Úvodní stránka > Aktuality

ČR při předsednictví povede jednání o Fit for 55

7.2.2022

ČR bude v EU předsedat během 2. pololetí r. 2022. Mj. povede jednání o FIT FOR 55. Emisní povolenky, nastavení emisních limitů... To jsou témata, o nichž se jedná v Radě pro životní prostředí (ENVI). Co konkrétně jednotlivé návrhy obsahují a jaké budou mít dopady na život v EU a v České republice? Více zde:

https://www.euroskop.cz/38/38439/clanek/ceska-republika-bude-pri-predsednictvi-pod-drobnohledem-povede-jednani-o-fit-for-55/

 

30. výročí základního dokumentu EU: Smlouva o Evropské unii, známá jako maastrichtská smlouva, je jedním ze základních dokumentů EU. V nizozemském Maastrichtu ji 7. února 1992 podepsali zástupci dvanácti evropských zemí za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Egona Klepsche. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993, od tohoto data se používá termín Evropská unie. Později byla smlouva, která vytváří EU a předchozímu společenství dala politický rozměr, upravená smlouvami amsterdamskou, niceskou a lisabonskou. Zdroj:

https://www.euroskop.cz/8953/38445/clanek/v-unoru-1992-byl-schvalen-zakladni-dokument-evropske-unie/

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN