Úvodní stránka > Aktuality

Cizinci budou moci řídit traktory

3.10.2021

Od ledna budou moci řídit traktor i držitelé řidičského oprávnění skupiny C. Do našeho právního řádu se tak vrací praxe, která je obvyklá i v jiných zemích Evropské unie. Kromě toho se tím usnadní zaměstnávání cizinců, držitelů oprávnění skupiny C, v jejichž zemích není kategorie T uplatňována. Vyplývá to z přijaté novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.

„Celý proces trval několik let. Oslovovali jsme poslance i odpovědné ministry, aby pomohli odstranit nesoulad, že zahraniční pracovníci mohou v naší republice řídit autobus, ale nemohou na silnici vyjet s traktorem,“ říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Právě nedostatek traktoristů v zemědělství a nemožnost zaměstnání cizinců na těchto pracovních pozicích byl příčinou jednání o změně této části zákona. Kromě neexistence řidičské skupiny T například na Ukrajině k této nemožnosti přispělo i komplikované získání českého řidičského oprávnění pro cizince.

Dopad novely je značný zejména na zahraniční pracovníky. Od začátku příštího roku zahraniční pracovník, který má ve své zemi vystavený řidičský průkaz typu C, může u nás řídit traktor, nákladní a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo (T) a nákladní vozidlo o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálně 8 místy k sezení mimo místa řidiče (C1).

Přílohy
tz-ridicske-prukazy-zari21.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN