty do ČR jde i o průjezd Slovenskem či Rakouskem). 

Při tranzitu ukrajinských pracovníků do ČR skrze území Maďarska je nutné dále dodržovat určitá pravidla: (používat vyhrazené hraniční přechody a trasy, zastavovat se na vyhrazených odpočívadlech a opustit Maďarsko v co nejkratším čase). Hraniční přechody, tranzitní trasy i vyhrazené čerpací stanice a odpočívadla jsou uvedeny na mapce na stránkách maďarské policie. http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN