Úvodní stránka > Aktuality

Argentinský velvyslanec v Puklicích

3.5.2019

 

Argentinský velvyslanec J. E. Robert Alejandro Salafia navštívil na konci dubna AGRODRUŽSTVO vlastníků Puklice v okrese Jihlava, které je dlouholetým členem Zemědělského svazu ČR, územní organizace Jihlava. V minulém desetiletí významně investovalo do zemědělské výroby a rozvoje zemědělství v ČR. Investovalo jak do živočišné výroby tak i do rostlinné výroby. Vybudovalo bioplynovou stanici pro výrobu elektrické energie. V živočišné výrobě se zaměřuje především na výrobu mléka a chov prasat. V rostlinné výrobě produkuje tržní plodiny a sladovnický ječmen.

 

Při návštěvě se pan velvyslanec seznámil se zemědělskou výrobou družstva. Byla mu přiblížena právní forma družstev a dověděl se, že i společný družstevní majetek může v budoucnu konkurovat a hospodařit na trhu ostatním společnostem.  Při prezentaci družstva byl seznámen i se strukturou a činností Zemědělského svazu České republiky. Pan Salafia byl velice spokojen s návštěvou zemědělského podniku a s formou sdružování členů v Zemědělském svazu ČR. V Argentině existuje také obdobné sdružení zemědělců jako v ČR, však nikoliv v takové míře a provázanosti jako u Zemědělského svazu ČR. Pan velvyslanec plánuje navázat v budoucím období bližší spolupráci se Zemědělským svazem ČR a Argentinskou republikou. 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN