Úvodní stránka > Aktuality

Budoucí vláda se dohodla na programovém prohlášení

11.5.2018

Praha – Zástupci formující se menšinové koalice ANO a ČSSD se 10. května dohodli na textu programového prohlášení. Dokument má 6 hlavních bodů. Dokument má 6 hlavních bodů. Zástupci zemědělského svazu ČR programové prohlášení hodnotí v zásadě kladně.

 

„Dle našeho soudu vláda velmi dobře skloubila v dokumentu jak strategické cíle, tak každodenní témata blízká většině obyvatel ČR. V kapitole zemědělství rezonuje mnoho bodů, se kterými se Zemědělský svaz plně ztotožňuje,“ potvrzuje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. „Škoda jen, že se do prohlášení nepodařilo zohlednit také podporu sdružování zemědělců, prvovýrobců, ve větší celky, odbytové organizace a dosáhnout tak lepšího postavení ve výrobní vertikále na evropském či celosvětovém trhu,“ podotýká Pýcha. Zemědělský svaz ČR již tradičně podporuje sdružování (např. družstevní formou) a snaží se ukazovat povzbudivé výsledky tohoto přístupu ze západní Evropy, kde sdružování funguje dobře.

 

V sektoru zemědělství chce vláda například zlepšit postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmu v rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020, zajistit spravedlivé fungování jednotného trhu, omezit nekalé obchodní praktiky obchodníků uplatňovaných vůči zemědělcům a potravinářům, zajistit jednotnou kvalitu potravin pro občany EU, důslednou ochranu zemědělské půdy, snížit administrativní zátěž pro všechny zemědělce a potravináře, navýšit platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, podpořit opatření, která snižují negativní dopady hydrologických extrémů a podpořit zadržování vody v krajin či prosazení oznamovací povinnosti při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří.

 

S čím ovšem Zemědělský svaz, stejně jako další zástupci zaměstnavatelů, zásadně nesouhlasí se zrušením karenční doby. „Proč se ruší něco, co zafungovalo?“ reaguje Pýcha, “Se zrušením karenční doby souviselo spuštění e-neschopenky, ty ovšem nejsou vůbec připravené.“

 

Jana Sixtová

Přílohy
tz-programove-prohlaseni.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN