Úvodní stránka > Aktuality

Aktuální omezení od 28. 10. 2020

30.10.2020

Pohyb

 

 1. Zákaz volného pohybu mezi 21 a 5h (v noci) s výjimkou:
 • Cest do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (včetně veřejných funkcí a ústavních činitelů) a zpět domů
 • Výkonu povolání
 • Neodkladných cest (ochrana života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů)
 • Venčení psů do 500m od místa bydliště

 

 1. Zákaz volného pohybu mezi 5 a 21h (přes den) s výjimkou:
 • Cest do zaměstnání, výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (včetně veřejných funkcí a ústavních činitelů) a zpět domů
 • Nezbytných cest za rodinou a blízkými
 • Cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, drogerie, krmivo apod.)
 • Zajištění tohoto pro třetí osobu
 • Cest k lékaři, do zařízení sociálních služeb, doprovod za tímto účelem, veterina
 • Pobyt v přírodě nebo na vlastní chatě
 • Vycestování z ČR
 • Svatba, pohřeb (max 10 lidí), návštěva hřbitova
 • Cesty domů odkudkoliv
 • Nařizuje se
 • Omezit pobyt na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou (a pobývat v místě bydliště)
 • Omezit kontakt s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • Pobývat na veřejně přístupných místech max 2 osoby (výjimka členové domácnosti, práce pro stejného zaměstnavatele, činnost dle zákona, poskytování vzdělávání), zachovávat odstup 2m, pokud je to možné
 • Zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.
 1. Omezuje právo shromažďovat se – max 100 lidí, skupinky max 20 osob (shromáždění dle z. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím)
 2. Doporučuje
 • Zaměstnavatelům podporovat dovolené, placené volno a obdobné nástroje, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele
 • Dodržovat odstupy
 • Využívat bezhotovostní platební styk
 • Omezit kontakt se zákazníky

 

 

Prodej

 

 1. Zakazuje se:
 • Maloobchodní prodej v neděli
 • Maloobchodní prodej od pondělí do soboty (včetně) mezi 20 a 5h.
 • Maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
  • prodejen potravin,
  • prodejen pohonných hmot,
  • prodejen paliv,
  • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
  • prodejen malých domácích zvířat,
  • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • prodejen novin a časopisů,
  • prodejen tabákových výrobků,
  • prádelen a čistíren,
  • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
  • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupeného distančním způsobem,
  • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • pokladen prodeje jízdenek,
  • květinářství,
  • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
  • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
  • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  • myček automobilů,
  • prodejen domácích potřeb a železářství (ne koberce a podlahové krytiny),
  • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

 • dále již známý zákaz přítomnosti v provozovnách stravovacích zařízeních (kromě zaměstnaneckého stravování a pro ubytované), výdejové okénko jen mezi 6 a 20h, zákaz prodeje pro provozovny stravovacích služeb v nákupních centrech. Podmínky pro povolený provoz: max 4 osoby u stolu, dlouhý stůl 2m mezi skupinkami, lidí max kolik je židlí, žádná živá hudba a tanec, žádný internet)

 

 • všechny akce, které byly už zakázané, plus některé další (koncerty, veletrhy, vzdělávací akce, muzea, galerie apod.)
 • poskytování ubytovacích služeb, výjimky:
  • Ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské a obdobné činnosti
  • Cizinců s pracovním povolením
  • Osobám v karanténě nebo izolaci
  • Ubytování sjednané státní správou nebo samosprávou

 

 • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 • prodej na tržištích a v mobilních provozovnách (stánky) a podomní prodej, s výjimkou pojízdné prodejny (potraviny a drogerie) tam, kde není jiná provozovna. Zákaz se nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (čerstvé či zpracované), mléka a výrobků z něj, masa a výrobků z něj, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“)
 1. Omezuje se provoz provozoven, klubů a obchodních center jako předtím. Do květinářství mohou nejvýše 2 zákazníci současně. Farmářské trhy – zákaz konzumace v místě, rozestupy mezi stánky nebo stolky 4m, přítomno v jeden čas max 20 osob na 400m

Lázeňská a rehabilitační péče – pouze taková, která je alespoň částečně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

 • Nařizují se pravidla pro provozovny (rozestupy, dezinfekce apod)

Roušky

Povinně ve vnitřních prostorech, v MHD, na nástupišti, v přístřešku a čekárně MHD.

Venku (v zastavěných oblastech, kde není možné dodržet dvoumetrové rozestupy) a v autě (pokud nejedete sám nebo s členy své domácnosti).

Výjimky se nezměnily, pořád bydliště, zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, pokud vykonávají práci na jednom místě a mají rozestupy 2m, a další obvyklé výjimky.

 

Přílohy
zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103-28-20-3-11.pdf
omezeni-volneho-pohybu-1102-28-20-3-11.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN