Úvodní stránka > Aktuality

Červencové odhady sklizní - očekává se průměrná úroda obilovin a nadprůměrná úroda máku. Postup žní v ČR

11.8.2021

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci 2021 ČSÚ očekává úrodu základních obilovin ve výši 6 995 tis. tun a řepky 1 079 tis. tun. Jak uvedl úřad, v meziročním srovnání je letošní úroda základních obilovin o 293 tis. tun nižší (−4,0 %) a řepky se sklidí o 166 tis. tun méně (−13,3 %). Očekávaná úroda základních obilovin je o 1,1 % nižší než průměr sklizní za posledních deset let. Odhadovaná sklizeň máku ve výši 31 tis. tun je nejvyšší za posledních deset let. Pšenice ozimé se sklidí 4 322 tis. tun, o 477 tis. tun méně než v loňském roce (−9,9 %). Předpokládaná úroda řepky 1 079 tis. tun je meziročně o 166 tis. tun nižší (−13,3 %). Důvodem tohoto poklesu je dle ČSÚ významné snížení osevní plochy na 342 tis. ha (−7,0 %) i nižší očekávaný hektarový výnos 3,15 t/ha (−6,8 %). Při porovnání s desetiletým průměrem je odhad sklizně řepky o 15,1 % nižší. Podrobnější informace  jsou v publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2021. Zpřesnění odhadů sklizní rozšířené o odhad dalších plodin (kukuřici na zrno i na zeleno a siláž, brambory, cukrovku, slunečnici na zrno a sóju) zveřejní Český statistický úřad dne 10. září 2021. Další informace z ČSÚ jsou zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/odhady-sklizni-cervenec-2021

 

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 9. srpnu 2021:

Sklizeň základních obilovin a řepky pokračovala i v 31. týdnu, ale byla zpomalena deštěm téměř po celém území ČR. Např. v Kroměříži v období 1. - 8. 8. spadlo 100 mm srážek, což je více než 150 % celého měsíčního normálu pro měsíc srpen. Oproti roku 2020 je sklizeň v ČR opožděna, touto dobou vloni byla za polovinou (sklizeno 55,8 % obilovin a 83,5 % řepky). Ještě více zaostává za rokem 2019, kdy sklizeň byla téměř ukončena (bylo sklizeno 79,2 % obilovin a 97,5 % řepky). K 9. 8. 2021 je v ČR sklizeno 30,2 % ploch základních obilovin a 62,5 % řepky. Nejblíže k ukončení sklizně je kraj Jihomoravský a Zlínský. Další informace z eagri jsou k tomu zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2021/znove-zpravodajstvi-k-9-srpnu-2021.html

 

Letošní žně zemědělcům nekomplikuje horko a přemnožení hraboši jako loni, ale hlavně deštivé počasí. Kombajny do podmáčených polí nemůžou, takže kombajnéři  denně celé dopoledne čekají, až obilí oschne. Je to i případ Bitozevsi na Lounsku. Zdroj:

https://sever.rozhlas.cz/letosni-zne-protahuje-destive-pocasi-do-mokrych-poli-kombajny-nemuzou-8548075

 

Přílohy
kopie-odhady-sklizni-csu.xlsx
kopie-postup-zni.xlsx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN