Úvodní stránka > Aktuality

Analýza: ZÁKLADNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY VE SVĚTLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE ZAMĚŘENÍM NA ROZVÁZÁNÍ, POPŘÍPADĚ SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

31.7.2017

Projekt „Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního dialogu – AGRODIALOG II.“ Registrační číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939

www.agrodialog.cz

Autor: JUDr. Antonín Kottnauer

            Za dobu své platnosti a účinnosti byl zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, to je od 1. ledna 2007 změněn (novelizován) 45 zákony. V legislativním procesu se nachází v Poslanecké sněmovně čtyřicátá pátá změna zákoníku práce, označovaná jako koncepční, a to vládní návrh zákona,kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 903).

Vzhledem k tomu, že není patrné, zda bude uvedený vládní návrh zákona schválen, jsou v textu analýzy navržené změny zákoníku práce zmíněny, pokud se vztahují k tématům, jichž se analýza dotýká. 

 Praha, červen 2017

Přílohy
zakladni-pracovnepravni-vztahy-2017.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN