Úvodní stránka > Aktuality

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství - stav od 26. 7. 2021

27.7.2021

Aktuální souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

1. Od 19. 7. 2021, 0:00 hodin stanovuje podmínky vstupu do ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 7. 2021, od 26. 7. 2021 je aktualizován „semafor“ zemí (dokument na stránkách MZČR, PDF 126 KB).

2. Zahraničním pracovníkům ze třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, a cizincům, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, je vstup do ČR umožněn pouze za podmínky, že mají:

  • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
  • jsou držiteli platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,
  • jsou držiteli krátkodobého víza vydaného Českou republikou po 11. květnu 2020.

3. Nově od 9. 7. 2021 pro všechny zahraniční pracovníky, kteří v období 14 dnů před vstupem do ČR pobývali na území jiných států (včetně nízkorizikových) déle než 12 hodin platí povinnost nahlásit tuto skutečnost před vstupem příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím elektronického Příjezdového formuláře a předložit na vyžádání doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole.

Rozdělení zemí je stanoveno podle rizika do pěti skupin od nízkorizikových až s extrémním rizikem (dle průběžně aktualizovaného sdělení Ministerstva zdravotnictví) s odstupňovanými pravidly pro vstup a návrat. Pravidla jsou dále diferencována (předložení negativního RT-PCR testu nebo antigenního testu, samoizolace) podle způsobu dopravy (individuální/veřejná), pobytového oprávnění (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu/ostatní cizinci), prodělání onemocnění a absolvování očkování. Přehledný souhrn jednotlivých pravidel vstupu a návratu do ČR je uveden v příloze, případně na stránkách Ministerstva vnitra.

Vstupní opatření neplatí, s výjimkou cest ze zemí s extrémním rizikem, pro občany EU a držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR vydaných ČR za určitých podmínek vážících se k prodělání onemocnění a blíže specifikovaných v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví Lhůta pro uznání prodělání potvrzeného onemocnění je nejméně 11 dní a nejvýše 180 dní od prvního pozitivního testu. Možný vzor lékařského potvrzení  je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Absolvování izolace mimo ČR a další státy EU je osvědčováno diplomatickou nótou.

Ochranné opatření v bodě I.11 upravuje podmínky vstupu a návratu do ČR pro vyjmenované osoby  (občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu), mají-li tyto osoby méně než 14 dní před plánovaným vstupem prokázáno onemocnění Covid-19 Nařízena je, individuální přeprava (pokud je to možné) a následná izolace. V případě veřejné dopravy je nutné dopravce informovat.

Ochranné opatření dále upravuje podmínky vstupu pro osoby s uznanými národními certifikáty o očkování v členském státě EU nebo pro vyjmenované osoby  v uznané třetí zemi vakcínou schválenou EMA (bod III.7). Očkovaná osoba musí být nejméně 14 dní po aplikaci druhé dávky v případě dvoudávkového schématu nebo 14 dní po aplikaci dávky v případě jednodávkového schématu očkování. Všechny osoby s výjimkou dle bodu I.9 vstupující ze zemí s extrémním rizikem musí v rámci výjimek  z omezení volného pohybu po 14 dnů od vstupu do ČR nosit respirátory bez výdechového ventilu, či obdobný prostředek, s parametry odpovídajícím normám od úrovně FFP2, KN 95 apod. Výsledky testů provedených na území ČR jsou spárovány s Příjezdovým formulářem, není tedy nutné je hlásit krajské hygienické stanici.

Nicméně v případě osob hlásících vstup ze zemí s vysokým až extrémním rizikem a majících po vstupu povinnost provést RT-PCR test, krajská hygienická stanice rozhodne o příslušných opatřeních na ochranu veřejného zdraví, v případě pozitivního druhého testu o izolaci. Podmínkou vstupu těchto zahraničních pracovníků do provozu nebo na pracoviště je negativní výsledek RT-PCR testu provedeného v ČR. U pracovníků vstupujících ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem tedy nejdříve 5 dnů od příjezdu do ČR, ze zemí s extrémním rizikem 10 dnů. Do výsledku testu je též nutná samoizolace dle bodu III.9.

Je-li po vstupu do ČR ze zemí s nízkým a středním rizikem požadován dle Ochranného opatření test, je vstup na pracoviště do výsledku testu možný, s použitím ochranného prostředku (respirátorem) ve stanovených případech.

4. Informace o podávání žádostí na jednotlivých konzulátech lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Od 1. července 2021 lze při prokazování provedení testů, absolvování očkování nebo prodělání onemocnění a související izolace využít digitální certifikát EU COVID.

 
Bližší informace lze získat na tel. 221812468, 221814537, 221812452.

Zdroj: MZe

Přílohy
pravidla-vstupu-a-navratu-do-cr-ostatni-od-9-7-2021-cz-08072021.pdf
pravidla-vstupu-a-navratu-do-cr-creu-od-9-7-08072021.pdf
pravidla-vstupu-a-navratu-do-cr-ostatni-9-7-2021-eng-08072021.pdf
pravidla-vstupu-a-navratu-do-cr-creu-9-7-2021-eng-08072021.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN