Úvodní stránka > Aktuality

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství – stav od 5. 2. 2021

2.2.2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

 1. Od 5. 2. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 2. 2021.
 2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19., a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:
 • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
 • jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
 • jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020
 1. Pro zahraniční pracovníky, kteří v období 14 dnů před vstupem do ČR pobývali na území států, které nejsou na seznamu států s nízkým rizikem onemocnění COVID-19 (viz tzv. Semafor), platí povinnost nahlásit tuto skutečnost před vstupem příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím elektronického Příjezdového formuláře a předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole. Od 5. 2. 2021 je nově stanoveno rozdělení zemí podle rizika do čtyř skupin včetně nízkorizikových (dle aktuálního sdělení Ministerstva zdravotnictví) s odstupňovanými všeobecně platnými pravidly pro vstup ze zemí:
 • se středním rizikem: před vstupem do ČR podstoupit antigenní nebo PCR test, provedený nejdéle 48 hodin pře započetím cesty.
 • vysokým rizikem: před vstupem do ČR podstoupit antigenní nebo PCR test, provedený nejdéle 48 hodin pře započetím cesty. Následně předložit druhý PCR test provedený v ČR, který lze provést dříve než 5. den od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • s velmi vysokým rizikem: před vstupem do ČR podstoupit první PCR test, provedený nejdéle 48 hodin pře započetím cesty. Následně předložit druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • Ukrajina patří do zemí s velmi vysokým rizikem!

Tato vstupní opatření neplatí pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR vydaných ČR za určitých podmínek vážících se k prodělání onemocnění a blíže specifikovaných v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví z 1. 2. 2021 (bod I.5 písm.h).

Všechny osoby vstupující z těchto zemí musí také v rámci výjimek ze zákazu volného pohybu nebo dle krizových opatření po 10 dnů od vstupu do ČR nosit respirátory (od úrovně FFP2 apod.) či alespoň jednorázové roušky.

V případě zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem je nutné neprodleně předložit výsledek druhého testu příslušné krajské hygienické stanici. V případě, že do 10 dnů není nepředložen negativní test, krajská hygienická stanice rozhodne o příslušných opatřeních na ochranu veřejného zdraví, v případě pozitivního testu o izolaci. Podmínkou vstupu těchto zahraničních pracovníků do provozu nebo na pracoviště je negativní výsledek RT-PCR testu provedeného v ČR. U pracovníků ze zemí s velmi vysokým rizikem tedy nejdříve 5 dnů od příjezdu do ČR.

 1. Aktuálně je pro příjezd pracovníků z Ukrajiny do ČR možná cesta do ČR přes Maďarsko a Rakousko. Hlavním přechodem na maďarsko-ukrajinské hranici pro tranzit do ČR je hraniční přechod Čop/Záhony. Další přechody, trasy, čerpací stanice a odpočívadla vyhrazené pro tranzit jsou uvedeny na stránkách maďarské policie., Povolení k transitu není dle informace ZÚ ČR Budapešťnutné. Podmínky transitu přes Rakousko viz stránky ZÚ ČR Vídeň.
 2. Dne 16. listopadu 2020 skončilo prodloužení platnosti povolení k pobytu na území ČR na základě krátkodobých pracovních nebo sezonních víz a povolení k zaměstnání pro cizince ze třetích zemí. (Prodloužení schválené vládou ČR 24. srpna se vztahovalo na pracovníky, kteří do ČR přicestovali po 12. březnu 2020.) 
 3. Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
 4. Od 15. 6. 2020 je rovněž obnoveno přijímání žádostí o tzv. zaměstnanecké karty v rámci vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Blíže viz web MPO.
 5. Od 11. 5. 2020 je obnoveno přijímání žádostí o zajištění pracovníků z Ukrajiny v rámci Programu mimořádného pracovního víza – viz odkaz Ministerstva zemědělství.

 

Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452.

Zdroj: MZe

Přílohy
ochranne-opatreni-a-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-5-2-2021-do-odvolani.pdf
sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-5-2-2021.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN